(אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים)
שורה 21: שורה 21:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
לאחר ש[[חייב]] קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון '''לבקשת [[נושה]]''', עליו להגיש דוח כלכלי המפרט את המצב הכלכלי שלו ושל בני משפחתו המתגוררים עמו (הכנסות, הוצאות, נכסים, הליכים משפטיים וכו').   
+
לאחר ש[[חייב]] קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון '''לבקשת [[נושה]]''', עליו להגיש דוח המפרט את המצב הכלכלי שלו ושל בני משפחתו המתגוררים עמו (הכנסות, הוצאות, נכסים, הליכים משפטיים וכו').   
 
*מטרת הדוח היא להעריך את מצבו הכלכלי של החייב ולקבוע, בהתאם ליכולתו הכלכלית, את סכום התשלום החודשי אותו יידרש לשלם.  
 
*מטרת הדוח היא להעריך את מצבו הכלכלי של החייב ולקבוע, בהתאם ליכולתו הכלכלית, את סכום התשלום החודשי אותו יידרש לשלם.  
 
*את הדוח יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון, '''בתוך 21 ימים''' מהיום שהחייב קיבל לידיו את הצו.  
 
*את הדוח יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון, '''בתוך 21 ימים''' מהיום שהחייב קיבל לידיו את הצו.  

גרסה מ־11:45, 19 בנובמבר 2019

הקדמה:

לאחר שחייב קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לבקשת נושה, עליו להגיש דוח על מצבו הכלכלי
מטרת הדוח היא לקבוע את סכום התשלום החודשי שעל החייב לשלם, לפי יכולתו הכלכלית
על החייב להגיש את הדוח לממונה על הליכי חדלות פירעון בתוך 21 ימים מהיום שקיבל את הצו לפתיחת הליכים
חייב שאינו מיוצג, רשאי לבחור האם להגיש את הדוח באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון
למידע נוסף ראו הגשת דוח כלכלי על ידי היחיד באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון

לאחר שחייב קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לבקשת נושה, עליו להגיש דוח המפרט את המצב הכלכלי שלו ושל בני משפחתו המתגוררים עמו (הכנסות, הוצאות, נכסים, הליכים משפטיים וכו').

 • מטרת הדוח היא להעריך את מצבו הכלכלי של החייב ולקבוע, בהתאם ליכולתו הכלכלית, את סכום התשלום החודשי אותו יידרש לשלם.
 • את הדוח יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון, בתוך 21 ימים מהיום שהחייב קיבל לידיו את הצו.
שימו לב
 • חייב מיוצג נדרש להגיש את הדוח הכלכלי באופן מקוון.
 • חייב שאינו מיוצג רשאי לבחור אם להגיש את הדוח הכלכלי באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון.
הערת עריכה
לקשר לערך של ביצוע התשלום החודשי
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:55, 18 בנובמבר 2019 (IST)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב (אדם, עוסק מורשה או עוסק פטור) שעומד בשני התנאים הבאים:
  1. קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לבקשת נושה.
  2. אינו מיוצג על-ידי עורך-דין.

למי ואיך פונים

הגשת הדוח

 • יש להדפיס את הדוח על מצבו הכלכלי של חייב מאתר האינטרנט של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כונה בעבר "הכונס הרשמי").
 • יש למלא את הדוח על-פי ההנחיות המופיעות בו ולוודא כי:
  • נמסרו נתונים ופרטים מדויקים ונכונים, כגון: מספר זהות, דוא"ל, מס' טלפון נייד, פרטי החובות, הכנסות, נכסים וכו'.
  • בכל מקום או שדה בדוח שאינו רלוונטי לגבי החייב, סומן לוכסן (/).
  • כל חוב, נכס והוצאה דווחו בנפרד. לדוגמה: בחלק של החובות, לגבי כל חוב עליו מצהירים, יש להדפיס עמוד נפרד ולמלאו עבור כל חוב בנפרד.
  • צורפו כתב ויתור על סודיות וכתב התחייבות, כאשר שניהם חתומים על-ידי החייב ואומתו על-ידי עורך-דין.
  • כל המקומות המסומנים בדוח ובטפסים המצורפים לו נחתמו בחתימה מקורית.
  • לאחר סיום מילוי הדוח כנדרש, כל עמודי הדוח המלא מוספרו בתחתית כל עמוד.
טיפ
על מנת להקל על מילוי הדוח, ניתן להוריד למחשב את רשימת המידע והמסמכים הנדרשים להגשת הדוח.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הדוח, הוא ייסרק, הנתונים שבו יוקלדו למחשב והוא יועבר להמשך טיפול בסניף המחוז שבו מתנהל ההליך.
 • במקרה שחסרים פרטים בדוח או במסמכים, תשלח דרישה להשלמת פרטים. הדרישה תשלח בדוא"ל וב- SMS (אס.אמ.אס).
 • לאחר השלמת כל הפרטים, הדוח ייבדק באופן מהותי (עמידה בתנאים, מסירת כל הפרטים והמידע הנדרשים, צירוף כל המסמכים הנדרשים וכו').
 • בסיום הבדיקה המהותית, יוחלט על סכום התשלום החודשי שיוטל על החייב. ההחלטה תשלח בדוא"ל וב- SMS (אס.אמ.אס).
שימו לב
 • אם החייב לא יגיש את הדוח במועד או אם לא ישלים את הפרטים הנדרשים במועד שנקבע- יקבע לחייב תשלום חודשי ללא התאמה ליכולתו הכלכלית.
 • אם החייב לא הגיש את הדוח הכלכלי במועד והגיש אותו באיחור - יעודכן התשלום החודשי בהתאם ליכולתו הכלכלית.
הערת עריכה
בדף של השירות הזה בגוב כתוב "במקרים מסוימים ניתן להגיש ידנית" וככה גם כתבתי, העניין הוא- מדובר בהגשת הבקשה באופן ידני גם ככה, אז מכאן שנראה הגיוני שגם השלמת המסמכים תיעשה באופן ידני ולא ב"מקרים מסוימים", בדיוק כמו שכתוב בשירות של הגשת דוח כלכלי באופן ידני לחייב שקיבל צו לבקשת נושה (יש לנו גם ערך) שכל מי שאינו מיוצג יכול להגיש באופן ידני, בלי סייגים. לבדוק את זה. בנוסף, בניגוד להגשת בקשה ידנית, אין התייחסות פה לנושא שליחת ההחלטה לחייב
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:31, 18 בנובמבר 2019 (IST)

חשוב לדעת

 • אם הדוח הוגש על-ידי אפוטרופוס מטעם החייב - כל ההודעות והחלטות הממונה, ישלחו בדוא"ל או ב- SMS (אס.אמ.אס) הן לחייב והן לאפוטרופוס, לפי פרטי ההתקשרות שצוינו בדוח.
 • ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 8:00-16:00.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים