שורה 5: שורה 5:
 
| חשוב  = העובדים רשאים לבחור להיעדר ב[[חגים יהודיים|חגים היהודיים]] במקום בחגים הדרוזיים
 
| חשוב  = העובדים רשאים לבחור להיעדר ב[[חגים יהודיים|חגים היהודיים]] במקום בחגים הדרוזיים
 
| חשוב = בנוסף, ישנם מועדים הנחשבים ל[[ימי חופשה לבחירה|ימי בחירה]] שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון [[חופשה שנתית|ימי החופשה]] שצברו
 
| חשוב = בנוסף, ישנם מועדים הנחשבים ל[[ימי חופשה לבחירה|ימי בחירה]] שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון [[חופשה שנתית|ימי החופשה]] שצברו
| מידע2 = מומלץ לכם מאוד לבקר בפורטל [[ערבים]]
+
| מידע2 = מומלץ לכם מאוד לבקר בפורטל [[החברה הערבית]]
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
שורה 14: שורה 14:
 
| [[דמי חגים]]
 
| [[דמי חגים]]
 
| [[חופשות חגים למתנדבי שירות לאומי-אזרחי]]
 
| [[חופשות חגים למתנדבי שירות לאומי-אזרחי]]
| '''[[ערבים|פורטל ערבים]]'''
+
| '''[[החברה הערבית]]'''
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
שורה 23: שורה 23:
 
* אם עובד דרוזי בחר כימי חג את חגי דתו ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים, הוא לא יהיה זכאי לכפל תשלום (עבור החגים הדרוזיים ועבור החגים היהודיים). עבור ימי החג היהודיים הוא יוכל לקבל [[תשלום דמי חופשה|דמי חופשה]] המשולמים עבור [[חופשה שנתית|ימי חופשה]].
 
* אם עובד דרוזי בחר כימי חג את חגי דתו ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים, הוא לא יהיה זכאי לכפל תשלום (עבור החגים הדרוזיים ועבור החגים היהודיים). עבור ימי החג היהודיים הוא יוכל לקבל [[תשלום דמי חופשה|דמי חופשה]] המשולמים עבור [[חופשה שנתית|ימי חופשה]].
 
* בנוסף לימי חג אלה, ישנם מועדים הנחשבים ל[[ימי חופשה לבחירה|ימי בחירה]] שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון [[חופשה שנתית|ימי החופשה]] שצברו.
 
* בנוסף לימי חג אלה, ישנם מועדים הנחשבים ל[[ימי חופשה לבחירה|ימי בחירה]] שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון [[חופשה שנתית|ימי החופשה]] שצברו.
 +
* כמן כן, [[יום העצמאות]] נקבע כיום שבתון שבו עובדים '''מכל הדתות''' זכאים לשכר מלא למרות היעדרותם מהעבודה.
  
 
== חגי הדרוזים הקרובים המקנים תשלום ומועדיהם ==
 
== חגי הדרוזים הקרובים המקנים תשלום ומועדיהם ==
 
* להלן רשימת החגים שנקבע [[#חקיקה ונהלים|בחקיקה]] כי עובד דרוזי זכאי לצאת בהם לחופשה ולקבל תשלום עבורם, למרות ההיעדרות מהעבודה  (דמי חגים בהתאם ל[[דמי חגים#מי זכאי?|תנאים]] לעובד יומי, ומשכורת רגילה לעובד חודשי).
 
* להלן רשימת החגים שנקבע [[#חקיקה ונהלים|בחקיקה]] כי עובד דרוזי זכאי לצאת בהם לחופשה ולקבל תשלום עבורם, למרות ההיעדרות מהעבודה  (דמי חגים בהתאם ל[[דמי חגים#מי זכאי?|תנאים]] לעובד יומי, ומשכורת רגילה לעובד חודשי).
 
* עובדים במגזר הציבורי ועל-פי הסכמים קיבוציים שונים רשאים להיעדר בתשלום במועדים נוספים (סעיף [[#הרחבות ופרסומים|הרחבות ופרסומים]] בהמשך מפנה לרשימת ימי מועד שנקבעו לעובדי מדינה).
 
* עובדים במגזר הציבורי ועל-פי הסכמים קיבוציים שונים רשאים להיעדר בתשלום במועדים נוספים (סעיף [[#הרחבות ופרסומים|הרחבות ופרסומים]] בהמשך מפנה לרשימת ימי מועד שנקבעו לעובדי מדינה).
 +
{{דוגמה| חג הנביא סבלאן לא נקבע ב[[#חקיקה ונהלים|הודעות הממשלה על קביעת ימי מנוחה]] כחג המזכה ביום מנוחה, אך בחלק ממקומות העבודה (כגון נציבות שירות המדינה) הוא נחשב ליום מועד שבו עובדים דרוזים אינם נדרשים לעבוד.}}
 
{{הערת עריכה | הערה = מבוסס על חוזרי נציבות שירות המדינה שמתפרסמים בנובמבר (בסעיף [[#הרחבות ופרסומים|הרחבות ופרסומים]]) | חתימה = [[משתמש:רבקה ניר|רבקה ניר]]}}
 
{{הערת עריכה | הערה = מבוסס על חוזרי נציבות שירות המדינה שמתפרסמים בנובמבר (בסעיף [[#הרחבות ופרסומים|הרחבות ופרסומים]]) | חתימה = [[משתמש:רבקה ניר|רבקה ניר]]}}
 
{|  class="wikitable"
 
{|  class="wikitable"
שורה 74: שורה 76:
 
* ייתכנו שינויים של יום-יומיים במועדי החגים בשל מופע הירח.
 
* ייתכנו שינויים של יום-יומיים במועדי החגים בשל מופע הירח.
  
== חקיקה ונהלים ==  <!-- יש הפניה מ"חגי הדרוזים הקרובים המקנים תשלום ומועדיהם" -->
+
== חקיקה ונהלים ==  <!-- יש הפניות מ"חגי הנצרות המקנים תשלום ומועדיהם" (כולל מהדוגמה) -->
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/319_001.htm#Seif19 פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948] סעיף 18א(א)  
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/319_001.htm#Seif19 פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948] סעיף 18א(א)  
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law10/yalkut-0356.pdf#page=2 הודעה על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודים]  
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law10/yalkut-0356.pdf#page=2 הודעה על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודים]  

גרסה אחרונה מ־15:02, 21 במאי 2020

הקדמה:

עובדים שאינם עובדים חודשיים הרשומים במקום עבודתם כדרוזים זכאים לקבל בכל שנה תשלום עבור ימי החג שיפורטו בהמשך, שבהם לא עבדו
בנוסף, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו
מומלץ לכם מאוד לבקר בפורטל החברה הערבית

עובדים דרוזים שאינם עובדים חודשיים זכאים לקבל בכל שנה תשלום עבור ימי החג הדרוזיים המפורטים להלן שבהם לא עבדו, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות. לפרטים נוספים, ראו דמי חגים. עובדים חודשיים אינם מקבלים דמי חגים, אלא משכורת חודשית רגילה גם בחודש הכולל את ימי החג הללו שלא עבדו בהם.

 • העובדים רשאים לבחור אם לא לעבוד ולקבל דמי חגים בחגי דתם או בחגים יהודיים. עליהם להודיע מראש למעסיק מהי בחירתם.
שימו לב
אסור למעסיק להתערב בבחירת העובד או לכפות עליו לבחור חגים של דת מסוימת.
 • אם עובד דרוזי בחר כימי חג את חגי דתו ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים, הוא לא יהיה זכאי לכפל תשלום (עבור החגים הדרוזיים ועבור החגים היהודיים). עבור ימי החג היהודיים הוא יוכל לקבל דמי חופשה המשולמים עבור ימי חופשה.
 • בנוסף לימי חג אלה, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו.
 • כמן כן, יום העצמאות נקבע כיום שבתון שבו עובדים מכל הדתות זכאים לשכר מלא למרות היעדרותם מהעבודה.

חגי הדרוזים הקרובים המקנים תשלום ומועדיהם

 • להלן רשימת החגים שנקבע בחקיקה כי עובד דרוזי זכאי לצאת בהם לחופשה ולקבל תשלום עבורם, למרות ההיעדרות מהעבודה (דמי חגים בהתאם לתנאים לעובד יומי, ומשכורת רגילה לעובד חודשי).
 • עובדים במגזר הציבורי ועל-פי הסכמים קיבוציים שונים רשאים להיעדר בתשלום במועדים נוספים (סעיף הרחבות ופרסומים בהמשך מפנה לרשימת ימי מועד שנקבעו לעובדי מדינה).
דוגמה
חג הנביא סבלאן לא נקבע בהודעות הממשלה על קביעת ימי מנוחה כחג המזכה ביום מנוחה, אך בחלק ממקומות העבודה (כגון נציבות שירות המדינה) הוא נחשב ליום מועד שבו עובדים דרוזים אינם נדרשים לעבוד.
הערת עריכה
מבוסס על חוזרי נציבות שירות המדינה שמתפרסמים בנובמבר (בסעיף הרחבות ופרסומים)
הערה מאת רבקה ניר
חג תאריך לועזי יום בשבוע
עיד אלח'דר (אליהו הנביא)
 • 25.01.2020
 • שבת
חג הנביא שועייב (יתרו)
 • 25.04.2020
 • 26.04.2020
 • 27.04.2020
 • 28.04.2020
 • שבת
 • ראשון
 • שני
 • שלישי
עיד אל אדחא (חג הקורבן)
 • 31.07.2020
 • 01.08.2020
 • 02.08.2020
 • 03.08.2020
 • שישי
 • שבת
 • ראשון
 • שני

חגי הדרוזים הנחשבים ליום בחירה

חשוב לדעת

 • ייתכנו שינויים של יום-יומיים במועדי החגים בשל מופע הירח.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים