(חשוב לדעת)
 
(17 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  =  עובד פלסטיני זכאי לביטוח  שירותי בריאות ברשות הפלסטינית בלבד
 
| מידע  =  עובד פלסטיני זכאי לביטוח  שירותי בריאות ברשות הפלסטינית בלבד
  | מידע2= מעסיק של [[עובדים פלסטינים| עובד פלסטיני]] בישראל,  ינכה  משכרו החודשי של העובד 93 ש"ח עבור ביטוח בריאות, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש, ויעביר סכום זה באמצעות מדור התשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]]  
+
  | מידע2= מעסיק של עובד פלסטיני בישראל,  ינכה  משכרו החודשי של העובד 93 ש"ח עבור ביטוח בריאות, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש, ויעביר סכום זה באמצעות אגף שירות למעסיקים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]]  
| חשוב= תשלום דמי ביטוח הבריאות החודשיים בא לידי ביטוי באמצעות בול המופיעב תלוש השכר של העובד, המונפק על ידי מדור התשלומים ,ומזכה את העובד ובני משפחתו בשירותי בריאות ברשות הפלסטינית  
+
| חשוב= תשלום דמי ביטוח הבריאות החודשיים בא לידי ביטוי באמצעות בול המופיע בתלוש השכר של העובד, המונפק על ידי אגף שירות למעסיקים,ומזכה את העובד ובני משפחתו בשירותי בריאות ברשות הפלסטינית  
| חשוב 2= מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, [[חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות| ביטוח בריאות ]] , והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות בהתאם לדין
+
| חשוב 2= מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, [[חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות| ביטוח בריאות]], והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות בהתאם לדי
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  =  למידע נוסף ראו :[https://www.gov.il/he/departments/guides/employment_of_palestinians_in_israel_2016?chapterIndex=5 תשלום שכר עבור עובדים פלסטינים] ,רשות האוכלוסין וההגירה.
+
| ממשל  =  למידע נוסף ראו :[https://www.gov.il/he/departments/guides/employment_of_palestinians_in_israel_2016?chapterIndex=5 תשלום שכר עבור עובדים פלסטינים],רשות האוכלוסין וההגירה.
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
שורה 16: שורה 16:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[עובדים פלסטינים]]
 
 
| [[חדש:ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים]]
 
| [[חדש:ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים]]
| [[ביטוח בריאות לעובדים זרים]]
+
| [[חדש:תאונת עבודה לעובדים פלסטינים]].
 +
| [[חדש:שירותי בריאות תעסוקתית לעובדים פלסטינים]]
 +
| [[חדש:תנאי העסקה של עובדים פלסטינים]]
 
| [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
| [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
}}
 
}}
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
'''עובד פלסטיני זכאי לביטוח  שירותי בריאות ברשות הפלסטינית בלבד.'''
+
{{תבנית:הערת אזהרה לערכים בפורטל עובדים פלסטינים}}
מעסיק של [[עובדים פלסטינים| עובד פלסטיני]] בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד 93 ש"ח עבור שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש,  ולהעביר סכום זה למדור התשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]]
+
 
* תשלום דמי ביטוח הבריאות החודשיים בא לידי ביטוי באמצעות בול המופיע בהמלצת תלוש השכר של העובד, המונפק על ידי מדור התשלומים .
+
'''עובד פלסטיני אשר אינו מתגורר בישראל אך מועסק בישראל כדין,  זכאי לביטוח  שירותי בריאות ברשות הפלסטינית בלבד.'''
* העובד ובני משפחתו יכולים להציג בול  זה בשירותי הבריאות הפלסטיני ,  על מנת לקבל שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית .
+
מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד 93 ש"ח עבור שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש,  ולהעביר סכום זה לאגף שירות למעסיקים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]].
*מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי, והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות. למידע נוסף ראו [[חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות]].
+
* ניכוי זה מועבר על ידי ישראל לרשות הפלסטינית על בסיס חודשי, לצורך מימון שירותים רפואיים לעובדים הפלסטינים בשטחי הרשות.
*אם העובד נזקק  לטיפול רפואי דחוף בגלל תאונת עבודה, התקף לב או בעיה דחופה אחרת בהיותו בשטח ישראל,  ישלם בעצמו את עלות הטיפול, והמוסד לביטוח לאומי יחזיר לעובד את  עלות 
+
* תשלום דמי ביטוח הבריאות החודשיים בא לידי ביטוי באמצעות בול המופיע בהמלצת תלוש השכר של העובד, המונפק על ידי אגף שירות למעסיקים.
הטיפול כאמור בדיעבד,  רק במקרה של הכרה בתאונת עבודה. למידע נוסף ראו [[חדש:תאונת עבודה לעובדים פלסטינים]] .
+
* העובד ובני משפחתו יכולים להציג בול  זה בשירותי הבריאות הפלסטיני,  על מנת לקבל שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית.
 +
* בנוסף  אגף שירות למעסיקים מנכה מ[[חדש:היטל השוואה לעובדים פלסטינים העובדים בישראל|היטל ההשוואה]] ביטוח רפואי לפנסיונרים המקבלים [[חדש:קצבת זיקנה (פנסיה) לעובדים פלסטינים שעבדו בישראל| קצבת זיקנה]] בגין עבודתם בישראל. ניכוי  דמי ביטוח הבריאות מהיטל ההשוואה עבור עובדים פנסיונרים בא לידי ביטוי באמצעות בול  המונפק על ידי אגף שירות למעסיקים,ומזכה את הפנסיונר ובני משפחתו בשירותי בריאות ברשות הפלסטינית.
 +
*מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי, והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות. למידע נוסף ראו [[חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות]].
 +
*עובדים פלסטינים מבוטחים במוסד לביטוח לאומי במקרה של תאונת עבודה. למידע נוסף ראו [[חדש:תאונת עבודה לעובדים פלסטינים]].
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* [[עובדים פלסטינים ]]המועסקים בישראל  
+
* עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
=== ביטוח בריאות לפלסטינים העובדים בישראל (לא כולל עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות).===
 
=== ביטוח בריאות לפלסטינים העובדים בישראל (לא כולל עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות).===
*המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש למדור תשלומים עד ל- 5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
+
*המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים עד ל-5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
 
*הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 
*הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 
*לאחר מכן ישלח למעסיק משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות,  פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דווח שכר.
 
*לאחר מכן ישלח למעסיק משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות,  פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דווח שכר.
 
* רק לדיווח שכר שעבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב הניכויים עבור ביטוח בריאות לעובדים והנתונים ישלחו למעסיקים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובו הסכום שעליהם לשלם.
 
* רק לדיווח שכר שעבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב הניכויים עבור ביטוח בריאות לעובדים והנתונים ישלחו למעסיקים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובו הסכום שעליהם לשלם.
* המעסיק ישלם את סכום ביטוח הבריאות שניכה מהעובדים, בהתאם להודעת מדור התשלומים, באמצעות [https://ecom.gov.il/voucherspa/input/151 אתר התשלומים הממשלתי] .
+
* המעסיק ישלם את סכום ביטוח הבריאות שניכה מהעובדים, בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים, באמצעות [https://ecom.gov.il/voucherspa/input/151 אתר התשלומים הממשלתי].
* המעסיק יעביר את התשלום עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה ממדור תשלומים.
+
* המעסיק יעביר את התשלום עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
*לאחר קליטת התשלום, מדור תשלומים יפיק  אישור על תשלום בול בריאות עבור העובד. הבול יופיע  בהמלצת תלוש השכר של העובד, המונפק על ידי מדור התשלומים
+
*לאחר קליטת התשלום, אגף שירות למעסיקים יפיק  אישור על תשלום בול בריאות עבור העובד. הבול יופיע  בהמלצת תלוש השכר של העובד, המונפק על ידי אגף שירות למעסיקים  והעובד ובני משפחתו יכולים להציג בול זה בשירותי הבריאות הפלסטיני,  על מנת לקבל שירותי ביטוח בריאות.
* * העובד ובני משפחתו יכולים להציג בול זה בשירותי הבריאות הפלסטיני ,  על מנת לקבל שירותי ביטוח בריאות .
+
* למידע נוסף ראו :[[חדש:תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים]].
 
===ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות===
 
===ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות===
*מי שמעסיק מעובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות חייב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי, והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות, בהתאם לדין, בדומה לעובדים זרים.  למידע נוסף ראו  [[חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות]].
+
*מי שמעסיק עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות חייב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי,
 +
והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות, בהתאם לדין, בדומה לעובדים זרים.  למידע נוסף ראו  [[חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות]].
 +
 
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
* הביטוח הרפואי  מקנה לעובדים שירותי רפואה ע"י הרשות הפלסטינית  בלבד.  
 
* הביטוח הרפואי  מקנה לעובדים שירותי רפואה ע"י הרשות הפלסטינית  בלבד.  
* אם העובד נזקק  לטיפול רפואי דחוף בגלל תאונת עבודה, התקף לב או בעיה דחופה אחרת בהיותו בשטח ישראל,  ישלם בעצמו את עלות הטיפול, והמוסד לביטוח לאומי יחזיר לעובד את  עלות הטיפול כאמור בדיעבד, רק במקרה של הכרה בתאונת עבודה. למידע נוסף ראו [[חדש:תאונת עבודה לעובדים פלסטינים]] .במקרים אחרים הטיפול הרפואי בישראל  אמור להיות מכוסה בדיעבד על ידי הרשות הפלסטינית.<!--  מתוך [http://www.kavlaoved.org.il/%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D/ עובדים פלסטינים-קו לעובד]-->
+
* עובדים פלסטינים מבוטחים במוסד לביטוח לאומי בביטוח תאונות עבודה, והם זכאים טיפול רפואי בישראל במקרה של פגיעה בעבודה. למידע נוסף ראו [[חדש:תאונת עבודה לעובדים פלסטינים]] <!--  מתוך [http://www.kavlaoved.org.il/%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D/ עובדים פלסטינים-קו לעובד]-->
*עובדים פלסטינים המועסקים בישראל על פי היתר העסקה וברישיון עבודה כדין, זכאים לשירותי בריאות תעסוקתית , הכוללים בין היתר: בדיקות קבלה וקביעת כושר עבודה,  בדיקות תקופתיות שירותי בריאות מונעת  וימי עיון. למידע נוסף ראו: [[חדש:שירותי בריאות תעסוקתית לעובדים פלסטינים]]<!--
+
*עובדים פלסטינים המועסקים בישראל על פי היתר העסקה וברישיון עבודה כדין, זכאים לשירותי בריאות תעסוקתית, הכוללים בין היתר: בדיקות קבלה וקביעת כושר עבודה,  בדיקות תקופתיות שירותי בריאות מונעת  וימי עיון. למידע נוסף ראו: [[חדש:שירותי בריאות תעסוקתית לעובדים פלסטינים]]<!--
* עובד פלסטיני [[פגיעה בעבודה|שנפגע במהלך עבודתו]]  ואינו מסוגל לעבוד עקב הפגיעה,  זכאי לתשלום דמי פגיעה מ[[המוסד לביטוח לאומי]] על מנת לפצותו על אובדן הכנסה.מי שקיבל דמי פגיעה ונותר עם נכות, עשוי להיות זכאי ל[[קצבת נכות ומענק נכות לנפגעי עבודה|גמלת נכות מעבודה]] למידע נוסף ראו[[חדש:תאונת עבודה לעובדים פלסטינים]]-->
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
{{הערת עריכה | האם מה שכתוב בסעיף הראשון נכון?  | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 17:35, 24 במאי 2019 (IDT) }}
 
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
{{הטמעת כותרת|עובדים פלסטינים#ארגוני סיוע}}
+
{{הטמעת כותרת|תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים #ארגוני סיוע}}
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
{{הטמעת כותרת|עובדים פלסטינים#גורמי ממשל}}
+
{{הטמעת כותרת| תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים#גורמי ממשל}}
  
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
{{הטמעת כותרת|עובדים פלסטינים#פסקי דין}}
+
{{הטמעת כותרת|תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים #פסקי דין}}
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
{{הטמעת כותרת|עובדים פלסטינים#חקיקה ונהלים}}
+
{{הטמעת כותרת| תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים#חקיקה ונהלים}}
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
{{הטמעת כותרת|עובדים פלסטינים#הרחבות ופרסומים}}
+
{{הטמעת כותרת|תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים #הרחבות ופרסומים}}
 
<!--
 
<!--
 
== תודות ==-->
 
== תודות ==-->
שורה 76: שורה 79:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
[[קטגוריה:עובדים פלסטינים]]
+
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 +
[[קטגוריה: העסקת עובדים פלסטינים]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 
[[קטגוריה:ביטוח בריאות]]
 
[[קטגוריה:ביטוח בריאות]]
[[קטגוריה:זכויות עובדים זרים]]
 
 
[[קטגוריה:העסקת עובדים זרים]]
 
[[קטגוריה:העסקת עובדים זרים]]
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
 
[[קטגוריה:ינואר]]
 
[[קטגוריה:ינואר]]

גרסה אחרונה מ־18:09, 12 בפברואר 2020

טקסט מודגש

הקדמה:

עובד פלסטיני זכאי לביטוח שירותי בריאות ברשות הפלסטינית בלבד
מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, ינכה משכרו החודשי של העובד 93 ש"ח עבור ביטוח בריאות, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש, ויעביר סכום זה באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה
תשלום דמי ביטוח הבריאות החודשיים בא לידי ביטוי באמצעות בול המופיע בתלוש השכר של העובד, המונפק על ידי אגף שירות למעסיקים,ומזכה את העובד ובני משפחתו בשירותי בריאות ברשות הפלסטינית
מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות, והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות בהתאם לדי
למידע נוסף ראו :תשלום שכר עבור עובדים פלסטינים,רשות האוכלוסין וההגירה.


אזהרה
ערך זה לא חל על פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

עובד פלסטיני אשר אינו מתגורר בישראל אך מועסק בישראל כדין, זכאי לביטוח שירותי בריאות ברשות הפלסטינית בלבד. מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד 93 ש"ח עבור שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש, ולהעביר סכום זה לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.

 • ניכוי זה מועבר על ידי ישראל לרשות הפלסטינית על בסיס חודשי, לצורך מימון שירותים רפואיים לעובדים הפלסטינים בשטחי הרשות.
 • תשלום דמי ביטוח הבריאות החודשיים בא לידי ביטוי באמצעות בול המופיע בהמלצת תלוש השכר של העובד, המונפק על ידי אגף שירות למעסיקים.
 • העובד ובני משפחתו יכולים להציג בול זה בשירותי הבריאות הפלסטיני, על מנת לקבל שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית.
 • בנוסף אגף שירות למעסיקים מנכה מהיטל ההשוואה ביטוח רפואי לפנסיונרים המקבלים קצבת זיקנה בגין עבודתם בישראל. ניכוי דמי ביטוח הבריאות מהיטל ההשוואה עבור עובדים פנסיונרים בא לידי ביטוי באמצעות בול המונפק על ידי אגף שירות למעסיקים,ומזכה את הפנסיונר ובני משפחתו בשירותי בריאות ברשות הפלסטינית.
 • מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי, והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות. למידע נוסף ראו חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
 • עובדים פלסטינים מבוטחים במוסד לביטוח לאומי במקרה של תאונת עבודה. למידע נוסף ראו חדש:תאונת עבודה לעובדים פלסטינים.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין.

תהליך מימוש הזכות

ביטוח בריאות לפלסטינים העובדים בישראל (לא כולל עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות).

 • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים עד ל-5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
 • הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 • לאחר מכן ישלח למעסיק משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דווח שכר.
 • רק לדיווח שכר שעבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב הניכויים עבור ביטוח בריאות לעובדים והנתונים ישלחו למעסיקים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובו הסכום שעליהם לשלם.
 • המעסיק ישלם את סכום ביטוח הבריאות שניכה מהעובדים, בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי.
 • המעסיק יעביר את התשלום עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
 • לאחר קליטת התשלום, אגף שירות למעסיקים יפיק אישור על תשלום בול בריאות עבור העובד. הבול יופיע בהמלצת תלוש השכר של העובד, המונפק על ידי אגף שירות למעסיקים והעובד ובני משפחתו יכולים להציג בול זה בשירותי הבריאות הפלסטיני, על מנת לקבל שירותי ביטוח בריאות.
 • למידע נוסף ראו :חדש:תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.

ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות

 • מי שמעסיק עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות חייב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי,

והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות, בהתאם לדין, בדומה לעובדים זרים. למידע נוסף ראו חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.

חשוב לדעת

 • הביטוח הרפואי מקנה לעובדים שירותי רפואה ע"י הרשות הפלסטינית בלבד.
 • עובדים פלסטינים מבוטחים במוסד לביטוח לאומי בביטוח תאונות עבודה, והם זכאים טיפול רפואי בישראל במקרה של פגיעה בעבודה. למידע נוסף ראו חדש:תאונת עבודה לעובדים פלסטינים
 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל על פי היתר העסקה וברישיון עבודה כדין, זכאים לשירותי בריאות תעסוקתית, הכוללים בין היתר: בדיקות קבלה וקביעת כושר עבודה, בדיקות תקופתיות שירותי בריאות מונעת וימי עיון. למידע נוסף ראו: חדש:שירותי בריאות תעסוקתית לעובדים פלסטינים