אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן
הערת עריכה
המונח "ביטוח בריאות פרט" הוא ממש משפטי. צריך לכתוב בשפה רגילה "ביטוח בריאות אישי" או ביטוח בריאות פרטי אישי"
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11:48, 21 במאי 2019 (IDT)
הערת עריכה
זה לדיון כי אני לא מסכימה. חלק ממה שאנחנו עושים זה להסביר את המושגים לציבור. אם אנחנו לא נשתמש במושגים הנכונים - תקופת אכשרה, תקופת המתנה, ביטוח פרט - ואחר כך הם יתקלו בזה ולא יבינו, מה עשינו בזה? אם צריך להסביר את המושגים זה דבר אחר
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 16:57, 21 במאי 2019 (IDT)

הקדמה:

ביטוח בריאות פרט הוא ביטוח בריאות של אדם בודד, שנרכש על ידו שלא במסגרת השתיכותו לחברה או לקבוצת אנשים
לצורך הצטרפות לביטוח על המועמד לעבור בחינה של מצבו הרפואי (חיתום), שלפיה תחליט חברת הביטוח אם לבטחו ובאלו תנאים
אסור לתת תשובות שגויות או להסתיר מידע מהותי בתהליך החיתום

ביטוח בריאות פרט הוא ביטוח בריאות אישי, אותו רוכש אדם פרטי ישירות מחברת הביטוח, או באמצעות סוכן ביטוח. זאת להבדיל מביטוח קבוצתי, אשר ניתן לרכוש כחלק משייכות לקבוצה (כגון: ביטוח בריאות לקבוצת עובדים במקום עבודה מסוים, ביטוח מכוח חברות במועדון או איגוד מקצועי וכיו"ב). פוליסת בריאות הנמכרת כביטוח פרט תימשך לרוב למשך כל חיי המבוטח, והפרמיה הנגבית עבורה תיעשה בהתחשב בנתוניו האישיים של המבוטח, כפי שעלו בהליך החיתום.

מאפיינים כלליים של ביטוח בריאות פרט

 • בביטוח פרט, המבוטח רוכש ביטוח מחברת ביטוח עבור עצמו או עבור בני משפחתו, באמצעות סוכן ביטוח או ישירות מהחברה.
 • פוליסת פרט מיועדת לתקופה ארוכה, לרוב, לכל החיים.
 • הפוליסה מתעדכנת באופן אוטומטי מדי שנתיים, ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי (חיתום) וללא תקופת אכשרה נוספת, מעבר לתקופת האכשרה הראשונה, ככל שהיתה.
 • ביטוח פרט כרוך בבחינה של המצב הרפואי (חיתום), לפי תוצאותיו נקבעים גובה הפרמיה (דמי הביטוח השנתיים) או החלטת המבטח שלא לבטח את המועמד, או לבטח אותו בתנאים מסוימים.
 • בקשה לשינוי בכיסוי הביטוחי, כגון הוספת כיסוי, עשויה להיות כרוכה בחיתום נוסף לצורך רכישת הכיסוי הספציפי.
אזהרה
 • במהלך החיתום נמסר למועמד שאלון רפואי, עליו יש לענות באופן מלא ובכנות.
 • הסתרה של עניין מהותי (למשל מחלה או ניתוח) עלולה לגרור ביטול הפוליסה מצד המבטח, או אי תשלום תגמולי הביטוח אם אירע מקרה ביטוח הקשור לאותו עניין.
 • לפרטים ראו חדש:גילוי נאות בכריתת חוזה לביטוח בריאות.
 • כל המבוטחים שרכשו את אותה הפוליסה זכאים לאותן זכויות מכוחה ללא הבדל ביניהם (תנאים אחידים), זאת למעט חריגים אישיים בהתאם למצבו הרפואי של המבוטח, וסכום הפרמיה הנקבע גם הוא בהתאם לנסיבות האישיות.
 • טיפ

  ההבדלים העיקריים בין ביטוח בריאות פרט לבין ביטוח בריאות קבוצתי

  נושא ביטוח בריאות פרט ביטוח בריאות קבוצתי המשך טיפול
  היקף הכיסוי הביטוחי בהתאם לבחירת המבוטח ולהסכמת החברה.
  • בהתאם להסכם שבין חברת הביטוח לבעל הפוליסה (נציג הקבוצה).
  • למבוטח אין כמעט יכולת השפעה על היקף הכיסוי, למעט אם מדובר בבחירת חבילות כיסויים.
  חיתום רפואי המבוטח עובר בדרך כלל תהליך חיתום רפואי במועד ההצטרפות לביטוח. לעתים ההצטרפות היא ללא חיתום.
  פרמיה
  הערת עריכה
  לא כל אחד מבין את המושג "פרמיה". אולי עדיף לכתוב "דמי הביטוח שמשלםהמבוטח לחברת הביטוח (פרמיה)"?
  הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11:52, 21 במאי 2019 (IDT)
  לרוב גבוהה יותר מאשר בפוליסה קבוצתית.
  • לרוב, הפרמיה המשולמת עם ההצטרפות הראשונה לביטוח תהיה נמוכה יותר מזו שבפוליסת פרט.
  • אולם, ייתכן שהפרמיה תשתנה לאחר חידוש הפוליסה לתקופת ביטוח נוספת.
  תקופת הביטוח מתחדשת אוטומטית כל שנתיים למשך כל חיי המבוטח.
  • תקופת הביטוח בפוליסה הקבוצתית קצרה, ולא יותר מ-5 שנים (אלא אם מדובר בביטוח סיעודי קבוצתי).
  • בתום תקופת הביטוח עשויה הפוליסה להתחדש באותה חברת ביטוח או בחברה אחרת, אך אין ודאות כי הפוליסה תחודש לתקופה נוספת.
  • רוב הפוליסות הקבוצתיות כוללות תנאי המחייב את חברת הביטוח לספק המשכיות לפוליסת פרט.
   הערת עריכה
   לא ברור= המשכיות לפוליסת פרט? זו לא פוליסה קבוצתית? או האם הכוונה שבתום התקופה החברות מחויבסות לספק לכל החברים פוליסה פרטית אישית?
   הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11:53, 21 במאי 2019 (IDT)
  שינויים לאורך חיי הפוליסה ייתכנו שינויים בהיקף הכיסוי ובגובה הפרמיה לאורך השנים. ייתכנו שינויים בהיקף הכיסוי ובגובה הפרמיה לאורך השנים.

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים