שורה 34: שורה 34:
 
* ביטול הרישום מותנה במספר גורמים:
 
* ביטול הרישום מותנה במספר גורמים:
 
** הזמן שחלף מיום התרחשות האירוע:  
 
** הזמן שחלף מיום התרחשות האירוע:  
*** לבגיר - אם עברו 7 שנים מיום האירוע במקרה של עבירה מסוג פשע (עבירה שהעונש עליה הוא מעל 3 שנות מאסר), או 5 שנים בעבירה מסוג עוון (עבירה שהעונש עליה הוא בין 3 חודשים ל- 3 שנים).
+
*** לבגיר - אם עברו 7 שנים מיום האירוע במקרה של עבירה מסוג פשע ( עבירה שהעונש עליה הוא על 3 שנות מאסר), או 5 שנים בעבירה מסוג עוון (עבירה שהעונש עליה הוא בין 3 חודשים ל- 3 שנים מאסר).
 
*** לקטין - אם עברו 5 שנים מיום האירוע במקרה של עבירה מסוג פשע, או 3 שנים בעבירה מסוג עוון.
 
*** לקטין - אם עברו 5 שנים מיום האירוע במקרה של עבירה מסוג פשע, או 3 שנים בעבירה מסוג עוון.
 
** כמות הרישומים במאגר המידע הפלילי של המבקש.
 
** כמות הרישומים במאגר המידע הפלילי של המבקש.
שורה 50: שורה 50:
 
* ניתן גם לשלוח את הבקשה לפקס שמספרו: {{טלפון|02-5429144}}  
 
* ניתן גם לשלוח את הבקשה לפקס שמספרו: {{טלפון|02-5429144}}  
 
* לבירורים ושאלות, ראו פרטי יצירת קשר עם מדור מידע פלילי ב[https://www.gov.il/he/departments/general/police_criminal_information_consulting_and_contact_us  אתר משטרת ישראל].
 
* לבירורים ושאלות, ראו פרטי יצירת קשר עם מדור מידע פלילי ב[https://www.gov.il/he/departments/general/police_criminal_information_consulting_and_contact_us  אתר משטרת ישראל].
 
+
{{הערת עריכה | האם הביטול הוא אוטומטי לאחר תקופת ההתישנות ורק אם לא התבצע הביטול ניתן להגיש בקשה, ? או שניתן להגיש בקשה גם לפני תום תקופת ההתישנות? | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 20:41, 14 באוגוסט 2022 (IDT) }}
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
* המרשם המשטרתי (מלבד מידע על זיכוי) יהיה פתוח בפני גופי הביטחון והמשטרה השונים המפורטים ב[https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99_%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D#%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3_10 סעיף 10 לחוק], והם רשאים להעבירו ביניהם. למידע נוסף ראו [[גופים בעלי גישה חופשית למידע פלילי (מרשם פלילי ומרשם משטרתי)]].
 
* המרשם המשטרתי (מלבד מידע על זיכוי) יהיה פתוח בפני גופי הביטחון והמשטרה השונים המפורטים ב[https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99_%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D#%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3_10 סעיף 10 לחוק], והם רשאים להעבירו ביניהם. למידע נוסף ראו [[גופים בעלי גישה חופשית למידע פלילי (מרשם פלילי ומרשם משטרתי)]].

גרסה מ־20:41, 14 באוגוסט 2022

הקדמה:

כל אדם רשאי לפנות למשטרה בבקשה לבטל רישום משטרתי של תיקים סגורים ובסמכות המשטרה לבטל רישום זה לפי קריטריונים הקבועים בדין
ביטול הרישום מותנה במספר גורמים: הזמן שחלף מיום התרחשות האירוע, גיל האדם שהרישום נוגע לו ע, נסיבותיו האישיות, קיומו של מידע פלילי נוסף לגביו, מהות העבירות שיוחסו לו וחומרתן
בשאלות ובירורים ניתן לפנות למדור מידע פלילי במשטרת ישראל
למידע רשמי ראו אתר משטרת ישראלכל אדם רשאי לפנות למשטרה בבקשה לבטל רישום משטרתי של תיקים סגורים.

 • ביטול הרישום המשטרתי של תיקים סגורים יעשה ע"י ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה או קצין שהוא הסמיך לכך, בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי שר המשפטים והשר לביטחון פנים בהתחשב, בין השאר, באלה:
  • הזמן שחלף מיום האירוע נושא החקירה, ולעניין תיק שעוכבו בו ההליכים – הזמן שחלף מיום שעוכבו ההליכים.
  • גיל האדם שהרישום נוגע לו ביום האירוע, נסיבותיו האישיות, קיומו של מידע פלילי נוסף לגביו, מהות העבירות שיוחסו לו וחומרתן.
 • בעבירה שאינה פשע , יבוטל המרשם המשטרתי של תיקים סגורים באופן אוטומטי בתום 7 שנים מיום האירוע אם מדובר בבגיר ו -5 שנים מים האירוע אם מדובר בקטין (אלא אם כן נקבע אחרת באמות המידה שנקבעו לפי סעיף קטן (א).)

מי זכאי?

 • כל אדם רשאי לפנות למשטרה בבקשה לבטל רישומים של תיקים סגורים.
 • ביטול הרישום מותנה במספר גורמים:
  • הזמן שחלף מיום התרחשות האירוע:
   • לבגיר - אם עברו 7 שנים מיום האירוע במקרה של עבירה מסוג פשע ( עבירה שהעונש עליה הוא על 3 שנות מאסר), או 5 שנים בעבירה מסוג עוון (עבירה שהעונש עליה הוא בין 3 חודשים ל- 3 שנים מאסר).
   • לקטין - אם עברו 5 שנים מיום האירוע במקרה של עבירה מסוג פשע, או 3 שנים בעבירה מסוג עוון.
  • כמות הרישומים במאגר המידע הפלילי של המבקש.
  • מהות העבירות המיוחסות למבקש ומידת חומרתן.
  • צורכי המשטרה בשמירת הרישום.

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה לביטול רישום של תיק סגור יכול להגיש רק האדם שהרישום מתייחס אליו.
 • בבקשה יש לרשום כי זוהי "בקשה לביטול רישום פלילי" ולציין את פרטי המבקש (כתובת, תעודת זהות, מספר טלפון).
 • יש לציין את נסיבות האירועים הקשורים לתיק ולצרף לבקשה, אם ישנם, מסמכים או המלצות ממקומות עבודה ומהשירות הצבאי ואישורי לימודים.
 • את הבקשה יש לשלוח בדואר אל:
  • ראש חוליית ביטול רישום/מדור מידע פלילי
  • המטה הארצי
  • דרך בר לב 1, ירושלים מיקוד 91906
 • ניתן גם לשלוח את הבקשה לפקס שמספרו: 02-5429144
 • לבירורים ושאלות, ראו פרטי יצירת קשר עם מדור מידע פלילי באתר משטרת ישראל.

חשוב לדעת


גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים