שורה 27: שורה 27:
 
**הזמן שחלף מיום האירוע נושא החקירה, ולעניין תיק שעוכבו בו ההליכים – הזמן שחלף מיום שעוכבו ההליכים.
 
**הזמן שחלף מיום האירוע נושא החקירה, ולעניין תיק שעוכבו בו ההליכים – הזמן שחלף מיום שעוכבו ההליכים.
 
**גיל האדם שהרישום נוגע לו ביום האירוע, נסיבותיו האישיות, קיומו של מידע פלילי נוסף לגביו, מהות העבירות שיוחסו לו וחומרתן.
 
**גיל האדם שהרישום נוגע לו ביום האירוע, נסיבותיו האישיות, קיומו של מידע פלילי נוסף לגביו, מהות העבירות שיוחסו לו וחומרתן.
*בעבירה שאינה פשע , יבוטל המרשם המשטרתי של  תיקים סגורים באופן אוטומטי  בתום 7 שנים מיום האירוע אן מדובר בבגיר ו -5 שנים מים האירוע אם מדובר בקטין  (אלא אם כן נקבע אחרת באמות המידה שנקבעו לפי סעיף קטן (א).)
+
*בעבירה שאינה פשע , יבוטל המרשם המשטרתי של  תיקים סגורים באופן אוטומטי  בתום 7 שנים מיום האירוע אם מדובר בבגיר ו -5 שנים מים האירוע אם מדובר בקטין  (אלא אם כן נקבע אחרת באמות המידה שנקבעו לפי סעיף קטן (א).)
 
{{הערת עריכה | הערה = האם תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה) חלות והם בעצם הקריטריונים שנקבעו על ידי השרים?  | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 20:30, 8 באוגוסט 2022 (IDT) }}
 
{{הערת עריכה | הערה = האם תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה) חלות והם בעצם הקריטריונים שנקבעו על ידי השרים?  | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 20:30, 8 באוגוסט 2022 (IDT) }}
 
{{הערת עריכה | יש הבדל בין סעיף 33 לחוק החדש לבין התקנות. לגבי עוון בחוק כתוב 7 שני לבגיר ו-5 שנים לקטין, ואילו בתקנות כתוב 5 שנים לבגיר ו3 שינים לקטין. מה גובר על מה? | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 20:30, 8 באוגוסט 2022 (IDT)}}
 
{{הערת עריכה | יש הבדל בין סעיף 33 לחוק החדש לבין התקנות. לגבי עוון בחוק כתוב 7 שני לבגיר ו-5 שנים לקטין, ואילו בתקנות כתוב 5 שנים לבגיר ו3 שינים לקטין. מה גובר על מה? | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 20:30, 8 באוגוסט 2022 (IDT)}}

גרסה מ־20:10, 14 באוגוסט 2022

הקדמה:

כל אדם רשאי לפנות למשטרה בבקשה לבטל רישום משטרתי של תיקים סגורים
ביטול הרישום מותנה במספר גורמים: הזמן שחלף מיום התרחשות האירוע, גיל האדם שהרישום נוגע לו ע, נסיבותיו האישיות, קיומו של מידע פלילי נוסף לגביו, מהות העבירות שיוחסו לו וחומרתן
בשאלות ובירורים ניתן לפנות למדור מידע פלילי במשטרת ישראל
למידע רשמי ראו אתר משטרת ישראל


אזהרה
המידע בדף זה נמצא בהליכי עדכון
ב-12.07.2022 נכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנות השבים. בימים אלה אנו מעדכנים את המידע בדף זה, ונשלים את העדכון תוך זמן קצר.

כל אדם רשאי לפנות למשטרה בבקשה לבטל רישום משטרתי של תיקים סגורים.

 • ביטול הרישום המשטרתי של תיקים סגורים יעשה ע"י ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה או קצין שהוא הסמיך לכך, בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי שר המשפטים והשר לביטחון פנים בהתחשב, בין השאר, באלה:
  • הזמן שחלף מיום האירוע נושא החקירה, ולעניין תיק שעוכבו בו ההליכים – הזמן שחלף מיום שעוכבו ההליכים.
  • גיל האדם שהרישום נוגע לו ביום האירוע, נסיבותיו האישיות, קיומו של מידע פלילי נוסף לגביו, מהות העבירות שיוחסו לו וחומרתן.
 • בעבירה שאינה פשע , יבוטל המרשם המשטרתי של תיקים סגורים באופן אוטומטי בתום 7 שנים מיום האירוע אם מדובר בבגיר ו -5 שנים מים האירוע אם מדובר בקטין (אלא אם כן נקבע אחרת באמות המידה שנקבעו לפי סעיף קטן (א).)

מי זכאי?

 • כל אדם רשאי לפנות למשטרה בבקשה לבטל רישומים של תיקים סגורים.
 • ביטול הרישום מותנה במספר גורמים:
  • הזמן שחלף מיום התרחשות האירוע:
   • לבגיר - אם עברו 7 שנים מיום האירוע במקרה של עבירה מסוג פשע (עבירה שהעונש עליה הוא מעל 3 שנות מאסר), או 5 שנים בעבירה מסוג עוון (עבירה שהעונש עליה הוא בין 3 חודשים ל- 3 שנים).
   • לקטין - אם עברו 5 שנים מיום האירוע במקרה של עבירה מסוג פשע, או 3 שנים בעבירה מסוג עוון.
  • כמות הרישומים במאגר המידע הפלילי של המבקש.
  • מהות העבירות המיוחסות למבקש ומידת חומרתן.
  • צורכי המשטרה בשמירת הרישום.

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה לביטול רישום של תיק סגור יכול להגיש רק האדם שהרישום מתייחס אליו.
 • בבקשה יש לרשום כי זוהי "בקשה לביטול רישום פלילי" ולציין את פרטי המבקש (כתובת, תעודת זהות, מספר טלפון).
 • יש לציין את נסיבות האירועים הקשורים לתיק ולצרף לבקשה, אם ישנם, מסמכים או המלצות ממקומות עבודה ומהשירות הצבאי ואישורי לימודים.
 • את הבקשה יש לשלוח בדואר אל:
  • ראש חוליית ביטול רישום/מדור מידע פלילי
  • המטה הארצי
  • דרך בר לב 1, ירושלים מיקוד 91906
 • ניתן גם לשלוח את הבקשה לפקס שמספרו: 02-5429144
 • לבירורים ושאלות, ראו פרטי יצירת קשר עם מדור מידע פלילי באתר משטרת ישראל.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים