שורה 23: שורה 23:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{אזהרה/חדלות פירעון}}
 
{{אזהרה/חדלות פירעון}}
<!--{{תרשים זרימה
+
{{תרשים זרימה/חדלות פירעון ביוזמת חייב מעל 150,000 ש"ח}}
| [[חדש:בקשה לצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לגבי אדם שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח|צו לפתיחת הליכים]]
 
| [[חדש: נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|מינוי נאמן]] {{ש}}'''+'''{{ש}} [[חדש:הגבלות על אדם שנמצא בהליכי חדלות פירעון|הטלת הגבלות]]  {{ש}}'''+'''{{ש}} [[חדש: בדיקת מצבו הכלכלי של אדם עם חובות בהליכי חדלות פירעון|בדיקת מצב כלכלי]]{{ש}}'''+'''{{ש}} [[הצעה לתכנית לשיקום כלכלי]]
 
|[[חדש:צו לשיקום כלכלי (תכנית לפירעון חובות בהליכי חדלות פירעון)|צו לשיקום כלכלי]] '''או''' [[חדש:הפטר בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|הפטר לאלתר]] | [[חדש:חובת תשלומים במסגרת צו לשיקום כלכלי (חדלות פירעון)|עמידה בתנאי הצו]] {{ש}}'''+'''{{ש}} [[חדש:הפטר בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|הפטר]] }}
 
{{הערת עריכה|הערה= האם הממונה יכול לתת הפטר לאלתר? ואם הוא נותן איך מערערים על זה או אם לא ניתן אם יש אפשרות לערער על זה? |חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 10:02, 18 באוגוסט 2019 (IDT)}}-->
 
  
 
[[חייב]] שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח ושנמצא במצב של [[חדלות פירעון]] '''או''' עלול להימצא במצב כזה, רשאי להגיש בקשה לקבלת [[צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון]] (כונה בעבר "בקשה לפשיטת רגל) ל[[ממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי]] (כונה בעבר "הכונס הרשמי").
 
[[חייב]] שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח ושנמצא במצב של [[חדלות פירעון]] '''או''' עלול להימצא במצב כזה, רשאי להגיש בקשה לקבלת [[צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון]] (כונה בעבר "בקשה לפשיטת רגל) ל[[ממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי]] (כונה בעבר "הכונס הרשמי").

גרסה מ־02:55, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

חייב שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח ושאינו מיוצג, רשאי להגיש, באופן ידני, בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (כונה בעבר "בקשת פשיטת רגל")
מטרות הצו הן, בין היתר, לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו לנושים ולהביא לשיקומו הכלכלי
חייב שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה לקבלת הצו גם באופן מקוון (ממוחשב)
חייב שסכום חובותיו נמוך מ- 150,000 ש"ח, יגיש את הבקשה בלשכת ההוצאה לפועל
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
שימו לב! בשלב זה, המידע בדף זה הינו חלקי, מתעדכן באופן שוטף ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
פתיחת ההליכים

הגשת בקשה ידנית או מקוונת לקבלת צו לפתיחת הליכים
לאחר קבלת הצו

הקפאת הליכים

מינוי נאמן

הטלת הגבלות

ו חובת תשלומים

הגשת דוחות תקופתיים וחובת תשלומים

לפני קבלת צו לשיקום כלכליבדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
+
הצעת הממונה לתכנית לשיקום כלכלי
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר

חייב שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח ושנמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להימצא במצב כזה, רשאי להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (כונה בעבר "בקשה לפשיטת רגל) לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כונה בעבר "הכונס הרשמי").

 • מטרות הליכי חדלות פירעון הן:
  • להביא לשיקומו הכלכלי של החייב.
  • להסדיר, ככל הניתן, את החובות לנושים (מי שהחייב חייב להם).
  • לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי.
 • חייב שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון (ממוחשב). מייצג נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.
שימו לב
 • למידע על הגשת הבקשה כאשר סכום החוב נמוך מ- 150,000 ש"ח:
  • הגשת '''בקשה מקוונת''' (מייצג או חייב) לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שסכום חובותיו נמוך מ- 150,000 ש"ח.
  • הגשת '''בקשה ידנית''' (חייב בלבד) לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שסכום חובותיו נמוך מ- 150,000 ש"ח

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב (אדם ולא תאגיד), שאינו מיוצג ושעומד בכל התנאים הבאים:
  1. נמצא במצב של חדלות פירעון או שקבלת הצו תסייע לו שלא להגיע למצב זה.
  2. חובותיו עולים על 150,000 ש"ח.
  3. הוא בעל זיקה לישראל, לפי אחד או יותר מהתנאים הבאים:
   • מרכז חייו, בזמן הגשת הבקשה, הוא בישראל.
   • מרכז חייו בחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה, היה בישראל.
   • הוא מנהל עסק/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.
   • יש לו נכס/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.
שימו לב
מי שזכאי לסיוע משפטי לא נדרש לשלם את האגרה בשלב זה.
האגרה תשולם במסגרת הוצאות ההליך, כאשר יחולקו הכספים שנצברו בקופת הנשייה.

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה בסך 1,600 ש"ח (נכון ל- 2019) עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
 • מייצג של חייב נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.
 • חייב שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון.
 • את הבקשה המלאה בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש להגיש ב-2 העתקים בסניף המחוז של הממונה על הליכי חדלות פירעון לפי כתובת המגורים שעליה הצהיר החייב בבקשה. העתק אחד יישאר אצל הממונה והשני יימסר לחייב עם חותמת אישור הגשה.

תשלום אגרה

 • סכום האגרה עבור הגשת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון הוא 1,600 ש"ח (נכון ל- 2019).
 • יש לשלם את האגרה במזומן בכל אחד מהסניפים הייעודיים של בנק מזרחי טפחות (קובץ להורדה) ולוודא בעת התשלום כי:
  • נמסר לנציג הבנק מספר הזהות הנכון של החייב, כפי שצוין בבקשה.
  • קוד סוג התשלום שהוקלד על-ידי נציג הבנק הוא: "1- פיקדון פתיחת תיק פשיטת רגל".
 • את מספר האסמכתא שיתקבל לאחר התשלום יש להזין במקום המתאים בבקשה ולצרף העתק מהאסמכתא.
שימו לב
חוסר התאמה בין הנתונים שנמסרו בעת ביצוע התשלום (מספר זהות, קוד סוג התשלום ומספר האסמכתא) לבין הנתונים שיוזנו בבקשה, עלול להביא לעיכוב בקבלת ההחלטה.

הגשת הבקשה

 • יש להדפיס את טופס הבקשה מאתר האינטרנט של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כונה בעבר "הכונס הרשמי").
 • יש למלא את הטופס (דוח על מצב כלכלי), על-פי ההנחיות המופיעות בו ולוודא כי:
  • נמסרו נתונים ופרטים מדויקים ונכונים, כגון: מספר זהות, דוא"ל, מס' טלפון נייד, פרטי הנושים, פרטי החובות, הכנסות, נכסים וכו'.
  • בכל מקום או שדה בטופס שאינו רלוונטי לגבי החייב, סומן לוכסן (/).
  • הוזן מספר האסמכתא (אישור) שהתקבל לאחר תשלום האגרה.
  • כל חוב, נכס והוצאה דווחו בנפרד. לדוגמה: בחלק של החובות, לגבי כל חוב עליו מצהירים, יש להדפיס עמוד נפרד ולמלאו עבור כל חוב בנפרד.
  • צורפו כתב ויתור על סודיות וכתב התחייבות, כאשר שניהם חתומים על-ידי החייב ואומתו על-ידי עורך-דין.
  • כל הטפסים הנדרשים נחתמו בחתימה מקורית.
  • לאחר סיום מילוי הבקשה כנדרש, כל עמודי הבקשה המלאה מוספרו בתחתית כל עמוד.
טיפ
על מנת להקל על מילוי הבקשה, ניתן להוריד למחשב את רשימת המידע והמסמכים הנדרשים להגשת בקשה.

שלבי ההליך

 • הבקשה תיסרק, הנתונים שבה יוקלדו למחשב והיא תועבר להמשך טיפול.
 • במקרה שחסרים פרטים בבקשה או במסמכים, תשלח דרישה להשלמת פרטים. הדרישה תשלח בדוא"ל וב- SMS (אס.אמ.אס).
  • ניתן להשלים את הפרטים באמצעות טופס פנייה מקוון (ממוחשב) לממונה על הליכי חדלות פירעון וקישור לטופס יופיע במכתב הדרישה.
  • במקרים מסוימים, יהיה ניתן להשלים מסמכים באמצעות הגשה ידנית למשרדי המחוז בהם הוגשה הבקשה.
  • אם השלמת הפרטים לא תבוצע במועד שנקבע בדרישה, לאחר שנשלחה התראה לחייב, הבקשה תיסגר ולא תוחזר האגרה ששולמה בגינה.
 • לאחר השלמת הפרטים באופן תקין, הבקשה תיבדק באופן מהותי (עמידה בתנאים, מסירת כל הפרטים והמידע הנדרשים, צירוף כל המסמכים הנדרשים וכו'). בשלב זה הממונה רשאי להזמין את החייב לבירור, לפני קבלת החלטה.
 • בסיום הבדיקה המהותית, יחליט הממונה האם לאשר את הבקשה ולתת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון או שלא לאשר את הבקשה. ההחלטה תשלח בדוא"ל וב- SMS (אס.אמ.אס).

ערעור

 • חייב שבקשתו לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לא אושרה, רשאי להגיש ערעור לבית משפט השלום בתוך 45 ימים מהיום שקיבל את ההחלטה לידיו.

חשוב לדעת

 • אם בקשת החייב הוגשה על-ידי אפוטרופוס מטעמו - כל ההודעות והחלטות הממונה, בדוא"ל או ב- SMS (אס.אמ.אס), ישלחו הן לחייב והן לאפוטרופוס, לפי פרטי ההתקשרות שצוינו בבקשה.
 • בקשה לצו לפתיחת הליכים שהוגשה בחוסר תום לב (לא הוגנת, לא ישרה ושעלולה לפגוע בזולת), עלולה להביא, בין היתר, לביטול ההליכים, לחיוב בהוצאות ואף להוות עבירה פלילית.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכי הבקשה, בפורמט PDF (פי.די.אפ).
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בהגשת הבקשות בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 8:00-16:00.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים