שורה 36: שורה 36:
 
**[[חדש:בקשה מקוונת (ממוחשבת) לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח|בקשה מקוונת (ממוחשבת) לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון]]
 
**[[חדש:בקשה מקוונת (ממוחשבת) לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח|בקשה מקוונת (ממוחשבת) לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון]]
 
**[[חדש:הגשת בקשה ידנית לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שאינו מיוצג שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח|הגשת בקשה ידנית לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שאינו מיוצג]]
 
**[[חדש:הגשת בקשה ידנית לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שאינו מיוצג שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח|הגשת בקשה ידנית לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שאינו מיוצג]]
 +
**[[חדש:הגשת בקשה על ידי חייב לאישור הסדר חוב עם נושים בהליכי חדלות פירעון]]
 
*'''פתיחת הליכים ביוזמת נושה''':
 
*'''פתיחת הליכים ביוזמת נושה''':
 
**[[בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון לבקשת נושה]]-שרון
 
**[[בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון לבקשת נושה]]-שרון
שורה 47: שורה 48:
 
*[[חדש:בקשה למשיכת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון]]
 
*[[חדש:בקשה למשיכת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון]]
 
*[[חדש:בקשה להעברת תיק חדלות פירעון ממחוז אחד למחוז אחר (שינוי סמכות מקומית)]]
 
*[[חדש:בקשה להעברת תיק חדלות פירעון ממחוז אחד למחוז אחר (שינוי סמכות מקומית)]]
 +
*[[חדש:הגשת בקשה על ידי חייב לאישור הסדר חוב עם נושים בהליכי חדלות פירעון]]
 
*[[חדש:פנייה לממונה על הליכי חדלות פירעון לגבי תיק המתנהל אצלו]]
 
*[[חדש:פנייה לממונה על הליכי חדלות פירעון לגבי תיק המתנהל אצלו]]
 
*[[חדש:איתור מידע על תיקי חדלות פירעון (פשיטת רגל)]]
 
*[[חדש:איתור מידע על תיקי חדלות פירעון (פשיטת רגל)]]
שורה 54: שורה 56:
 
*'''בקשות והליכים - חייב''':  
 
*'''בקשות והליכים - חייב''':  
 
**[[בקשה לביטול צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (חייב יכול?)]]
 
**[[בקשה לביטול צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (חייב יכול?)]]
**[[חדש:הגשת בקשה על ידי חייב לאישור הסדר חוב עם נושים בהליכי חדלות פירעון]]
 
 
**[[חדש:בקשה לביטול או לשינוי החלטה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|בקשה לביטול או לשינוי החלטה של נאמן]]
 
**[[חדש:בקשה לביטול או לשינוי החלטה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|בקשה לביטול או לשינוי החלטה של נאמן]]
 
**[[חדש:פנייה לממונה על הליכי חדלות פירעון לגבי תיק המתנהל אצלו]]
 
**[[חדש:פנייה לממונה על הליכי חדלות פירעון לגבי תיק המתנהל אצלו]]

גרסה מ־15:55, 19 בנובמבר 2019

הכניסו כאן כותרת

ב-15.9.2019 נכנס לתוקפו חוק חדש שמאפשר לאנשים שנכנסו לחובות כבדים לקבל בתנאים מסויימים "הפטר" - פטור מהחובות ואפשרות לפתיחת דרך חדשה. גם נושיהם יכולים להתחיל בהליכים שכאלה, במטרה לקבל את חובם בחזרה. בעבר, ההליך זה נוהל במסגרת פשיטת רגל וחדלות פירעון. שימו לב שלפי החוק החדש קיימת הבחנה ברורה בין טיפול בחובות של עד 150 אלף שקל, וחובות של מעל 150 אלף שקל.

פורטל זה מרכז מידע להליכים שנתחו לאחר 15.09.2019 כאשר סכום החובות עולה על 150,000 ש"ח.


מושגים

 • חדש: הגדרת חדלות פירעון
 • צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
 • תקופת הביניים- בין פתיחת ההליכים לבין קבלת הצו לשיקום כלכלי
 • צו לשיקום כלכלי בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל)
 • הפטר בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
 • חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
 • נושה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
 • נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

פתיחה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי(פשיטת רגל)

 • פתיחת הליכים ביוזמת החייב:
  • בקשה מקוונת (ממוחשבת) לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון
  • הגשת בקשה ידנית לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שאינו מיוצג
  • חדש:הגשת בקשה על ידי חייב לאישור הסדר חוב עם נושים בהליכי חדלות פירעון
 • פתיחת הליכים ביוזמת נושה:
  • בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון לבקשת נושה-שרון
  • חדש:הגשה מקוונת (ממוחשבת) של העתק מהבקשה שהגיש נושה למתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב
  • חדש:הגשת דוח כלכלי באופן ידני על ידי חייב שאינו מיוצג שקיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לבקשת נושה
  • חדש:הגשת דוח כלכלי באופן מקוון (ממוחשב) על ידי חייב שקיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לבקשת נושה

הליכים ובקשות עד למתן צו לפתיחת הליכים

 • חדש:בקשה למשיכת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון
 • חדש:בקשה להעברת תיק חדלות פירעון ממחוז אחד למחוז אחר (שינוי סמכות מקומית)
 • חדש:הגשת בקשה על ידי חייב לאישור הסדר חוב עם נושים בהליכי חדלות פירעון
 • חדש:פנייה לממונה על הליכי חדלות פירעון לגבי תיק המתנהל אצלו
 • חדש:איתור מידע על תיקי חדלות פירעון (פשיטת רגל)

הליכים ובקשות לאחר שניתן צו לפתיחת הליכים ועד למתן צו לשיקום כלכלי

 • בקשות והליכים - חייב:
  • בקשה לביטול צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (חייב יכול?)
  • בקשה לביטול או לשינוי החלטה של נאמן
  • חדש:פנייה לממונה על הליכי חדלות פירעון לגבי תיק המתנהל אצלו
  • חדש:איתור מידע על תיקי חדלות פירעון (פשיטת רגל)
  • חדש:הגשת בקשה על ידי חייב לאישור הסדר חוב עם נושים בהליכי חדלות פירעון
  • הטלת הגבלות על חייב בהליכי חדלות פירעון
  • בקשה להסרת הגבלות המוטלות על חייב בהליכי חדלות פירעון
 • בקשות והליכים - נושה:
  • חדש:בקשת נושה לעיין בצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון שניתן לחייב
  • בקשה לביטול צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון
  • בקשה לביטול או לשינוי החלטה של נאמן
  • חדש:פנייה לממונה על הליכי חדלות פירעון לגבי תיק המתנהל אצלו
  • חדש:איתור מידע על תיקי חדלות פירעון (פשיטת רגל)
  • הגשת תביעות חוב באופן ידני על-ידי נושים שאינם מיוצגים
  • הגשת תביעות חוב באופן מקוון (ממוחשב) על-ידי נושים
  • חדש:הגשת תביעות חוב של עובדים בהליכי חדלות פירעון

הגבלות

 • בקשה להסרת הגבלות המוטלות על חייב בהליכי חדלות פירעון
 • הטלת הגבלות על חייב בהליכי חדלות פירעון

תביעות חוב והסדרי חוב

 • הגשת תביעות חוב באופן ידני על-ידי נושים שאינם מיוצגים
 • הגשת תביעות חוב באופן מקוון (ממוחשב) על-ידי נושים
 • חדש:הגשת תביעות חוב של עובדים בהליכי חדלות פירעון
 • חדש:הגשת בקשה על ידי חייב לאישור הסדר חוב עם נושים בהליכי חדלות פירעון

זכויות עובדים בהליכי חדלות פירעון של המעסיק

 • חדש:הגשת תביעות חוב של עובדים בהליכי חדלות פירעון
 • פיצויים לעובדים במקרה של מעסיק שקיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל/פירוק חברה)פתיחת ההליכים

הגשת בקשה ידנית או מקוונת לקבלת צו לפתיחת הליכים
לאחר קבלת הצו

הקפאת הליכים

מינוי נאמן

הטלת הגבלות

ו חובת תשלומים

הגשת דוחות תקופתיים וחובת תשלומים

לפני קבלת צו לשיקום כלכליבדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
+
הצעת הממונה לתכנית לשיקום כלכלי
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים