(חשוב לדעת)
שורה 72: שורה 72:
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
* ברוב הפוליסות אין כיסוי לפגיעה שנגרמה בעקבות נהיגה ברכב מנועי דו-גלגלי או טרקטורון, ספורט אתגרי, מלחמה, וכן פעולות חבלה או טרור, וקיימות פוליסות המרחיבות את הכיסוי למקרים אלה.
 
* ברוב הפוליסות אין כיסוי לפגיעה שנגרמה בעקבות נהיגה ברכב מנועי דו-גלגלי או טרקטורון, ספורט אתגרי, מלחמה, וכן פעולות חבלה או טרור, וקיימות פוליסות המרחיבות את הכיסוי למקרים אלה.
 
+
* תלמידים וילדים עד גיל 18 מבוטחים בביטוח תאונות אישיות באמצעות הרשות המקומית או המוסד בחינוכי שבו לומד הילד, ולכן אין צורך לערוך עבור ילדים אלה ביטוח תאונות אישיות נפרד. למידע על תנאי הפוליסה וחובות וספות של חברת הביטוח במקרים אלה ראו [[ביטוח תאונות אישיות לתלמיד]].
* תלמידים וילדים עד גיל 18 מבוטחים בביטוח תאונות אישיות באמצעות הרשות המקומית או המוסד בחינוכי שבו לומד הילד, ולכן אין ור לערוך עבור ילדים אלה ביטוח תאונות אישיות נפרד. למידע על תנאי הפוליסה וחובות וספות של חברת הביטוח במקרים אלה ראו [[ביטוח תאונות אישיות לתלמיד]].
 
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==

גרסה מ־11:19, 22 במאי 2019

הקדמה:

ביטוח תאונות אישיות מבטיח פיצוי כספי במקרה של מוות, נכות או נזקים אחרים שנגרמו בשל תאונה, שאינה תאונת עבודה
ברוב המקרים חברת הביטוח תשלם את הפיצוי רק אם הנכות או המוות קרו בתוך פרק זמן מסוים ממועד התאונה

ביטוח תאונות אישיות מעניק פיצוי במקרים של מוות, נכות תמידית, או נזקים פיזיים נוספים שנגרמו עקב תאונה, למשל מקרים של כוויות, שברים, אשפוז ועוד.

הערת עריכה
מכסה תאונות דרכים? האם מתקזזת מול חברת הביטוח האחרת מכוח חוק הפלת"ד? ולהפך? האם הסכומים שיתקבלו מחבתר הביטוח יקוזזו מגובה התשלום שחברת הביטוח לפי חוק הפלת"ד תצטרך לשלם לנפגע?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11:06, 22 במאי 2019 (IDT)
 • ניתן לרכוש ביטוח תאונות אישיות בכמה אופנים: כנספח לפוליסת ביטוח חיים, כפרק בפוליסת ביטוח, כגון ביטוח דירה, או כפוליסה עצמאית לכיסוי תאונות אישיות.
 • מי שאיבד את כושר התפקוד כתוצאה מתאונה, עשוי להיות זכאי לדמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות מטעם המוסד לביטוח לאומי.
הערת עריכה
האם הסכומים שמשלם ביטוח לאומי מקוזזים מהסכום שעל חברת הביטוח לשלם לפי הפוליסה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11:06, 22 במאי 2019 (IDT)

מה מכסה הפוליסה

 • פוליסת תאונות אישיות מבטיחה פיצוי במקרה של פגיעה שנגרמה עקב תאונה, שאינה תאונת עבודה.
 • תאונה יכולה להיות כתוצאה מנפילה, דלקה, או כל אירוע בלתי צפוי אחר אשר גרם לפגיעה פיזית בגופו של המבוטח.
 • מרבית הפוליסות כוללות פיצוי עקב תאונה שאירעה בכל מקום בעולם, למעט במדינות אויב.

פיצוי במקרה של מוות

 • במקרה שהמבוטח נפטר, חברת הביטוח מעבירה פיצוי חד-פעמי, בגובה סכום הביטוח שרכש המבוטח אל המוטבים, שאותם קבע המבוטח בעת רכישת הפוליסה. אם המובטח לא קבע מוטבים, ישולם הפיצוי ליורשיו החוקיים (היורשים שנכללו בצוואה של המנוח, ואם הוא לא האיר צוואה אז ישולם הפיצוי ליורשים על פי דין).
 • במקרה של סתירה בין רשימת המוטבים הכלולה בפוליסה לבי הוראה בצוואה הקובעת כי כספי הביטוח יועברו לאנשים אחרים, המוטבים הרשומים בפוליסה גוברים על היורשים החוקיים לכן חשוב לוודא כי המוטבים בפוליסה מעודכנים בכל עת, ורצוי לעדכן את הצוואה בהתאם לאמור בפוליסה.
דוגמה
אדם רשם כמוטבים בפוליסה את שני בניו. בצוואה הוא רשם את אשתו כיורשת יחידה, וציין כי הוא מבקש שהכספים המגיעים על פי הפוליסה יינתנו לה בלבד. במקרה של פטירה, כספי הפוליסה יועברו רק לבנים הרשומים בפוליסה, למרות האמור בצוואה.
 • בחלק מהפוליסות הפיצוי מותנה במות המבוטח תוך 10 עד 12 חודשים ממועד התאונה. אם המבוטח נפטר לאחר תקופה זו, המוטבים לא יהיו זכאים לפיצוי.
הערת עריכה
מה קורה במהלך ה-10חודשים הללו? האם המבוטח עצמו לא מקבל פיצוי בשל הפגיעות שלו? ואם כן קיבל פיצוי וחודשיים לאחר מכן הוא מת, האם מוטבים זכאים לקבל פיצוי או לא?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11:06, 22 במאי 2019 (IDT)

פיצוי במקרה של נכות

 • יש לציין כי חברת הביטוח היא שקובעת את שיעורי הנכות ושיעורי הפיצוי, ואינה מחויבת לקביעות של גורמים אחרים, כגון ביטוח לאומי, אלא אם נאמר אחרת בפוליסה.
 • במקרה של נכות תמידית המבוטח מקבל פיצוי לפי שיעור הנכות שנקבע לו, כפי שהוגדר בתנאי הפוליסה.
 • בחלק מהפוליסות, הפיצוי במקרה של נכות מותנה בכך שהנכות נקבעה בתוך 12 חודשים ממועד התאונה.
 • חשוב לדעת שהפיצוי ניתן על-פי תנאי הפוליסה ואינו תלוי בפיצוי שנותן המוסד לביטוח לאומי, כך שלעתים קיימים הבדלים בין גובה הפיצוי הניתן על-ידי כל אחד מהגורמים.
הערת עריכה
האם ניתן במקביל לקבל פיצוי גם מביטוח לאומי וגם מפוליסת הביטוח?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11:06, 22 במאי 2019 (IDT)
טיפ
חשוב להגיש את התביעה לחברת הביטוח בהקדם, ולכל המאוחר לפני שיחלפו 3 שנים ממועד התאונה, שכן לאחר מכן מסתיימת תקופת ההתיישנות ולא ניתן יותר להגיש תביעה.

אובדן תפקוד או אובדן כושר עבודה זמני

 • קיימות פוליסות המעניקות גמלת פיצוי יומית, בתנאי שהפגיעה בתפקוד או בכושר העבודה עולה על 25%, ולאחר תקופת המתנה הקבועה בפוליסה.
 • התקופה המירבית לתשלום נעה, לרוב, בין 3-2 שנים עבור מבוטחים שגילם בעת שהתרחש התאונה הוא מתחת לגיל 65, וכשנה עבור מבוטחים שגילם מעל 65.
הערת עריכה
האם זה לא חלק מפיצוי עבור נכות ? זה בוסף? זה במקום? או שהנכות שלמעלה היא קבועה וכא הכוונה לנכות זמנית? בכל מקרה החלק הזה צריךלהיות תחת הכותרת של פיצוי בגין נכות"
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11:12, 22 במאי 2019 (IDT)

פיצוי עבור כוויות ושברים בעקבות תאונה

 • הוצאות רפואיות להן נזקק המבוטח בעקבות מקרה הביטוח, כגון טיפולי פיזיותרפיה, מימון אחות פרטית במהלך אשפוז ופינוי באמבולנס ממקום התאונה.
הערת עריכה
האם הכוונה לפיזיותרפיה פרטית? כי יש פיזיותרפיה גם דר קופת חולים. האם זה בנוסף? במקום?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11:12, 22 במאי 2019 (IDT)

פיצוי חד פעמי עבור מצב סיעודי שנגרם כתוצאה מתאונה

הערת עריכה
הסבר קצר "לפעמים כתוצאה מתאונה הופך אדם לסיעודי. ...." להסביר מה זה סיעודי. ומי קובע אם אתה סיעודי או לא.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11:12, 22 במאי 2019 (IDT)
 • לרוב, יקבל המבוטח פיצוי חד-פעמי ולא קצבה חודשית.
 • לעתים יינתן הפיצוי לאחר תקופת המתנה ארוכה יחסית. במקרים אלה המבוטח לא יקבל את הפיצוי מיד עם קרות מקרה הביטוח אלא לאחר תקופה ארוכה יותר, כאמור בפוליסה.
 • יש לשים לב לכך שמדובר בפיצוי בסכום נמוך יחסית, אולם קיימות פוליסות ייעודיות לביטוח סיעודי, המעניקות כיסוי רחב יותר למצב סיעודי.

פיצוי יומי עבור ימי אשפוז בבית חולים

הערת עריכה
להסביר שהכוונה אינה לתשלום עבור האשפוז אלא תשלום שלא תלוי בכלום. חבתר הביטוח משלמת סכום כספי שנקבע מראש בפוליסה על כל יו אשפוז של המבוטח בלי קשר להוצאות או לנזקים שנגרמו לו.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11:12, 22 במאי 2019 (IDT)

תקופת הביטוח

 • קיימות פוליסות בהן תקופת הביטוח היא ארוכה, ומסתיימת לרוב בגיל 65 ומעלה. בכל מקרה הפוליסה אינה לכל החיים.
 • בפוליסות אחרות, תקופת הביטוח מוגדרת לשנה, ובכל שנה יש לחדש את הפוליסה בהסכמת המבוטח.

תקופת המתנה והשתתפות עצמית

 • בכיסויים המרכזיים של הפוליסה למקרי נכות תמידית או מות המבוטח, אין, לרוב, תקופת המתנה או השתתפות עצמית.
 • הכיסויים הנוספים, לעומת זאת, כוללים לעתים תקופת המתנה.
הערת עריכה
מה זה תקופת המתנה? מאד מבלבל ההבדל בינה ובין תקופת אכשרה? צריך להסביר אם הכוונה לקופה שממועד התאונה או ממועד הגשת התביעה ועד התשלום? או שהכוונה לתקופת אכשרה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 11:06, 22 במאי 2019 (IDT)

חשוב לדעת

 • ברוב הפוליסות אין כיסוי לפגיעה שנגרמה בעקבות נהיגה ברכב מנועי דו-גלגלי או טרקטורון, ספורט אתגרי, מלחמה, וכן פעולות חבלה או טרור, וקיימות פוליסות המרחיבות את הכיסוי למקרים אלה.
 • תלמידים וילדים עד גיל 18 מבוטחים בביטוח תאונות אישיות באמצעות הרשות המקומית או המוסד בחינוכי שבו לומד הילד, ולכן אין צורך לערוך עבור ילדים אלה ביטוח תאונות אישיות נפרד. למידע על תנאי הפוליסה וחובות וספות של חברת הביטוח במקרים אלה ראו ביטוח תאונות אישיות לתלמיד.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים