שורה 19: שורה 19:
 
| [[חדש: חדלות פירעון ושיקום כלכלי|חדלות פירעון ושיקום כלכלי]]
 
| [[חדש: חדלות פירעון ושיקום כלכלי|חדלות פירעון ושיקום כלכלי]]
 
| [[מדריך מיצוי זכויות למשפחות ויחידים עם קשיים כלכליים]]
 
| [[מדריך מיצוי זכויות למשפחות ויחידים עם קשיים כלכליים]]
|[[חדש:בקשה לביטול צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון שניתן לחייב]]
+
|[[חדש:בקשה לביטול צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לגבי חייב]]
 
|[[הוצאה לפועל וגבייה]]
 
|[[הוצאה לפועל וגבייה]]
 
|[[סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים]]
 
|[[סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים]]

גרסה מ־02:42, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

חייב שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח, רשאי להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (כונה בעבר "בקשת פשיטת רגל")
מטרות הצו הן, בין היתר, לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו לנושים ולהביא לשיקומו הכלכלי
מייצג של חייב רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד, חייב שאינו מיוצג רשאי להגיש את הבקשה גם באופן ידני
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019, ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
הגשת בקשה ידנית או מקוונת לקבלת צו לפתיחת הליכים
צו לפתיחת הליכים
+
הטלת הגבלות
+
מינוי נאמן
בדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
+
הצעת הממונה לתכנית לשיקום כלכלי
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר

חייב שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח ושנמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להימצא במצב כזה, רשאי להגיש אל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי) בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (כונה בעבר "בקשת פשיטת רגל").

 • מטרות הליכי חדלות פירעון הן:
  • להביא לשיקומו הכלכלי של החייב.
  • להסדיר, ככל הניתן, את החובות לנושים (מי שהחייב חייב להם).
  • לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי.
 • מייצג של חייב נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד. חייב שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון או באופן ידני.
שימו לב
 • למידע על הגשת הבקשה כאשר סכום החוב נמוך מ- 150,000 ש"ח:
  • הגשת בקשה מקוונת (מייצג או חייב) לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שסכום חובותיו נמוך מ- 150,000 ש"ח.
  • הגשת בקשה ידנית (חייב בלבד) לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שסכום חובותיו נמוך מ- 150,000 ש"ח.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב (אדם ולא תאגיד) שעומד בכל התנאים הבאים:
  1. נמצא במצב של חדלות פירעון או שקבלת הצו תסייע לו שלא להגיע למצב זה.
  2. חובותיו עולים על 150,000 ש"ח.
  3. הוא בעל זיקה לישראל, לפי אחד או יותר מהתנאים הבאים:
   • מרכז חייו, בזמן הגשת הבקשה, הוא בישראל.
   • מרכז חייו בחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה, היה בישראל.
   • הוא מנהל עסק/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.
   • יש לו נכס/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.
שימו לב
מי שזכאי לסיוע משפטי לא נדרש לשלם את האגרה בשלב זה.
האגרה תשולם במסגרת הוצאות ההליך, כאשר יחולקו הכספים שנצברו בקופת הנשייה.

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה בסך 1,600 ש"ח (נכון ל- 2019) עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון יש להגיש אל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי)
  • מייצג של חייב נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.
  • חייב שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון (ממוחשב) או באופן ידני במשרדי הממונה במחוז שבו הוא מבקש לנהל את ההליכים.

תשלום אגרה

 • סכום האגרה שיש לשלם עבור הגשת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון הוא 1,600 ש"ח (נכון ל- 2019).
שימו לב
זכאי הסיוע המשפטי, לא נדרשים לשלם אגרה במועד הגשת הבקשה.
 • תשלום מקוון בכרטיס אשראי- בעת מילוי טופס הבקשה, תועברו לביצוע התשלום באתר התשלומים הממשלתי כתנאי להמשך מילוי הבקשה והגשתה.
 • תשלום במזומן - ניתן לשלם את האגרה בכל אחד מהסניפים הייעודיים של בנק מזרחי טפחות (קובץ להורדה) ולוודא בעת התשלום כי:
  • נמסר לנציג הבנק מספר הזהות הנכון של החייב, כפי שהוזן בטופס הבקשה הממוחשב (אם לא תהיה התאמה, לא יהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה).
  • קוד סוג התשלום שהוקלד על-ידי נציג הבנק הוא: "1- פיקדון פתיחת תיק פשיטת רגל" (אם יוקלד קוד אחר, לא יהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה).
 • את מספר האסמכתא שיתקבל לאחר התשלום יש להקליד במקום המתאים בבקשה ולצרף העתק מהאסמכתא כדי שיהיה ניתן להמשיך במילוי הבקשה.
שימו לב
כאשר האגרה משולמת במזומן, יהיה ניתן להוריד ולמלא את טופס הבקשה רק יום לאחר ביצוע התשלום.

הגשת הבקשה

 • יש להכנס לאתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי וללחוץ על "הורדת טופס".
 • יש למלא את טופס הבקשה (דוח על מצב כלכלי) על-פי ההנחיות המופיעות בו, להסדיר את תשלום האגרה ולוודא כי כל הנתונים והמידע שנמסרו נכונים ומדויקים (מספר זהות, דוא"ל, מספר טלפון נייד וכו').
 • לאחר מילוי טופס הבקשה, יש לשמור אותו במחשב, בפורמט PDF
 • יש לפתוח את טופס הבקשה השמור במחשב ולמלא אותו במלואו בהתאם להנחיות ולדרישות שבטופס, לצרף את כל המסמכים הנדרשים ולוודא כי הבקשה ממולאת באופן מפורט, נכון ומדויק.
 • לאחר מכן, יש לשמור במחשב את טופס הבקשה המלא, בפורמט PDF
 • לאחר שמירת טופס הבקשה המלא במחשב, יש להכנס בשנית לאתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי וללחוץ על "העלאת טופס".
 • בסיום, בדף שנפתח, יש להזין את מספר הזהות של החייב, להעלות את טופס הבקשה המלא השמור במחשב (לוודא שהטופס עלה במלואו 100% ) וללחוץ על "שלח".
טיפ
 • לאחר החתימה, הטופס ננעל ולא ניתן לעשות בו שינויים. לכן, מומלץ לשמור גרסה של טופס הבקשה לפני החתימה, למקרה שיהיה צורך בתיקון או עדכון הבקשה.
 • על מנת להקל על מילוי הבקשה, ניתן להוריד למחשב את רשימת המידע והמסמכים הנדרשים להגשת בקשה.

שלבי ההליך

 • לאחר העלאת טופס הבקשה המלא באתר הממונה ושליחתו:
  • תישלח הודעה אוטומטית, המאשרת את הגשת הבקשה. ההודעה תשלח לכתובת הדוא"ל שמסר מגיש הבקשה כחלק ממילויה.
  • המערכת הממוחשבת תבדוק את תקינות טופס הבקשה באופן אוטומטי.
  • אם טופס הבקשה עבר את בדיקות התקינות האוטומטיות בהצלחה:
  1. תישלח בדוא"ל הודעת אישור על קליטת הבקשה בציון מספר התיק שנפתח אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון.
  2. הבקשה תיבדק באופן מהותי (עמידה בתנאים, מסירת כל הפרטים והמידע הנדרשים, צירוף כל המסמכים הנדרשים וכו').
  3. בסיום הבדיקה המהותית, יחליט הממונה האם לאשר את הבקשה ולתת צו לפתיחת הליכים או שלא לאשר אותה. ההחלטה תשלח למגיש הבקשה בדוא"ל וב- SMS (אס.אמ.אס).
  • אם טופס הבקשה לא עבר את בדיקות התקינות בהצלחה - תישלח בדוא"ל הודעת שגיאה הכוללת הנחיות להגשה מחדש של הבקשה.
שימו לב
 • הממונה רשאי לשלוח בקשה להשלמת פרטים וכן לזמן את מגיש הבקשה לבירור, לפני קבלת ההחלטה.
 • את השלמת המסמכים יש לבצע במועד שנקבע בדרישת ההשלמה באמצעות לטופס פנייה מקוון שיופיע במכתב הדרישה.
 • אם השלמת הפרטים לא תבוצע במועד, הבקשה תיסגר ולא תוחזר האגרה ששולמה בגינה.

ערעור

 • חייב שבקשתו לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לא אושרה, רשאי להגיש ערעור לבית משפט השלום בתוך 45 ימים מהיום שקיבל את ההחלטה לידיו.

חשוב לדעת

 • כל ההודעות והחלטות הממונה ישלחו הן לחייב והן למי שהגיש את הבקשה מטעמו (המייצג או האפוטרופוס), לפי פרטי ההתקשרות שצוינו בבקשה.
 • בקשה שהוגשה בחוסר תום לב (לא הוגנת, לא ישרה ושעלולה לפגוע בזולת), עלולה להביא, בין היתר, לביטול ההליכים, לחיוב בהוצאות ואף להוות עבירה פלילית.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת הבקשה.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בהגשת הבקשות בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 8:00-16:00.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים