(בקשה להארכת מועד להגשת תביעת החוב)
שורה 19: שורה 19:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 +
{{אזהרה/חדלות פירעון}}
 
לאחר שניתן ל[[חייב]] [[צו לפתיחת הליכי חדלות פרעון]], [[הנושים]] רשאים להגיש תביעות חוב, במטרה לקבל את חובם חזרה, ככל הניתן.   
 
לאחר שניתן ל[[חייב]] [[צו לפתיחת הליכי חדלות פרעון]], [[הנושים]] רשאים להגיש תביעות חוב, במטרה לקבל את חובם חזרה, ככל הניתן.   
 
*את תביעת החוב יש להגיש ל[[נאמן]] שמונה בתיק '''בתוך 6 חודשים''' מהיום שפורסמה ההודעה על מתן צו פתיחת ההליכים לחייב.   
 
*את תביעת החוב יש להגיש ל[[נאמן]] שמונה בתיק '''בתוך 6 חודשים''' מהיום שפורסמה ההודעה על מתן צו פתיחת ההליכים לחייב.   

גרסה מ־01:57, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

לאחר מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (כונה בעבר "צו פשיטת רגל"), על הנושים להגיש תביעת חוב
יש להגיש את תביעת החוב בתוך 6 חודשים מהיום שפורסמה הודעה על מתן צו פתיחת ההליכים לחייב
נושה מיוצג, נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד (המידע בערך זה)
נושה שאינו מיוצג, רשאי להגיש את תביעת החוב באופן מקוון (ממוחשב) או באופן ידני
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
שימו לב! בשלב זה, המידע בדף זה הינו חלקי, מתעדכן באופן שוטף ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

לאחר שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פרעון, הנושים רשאים להגיש תביעות חוב, במטרה לקבל את חובם חזרה, ככל הניתן.

 • את תביעת החוב יש להגיש לנאמן שמונה בתיק בתוך 6 חודשים מהיום שפורסמה ההודעה על מתן צו פתיחת ההליכים לחייב.
 • במקרים מסוימים, ניתן לפנות לנאמן בבקשה להאריך את מועד הגשת תביעת החוב.
 • מייצג של נושה נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.
הערת עריכה
שם הערך כולל את "פשיטת רגל" כי ככה היה כתוב בדף השירות. לבדוק אם להוריד את זה. הדבר נכון גם להגשת תביעת חוב ידנית
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:30, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
הערת עריכה
המונח המדויק הוא "שיהיו זכאים לחלק מקופת הנשייה ברגע שתחולק"
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:01, 13 בספטמבר 2019 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ניתן להגיש תביעת חוב אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. מגיש הבקשה הוא מייצג של הנושה.
  2. הנושה טוען כי החייב, אשר ניתן לו צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, חייב לו ולכן הוא זכאי לקבל את חובו בחזרה, ככל הניתן.
הערת עריכה
יש לי קצת קושי, בדף השירות מגדירים: מגישי הבקשה הינם נושים שאינם מיוצגים על ידי עורך דין

- מגישי הבקשה הינם נושים אשר טוענים כי קיים לזכותם חוב כנגד חייב )יחיד/תאגיד( המצויים בהליכי פשיטת רגל או

פירוק חברה או חדלות פירעון ולטענם יש להם זכות לחלק מנכסי קופת הנשייה. ..לנסות לראות איך לנסח את זה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 17:07, 14 בספטמבר 2019 (IDT)

למי ואיך פונים

 • יש להכנס לטופס תביעת החוב שבאתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ולמלא אותו בהתאם להנחיות בטופס.
 • את טופס תביעת החוב המלא (בצירוף כל המסמכים, האסמכתאות והמידע הנדרשים) יש להגיש בתוך 6 חודשים מהיום שבו פורסם צו פתיחת ההליכים שניתן לחייב.
 • הגשת תביעה החוב אינה כרוכה בתשלום.
שימו לב
 • מייצג של נושה נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד (המידע בערך זה).
 • נושה שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה באופן ידני או באופן מקוון.

הגשת הבקשה

 • יש למלא את טופס תביעת החוב הממוחשב באתר האינטרנט של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כונה בעבר "הכונס הרשמי").
 • יש לפעול על-פי ההוראות וההנחיות שבטופס ולוודא כי, בין היתר:
  • צויינו פרטיו של החייב (שם מלא, מספר זהות/דרכון) ומספרו של תיק חדלות הפירעון. ניתן לאתר פרטים אלו במערכת לעיון בתיקים באתר הממונה.
  • נמסרו פרטים ונתונים אודות החוב ומועד התשלום שלו, כגון:
   • מידע על סכום החוב ורכיבי ההצמדה, הריבית והריבית הנוספת.
   • אם החוב הוא חוב מובטח- סכומו, פרטיו של הנכס המשועבד והאם הנושה מתכוון לממש את הנכס.
   • מידע על כל סכום שהנושה קיבל על חשבון החוב, מכל גורם שהוא.
   • מידע על זכות קיזוז שיש לנושה (ככל וישנה).
   • מידע על מעמד החוב- חוב בדין קדימה, חוב כללי או חוב דחוי.
   • מידע על הערבים ומידע על חייבים נוספים בנוגע לאותו החוב.
  • צורפו מסמכים ואסמכתאות אודות החוב ומועד התשלום שלו, כגון:
   • המחאה (שיק) שחזרה, הסכמי מכירה, הסכמי הלוואה, כתב התחייבות, מסמכי גירושין (אם מדובר בתביעת מזונות) וכו'.
   • פסק דין וכתבי טענות מהותיים של תיק בית המשפט שבו נפסק החוב (כתב תביעה, הגנה, תשובה, בקשת רשות להגן, התנגדות וכו').
   • אסמכתאות המפרטות את הבטוחות ופרטים על מימוש הבטוחות, כולל דף פירוט תנועות בתיק ההוצאה לפועל, כתבי ערבות ופירוט דבר הערבים.
   • העתק מהודעה על זכות קיזוז שהוגשה (אם יש לנושה זכות קיזוז).
   • כל מסמך אחר שביכולתו לתרום לביסוס טענת החוב.
  • פרטיו של הנושה ומספר חשבון בנק לתשלום, בצירוף העתק המחאה (שיק) של הנושה או אישור מהבנק על זהות בעל החשבון.
  • תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין.
  • יפוי כח - חתום ומאומת על ידי עורך דין (רק במקרה שהתביעה מוגשת על ידי מיופה כח מטעמו).
שימו לב
 • לא ניתן לשנות פרטים בתביעה לאחר שהוגשה. במקרה של טעות, יש להגיש תביעה חדשה ולבקש לבטל את התביעה השגויה (ולציין את מספרה).
 • אם בפרטי ההתקשרות של הנושה ישנה טעות (כתובת, דוא"ל, מספר טלפון), ניתן להגיש בקשה לעדכון פרטים באמצעות טופס מקוון (ממוחשב) באתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשתה, תביעת החוב תועבר לנאמן אשר מונה בתיק.
 • במקרה שחסרים מסמכים או פרטים נוספים בתביעת החוב שהוגשה, הנאמן או הממונה רשאים לשלוח דרישה להשלמת פרטים. הדרישה תשלח לדוא"ל שעודכן בתביעת החוב.
 • הנאמן יבדוק את תביעת החוב ואת המסמכים שצורפו לה ויחליט אם לאשר את כולה, לאשר את חלקה או לדחות אותה. החלטה מנומקת תשלח לדוא"ל שעודכן בתביעת החוב.

ערעור

 • נושה שתביעת החוב שלו נדחתה, רשאי להגיש ערעור לבית משפט השלום בתוך 45 ימים מהיום שקיבל את החלטת הנאמן לידיו.

בקשה להארכת מועד להגשת תביעת החוב

 • במקרה שנושה לא יכול להגיש את תביעת החוב במועד, ניתן להגיש לנאמן בקשה מנומקת להארכת תקופת ההגשה. הבקשה צריכה להיות מאומתת בתצהיר.
 • הנאמן רשאי להאריך את התקופה להגשת תביעת החוב במקרים שבהם קבע כי קיימות סיבות שבגינן הנושה לא יכול היה להגיש את התביעה במועד.
 • אם נדחתה בקשתו של הנושה להארכת המועד, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה תוך 15 ימים לבית משפט השלום שבו מתנהל התיק.

חשוב לדעת

 • מוקד תמיכה ושירות טלפוני+זימון תור מראש+כניסה לאתר.
 • נושה יכול בעצמו להגיש בקשה שיינתן למי שחייב להם צו לפתיחת הליכים.

גורמי ממשל

 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים