(דרישת מידע)
(חקיקה ונהלים)
 
שורה 41: שורה 41:
  
  
 +
==השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו '''עולה''' על 150,000 ש"ח ==
 +
{{תרשים זרימה/חדלות פירעון ביוזמת חייב מעל 150,000 ש"ח}}
 +
 +
==השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו '''נמוך''' מ-150,000 ש"ח ==
 +
{{תרשים זרימה/חדלות פירעון ביוזמת חייב מתחת ל 150,000}}
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
*[https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99#%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%92_%D7%A4%D7%A8%D7%A7_%D7%96_%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%91 חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי] סע' 144-153.  
+
*[https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99#%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%92_%D7%A4%D7%A8%D7%A7_%D7%96_%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%91 חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי] סע' 144-153.
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==

גרסה אחרונה מ־03:07, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

לאחר שניתן לאדם עם חובות צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, בין היתר, נבדק מצבו הכלכלי
ככלל, הבדיקה נערכת על ידי הנאמן ובמסגרתה נבדקים, בין השאר, נכסיו, חובותיו, הכנסותיו, הוצאותיו והסיבות שהובילו למצבו הכלכלי
על הנאמן להגיש לא יאוחר מ-9 חודשים מרגע מינויו, את דוח ממצאי הבדיקה לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
הנאמן רשאי לדרוש מגורמים מסוימים למסור לו מידע וגורמים אלו מחויבים למסור את המידע
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019, ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.

לאחר שאדם עם חובות קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, אחת הפעולות שנערכות ב"תקופת הביניים" עד לקבלת צו לשיקום כלכלי, היא בדיקת מצבו הכלכלי של האדם.

 • את הבדיקה עורך הנאמן אשר ממונה לתפקיד על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • נבדקות הכנסותיו, הוצאותיו, חובותיו, התחייבויותיו, נכסיו (בהווה ובעבר), תביעות והליכי גבייה שהוא מנהל או מתנהלים נגדו ונבדקות הסיבות שהובילו למצב הכלכלי שבו הוא נמצא.
 • במסגרת הבדיקה, הנאמן מעיין בדוח שהגיש האדם עם החובות במסגרת הבקשה לצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון וכן רשאי לדרוש מידע מגורמים מסוימים.
הערת עריכה
לעשות קישור לערך של הגשת בקשה לצו, לחלק שעוסק בדוח שעל האדם להגיש. לבדוק האם במקרים שלא האדם ביקש לפתוח את ההליך, מה הפרוצדורה מבחינת הדוח, האם הוא חייב להגיש ואיך זה עובד. בנוסף לבדוק איך להכניס את סע' 148- העברת מידע מהוצאה לפועל לממונה והעברת מידע שנמסר לממונה לנאמן
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:56, 5 באוגוסט 2019 (IDT)
הערת עריכה
האם בדיקת המצב הכלכלי וכל הפרוצדורה זהה גם במקרה שבו הבקשה לצו מוגשת על ידי נושה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 08:31, 19 באוגוסט 2019 (IDT)

דרישת מידע

 • לשם בדיקת מצבו הכלכלי של האדם עם החובות, הנאמן רשאי לדרוש מידע מגורמים שונים, כולל גופים ציבוריים.
 • הנאמן רשאי לדרוש מידע מכל הגורמים המופיעים בטבלה זו (לשים לינק לטבלה בתוספת הראשונה (חלק א').
הערת עריכה
לשים לב שיש שני סוגי מידע. בסע' 104 (ב)(3)- מידע על כתובות נכסים, הכנסה וכו ומידע על מצב כלכלי ויציאות וכניסות לישראל. לא ככ הבנתי את החלוקה בטורים שבתוספת בהתאם לסוג המידע. בנוסף לא הבנתי מה ההבדל בין סע' 147 ל-150 מבחינת מסירת המידע מתאגיד בנקאי או רשות המיסים, להבנתי לממונה ולבית המשפט יש את אותן הסמכויות במקרה זה. למה שנאמן יפנה לבית המשפט ולא לממונה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:56, 5 באוגוסט 2019 (IDT)

בירור

 • לשם בדיקת מצבו הכלכלי, האדם עם החובות יוזמן לבירור אצל הנאמן.
 • האדם עם החובות רשאי לפנות לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי שיחקור את התנהלות הנאמן במסגרת הבירור שערך.
 • למידע נוסף על הליך הבירור, ראו ב: להכניס את הערך של הבירור.
 • בנסיבות מיוחדות, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי רשאי:
  • לקבוע כי הבירור לא דרוש.
  • לערוך את הבירור בעצמו.


השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו עולה על 150,000 ש"ח

הגשת בקשה ידנית או מקוונת
צו לפתיחת הליכים
+
הטלת הגבלות
+
מינוי נאמן
בדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
+
הצעת הממונה לתכנית לשיקום כלכלי
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר
הערת עריכה
האם הממונה יכול לתת הפטר לאלתר? ואם הוא נותן איך מערערים על זה או אם לא ניתן אם יש אפשרות לערער על זה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:02, 18 באוגוסט 2019 (IDT)

השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו נמוך מ-150,000 ש"ח

הגשת בקשה ידנית או מקוונת
ישיבת הסדר תשלומים
או
(אם לא גובש הסדר תשלומים):

צו לפתיחת הליכים
+
הטלת הגבלות
+
מינוי נאמן
בדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים