שורה 19: שורה 19:
 
| [[מדריך מיצוי זכויות למשפחות ויחידים עם קשיים כלכליים]]
 
| [[מדריך מיצוי זכויות למשפחות ויחידים עם קשיים כלכליים]]
 
| [[הוצאה לפועל וגבייה]]
 
| [[הוצאה לפועל וגבייה]]
| הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
+
| [[הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 
| [[סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים]]
 
| [[סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים]]
 
}}
 
}}

גרסה מ־03:55, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

חייב שסכום חובותיו הוא בין 50,000 ש"ח - 150,000 ש"ח ושאינו מיוצג, רשאי להגיש, באופן ידני, בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (כונה בעבר "בקשת פשיטת רגל")
מטרות הצו הן, בין היתר, לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו לנושים ולהביא לשיקומו הכלכלי
חייב שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה לקבלת הצו גם באופן מקוון (ממוחשב)
חייב שסכום חובותיו גבוה מ- 150,000 ש"ח, יגיש את הבקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון (פירוט בהמשך)
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
שימו לב! בשלב זה, המידע בדף זה הינו חלקי, מתעדכן באופן שוטף ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
הגשת בקשה ידנית או מקוונת
ישיבת הסדר תשלומים
או
(אם לא גובש הסדר תשלומים):

צו לפתיחת הליכים
+
הטלת הגבלות
+
מינוי נאמן
בדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר

חייב שסכום חובותיו עולה על 50,000 ש"ח ונמוך מ-150,000 ש"ח ושנמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להימצא במצב כזה, רשאי להגיש להוצאה לפועל בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (כונה בעבר "בקשת פשיטת רגל").

 • מטרות הליכי חדלות פירעון הן:
  • להביא לשיקומו הכלכלי של החייב.
  • להסדיר, ככל הניתן, את החובות לנושים (מי שהחייב חייב להם).
  • לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי.
שימו לב
דף זה מתייחס לפתיחת הליכים על-ידי החייב עצמו כשגובה החוב נמוך מ-150,000 ש"ח.
 • למידע על פתיחת הליכים על ידי הנושה ראו חדש:בקשת נושה (בעל חוב) לצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לגבי חייב.
 • למידע על הגשת הבקשה כאשר סכום החוב גבוה מ- 150,000 ש"ח:
  • הגשת '''בקשה מקוונת''' (מייצג או חייב) לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שסכום חובותיו גבוה מ- 150,000 ש"ח.
  • הגשת '''בקשה ידנית''' (חייב בלבד) לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שסכום חובותיו גבוה מ- 150,000 ש"ח.
 • במקרים מיוחדים, רשם ההוצאה לפועל רשאי לאשר פתיחת הליכי חדלות פירעון כאשר סכום החובות נמוך מ- 50,000 ש"ח.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב (אדם ולא תאגיד) שאינו מיוצג ושעומד בכל התנאים הבאים:
  1. נמצא במצב של חדלות פירעון או שקבלת הצו תסייע לו שלא להגיע למצב זה.
  2. סכום חובותיו המוצהרים עולה על 50,000 ש"ח ונמוך מ-150,000 ש"ח.
  3. הוא בעל זיקה לישראל, לפי אחד או יותר מהתנאים הבאים:
   • מרכז חייו, בזמן הגשת הבקשה, הוא בישראל.
   • מרכז חייו בחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה, היה בישראל.
   • הוא מנהל עסק/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.
   • יש לו נכס/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.
שימו לב
מי שזכאי לסיוע משפטי לא נדרש לשלם את האגרה בשלב זה.
האגרה תשולם במסגרת הוצאות ההליך, כאשר יחולקו הכספים שנצברו בקופת הנשייה.

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה בסך 1,600 ש"ח (נכון ל- 2019) עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
  • מייצג של חייב נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.
  • חייב שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן ידני.
 • את הבקשה המלאה בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש להגיש ב-2 העתקים בלשכת ההוצאה לפועל במחוז הרלוונטי, לפי כתובת המגורים שעליה הצהיר החייב בבקשה. העתק אחד יישאר בלשכת ההוצאה לפועל והשני יימסר לחייב עם חותמת אישור הגשה.

תשלום אגרה

 • סכום האגרה עבור הגשת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון הוא 1,600 ש"ח (נכון ל- 2019).
 • יש לשלם את האגרה במזומן בכל אחד מהסניפים הייעודיים של בנק מזרחי טפחות (קובץ להורדה) ולוודא בעת התשלום כי:
  • נמסר לנציג הבנק מספר הזהות הנכון של החייב, כפי שצוין בבקשה.
  • קוד סוג התשלום שהוקלד על-ידי נציג הבנק הוא: "1- פיקדון פתיחת תיק פשיטת רגל".
 • את מספר האסמכתא שיתקבל לאחר התשלום יש להזין במקום המתאים בבקשה ולצרף העתק מהאסמכתא.
שימו לב
חוסר התאמה בין הנתונים שנמסרו בעת ביצוע התשלום (מספר זהות, קוד סוג התשלום ומספר האסמכתא) לבין הנתונים שיוזנו בבקשה, עלול להביא לעיכוב בקבלת ההחלטה.

הגשת הבקשה

 • יש להדפיס את טופס הבקשה מאתר האינטרנט של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כונה בעבר "הכונס הרשמי").
 • יש למלא את הטופס (דוח על מצב כלכלי), על-פי ההנחיות המופיעות בו ולוודא כי:
  • נמסרו נתונים ופרטים מדויקים ונכונים, כגון: מספר זהות, דוא"ל, מס' טלפון נייד, פרטי הנושים, פרטי החובות, הכנסות, נכסים וכו'.
  • בכל מקום או שדה בטופס שאינו רלוונטי לגבי החייב, סומן לוכסן (/).
  • הוזן מספר האסמכתא (אישור) שהתקבל לאחר תשלום האגרה.
  • כל חוב, נכס והוצאה דווחו בנפרד. לדוגמה: בחלק של החובות, לגבי כל חוב עליו מצהירים, יש להדפיס עמוד נפרד ולמלאו עבור כל חוב בנפרד.
  • צורפו כתב ויתור על סודיות וכתב התחייבות, כאשר שניהם חתומים על-ידי החייב ואומתו על-ידי עורך-דין.
  • כל הטפסים הנדרשים נחתמו בחתימה מקורית.
  • לאחר סיום מילוי הבקשה כנדרש, כל עמודי הבקשה המלאה מוספרו בתחתית כל עמוד.
טיפ
על מנת להקל על מילוי הבקשה, ניתן להוריד למחשב את רשימת המידע והמסמכים הנדרשים להגשת בקשה.

שלבי ההליך

 • הבקשה תיסרק, הנתונים שבה יוקלדו למחשב והיא תועבר להמשך טיפול בלשכה.
 • במקרה שחסרים פרטים בבקשה או במסמכים, תשלח דרישה להשלמת פרטים. הדרישה תשלח בדוא"ל וב- SMS (אס.אמ.אס).
  • את השלמת המסמכים או הפרטים יש לבצע באמצעות הגשת בקשה ב"אזור האישי" באתר של רשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל).
  • במקרים מסוימים, יהיה ניתן להשלים מסמכים באמצעות הגשה ידנית ללשכת ההוצאה לפועל בה הוגשה הבקשה ונפתח תיק חדלות הפירעון.
  • אם השלמת הפרטים לא תבוצע במועד שנקבע בדרישה, לאחר שנשלחה התראה לחייב, הבקשה תיסגר ולא תוחזר האגרה ששולמה בגינה.
 • לאחר השלמת הפרטים או המסמכים (אם נדרשו), הבקשה תועבר להחלטת רשם חדלות פירעון בהוצאה לפועל.
 • אם מתקיימים התנאים לפתיחת הליכי חדלות פירעון, רשם ההוצאה לפועל יורה על זימון ישיבת הסדר תשלומים בין החייב לבין הנושים.
 • אם לא יגובש הסדר תשלומים מוסכם, רשם ההוצאה לפועל ייתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון. ההחלטה תשלח בדוא"ל וב- SMS (אס.אמ.אס).

ערעור

 • חייב שבקשתו לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לא אושרה, רשאי להגיש ערעור לבית משפט השלום בתוך 45 ימים מהיום שקיבל את ההחלטה לידיו.

חשוב לדעת

 • במקרים מיוחדים, רשם ההוצאה לפועל רשאי לאשר פתיחת הליכי חדלות פירעון כאשר סכום החובות נמוך מ- 50,000 ש"ח.
 • אם בקשת החייב הוגשה על-ידי אפוטרופוס מטעמו - כל ההודעות וההחלטות שיישלחו, בדוא"ל או ב- SMS (אס.אמ.אס), ישלחו הן לחייב והן לאפוטרופוס, לפי פרטי ההתקשרות שצוינו בבקשה.
 • בקשה לצו לפתיחת הליכים שהוגשה בחוסר תום לב (לא הוגנת, לא ישרה, פוגעת בזולת) עלולה להביא, בין היתר, לביטול ההליכים, לחיוב בהוצאות (סכומי כסף שעל החייב לשלם) ואף להוות עבירה פלילית.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכי הבקשה, בפורמט PDF (פי.די.אפ).
 • רשות האכיפה והגבייה מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון ‎35592*, בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.
הערת עריכה
מתוך העלון: הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון אינה

מקפיאה את ההליכים באופן אוטומטי, החייב רשאי לפנות בבקשה לעיכוב הליכים עד למתן צו פתיחת הליכים לגורם אצלו מתנהל ההליך )בית משפט, הוצאה לפועל, המרכז לגביית קנסות וכיו"ב( או לפנות לגורם שדן בבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון בבקשה להורות על עיכוב הליכים

עד למתן הצו לפתיחת הליכים
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:07, 9 בספטמבר 2019 (IDT)

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים