(אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים)
שורה 22: שורה 22:
 
עובד שכיר, אשר נגד מעסיקו ניתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (כונה בעבר "פשיטת רגל"/"פירוק חברה"), רשאי להגיש תביעת חוב בגין סכומים להם הוא זכאי בגין עבודתו, שלא שולמו לו, כגון: שכר עבודה ופיצויי פיטורים.  
 
עובד שכיר, אשר נגד מעסיקו ניתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (כונה בעבר "פשיטת רגל"/"פירוק חברה"), רשאי להגיש תביעת חוב בגין סכומים להם הוא זכאי בגין עבודתו, שלא שולמו לו, כגון: שכר עבודה ופיצויי פיטורים.  
 
*תביעת החוב מוגשת למוסד לביטוח לאומי.  
 
*תביעת החוב מוגשת למוסד לביטוח לאומי.  
 +
 
{{הערת עריכה|הערה= האם תביעת חוב עובדים גם צריכים להגיש בתוך 6 חודשים?|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 16:43, 16 באוקטובר 2019 (IDT)}}
 
{{הערת עריכה|הערה= האם תביעת חוב עובדים גם צריכים להגיש בתוך 6 חודשים?|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 16:43, 16 באוקטובר 2019 (IDT)}}
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==

גרסה מ־16:53, 16 באוקטובר 2019

הקדמה:

עובד שכיר, אשר ניתן למעסיקו צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, רשאי להגיש תביעת חוב בגין כספים שלא שולמו לו על-ידי המעסיק כגון: שכר עבודה ופיצויי פיטורים
את תביעת החוב יש להגיש למוסד לביטוח לאומי
הגשת תביעת החוב לא כרוכה בתשלום
למידע נוסף ראו: תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין באתר המוסד לביטוח לאומי

עובד שכיר, אשר נגד מעסיקו ניתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (כונה בעבר "פשיטת רגל"/"פירוק חברה"), רשאי להגיש תביעת חוב בגין סכומים להם הוא זכאי בגין עבודתו, שלא שולמו לו, כגון: שכר עבודה ופיצויי פיטורים.

 • תביעת החוב מוגשת למוסד לביטוח לאומי.
הערת עריכה
האם תביעת חוב עובדים גם צריכים להגיש בתוך 6 חודשים?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 16:43, 16 באוקטובר 2019 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל עובד שכיר, שעומד בשני התנאים הבאים:
  1. נגד מעסיקו ניתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
  2. מעסיקו חייב לו סכומים בגין עבודתו כגון: שכר עבודה (משכורת) ופיצויי פיטורים.

למי ואיך פונים

 • יש למלא טופס מקוון (אינטרנטי) לתביעת חוב עובדים באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • יש לפעול על-פי ההוראות וההנחיות שבטופס ולוודא כי, בין היתר, צורפו:
  • מסמכים ואסמכתאות אודות החוב.
  • העתק המחאה (שיק) של התובע או אישור מהבנק על ניהול חשבון.
  • שלושה תלושי שכר אחרונים.
  • מכתב פיטורין.
  • אישור על גובה ההפקדות לפיצויי פיטורים (אם יש לעובד פטור חלקי או מלא ממס הכנסה- יש לצרף אישור מתאים).
  • ייפוי כח- חתום ומאומת על-ידי עורך-דין (רק במקרה שהתביעה מוגשת על-ידי מיופה כח).
הערת עריכה
האם צריך תצהיר? כמו בתביעת חוב "רגילה"?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 16:09, 16 באוקטובר 2019 (IDT)
שימו לב
 • יש להזין בטופס תביעת החוב כתובת דוא"ל, אליה יישלחו אישורי שליחה וקבלה של טופס תביעת החוב.
 • יש לוודא כי בטופס מוזנים פרטים מדויקים של המעסיק ואת מספר תיק חדלות הפירעון, אותם ניתן לאתר במערכת איתור מידע על תיקי חדלות פירעון.
הערת עריכה
לבדוק פרוצדורה להגשה ידנית של טופס תביעת החוב
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 16:50, 16 באוקטובר 2019 (IDT)
הערת עריכה
במקרים שלא התקבלה הודעה על המסך או לא התקבלה אצל התובע הודעת דואר אלקטרוני על אישור השליחה או התקבלה הודעת שגיאה, יש לפנות לתמיכה הטכנית של ממשל זמין בטלפון: 02-6664646. עם קליטת תביעת החוב במערכת "הכונס הרשמי", תישלח לתיבת הדואר האלקטרוני של מגיש התביעה הודעה על אישור קליטת תביעת החוב וכן מידע על זהות בעל התפקיד ופרטי ההתקשרות עמו להמשך בירור וטיפול.

במקרים בהם לא התקבלה אצל מגיש הבקשה הודעה (בדואר אלקטרוני) בדבר קליטה או אי קליטת הטופס תוך 48 שעות ממועד הגשת תביעת החוב, יש לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת: Tviot-jr@justice.gov.il בפניה יש לציין את מספר הסימוכין של תביעת החוב שנשלחה ופרטי התיק לרבות: מספר תיק פנימי, ת.ז. החייב/ ח.פ. החברה בפירוק. בנוסף יש לציין את מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל ליצירת קשר לצורך בירורים נוספים. לידיעתך, טופס התביעה מועבר לכונס הרשמי להמשך טיפול בתביעה. לאחר אישור התביעה על ידי בעל התפקיד, תביעת החוב תועבר לביטוח הלאומי- תחום זכויות עובדים. התביעה תבחן והגמלה תשולם בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ובהתאם לפסיקה. לבירורים נוספים ולקבל מידע בנושא, ניתן לפנות למוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי שמספרו *6050 או 04-8812345 בימים א' – ה' בין השעות 8.00-17.00

כמו כן ניתן להיעזר באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתובת www.btl.gov.il תחת הכותרת הפסקת עבודה- פשיטת רגל.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 16:50, 16 באוקטובר 2019 (IDT)

שלבי ההליך

 • לאחר שליחת טופס תביעת החוב, תופיע על המסך הודעה על הצלחת תהליך השליחה.
 • לאחר מכן, תשלח לכתובת הדוא"ל שצוינה בטופס תביעת החוב הודעה על שליחת התביעה, בצירוף העתק של תביעת החוב (לא מדובר באישור על קליטת תביעת החוב).
 • טופס תביעת החוב יועבר למערכת של הממונה על הליכי חדלות פירעון ("הכונס הרשמי") לצורך קליטתו והמשך טיפול.
 • לאחר קליטת טופס תביעת החוב במערכת הממונה, תישלח לכתובת הדוא"ל שצוינה בטופס הודעה על קליטת התביעה בצירוף פרטיו של בעל התפקיד (הנאמן או המנהל המיוחד).
 • אם בעל התפקיד החליט לאשר את תביעת החוב, היא תועבר למוסד לביטוח לאומי (תחום זכויות עובדים) אשר יבחן אותה וישלם לעובד את הגמלה.
הערת עריכה
מה סכום הגמלה? איך זה מחושב? מה קורה אם הגורם המטפל לא אישר את התביעה? יכול להיות מצב שהמוסד לביטוח לאומי לא ישלם גמלה אם ימצא לאחר ה"בחינה" שלא עומדים בתנאים וכו'?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 16:43, 16 באוקטובר 2019 (IDT)

ערעור

הערת עריכה
האם ניתן לערער על החלטת בעל התפקיד? לאן? תוך כמה זמן? ומה קורה אם רוצים לערער על הקביעה של המוסד לביטוח לאומי?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 16:43, 16 באוקטובר 2019 (IDT)

חשוב לדעת

 • הגשת תביעת החוב לא כרוכה בתשלום.
 • עובד "תושב שטחים" או עובד "תושב זר" נדרש לצרף לתביעה גם צילום תעודת זהות או דרכון וכן טופס לרישום נפש מלא וחתום.
 • אין צורך להגיש העתק מתביעת החוב לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים