(יצירת דף עם התוכן "{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}} {{תקציר}} {{דגשים | מידע = ניתן להגיש בקשה לאשרת שהיה ב/1 על בסיס...")
 
שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים
 
{{דגשים
 
| מידע  = ניתן להגיש בקשה לאשרת שהיה ב/1 על בסיס נישואין או חיים משותפים  
 
| מידע  = ניתן להגיש בקשה לאשרת שהיה ב/1 על בסיס נישואין או חיים משותפים  
 +
| מידע2=אשרה מסוג ב/1 ניתנת לתקופה של שנה וכוללת היתר לעבוד בישראל
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
שורה 25: שורה 26:
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
+
* אדם שאינו אזרח ישראלי, הנמצא בקשרי זוגיות קבועה ומנהל חיים משותפים שמרכזם בישראל (עם או בלי קשר נישואים), עם אזרח ישראלי או מי שהוא בעל רשיון לישיבת קבע בישראל.
 +
* מי שהוא פנוי (גרוש, אלמן או רווק) ובן זוגו הישראלי הוא פנוי. במידה ואחד מבני הזוג עודנו נשוי, עליו להביא ראיות ולשכנע בדבר בלעדיות וייחודיות הקשר וכן בדבר מאמציו להתיר נישואיו.
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
שורה 32: שורה 34:
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
 
<!-- פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים -->
 
<!-- פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים -->
 +
# '''פתיחת ההליך וקביעת תור להגשת בקשה ומסמכים נלווים''' -
 +
#* על בני הזוג לפנות לאחת מלשכות רשות האוכלוסין בהן ניתן שירות בנושא אשרות ומעמד, ולקבוע תור למסירת טופס הבקשה והמסמכים הנלווים. הפניה תהיה בשם בן הזוג הישראלי, וההליך יבוצע בלשכה הקרובה למקום מגוריו. פרטים ניתן למצוא ב[https://www.gov.il/he/service/schedule_meeting_visas_department קישור הזה].
 +
#* חשוב לדעת -
 +
#**יתכן שתהליך קביעת התור למסירת הבקשה והמסמכים הנלווים יתעכב, ובמקרה כזה מומלץ לסור ללשכה האוכלוסין המקומית על מנת לקבוע אותו.
 +
#**סביר כי מועד התור שיקבע למסירת הבקשה והמסמכים הנלווים יהיה לאחר מס' חודשים, דבר שעשוי לאפשר איסוף המסמכים הנלווים, אך גם דורש התנהלות מתאימה מבחינת אשרת שהיה למבקש.
 +
#* עם קביעת התור יועברו למבקש [https://www.gov.il/BlobFolder/service/request_for_permanent_residency/he/5.2.0023_form.pdf טופס בקשה] וכן [[#מסמכים נלווים לבקשת אשרה על בסיס חיים משותפים / נישואים|רשימת מסמכים נלווים לבקשה]]
 +
# '''הגשת הבקשה ומסמכים נלווים'''
 +
#* במועד שנקבע על שני בני הזוג להגיע ללשכה המיועדת על מנת למסור את המסמכים בפני נציג הלשכה.
 +
#* במידה וחסרים מסמכים או שהם אינם מובאים באופן הנדרש, יתכן ובני הזוג ידרשו להשלים את המסמכים החסרים תוך זמן מסוים. לצורך כך עשויה להנתן למבקש הארכה של האשרה הנוכחית לתקופה נוספת.
 +
#* יתכן ובני הזוג ידרשו גם להביא מסמכים נוספים, שלא נכללו ברשימה המקורית.
 +
#* בני הזוג ידרשו לשלם אגרה לטיפול בבקשה.
 +
#* במידה והושלמו כלל המסמכים יזומנו בני הזוג לראיון אישי.
 +
# '''ראיון אישי'''
 +
#* במהלך הראיון האישי, יוכנסו בני הזוג זה אחרי זה לחדר ויתקבשו לענות על שאלות שונות הנוגעות לנסיבות ההיכרות ולארועים במהלך הקשר - כל אחד בתורו. מטרת הראיון היא לתת סימכוין לגבי כנות הקשר, וקיומו של מרכז החיים המשותפים בישראל.
 +
# '''תהליך ההחלטה וההודעה'''
 +
#* מח' אשרות ומעמד ברשות האוכלוסין תודיע לבני הזוג את החלטתה לגבי מתן אשרה מסוג ב/2
 +
#* במקרה של סירוב לבקשה, יוזמנו בני הזוג ללשכה ויקבלו הודעת סירוב מנומקת בכתב עם דרישה ליציאה של המבקש בהארץ בפרק זמן של 14-30 ימים. במידה ובני הזוג לא הגיעו ללשכה, החלטת הסירוב תשלח אליהם בדואר רשום.
 +
 +
== מסמכים נלווים לבקשת אשרה על בסיס חיים משותפים / נישואים ==
 +
מלבד [https://www.gov.il/BlobFolder/service/request_for_permanent_residency/he/5.2.0023_form.pdf טופס הבקשה לאשרה], נדרשים בני הזוג להביא מסמכים מלווים שונים. הרשימה המובאת להלן היא לצורך המחשה, ואין להסתמך עליה באופן רשמי אלא רק על הרשימה שנמסרה בפועל למבקשים על ידי הלשכה בעת זימון התור.
 +
* שלוש תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג.
 +
* תעודת זהות של בן הזוג הישראלי - מקור + צילום.
 +
* דרכון זר של המבקש, בתוקף לשלוש שנים - מקור + צילום.
 +
* תיעוד ציבורי של המבקש, המעיד על מצבו האישי (רווק, גרוש, אלמן וכד'). התיעוד נדרש להיות מאומת על ידי שגרירות ישראל או באמצעות חותמת אפוסטיל. במידה והתיעוד הוא בשפה אחרת מעברית או אנגלית, עליו להיות מתורגם לעברית או אנגלית על ידי נוטריון ישראלי ובצירוף חותמת.
 +
* תעודת יושר של המבקש, הכוללת שמות מקוריים ונוכחיים, שהונפקה בשנה האחרונה. התעודה נדרשת להיות מאומתת על ידי שגרירות ישראל או באמצעות חותמת אפוסטיל. במידה והתעודה היא בשפה אחרת מעברית או אנגלית, עליה להיות מתורגמת לעברית או אנגלית על ידי נוטריון ישראלי ובצירוף חותמת.
 +
* במידה ובוצעו שינויי שם פרטי או משפחה של המבקש, יש להציג תיעוד ציבורי המעיד על שינויי שם. התיעוד נדרש להיות מאומת על ידי שגרירות ישראל או באמצעות חותמת אפוסטיל. במידה והתיעוד הוא בשפה אחרת מעברית או אנגלית, עליו להיות מתורגם לעברית או אנגלית על ידי נוטריון ישראלי ובצירוף חותמת.
 +
* תעודת לידה של המבקש. התעודה נדרשת להיות מאומתת על ידי שגרירות ישראל או באמצעות חותמת אפוסטיל. במידה והתעודה היא בשפה אחרת מעברית או אנגלית, עליה להיות מתורגמת לעברית או אנגלית על ידי נוטריון ישראלי ובצירוף חותמת.
 +
* תצהיר של המבקש לגבי ילדים מרווקות או מנישואים קודמים, או אפוטרופסות על ילדים, חתום בני עו"ד.
 +
* מכתב הסבר מפורט לגבי נסיבות ההיכרות והתפתחות הקשר (כולל מועדים, מקומות ונסיבות).
 +
* תמונות משותפות בנסיבות שונות
 +
* הצהרות של קרובי משפחה, חברים ומכרים לגבי אופי וכנות הקשר + צילום תעודות זהות של הממליצים.
 +
* התכתבויות בין בני הזוג מהשנה האחרונה ורישום שיחות הטלפון מן השנה האחרונה.
 +
* דירת המגורים המשותפים -
 +
** חוזה שכירות בתוקף בצירוף צילום תעודת הזהות של המשכיר, או אישור בעלות על הדירה.
 +
** חשבונות שונים מהשנה האחרונה - מים, ארנונה, חשמל, טלפון, כבלים/לווין וכד'
 +
* אישור מהבנק על ניהול חשבון משותף, במידה ומנוהל כזה.
 +
* תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג להודיע ללשכת רשות האוכלוסין על כל שינוי בנסיבות שדווחו.
 +
 +
==הגשת בקשה חדשה לאחר סירוב==
 +
* במידה והבקשה סורבה בתחילת ההליך או במהלכו, ניתן להגיש בקשה חדשה של רק לאחר שנה מיום בו ניתנה ההחלטה האחרונה בבקשה (סרוב הבקשה, דחיית ערעור, דחיית עתירה לבית משפט וכד')
 +
* בשני המקרים הבאים, ''קיימת אפשרות'' שתאושר הגשת בקשה חדשה עוד לפני שעברה שנה ממועד הסירוב:
 +
** במקרה בו הבקשה סורבה על הסף בגלל שלא הוגשו כל המסמכים, והמבקש ובן זוגו הצליחו להשיג את התיעוד החסר
 +
** במקרה בו בני הזוג מציגים שינוי מובהק בנסיבות של חייהם המשותפים
  
 
==ערעור==
 
==ערעור==
שורה 37: שורה 82:
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
+
* ההליך נוגע גם לבני זוג מאותו המין
 +
* שהיה שלא כחוק, או הפרה של תנאי האשרה הקודמת (לדוגמה אשרת תייר רגילה, מסוג ב/2), עלולה לעכב או אף למנוע קבלת אשרה מסוג ב/1, גם אם ההפרה נעשתה לאחר תחילת הליך הבקשה ובזמן ההמתנה לאשרה החדשה.
 +
* לא ניתן להגיש בקשה לאשרה מסוג ב/1 על בסיס חיים משותפים או נישואין, במקביל להגשת בקשה לאשרה לצורך עבודה או לצרכים אחרים. במידה וכבר הוגשה בקשה בערוץ אחר, המבקש יתבקש לבחור ערוץ טיפול אחד, באמצעות הגשת מכתב מפורט בו הוא מצהיר על ערוץ הטיפול הנבחר, ומהן הסיבות לבחירתו.
 +
* כאשר המבקש הוא אזרח חבר מדינות או מזרח אירופה, יתכנו הליכים מעט שונים.
  
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==

גרסה מ־17:43, 6 באפריל 2017

הקדמה:

ניתן להגיש בקשה לאשרת שהיה ב/1 על בסיס נישואין או חיים משותפים
אשרה מסוג ב/1 ניתנת לתקופה של שנה וכוללת היתר לעבוד בישראל
תהליך האישור ממושך, תלוי בהמצאת מסמכים שונים, ואינו מובטח מראש
ניתן לפנות למרכז השירות והמידע של רשות האוכלוסין וההגירה - טל' 3450* או בדוא"ל info@piba.gov.il.
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אדם שאינו אזרח ישראלי, הנמצא בקשרי זוגיות קבועה ומנהל חיים משותפים שמרכזם בישראל (עם או בלי קשר נישואים), עם אזרח ישראלי או מי שהוא בעל רשיון לישיבת קבע בישראל.
 • מי שהוא פנוי (גרוש, אלמן או רווק) ובן זוגו הישראלי הוא פנוי. במידה ואחד מבני הזוג עודנו נשוי, עליו להביא ראיות ולשכנע בדבר בלעדיות וייחודיות הקשר וכן בדבר מאמציו להתיר נישואיו.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 1. פתיחת ההליך וקביעת תור להגשת בקשה ומסמכים נלווים -
  • על בני הזוג לפנות לאחת מלשכות רשות האוכלוסין בהן ניתן שירות בנושא אשרות ומעמד, ולקבוע תור למסירת טופס הבקשה והמסמכים הנלווים. הפניה תהיה בשם בן הזוג הישראלי, וההליך יבוצע בלשכה הקרובה למקום מגוריו. פרטים ניתן למצוא בקישור הזה.
  • חשוב לדעת -
   • יתכן שתהליך קביעת התור למסירת הבקשה והמסמכים הנלווים יתעכב, ובמקרה כזה מומלץ לסור ללשכה האוכלוסין המקומית על מנת לקבוע אותו.
   • סביר כי מועד התור שיקבע למסירת הבקשה והמסמכים הנלווים יהיה לאחר מס' חודשים, דבר שעשוי לאפשר איסוף המסמכים הנלווים, אך גם דורש התנהלות מתאימה מבחינת אשרת שהיה למבקש.
  • עם קביעת התור יועברו למבקש טופס בקשה וכן רשימת מסמכים נלווים לבקשה
 2. הגשת הבקשה ומסמכים נלווים
  • במועד שנקבע על שני בני הזוג להגיע ללשכה המיועדת על מנת למסור את המסמכים בפני נציג הלשכה.
  • במידה וחסרים מסמכים או שהם אינם מובאים באופן הנדרש, יתכן ובני הזוג ידרשו להשלים את המסמכים החסרים תוך זמן מסוים. לצורך כך עשויה להנתן למבקש הארכה של האשרה הנוכחית לתקופה נוספת.
  • יתכן ובני הזוג ידרשו גם להביא מסמכים נוספים, שלא נכללו ברשימה המקורית.
  • בני הזוג ידרשו לשלם אגרה לטיפול בבקשה.
  • במידה והושלמו כלל המסמכים יזומנו בני הזוג לראיון אישי.
 3. ראיון אישי
  • במהלך הראיון האישי, יוכנסו בני הזוג זה אחרי זה לחדר ויתקבשו לענות על שאלות שונות הנוגעות לנסיבות ההיכרות ולארועים במהלך הקשר - כל אחד בתורו. מטרת הראיון היא לתת סימכוין לגבי כנות הקשר, וקיומו של מרכז החיים המשותפים בישראל.
 4. תהליך ההחלטה וההודעה
  • מח' אשרות ומעמד ברשות האוכלוסין תודיע לבני הזוג את החלטתה לגבי מתן אשרה מסוג ב/2
  • במקרה של סירוב לבקשה, יוזמנו בני הזוג ללשכה ויקבלו הודעת סירוב מנומקת בכתב עם דרישה ליציאה של המבקש בהארץ בפרק זמן של 14-30 ימים. במידה ובני הזוג לא הגיעו ללשכה, החלטת הסירוב תשלח אליהם בדואר רשום.

מסמכים נלווים לבקשת אשרה על בסיס חיים משותפים / נישואים

מלבד טופס הבקשה לאשרה, נדרשים בני הזוג להביא מסמכים מלווים שונים. הרשימה המובאת להלן היא לצורך המחשה, ואין להסתמך עליה באופן רשמי אלא רק על הרשימה שנמסרה בפועל למבקשים על ידי הלשכה בעת זימון התור.

 • שלוש תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג.
 • תעודת זהות של בן הזוג הישראלי - מקור + צילום.
 • דרכון זר של המבקש, בתוקף לשלוש שנים - מקור + צילום.
 • תיעוד ציבורי של המבקש, המעיד על מצבו האישי (רווק, גרוש, אלמן וכד'). התיעוד נדרש להיות מאומת על ידי שגרירות ישראל או באמצעות חותמת אפוסטיל. במידה והתיעוד הוא בשפה אחרת מעברית או אנגלית, עליו להיות מתורגם לעברית או אנגלית על ידי נוטריון ישראלי ובצירוף חותמת.
 • תעודת יושר של המבקש, הכוללת שמות מקוריים ונוכחיים, שהונפקה בשנה האחרונה. התעודה נדרשת להיות מאומתת על ידי שגרירות ישראל או באמצעות חותמת אפוסטיל. במידה והתעודה היא בשפה אחרת מעברית או אנגלית, עליה להיות מתורגמת לעברית או אנגלית על ידי נוטריון ישראלי ובצירוף חותמת.
 • במידה ובוצעו שינויי שם פרטי או משפחה של המבקש, יש להציג תיעוד ציבורי המעיד על שינויי שם. התיעוד נדרש להיות מאומת על ידי שגרירות ישראל או באמצעות חותמת אפוסטיל. במידה והתיעוד הוא בשפה אחרת מעברית או אנגלית, עליו להיות מתורגם לעברית או אנגלית על ידי נוטריון ישראלי ובצירוף חותמת.
 • תעודת לידה של המבקש. התעודה נדרשת להיות מאומתת על ידי שגרירות ישראל או באמצעות חותמת אפוסטיל. במידה והתעודה היא בשפה אחרת מעברית או אנגלית, עליה להיות מתורגמת לעברית או אנגלית על ידי נוטריון ישראלי ובצירוף חותמת.
 • תצהיר של המבקש לגבי ילדים מרווקות או מנישואים קודמים, או אפוטרופסות על ילדים, חתום בני עו"ד.
 • מכתב הסבר מפורט לגבי נסיבות ההיכרות והתפתחות הקשר (כולל מועדים, מקומות ונסיבות).
 • תמונות משותפות בנסיבות שונות
 • הצהרות של קרובי משפחה, חברים ומכרים לגבי אופי וכנות הקשר + צילום תעודות זהות של הממליצים.
 • התכתבויות בין בני הזוג מהשנה האחרונה ורישום שיחות הטלפון מן השנה האחרונה.
 • דירת המגורים המשותפים -
  • חוזה שכירות בתוקף בצירוף צילום תעודת הזהות של המשכיר, או אישור בעלות על הדירה.
  • חשבונות שונים מהשנה האחרונה - מים, ארנונה, חשמל, טלפון, כבלים/לווין וכד'
 • אישור מהבנק על ניהול חשבון משותף, במידה ומנוהל כזה.
 • תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג להודיע ללשכת רשות האוכלוסין על כל שינוי בנסיבות שדווחו.

הגשת בקשה חדשה לאחר סירוב

 • במידה והבקשה סורבה בתחילת ההליך או במהלכו, ניתן להגיש בקשה חדשה של רק לאחר שנה מיום בו ניתנה ההחלטה האחרונה בבקשה (סרוב הבקשה, דחיית ערעור, דחיית עתירה לבית משפט וכד')
 • בשני המקרים הבאים, קיימת אפשרות שתאושר הגשת בקשה חדשה עוד לפני שעברה שנה ממועד הסירוב:
  • במקרה בו הבקשה סורבה על הסף בגלל שלא הוגשו כל המסמכים, והמבקש ובן זוגו הצליחו להשיג את התיעוד החסר
  • במקרה בו בני הזוג מציגים שינוי מובהק בנסיבות של חייהם המשותפים

ערעור

חשוב לדעת

 • ההליך נוגע גם לבני זוג מאותו המין
 • שהיה שלא כחוק, או הפרה של תנאי האשרה הקודמת (לדוגמה אשרת תייר רגילה, מסוג ב/2), עלולה לעכב או אף למנוע קבלת אשרה מסוג ב/1, גם אם ההפרה נעשתה לאחר תחילת הליך הבקשה ובזמן ההמתנה לאשרה החדשה.
 • לא ניתן להגיש בקשה לאשרה מסוג ב/1 על בסיס חיים משותפים או נישואין, במקביל להגשת בקשה לאשרה לצורך עבודה או לצרכים אחרים. במידה וכבר הוגשה בקשה בערוץ אחר, המבקש יתבקש לבחור ערוץ טיפול אחד, באמצעות הגשת מכתב מפורט בו הוא מצהיר על ערוץ הטיפול הנבחר, ומהן הסיבות לבחירתו.
 • כאשר המבקש הוא אזרח חבר מדינות או מזרח אירופה, יתכנו הליכים מעט שונים.

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

מקורות