שורה 15: שורה 15:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 +
{{אזהרה/חדלות פירעון}}
 +
 
על חייב, אשר קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, מוטלות הגבלות שונות, בין היתר, במטרה למנוע את הגדלת החוב וניהול ההליכים בצורה תקינה.
 
על חייב, אשר קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, מוטלות הגבלות שונות, בין היתר, במטרה למנוע את הגדלת החוב וניהול ההליכים בצורה תקינה.
 
*בעת שניתן צו פתיחת הליכים, ההגבלות מוטלות על-ידי [[הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי]].   
 
*בעת שניתן צו פתיחת הליכים, ההגבלות מוטלות על-ידי [[הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי]].   

גרסה מ־02:05, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

עם מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב, מוטלות הגבלות שונות במשך ניהול ההליכים
מטרת ההגבלות היא, בין השאר, למנוע את הגדלת החוב ולהבטיח כי ההליכים יתנהלו באופן תקין
ניתן במקרים מסוימים לבקש להסיר הגבלה (אחת או יותר, באופן מלא או חלקי)
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019, ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.

על חייב, אשר קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, מוטלות הגבלות שונות, בין היתר, במטרה למנוע את הגדלת החוב וניהול ההליכים בצורה תקינה.

 • בעת שניתן צו פתיחת הליכים, ההגבלות מוטלות על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • בעת שניתן צו לשיקום כלכלי, לאחר שחלפה "תקופת הביניים" (במסגרתה נבדקות תביעות החוב, מצבו הכלכלי של החייב וכו') ההגבלות מוטלות על-ידי בית המשפט.
הערת עריכה
בערך נפרד או כנושא, אולי צריך להתייחס גם לחובות שיש ליחיד במהלך התקופה שגם ההגבלות חלות כמו הגשת דוחות חודשיים/תקופתיים ומה הם כוללים, הגעה לבירורים או זימונים אצל הממונה או הנאמן, איסורים מסוימים שיכולים להביא לסיום ההליכים וביטול הצו
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:50, 22 ביולי 2019 (IDT)

ההגבלות

  • הגבלה על החזקה או קבלה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר והגבלה על הארכת התוקף שלהם (אלא אם ההארכה נדרשת כדי לשוב לישראל).
  • עיכוב יציאה מהארץ.
  • הגבלה כלקוח "מוגבל מיוחד" (לדוג': לא ניתן למשוך שיקים).
  • הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב (כרטיס אשראי, כרטיס חיוב מיידי (דביט), כרטיס נטען וכו').
  • הגבלה על מעורבות (הקמה או השתתפות) בתאגיד חדש.

הסרת הגבלות שנקבעו על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון

 • ברגע שניתן צו לפתיחת הליכים על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון, חלות על האדם ההגבלות המפורטות למעלה וזאת עד למתן צו לשיקום כלכלי ע"י ביהמ"ש.
 • הממונה רשאי מיוזמתו או לבקשת הנאמן או היחיד ולאחר שנתן לנושים הזדמנות להשמיע את טענותיהם, להסיר הגבלה אחת או יותר מההגבלות שבסעיף 142 או לקבוע כי ההגבלה תחול באופן חלקי (בסעיף זה – הסרת הגבלה), אם מצא כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

(ב) הממונה רשאי להתנות את הסרת ההגבלה בתנאים שיורה, ובכלל זה בהפקדת ערבות. (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), סבר הממונה כי הסרת ההגבלה נחוצה באופן מיידי, רשאי הוא להסירה לתקופה שיקבע גם בלי שנתן לנושים הזדמנות להשמיע את טענותיהם; הסיר הממונה הגבלה לפי סעיף קטן זה, יודיע על כך לנושים בהקדם האפשרי.

{{הערת עריכה|הערה= לבדוק באיזה נסיבות הממונה מסיר הגבלות או מסיר באופן חלקי או אילו סוגים של תנאים חוץ מערובות ניתן לקבוע. האם יש מקרים מסוימים או הנחיות מסוימות בעניין, אמות מידה מסוימות? באילו מקרים הממונה מיוזמתו יורה על זה?חקיקה ונהלים