מ (החלפת טקסט – "([א-ת]-) ([0-9])" ב־"$1$2")
(33 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
'''טקסט מודגש'''{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  =  מעסיק של [[עובדים פלסטינים| עובד פלסטיני]] בישראל,  מחויי לנכות משכרו החודשי של העובד 93 ש"ח עבור בביטוח בריאות ולהעביר סכום זה למדור התשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]] , בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש
+
| מידע  =  עובד פלסטיני זכאי לביטוח  שירותי בריאות ברשות הפלסטינית בלבד
| מידע 2 = המעסיק יעביר למדור התשלומים מדי חודש את נתוני דיווח השכר והנוכחות של העובד, וישלם באמצעות אתר התשלומים הממשלתי את דמי ביטוח הבריאות שנוכו משכר העובד, בהתאם להודעת המדור. תשלום דמי ביטוח הבריאות החודשיים בא לידי ביטוי באמצעות בול המופיע בהמלצת תלוש השכר של העובד, המונפק על ידי מדור התשלומים
+
| מידע2= מעסיק של [[ העסקת עובדים פלסטינים| עובד פלסטיני]] בישראל,  ינכה  משכרו החודשי של העובד 93 ש"ח עבור ביטוח בריאות, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש, ויעביר סכום זה באמצעות מדור התשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]]
| חשוב=  ביטוח הבריאות  מזכה  את העובד ובני משפחתו בשירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית  
+
| חשוב= תשלום דמי ביטוח הבריאות החודשיים בא לידי ביטוי באמצעות בול המופיע בתלוש השכר של העובד, המונפק על ידי מדור התשלומים,ומזכה את העובד ובני משפחתו בשירותי בריאות ברשות הפלסטינית  
| חשוב 2== מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי, והוא רשאי למכות משכר העובד חלק מהעלות. למידע נוסף ראו [[
+
| חשוב 2= מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, [[חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות| ביטוח בריאות]], והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות בהתאם לדי
 
 
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו :[https://www.gov.il/he/departments/guides/employment_of_palestinians_in_israel_2016?chapterIndex=5 תשלום שכר עבור עובדים פלסטינים],רשות האוכלוסין וההגירה.
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
שורה 17: שורה 16:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| החלף בפורטל האב
+
| [[ העסקת עובדים פלסטינים]]
| ערכים רלבנטיים נוספים
+
| [[חדש:ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים]]
 +
| [[חדש:תאונת עבודה לעובדים פלסטינים]].
 +
| [[חדש:שירותי בריאות תעסוקתית לעובדים פלסטינים]]
 +
| [[חדש:תנאי העסקה של עובדים פלסטינים]]
 
}}
 
}}
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 +
{{תבנית:הערת אזהרה לערכים בפורטל עובדים פלסטינים}}
  
2. בהתאם לפרוטוקול בדבר יחסים כלכליים )"פרוטוקול פריס", הנספח הרביעי להסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו(, מנוכה משכרו של עובד פלשתינאי אשר עבד בחודש השכר מעל לשבעה ימים וארבע שעות, ניכוי בסך 93 ₪ המהווים דמי ביטוח בריאות המזכים את העובד ובני משפחתו בשירותי ביטוח בריאות ברשות הפלשתינאית. תשלום דמי ביטוח הבריאות החודשיים בא לידי ביטוי באמצעות בול המופיע בהמלצת תלוש השכר של העובד, והעובד ובני משפחתו יכולים להציג בול זה על מנת לקבל שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלשתינאית.  
+
'''עובד פלסטיני אשר אינו מתגורר בישראל אך מועסק בישראל כדין,  זכאי לביטוח  שירותי בריאות ברשות הפלסטינית בלבד.'''
 +
מעסיק של [[ העסקת עובדים פלסטינים| עובד פלסטיני]] בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד 93 ש"ח עבור שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש, ולהעביר סכום זה למדור התשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]].
 +
* ניכוי זה מועבר על ידי ישראל לרשות הפלסטינית על בסיס חודשי, לצורך מימון שירותים רפואיים לעובדים הפלסטינים בשטחי הרשות.
 +
* תשלום דמי ביטוח הבריאות החודשיים בא לידי ביטוי באמצעות בול המופיע בהמלצת תלוש השכר של העובד, המונפק על ידי מדור התשלומים.
 +
* העובד ובני משפחתו יכולים להציג בול זה בשירותי הבריאות הפלסטיני,  על מנת לקבל שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית.
 +
* בנוסף  מדור תשלומים מנכה מ[[חדש:היטל השוואה לעובדים פלסטינים העובדים בישראל|היטל ההשוואה]] ביטוח רפואי לפנסיונרים המקבלים [[חדש:קצבת זיקנה (פנסיה) לעובדים פלסטינים שעבדו בישראל| קצבת זיקנה]] בגין עבודתם בישראל. ניכוי  דמי ביטוח הבריאות מהיטל ההשוואה עבור עובדים פנסיונרים בא לידי ביטוי באמצעות בול  המונפק על ידי מדור התשלומים,ומזכה את הפנסיונר ובני משפחתו בשירותי בריאות ברשות הפלסטינית.
 +
*מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי, והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות. למידע נוסף ראו [[חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות]].
 +
*עובדים פלסטינים מבוטחים במוסד לביטוח לאומי במקרה של תאונת עבודה. למידע נוסף ראו [[חדש:תאונת עבודה לעובדים פלסטינים]].
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
 
+
* [[ העסקת עובדים פלסטינים עובדים פלסטינים]] המועסקים בישראל כדין.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 +
=== ביטוח בריאות לפלסטינים העובדים בישראל (לא כולל עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות).===
 +
*המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש למדור תשלומים עד ל-5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
 +
*הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 +
*לאחר מכן ישלח למעסיק משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות,  פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דווח שכר.
 +
* רק לדיווח שכר שעבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב הניכויים עבור ביטוח בריאות לעובדים והנתונים ישלחו למעסיקים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובו הסכום שעליהם לשלם.
 +
* המעסיק ישלם את סכום ביטוח הבריאות שניכה מהעובדים, בהתאם להודעת מדור התשלומים, באמצעות [https://ecom.gov.il/voucherspa/input/151 אתר התשלומים הממשלתי].
 +
* המעסיק יעביר את התשלום עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה ממדור תשלומים.
 +
*לאחר קליטת התשלום, מדור תשלומים יפיק  אישור על תשלום בול בריאות עבור העובד. הבול יופיע  בהמלצת תלוש השכר של העובד, המונפק על ידי מדור התשלומים  והעובד ובני משפחתו יכולים להציג בול זה בשירותי הבריאות הפלסטיני,  על מנת לקבל שירותי ביטוח בריאות.
 +
* למידע נוסף ראו :[[חדש:הגשת דו"ח העסקה של עובדים פלסטינים למדור תשלומים ותשלום השכר]]
 +
===ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות===
 +
*מי שמעסיק עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות חייב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי,
 +
והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות, בהתאם לדין, בדומה לעובדים זרים.  למידע נוסף ראו  [[חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות]].
  
==ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות==
 
* [[ביטוח בריאות לעובדים זרים]]
 
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
+
* הביטוח הרפואי  מקנה לעובדים שירותי רפואה ע"י הרשות הפלסטינית  בלבד.
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
+
* עובדים פלסטינים מבוטחים במוסד לביטוח לאומי בביטוח תאונות עבודה, והם זכאים טיפול רפואי בישראל במקרה של פגיעה בעבודה.  למידע נוסף ראו [[חדש:תאונת עבודה לעובדים פלסטינים]] <!--  מתוך [http://www.kavlaoved.org.il/%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D/ עובדים פלסטינים-קו לעובד]-->
 +
*עובדים פלסטינים המועסקים בישראל על פי היתר העסקה וברישיון עבודה כדין, זכאים לשירותי בריאות תעסוקתית, הכוללים בין היתר: בדיקות קבלה וקביעת כושר עבודה,  בדיקות תקופתיות שירותי בריאות מונעת  וימי עיון. למידע נוסף ראו: [[חדש:שירותי בריאות תעסוקתית לעובדים פלסטינים]]<!--
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
 
+
{{הטמעת כותרת| העסקת עובדים פלסטינים#ארגוני סיוע}}
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 
+
{{הטמעת כותרת| העסקת עובדים פלסטינים#גורמי ממשל}}
  
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
+
{{הטמעת כותרת| העסקת עובדים פלסטינים#פסקי דין}}
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
+
{{הטמעת כותרת| העסקת עובדים פלסטינים#חקיקה ונהלים}}
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
+
{{הטמעת כותרת| העסקת עובדים פלסטינים#הרחבות ופרסומים}}
 
+
<!--
== תודות ==
+
== תודות ==-->
  
  
שורה 58: שורה 79:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה: העסקת עובדים פלסטינים]]
 +
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 +
[[קטגוריה:ביטוח בריאות]]
 +
[[קטגוריה:העסקת עובדים זרים]]
 +
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 +
[[קטגוריה:ינואר]]

גרסה מ־17:00, 16 באוגוסט 2019

טקסט מודגש

הקדמה:

עובד פלסטיני זכאי לביטוח שירותי בריאות ברשות הפלסטינית בלבד
מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, ינכה משכרו החודשי של העובד 93 ש"ח עבור ביטוח בריאות, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש, ויעביר סכום זה באמצעות מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה
תשלום דמי ביטוח הבריאות החודשיים בא לידי ביטוי באמצעות בול המופיע בתלוש השכר של העובד, המונפק על ידי מדור התשלומים,ומזכה את העובד ובני משפחתו בשירותי בריאות ברשות הפלסטינית
מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות, והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות בהתאם לדי
למידע נוסף ראו :תשלום שכר עבור עובדים פלסטינים,רשות האוכלוסין וההגירה.


אזהרה
ערך זה לא חל על פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים בישובים הישראלים ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

עובד פלסטיני אשר אינו מתגורר בישראל אך מועסק בישראל כדין, זכאי לביטוח שירותי בריאות ברשות הפלסטינית בלבד. מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד 93 ש"ח עבור שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש, ולהעביר סכום זה למדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה.

 • ניכוי זה מועבר על ידי ישראל לרשות הפלסטינית על בסיס חודשי, לצורך מימון שירותים רפואיים לעובדים הפלסטינים בשטחי הרשות.
 • תשלום דמי ביטוח הבריאות החודשיים בא לידי ביטוי באמצעות בול המופיע בהמלצת תלוש השכר של העובד, המונפק על ידי מדור התשלומים.
 • העובד ובני משפחתו יכולים להציג בול זה בשירותי הבריאות הפלסטיני, על מנת לקבל שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית.
 • בנוסף מדור תשלומים מנכה מהיטל ההשוואה ביטוח רפואי לפנסיונרים המקבלים קצבת זיקנה בגין עבודתם בישראל. ניכוי דמי ביטוח הבריאות מהיטל ההשוואה עבור עובדים פנסיונרים בא לידי ביטוי באמצעות בול המונפק על ידי מדור התשלומים,ומזכה את הפנסיונר ובני משפחתו בשירותי בריאות ברשות הפלסטינית.
 • מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי, והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות. למידע נוסף ראו חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
 • עובדים פלסטינים מבוטחים במוסד לביטוח לאומי במקרה של תאונת עבודה. למידע נוסף ראו חדש:תאונת עבודה לעובדים פלסטינים.

מי זכאי?

 • העסקת עובדים פלסטינים עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין.

תהליך מימוש הזכות

ביטוח בריאות לפלסטינים העובדים בישראל (לא כולל עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות).

 • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש למדור תשלומים עד ל-5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
 • הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 • לאחר מכן ישלח למעסיק משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דווח שכר.
 • רק לדיווח שכר שעבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב הניכויים עבור ביטוח בריאות לעובדים והנתונים ישלחו למעסיקים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובו הסכום שעליהם לשלם.
 • המעסיק ישלם את סכום ביטוח הבריאות שניכה מהעובדים, בהתאם להודעת מדור התשלומים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי.
 • המעסיק יעביר את התשלום עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה ממדור תשלומים.
 • לאחר קליטת התשלום, מדור תשלומים יפיק אישור על תשלום בול בריאות עבור העובד. הבול יופיע בהמלצת תלוש השכר של העובד, המונפק על ידי מדור התשלומים והעובד ובני משפחתו יכולים להציג בול זה בשירותי הבריאות הפלסטיני, על מנת לקבל שירותי ביטוח בריאות.
 • למידע נוסף ראו :חדש:הגשת דו"ח העסקה של עובדים פלסטינים למדור תשלומים ותשלום השכר

ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות

 • מי שמעסיק עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות חייב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי,
והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות, בהתאם לדין, בדומה לעובדים זרים. למידע נוסף ראו חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.

חשוב לדעת

 • הביטוח הרפואי מקנה לעובדים שירותי רפואה ע"י הרשות הפלסטינית בלבד.
 • עובדים פלסטינים מבוטחים במוסד לביטוח לאומי בביטוח תאונות עבודה, והם זכאים טיפול רפואי בישראל במקרה של פגיעה בעבודה. למידע נוסף ראו חדש:תאונת עבודה לעובדים פלסטינים
 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל על פי היתר העסקה וברישיון עבודה כדין, זכאים לשירותי בריאות תעסוקתית, הכוללים בין היתר: בדיקות קבלה וקביעת כושר עבודה, בדיקות תקופתיות שירותי בריאות מונעת וימי עיון. למידע נוסף ראו: חדש:שירותי בריאות תעסוקתית לעובדים פלסטינים