מ (החלפת כותרת endarticle ב-Metadata)
מ (החלפת טקסט – "במידה ו" ב־"במקרה ש")
שורה 25: שורה 25:
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
* אדם שאינו אזרח ישראלי, הנמצא בקשרי זוגיות קבועה ומנהל חיים משותפים שמרכזם בישראל (עם או בלי קשר נישואים), עם אזרח ישראלי או מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל.  
 
* אדם שאינו אזרח ישראלי, הנמצא בקשרי זוגיות קבועה ומנהל חיים משותפים שמרכזם בישראל (עם או בלי קשר נישואים), עם אזרח ישראלי או מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל.  
* מי שהוא פנוי (גרוש, אלמן או רווק) ובן זוגו הישראלי הוא פנוי. במידה ואחד מבני הזוג עודנו נשוי, עליו להביא ראיות ולשכנע בדבר בלעדיות וייחודיות הקשר וכן בדבר מאמציו להתיר נישואיו.
+
* מי שהוא פנוי (גרוש, אלמן או רווק) ובן זוגו הישראלי הוא פנוי. במקרה שאחד מבני הזוג עודנו נשוי, עליו להביא ראיות ולשכנע בדבר בלעדיות וייחודיות הקשר וכן בדבר מאמציו להתיר נישואיו.
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
שורה 42: שורה 42:
 
===הגשת הבקשה ומסמכים נלווים===
 
===הגשת הבקשה ומסמכים נלווים===
 
* במועד שנקבע על שני בני הזוג להגיע ללשכה המיועדת על מנת למסור את המסמכים בפני נציג הלשכה.  
 
* במועד שנקבע על שני בני הזוג להגיע ללשכה המיועדת על מנת למסור את המסמכים בפני נציג הלשכה.  
* במידה וחסרים מסמכים או שהם אינם מובאים באופן הנדרש, יתכן ובני הזוג ידרשו להשלים את המסמכים החסרים תוך זמן מסוים. לצורך כך עשויה להינתן למבקש הארכה של האשרה הנוכחית לתקופה נוספת.
+
* במקרה שחסרים מסמכים או שהם אינם מובאים באופן הנדרש, יתכן ובני הזוג ידרשו להשלים את המסמכים החסרים תוך זמן מסוים. לצורך כך עשויה להינתן למבקש הארכה של האשרה הנוכחית לתקופה נוספת.
 
* יתכן ובני הזוג ידרשו גם להביא מסמכים נוספים, שלא נכללו ברשימה המקורית.  
 
* יתכן ובני הזוג ידרשו גם להביא מסמכים נוספים, שלא נכללו ברשימה המקורית.  
 
* בני הזוג ידרשו לשלם אגרה לטיפול בבקשה.
 
* בני הזוג ידרשו לשלם אגרה לטיפול בבקשה.
* במידה והושלמו כלל המסמכים יזומנו בני הזוג לראיון אישי.
+
* במקרה שהושלמו כלל המסמכים יזומנו בני הזוג לראיון אישי.
 
===ראיון אישי===
 
===ראיון אישי===
 
* במהלך הריאיון האישי, יוכנסו בני הזוג זה אחרי זה לחדר ויתבקשו לענות על שאלות שונות הנוגעות לנסיבות ההיכרות ולאירועים במהלך הקשר - כל אחד בתורו.  
 
* במהלך הריאיון האישי, יוכנסו בני הזוג זה אחרי זה לחדר ויתבקשו לענות על שאלות שונות הנוגעות לנסיבות ההיכרות ולאירועים במהלך הקשר - כל אחד בתורו.  
שורה 52: שורה 52:
 
* מח' אשרות ומעמד ברשות האוכלוסין תודיע לבני הזוג את החלטתה לגבי מתן אשרה מסוג ב/1
 
* מח' אשרות ומעמד ברשות האוכלוסין תודיע לבני הזוג את החלטתה לגבי מתן אשרה מסוג ב/1
 
* במקרה של סירוב לבקשה, יוזמנו בני הזוג ללשכה ויקבלו הודעת סירוב מנומקת בכתב עם דרישה ליציאה מישראל של המבקש בפרק זמן של 14-30 ימים.  
 
* במקרה של סירוב לבקשה, יוזמנו בני הזוג ללשכה ויקבלו הודעת סירוב מנומקת בכתב עם דרישה ליציאה מישראל של המבקש בפרק זמן של 14-30 ימים.  
* במידה ובני הזוג לא הגיעו ללשכה, החלטת הסירוב תשלח אליהם בדואר רשום.
+
* במקרה שבני הזוג לא הגיעו ללשכה, החלטת הסירוב תשלח אליהם בדואר רשום.
  
 
== מסמכים נלווים לבקשת אשרה על בסיס חיים משותפים / נישואים ==
 
== מסמכים נלווים לבקשת אשרה על בסיס חיים משותפים / נישואים ==
שורה 62: שורה 62:
 
* דרכון זר של המבקש, בתוקף לשלוש שנים - מקור + צילום.
 
* דרכון זר של המבקש, בתוקף לשלוש שנים - מקור + צילום.
 
===מסמכים מתוקפים מחו"ל===
 
===מסמכים מתוקפים מחו"ל===
* תיעוד ציבורי של המבקש, המעיד על מצבו האישי (רווק, גרוש, אלמן וכד'). התיעוד נדרש להיות מאומת על ידי שגרירות ישראל או באמצעות חותמת אפוסטיל. במידה והתיעוד הוא בשפה אחרת מעברית או אנגלית, עליו להיות מתורגם לעברית או אנגלית על ידי נוטריון ישראלי ובצירוף חותמת.  
+
* תיעוד ציבורי של המבקש, המעיד על מצבו האישי (רווק, גרוש, אלמן וכד'). התיעוד נדרש להיות מאומת על ידי שגרירות ישראל או באמצעות חותמת אפוסטיל. במקרה שהתיעוד הוא בשפה אחרת מעברית או אנגלית, עליו להיות מתורגם לעברית או אנגלית על ידי נוטריון ישראלי ובצירוף חותמת.  
* תעודת יושר של המבקש, הכוללת שמות מקוריים ונוכחיים, שהונפקה בשנה האחרונה. התעודה נדרשת להיות מאומתת על ידי שגרירות ישראל או באמצעות חותמת אפוסטיל. במידה והתעודה היא בשפה אחרת מעברית או אנגלית, עליה להיות מתורגמת לעברית או אנגלית על ידי נוטריון ישראלי ובצירוף חותמת.
+
* תעודת יושר של המבקש, הכוללת שמות מקוריים ונוכחיים, שהונפקה בשנה האחרונה. התעודה נדרשת להיות מאומתת על ידי שגרירות ישראל או באמצעות חותמת אפוסטיל. במקרה שהתעודה היא בשפה אחרת מעברית או אנגלית, עליה להיות מתורגמת לעברית או אנגלית על ידי נוטריון ישראלי ובצירוף חותמת.
* במידה ובוצעו שינויי שם פרטי או משפחה של המבקש, יש להציג תיעוד ציבורי המעיד על שינויי שם. התיעוד נדרש להיות מאומת על ידי שגרירות ישראל או באמצעות חותמת אפוסטיל. במידה והתיעוד הוא בשפה אחרת מעברית או אנגלית, עליו להיות מתורגם לעברית או אנגלית על ידי נוטריון ישראלי ובצירוף חותמת.
+
* במקרה שבוצעו שינויי שם פרטי או משפחה של המבקש, יש להציג תיעוד ציבורי המעיד על שינויי שם. התיעוד נדרש להיות מאומת על ידי שגרירות ישראל או באמצעות חותמת אפוסטיל. במקרה שהתיעוד הוא בשפה אחרת מעברית או אנגלית, עליו להיות מתורגם לעברית או אנגלית על ידי נוטריון ישראלי ובצירוף חותמת.
* תעודת לידה של המבקש. התעודה נדרשת להיות מאומתת על ידי שגרירות ישראל או באמצעות חותמת אפוסטיל. במידה והתעודה היא בשפה אחרת מעברית או אנגלית, עליה להיות מתורגמת לעברית או אנגלית על ידי נוטריון ישראלי ובצירוף חותמת.
+
* תעודת לידה של המבקש. התעודה נדרשת להיות מאומתת על ידי שגרירות ישראל או באמצעות חותמת אפוסטיל. במקרה שהתעודה היא בשפה אחרת מעברית או אנגלית, עליה להיות מתורגמת לעברית או אנגלית על ידי נוטריון ישראלי ובצירוף חותמת.
 
* תצהיר של המבקש לגבי ילדים מרווקות או מנישואים קודמים, או אפוטרופסות על ילדים, חתום בפני עו"ד ישראלי.
 
* תצהיר של המבקש לגבי ילדים מרווקות או מנישואים קודמים, או אפוטרופסות על ילדים, חתום בפני עו"ד ישראלי.
  
שורה 76: שורה 76:
 
** חוזה שכירות בתוקף בצירוף צילום תעודת הזהות של המשכיר, או אישור בעלות על הדירה.
 
** חוזה שכירות בתוקף בצירוף צילום תעודת הזהות של המשכיר, או אישור בעלות על הדירה.
 
** חשבונות שונים מהשנה האחרונה - מים, ארנונה, חשמל, טלפון, כבלים/לווין וכד'
 
** חשבונות שונים מהשנה האחרונה - מים, ארנונה, חשמל, טלפון, כבלים/לווין וכד'
* אישור מהבנק על ניהול חשבון משותף, במידה ומנוהל כזה.
+
* אישור מהבנק על ניהול חשבון משותף, במקרה שמנוהל כזה.
 
* תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג להודיע ללשכת רשות האוכלוסין על כל שינוי בנסיבות שדווחו.
 
* תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג להודיע ללשכת רשות האוכלוסין על כל שינוי בנסיבות שדווחו.
  
 
==הגשת בקשה חדשה לאחר סירוב==
 
==הגשת בקשה חדשה לאחר סירוב==
* במידה והבקשה סורבה בתחילת ההליך או במהלכו, ניתן להגיש בקשה חדשה של רק לאחר שנה מיום בו ניתנה ההחלטה האחרונה בבקשה (סירוב הבקשה, דחיית ערעור, דחיית עתירה לבית משפט וכד')
+
* במקרה שהבקשה סורבה בתחילת ההליך או במהלכו, ניתן להגיש בקשה חדשה של רק לאחר שנה מיום בו ניתנה ההחלטה האחרונה בבקשה (סירוב הבקשה, דחיית ערעור, דחיית עתירה לבית משפט וכד')
 
* בשני המקרים הבאים, ''קיימת אפשרות'' שתאושר הגשת בקשה חדשה עוד לפני שעברה שנה ממועד הסירוב:
 
* בשני המקרים הבאים, ''קיימת אפשרות'' שתאושר הגשת בקשה חדשה עוד לפני שעברה שנה ממועד הסירוב:
 
** במקרה בו הבקשה סורבה על הסף בגלל שלא הוגשו כל המסמכים, והמבקש ובן זוגו הצליחו להשיג את התיעוד החסר
 
** במקרה בו הבקשה סורבה על הסף בגלל שלא הוגשו כל המסמכים, והמבקש ובן זוגו הצליחו להשיג את התיעוד החסר
שורה 91: שורה 91:
 
* ההליך נוגע גם לבני זוג מאותו המין
 
* ההליך נוגע גם לבני זוג מאותו המין
 
* שהיה שלא כחוק, או הפרה של תנאי האשרה הקודמת (לדוגמה אשרת תייר רגילה, מסוג ב/2), עלולה לעכב או אף למנוע קבלת אשרה מסוג ב/1, גם אם ההפרה נעשתה לאחר תחילת הליך הבקשה ובזמן ההמתנה לאשרה החדשה.  
 
* שהיה שלא כחוק, או הפרה של תנאי האשרה הקודמת (לדוגמה אשרת תייר רגילה, מסוג ב/2), עלולה לעכב או אף למנוע קבלת אשרה מסוג ב/1, גם אם ההפרה נעשתה לאחר תחילת הליך הבקשה ובזמן ההמתנה לאשרה החדשה.  
* לא ניתן להגיש בקשה לאשרה מסוג ב/1 על בסיס חיים משותפים או נישואין, במקביל להגשת בקשה לאשרה לצורך עבודה או לצרכים אחרים. במידה וכבר הוגשה בקשה בערוץ אחר, המבקש יתבקש לבחור ערוץ טיפול אחד, באמצעות הגשת מכתב מפורט בו הוא מצהיר על ערוץ הטיפול הנבחר, ומהן הסיבות לבחירתו.  
+
* לא ניתן להגיש בקשה לאשרה מסוג ב/1 על בסיס חיים משותפים או נישואין, במקביל להגשת בקשה לאשרה לצורך עבודה או לצרכים אחרים. במקרה שכבר הוגשה בקשה בערוץ אחר, המבקש יתבקש לבחור ערוץ טיפול אחד, באמצעות הגשת מכתב מפורט בו הוא מצהיר על ערוץ הטיפול הנבחר, ומהן הסיבות לבחירתו.  
 
* כאשר המבקש הוא אזרח חבר מדינות או מזרח אירופה, יתכנו הליכים מעט שונים.
 
* כאשר המבקש הוא אזרח חבר מדינות או מזרח אירופה, יתכנו הליכים מעט שונים.
  

גרסה מ־13:50, 9 באוקטובר 2018

הקדמה:

תהליך בקשה לאשרת שהיה ב/1 על בסיס נישואין או חיים משותפים הוא תהליך ממושך, תלוי בהמצאת מסמכים שונים, ואינו מובטח מראש
ניתן לפנות למרכז השירות והמידע של רשות האוכלוסין וההגירה - טל' 3450* או בדוא"ל info@piba.gov.il.
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אדם שאינו אזרח ישראלי, הנמצא בקשרי זוגיות קבועה ומנהל חיים משותפים שמרכזם בישראל (עם או בלי קשר נישואים), עם אזרח ישראלי או מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל.
 • מי שהוא פנוי (גרוש, אלמן או רווק) ובן זוגו הישראלי הוא פנוי. במקרה שאחד מבני הזוג עודנו נשוי, עליו להביא ראיות ולשכנע בדבר בלעדיות וייחודיות הקשר וכן בדבר מאמציו להתיר נישואיו.

למי ואיך פונים

על בני הזוג לפנות לאחת מלשכות רשות האוכלוסין בהן ניתן שירות בנושא אשרות ומעמד, ולקבוע תור למסירת טופס הבקשה והמסמכים הנלווים. הפניה תהיה בשם בן הזוג הישראלי, וההליך יבוצע בלשכה הקרובה למקום מגוריו.

שלבי ההליך

פתיחת ההליך וקביעת תור להגשת בקשה ומסמכים נלווים

 • על בני הזוג לפנות לאחת מלשכות רשות האוכלוסין וההגירה בהן ניתן שירות בנושא אשרות ומעמד, ולקבוע תור למסירת טופס הבקשה והמסמכים הנלווים. הפניה תהיה בשם בן הזוג הישראלי, וההליך יבוצע בלשכה הקרובה למקום מגוריו. פרטים ניתן למצוא בקישור הזה.
 • חשוב לדעת -
  • יתכן שתהליך קביעת התור למסירת הבקשה והמסמכים הנלווים יתעכב, ובמקרה כזה מומלץ לסור ללשכה האוכלוסין המקומית על מנת לקבוע אותו.
  • סביר כי מועד התור שיקבע למסירת הבקשה והמסמכים הנלווים יהיה לאחר מס' חודשים, דבר שעשוי לאפשר איסוף המסמכים הנלווים, אך גם דורש התנהלות מתאימה מבחינת אשרת שהיה למבקש.
 • עם קביעת התור יועברו למבקש טופס בקשה וכן רשימת מסמכים נלווים לבקשה

הגשת הבקשה ומסמכים נלווים

 • במועד שנקבע על שני בני הזוג להגיע ללשכה המיועדת על מנת למסור את המסמכים בפני נציג הלשכה.
 • במקרה שחסרים מסמכים או שהם אינם מובאים באופן הנדרש, יתכן ובני הזוג ידרשו להשלים את המסמכים החסרים תוך זמן מסוים. לצורך כך עשויה להינתן למבקש הארכה של האשרה הנוכחית לתקופה נוספת.
 • יתכן ובני הזוג ידרשו גם להביא מסמכים נוספים, שלא נכללו ברשימה המקורית.
 • בני הזוג ידרשו לשלם אגרה לטיפול בבקשה.
 • במקרה שהושלמו כלל המסמכים יזומנו בני הזוג לראיון אישי.

ראיון אישי

 • במהלך הריאיון האישי, יוכנסו בני הזוג זה אחרי זה לחדר ויתבקשו לענות על שאלות שונות הנוגעות לנסיבות ההיכרות ולאירועים במהלך הקשר - כל אחד בתורו.
 • מטרת הריאיון היא לתת סימוכין לגבי כנות הקשר, וקיומו של מרכז החיים המשותפים בישראל.

תהליך ההחלטה וההודעה

 • מח' אשרות ומעמד ברשות האוכלוסין תודיע לבני הזוג את החלטתה לגבי מתן אשרה מסוג ב/1
 • במקרה של סירוב לבקשה, יוזמנו בני הזוג ללשכה ויקבלו הודעת סירוב מנומקת בכתב עם דרישה ליציאה מישראל של המבקש בפרק זמן של 14-30 ימים.
 • במקרה שבני הזוג לא הגיעו ללשכה, החלטת הסירוב תשלח אליהם בדואר רשום.

מסמכים נלווים לבקשת אשרה על בסיס חיים משותפים / נישואים

מלבד טופס הבקשה לאשרה, נדרשים בני הזוג להביא מסמכים מלווים שונים.

 • הרשימה המובאת להלן היא לצורך המחשה, ואין להסתמך עליה באופן רשמי אלא רק על הרשימה שנמסרה בפועל למבקשים על ידי הלשכה בעת זימון התור.

מסמכים פשוטים

 • שלוש תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג.
 • תעודת זהות של בן הזוג הישראלי - מקור + צילום.
 • דרכון זר של המבקש, בתוקף לשלוש שנים - מקור + צילום.

מסמכים מתוקפים מחו"ל

 • תיעוד ציבורי של המבקש, המעיד על מצבו האישי (רווק, גרוש, אלמן וכד'). התיעוד נדרש להיות מאומת על ידי שגרירות ישראל או באמצעות חותמת אפוסטיל. במקרה שהתיעוד הוא בשפה אחרת מעברית או אנגלית, עליו להיות מתורגם לעברית או אנגלית על ידי נוטריון ישראלי ובצירוף חותמת.
 • תעודת יושר של המבקש, הכוללת שמות מקוריים ונוכחיים, שהונפקה בשנה האחרונה. התעודה נדרשת להיות מאומתת על ידי שגרירות ישראל או באמצעות חותמת אפוסטיל. במקרה שהתעודה היא בשפה אחרת מעברית או אנגלית, עליה להיות מתורגמת לעברית או אנגלית על ידי נוטריון ישראלי ובצירוף חותמת.
 • במקרה שבוצעו שינויי שם פרטי או משפחה של המבקש, יש להציג תיעוד ציבורי המעיד על שינויי שם. התיעוד נדרש להיות מאומת על ידי שגרירות ישראל או באמצעות חותמת אפוסטיל. במקרה שהתיעוד הוא בשפה אחרת מעברית או אנגלית, עליו להיות מתורגם לעברית או אנגלית על ידי נוטריון ישראלי ובצירוף חותמת.
 • תעודת לידה של המבקש. התעודה נדרשת להיות מאומתת על ידי שגרירות ישראל או באמצעות חותמת אפוסטיל. במקרה שהתעודה היא בשפה אחרת מעברית או אנגלית, עליה להיות מתורגמת לעברית או אנגלית על ידי נוטריון ישראלי ובצירוף חותמת.
 • תצהיר של המבקש לגבי ילדים מרווקות או מנישואים קודמים, או אפוטרופסות על ילדים, חתום בפני עו"ד ישראלי.

עדויות על חיים משותפים

 • מכתב הסבר מפורט לגבי נסיבות ההיכרות והתפתחות הקשר (כולל מועדים, מקומות ונסיבות).
 • תמונות משותפות בנסיבות שונות
 • הצהרות של קרובי משפחה, חברים ומכרים לגבי אופי וכנות הקשר + צילום תעודות זהות של הממליצים.
 • התכתבויות בין בני הזוג מהשנה האחרונה ורישום שיחות הטלפון מן השנה האחרונה.
 • דירת המגורים המשותפים -
  • חוזה שכירות בתוקף בצירוף צילום תעודת הזהות של המשכיר, או אישור בעלות על הדירה.
  • חשבונות שונים מהשנה האחרונה - מים, ארנונה, חשמל, טלפון, כבלים/לווין וכד'
 • אישור מהבנק על ניהול חשבון משותף, במקרה שמנוהל כזה.
 • תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג להודיע ללשכת רשות האוכלוסין על כל שינוי בנסיבות שדווחו.

הגשת בקשה חדשה לאחר סירוב

 • במקרה שהבקשה סורבה בתחילת ההליך או במהלכו, ניתן להגיש בקשה חדשה של רק לאחר שנה מיום בו ניתנה ההחלטה האחרונה בבקשה (סירוב הבקשה, דחיית ערעור, דחיית עתירה לבית משפט וכד')
 • בשני המקרים הבאים, קיימת אפשרות שתאושר הגשת בקשה חדשה עוד לפני שעברה שנה ממועד הסירוב:
  • במקרה בו הבקשה סורבה על הסף בגלל שלא הוגשו כל המסמכים, והמבקש ובן זוגו הצליחו להשיג את התיעוד החסר
  • במקרה בו בני הזוג מציגים שינוי מובהק בנסיבות של חייהם המשותפים

ערעור

חשוב לדעת

 • ההליך נוגע גם לבני זוג מאותו המין
 • שהיה שלא כחוק, או הפרה של תנאי האשרה הקודמת (לדוגמה אשרת תייר רגילה, מסוג ב/2), עלולה לעכב או אף למנוע קבלת אשרה מסוג ב/1, גם אם ההפרה נעשתה לאחר תחילת הליך הבקשה ובזמן ההמתנה לאשרה החדשה.
 • לא ניתן להגיש בקשה לאשרה מסוג ב/1 על בסיס חיים משותפים או נישואין, במקביל להגשת בקשה לאשרה לצורך עבודה או לצרכים אחרים. במקרה שכבר הוגשה בקשה בערוץ אחר, המבקש יתבקש לבחור ערוץ טיפול אחד, באמצעות הגשת מכתב מפורט בו הוא מצהיר על ערוץ הטיפול הנבחר, ומהן הסיבות לבחירתו.
 • כאשר המבקש הוא אזרח חבר מדינות או מזרח אירופה, יתכנו הליכים מעט שונים.

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

מקורות