(הגשת העתק הבקשה)
שורה 33: שורה 33:
 
*יש לפעול על-פי ההוראות וההנחיות שבטופס הגשת העתק הבקשה ולוודא כי, בין היתר, נמסרו הפרטים הבאים:  
 
*יש לפעול על-פי ההוראות וההנחיות שבטופס הגשת העתק הבקשה ולוודא כי, בין היתר, נמסרו הפרטים הבאים:  
 
**פרטי תיק חדלות הפירעון שנפתח בבית המשפט- בית המשפט שבו הוגשה הבקשה ומספר התיק.  
 
**פרטי תיק חדלות הפירעון שנפתח בבית המשפט- בית המשפט שבו הוגשה הבקשה ומספר התיק.  
**פרטי החייב ופרטי הנושה- שם מלא, מספר זהות או דרכון זר (לחייב שלא מחזיק בתעודת זהות ישראלית), טלפון נייד, כתובת מגורים וכתובת דוא"ל.
+
**פרטי החייב ופרטי הנושה- שם מלא, מספר זהות או דרכון זר (אם אין תעודת זהות ישראלית), טלפון נייד, כתובת מגורים וכתובת דוא"ל.
 
**פרטי החובות- מועד יצירת החוב וסכום החוב, כפי שצויינו בבקשה שהוגשה לבית המשפט.  
 
**פרטי החובות- מועד יצירת החוב וסכום החוב, כפי שצויינו בבקשה שהוגשה לבית המשפט.  
 
**פרטי עורך הדין המייצג (אם הנושה מיוצג)- מספר רישיון, שם מלא, טלפון נייד, כתובת המשרד, כתובת דוא"ל וייפוי כוח ערוך וחתום כדין.
 
**פרטי עורך הדין המייצג (אם הנושה מיוצג)- מספר רישיון, שם מלא, טלפון נייד, כתובת המשרד, כתובת דוא"ל וייפוי כוח ערוך וחתום כדין.
*לקראת סיום מילוי הטופס יש לצרף העתק מהבקשה למתן צו לפתיחת הליכים שהוגשה לבית המשפט, הכוללת א כל הפרטים, יש לצרף העתק מהבקשה שהוגשה לבית המשפט
+
*לאחר הזנת הפרטים, יש לצרף העתק מהבקשה למתן צו לפתיחת הליכים שהוגשה לבית המשפט, הכוללת את כל הנספחים והמסמכים.
 
 
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==

גרסה מ־12:40, 17 באוקטובר 2019

הקדמה:

מיד לאחר שנושה הגיש לבית המשפט בקשה לתת לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, עליו להגיש העתק מהבקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון
מייצג של נושה נדרש להגיש את העתק הבקשה באופן מקוון (ממוחשב) בלבד (המידע בדף זה). נושה שאינו מיוצג רשאי להגיש את ההעתק באופן מקוון או באופן ידני
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019. הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019, ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון
הגשת העתק הבקשה אינה כרוכה בתשלום
למידע נוסף ראו הגשת העתק בקשת נושה למתן צו פתיחת הליכי חדלות פירעון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון


מיד לאחר שנושה מגיש לבית המשפט בקשה למתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב, עליו להגיש העתק מבקשה זו לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 • מייצג של נושה, נדרש להגיש את העתק הבקשה באופן מקוון בלבד (המידע בדף זה). נושה שאינו מיוצג, רשאי להגיש את העתק הבקשה באופן מקוון או באופן ידני.
הערת עריכה
השתמשתי במונח "מיד לאחר" ולא "בסמוך לאחר" כי זה מופשט מדי
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:05, 17 באוקטובר 2019 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל נושה שהגיש לבית המשפט בקשה למתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב (וניתן מספר תיק בית משפט).

למי ואיך פונים

הגשת העתק הבקשה

 • יש להכנס למערכת המקוונת (ממוחשבת) של הממונה על הליכי חדלות פירעון וללחוץ על "הגשת העתק בקשת נושה שהוגשה לבית המשפט".
 • יש לפעול על-פי ההוראות וההנחיות שבטופס הגשת העתק הבקשה ולוודא כי, בין היתר, נמסרו הפרטים הבאים:
  • פרטי תיק חדלות הפירעון שנפתח בבית המשפט- בית המשפט שבו הוגשה הבקשה ומספר התיק.
  • פרטי החייב ופרטי הנושה- שם מלא, מספר זהות או דרכון זר (אם אין תעודת זהות ישראלית), טלפון נייד, כתובת מגורים וכתובת דוא"ל.
  • פרטי החובות- מועד יצירת החוב וסכום החוב, כפי שצויינו בבקשה שהוגשה לבית המשפט.
  • פרטי עורך הדין המייצג (אם הנושה מיוצג)- מספר רישיון, שם מלא, טלפון נייד, כתובת המשרד, כתובת דוא"ל וייפוי כוח ערוך וחתום כדין.
 • לאחר הזנת הפרטים, יש לצרף העתק מהבקשה למתן צו לפתיחת הליכים שהוגשה לבית המשפט, הכוללת את כל הנספחים והמסמכים.

שלבי ההליך

חשוב לדעת

 • הגשת העתק מהבקשה לא כרוכה בתשלום.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 8:00-16:00.


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים