מ (מדור תשלומים -> אגף שירות למעסיקים)
מ (מדור תשלומים -> אגף שירות למעסיקים)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע  =  מעסיק  המעוניין להעסיק [[ העסקת עובדים פלסטינים| עובד פלסטיני]] בישראל חייב לקבל  היתר להעסקת העובד ממדור התשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]]
+
| מידע  =  מעסיק  המעוניין להעסיק [[ העסקת עובדים פלסטינים| עובד פלסטיני]] בישראל חייב לקבל  היתר להעסקת העובד מאגף שירות למעסיקים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]]
 
| חשוב 2= על מנת שההיתר יהיה תקף על המעסיק להעסיק את העובד במשרה מלאה ובהתאם לכל חוקי העבודה החלים בישראל
 
| חשוב 2= על מנת שההיתר יהיה תקף על המעסיק להעסיק את העובד במשרה מלאה ובהתאם לכל חוקי העבודה החלים בישראל
 
| מידע 2= מעסיק שקיבל היתר כדין להעסיק עובדים פלסטינים יגיש בקשה למתן רישיון עבודה לעובד הפלסטיני  אותו הוא מבקש להעסיק  
 
| מידע 2= מעסיק שקיבל היתר כדין להעסיק עובדים פלסטינים יגיש בקשה למתן רישיון עבודה לעובד הפלסטיני  אותו הוא מבקש להעסיק  
שורה 24: שורה 24:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{אזהרה | דף זה אינו מתייחס לפלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.}}
 
{{אזהרה | דף זה אינו מתייחס לפלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.}}
בהתאם ל[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P178_002.htm#Seif28 סעיף 1יג' לחוק עובדים זרים], התשנ"א-1991 העסקתם בישראל של  עובדים פלסטינים תושבי אזור יהודה ושומרון, מחייבת את המעסיק לקבל  ממדור התשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]]היתר להעסקת עובדים אלה.
+
בהתאם ל[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P178_002.htm#Seif28 סעיף 1יג' לחוק עובדים זרים], התשנ"א-1991 העסקתם בישראל של  עובדים פלסטינים תושבי אזור יהודה ושומרון, מחייבת את המעסיק לקבל  מאגף שירות למעסיקים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]]היתר להעסקת עובדים אלה.
 
* ממשלת ישראל מתירה העסקת עובדים פלסטינים בענפי: בניין, חקלאות, מלונאות תעשייה ושירותים, מסעדנות ומוסדות סיעוד.
 
* ממשלת ישראל מתירה העסקת עובדים פלסטינים בענפי: בניין, חקלאות, מלונאות תעשייה ושירותים, מסעדנות ומוסדות סיעוד.
 
*על כל עובד פלסטיני המועסק בישראל חלים חוקי העבודה הישראליים, חוק עובדים זרים וכן ההסכמים הקיבוצים וצווי ההרחבה החלים על אותו ענף, והוא זכאי לכל הזכויות הכלולות בהם.  
 
*על כל עובד פלסטיני המועסק בישראל חלים חוקי העבודה הישראליים, חוק עובדים זרים וכן ההסכמים הקיבוצים וצווי ההרחבה החלים על אותו ענף, והוא זכאי לכל הזכויות הכלולות בהם.  
שורה 45: שורה 45:
 
#* למידע על קבלת היתר '''בענף התעשייה והשירותים''' [https://www.gov.il/he/service/working_permit_for_plestinians_in_industry_and_services_field ראו כאן].
 
#* למידע על קבלת היתר '''בענף התעשייה והשירותים''' [https://www.gov.il/he/service/working_permit_for_plestinians_in_industry_and_services_field ראו כאן].
 
#* למידע על קבלת היתר  להעסקת עובדים באזור תעשייה עטרות [https://www.gov.il/he/service/atarot_industrial_zone_palestinians_employment_permit ראו כאן].
 
#* למידע על קבלת היתר  להעסקת עובדים באזור תעשייה עטרות [https://www.gov.il/he/service/atarot_industrial_zone_palestinians_employment_permit ראו כאן].
#  '''פתיחת תיק במדור התשלומים של רשות האוכלוסין'''
+
#  '''פתיחת תיק באגף שירות למעסיקים של רשות האוכלוסין'''
#* מעסיק המבקש להעסיק עובדים פלסטינים ברישיון עבודה בישראל נדרש לפתוח תיק מעסיק [https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?categories=1385267f-0590-4810-916e-c8e858016a28 במדור התשלומים]ברשות האוכלוסין וההגירה. המעסיק יגיע למדור התשלומים בהתאם למיקום פקיד שומה בו מתנהל תיק הניכויים של המעסיק ויגיש מסמכים לפתיחת תיק.  לרשימת פקידי השומה בהתאם למדורים [https://www.gov.il/he/Departments/policies/tax_office_list ראו כאן].
+
#* מעסיק המבקש להעסיק עובדים פלסטינים ברישיון עבודה בישראל נדרש לפתוח תיק מעסיק [https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?categories=1385267f-0590-4810-916e-c8e858016a28 באגף שירות למעסיקים]ברשות האוכלוסין וההגירה. המעסיק יגיע לאגף שירות למעסיקים בהתאם למיקום פקיד שומה בו מתנהל תיק הניכויים של המעסיק ויגיש מסמכים לפתיחת תיק.  לרשימת פקידי השומה בהתאם למדורים [https://www.gov.il/he/Departments/policies/tax_office_list ראו כאן].
 
#* למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/instructions_opening_new_file_palestinian_workers/he/opening_new_file_plsnt_0818.pdf הנחיות לפתיחת תיק חדש להעסקת עובדים פלשתינאים או ריענון תיק מעסיק קיים]
 
#* למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/instructions_opening_new_file_palestinian_workers/he/opening_new_file_plsnt_0818.pdf הנחיות לפתיחת תיק חדש להעסקת עובדים פלשתינאים או ריענון תיק מעסיק קיים]
 
#  '''שליחת קובץ להזמנת עובדים פלסטינים וקבלת רישיון עבודה בישראל'''
 
#  '''שליחת קובץ להזמנת עובדים פלסטינים וקבלת רישיון עבודה בישראל'''
#*מעסיק שפתח תיק במדור התשלומים וקיבל היתר כדין להעסיק עובדים פלסטינים יפעל  למימוש ההיתר על ידי הגשת בקשה למתן רישיון עבודה לעובד הפלסטיני אותו הוא מבקש להעסיק בהתאם להיתר ולא יאוחר מהמועד הנקוב בהיתר למימושו.
+
#*מעסיק שפתח תיק באגף שירות למעסיקים וקיבל היתר כדין להעסיק עובדים פלסטינים יפעל  למימוש ההיתר על ידי הגשת בקשה למתן רישיון עבודה לעובד הפלסטיני אותו הוא מבקש להעסיק בהתאם להיתר ולא יאוחר מהמועד הנקוב בהיתר למימושו.
 
#* למידע נוסף  ראו [https://www.gov.il/he/departments/guides/employment_of_palestinians_in_israel_2016?chapterIndex=4 הוצאת רישיון עבודה לעובדים פלסטינים ומימוש היתר העסקה]
 
#* למידע נוסף  ראו [https://www.gov.il/he/departments/guides/employment_of_palestinians_in_israel_2016?chapterIndex=4 הוצאת רישיון עבודה לעובדים פלסטינים ומימוש היתר העסקה]
  
 
== השלבים לקבלת היתר לעובדים פלסטינים בענף הבניין==
 
== השלבים לקבלת היתר לעובדים פלסטינים בענף הבניין==
* השלבים לקבלת היתר לעובדים פלסטינים בענף הבניין הם דומים, למעט העובדה שקודם יש לפתוח תיק במדור התשלומים של רשות האוכלוסין ורק אחר כך להגיש  בקשה לקבלת היתר.
+
* השלבים לקבלת היתר לעובדים פלסטינים בענף הבניין הם דומים, למעט העובדה שקודם יש לפתוח תיק באגף שירות למעסיקים של רשות האוכלוסין ורק אחר כך להגיש  בקשה לקבלת היתר.
 
* למידע  לגבי מכסות להעסקת עובדים בענף הבניין ראו  [https://www.gov.il/he/service/constructions_palestinian_workers_qouta_request מכסה להעסקת עובדים בענף הבנין]
 
* למידע  לגבי מכסות להעסקת עובדים בענף הבניין ראו  [https://www.gov.il/he/service/constructions_palestinian_workers_qouta_request מכסה להעסקת עובדים בענף הבנין]
 
{{הערת עריכה|הערה= הקטע של המכה נראה כשלב נוסף בתוך ההליך? לא? למעשה זה נראה כאילו זה השלב הראשוני בבקשה, לא? אם לא, אז למה להתיחס בכלל למכסות? נראה לי שזה שלב נוסף בהליך הבקשה להיתר בענף הבנין וזה לב שמבדיל אותו משאר הענפים. |חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 17:45, 15 באוקטובר 2019 (IDT)}}
 
{{הערת עריכה|הערה= הקטע של המכה נראה כשלב נוסף בתוך ההליך? לא? למעשה זה נראה כאילו זה השלב הראשוני בבקשה, לא? אם לא, אז למה להתיחס בכלל למכסות? נראה לי שזה שלב נוסף בהליך הבקשה להיתר בענף הבנין וזה לב שמבדיל אותו משאר הענפים. |חתימה=[[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 17:45, 15 באוקטובר 2019 (IDT)}}

גרסה מ־22:02, 10 בדצמבר 2019

הקדמה:

מעסיק המעוניין להעסיק עובד פלסטיני בישראל חייב לקבל היתר להעסקת העובד מאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה
על מנת שההיתר יהיה תקף על המעסיק להעסיק את העובד במשרה מלאה ובהתאם לכל חוקי העבודה החלים בישראל
עובד פלסטיני המעוניין לעבוד בישראל נזקק להיתר כניסה , המונפק ע"י המפקד הצבאי לאזור יהודה ושומרון וזאת בנוסף להיתר העסקה הנדרש מהמעסיק
למידע נוסף ראו מדריך בנושא העסקת עובדים פלסטינים בישראל באתר רשות האוכלוסין וההגירה


אזהרה
דף זה אינו מתייחס לפלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

בהתאם לסעיף 1יג' לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 העסקתם בישראל של עובדים פלסטינים תושבי אזור יהודה ושומרון, מחייבת את המעסיק לקבל מאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירההיתר להעסקת עובדים אלה.

 • ממשלת ישראל מתירה העסקת עובדים פלסטינים בענפי: בניין, חקלאות, מלונאות תעשייה ושירותים, מסעדנות ומוסדות סיעוד.
 • על כל עובד פלסטיני המועסק בישראל חלים חוקי העבודה הישראליים, חוק עובדים זרים וכן ההסכמים הקיבוצים וצווי ההרחבה החלים על אותו ענף, והוא זכאי לכל הזכויות הכלולות בהם.
 • מעסיק יכול לקבל היתר להעסקת עובד פלסטיני בתנאי שהוא מעסיק את עובדיו אלה‏ במשרה ‏מלאה ובהתאם לחוק ולצווי ההרחבה או ההסכמים הקיבוציים החלים על הענף שבו הוא מועסק.
 • הפרת אחד או יותר מתנאי ההיתר מהווה עבירה ועלולה להביא להטלת קנס מינהלי, הגשת כתב אישום, שלילת ההיתר ביטולו או הגבלתו.
 • ההיתר ניתן על שם המעסיק, והעובד כבול למעסיק בעל ההיתר. אסור למעסיק להעביר את העובד לעבודה אצל מעסיק אחר או להעסיקו באמצעות קבלן כוח אדם.
שימו לב
עובדים פלסטינים השוהים בישראל כדין מכוח היתר שהייה שניתן להם במסגרת הליך איחוד משפחות, ועליו רשום "היתר זה מאפשר עבודה במדינת ישראל" ללא ציון שם מעסיק או ענף תעסוקה כלשהו, רשאים לעבוד אצל כל מעסיק ואין למעסיקו חובה לקבל היתר העסקה על מנת להעסיק עובד כאמור.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מעסיק של עובדים פלסטינים המועסקים בישראל.

השלבים לקבלת היתר בענף החקלאות, בענפי המלונאות, התעשייה והשירותים

 1. הגשת בקשה לקבלת היתר תעסוקה
 2. פתיחת תיק באגף שירות למעסיקים של רשות האוכלוסין
 3. שליחת קובץ להזמנת עובדים פלסטינים וקבלת רישיון עבודה בישראל
  • מעסיק שפתח תיק באגף שירות למעסיקים וקיבל היתר כדין להעסיק עובדים פלסטינים יפעל למימוש ההיתר על ידי הגשת בקשה למתן רישיון עבודה לעובד הפלסטיני אותו הוא מבקש להעסיק בהתאם להיתר ולא יאוחר מהמועד הנקוב בהיתר למימושו.
  • למידע נוסף ראו הוצאת רישיון עבודה לעובדים פלסטינים ומימוש היתר העסקה

השלבים לקבלת היתר לעובדים פלסטינים בענף הבניין

 • השלבים לקבלת היתר לעובדים פלסטינים בענף הבניין הם דומים, למעט העובדה שקודם יש לפתוח תיק באגף שירות למעסיקים של רשות האוכלוסין ורק אחר כך להגיש בקשה לקבלת היתר.
 • למידע לגבי מכסות להעסקת עובדים בענף הבניין ראו מכסה להעסקת עובדים בענף הבנין
הערת עריכה
הקטע של המכה נראה כשלב נוסף בתוך ההליך? לא? למעשה זה נראה כאילו זה השלב הראשוני בבקשה, לא? אם לא, אז למה להתיחס בכלל למכסות? נראה לי שזה שלב נוסף בהליך הבקשה להיתר בענף הבנין וזה לב שמבדיל אותו משאר הענפים.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 17:45, 15 באוקטובר 2019 (IDT)
 • למידע על קבלת היתר בענף הבניין ראו ראו כאן.

ביטול רישיונות להעסקת עובדים זרים בישראל

 • מעסיק המעוניין לבטל את ההיתר להעסקת עובד פלסטיני הרשום על שמו, יפנה בבקשה למדור רשום. למידע נוסף ראו ביטול רישיונות לעובדים פלסטינים באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

חשוב לדעת

הערת עריכה
לה שהם ירצו לפנות אל מור התשלומים? האם הוא יכול לעזור להם? במה? הרי הם יכולים לפנות בכל שלב גם לראש הממשלה. האם זה לצורך תלונה? עזרה? בירור? כמו כן לא ברור הלינק. הלינק לא מוביל לדואר אלקטרוני של מדורי התשלום
הערה מאת 17:51, 15 באוקטובר 2019 (IDT)

ארגוני סיוע


פסקי דין


חקיקה ונהלים

הערת עריכה
נראה לי שלפני ההטמעה של הכותרת (או אפילו במקומה) צריך הכניס את דברי החקיקה הספציפיים לערך הזה כמו הנהלים הספציפיים שהוזכרו והחוקים הספציפיים שהוזכרו . ומתחת לזה אפשר להוסיף לרשימת החקיקה המלאה בנושא העסקת עובדים פלסטינים.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 17:55, 15 באוקטובר 2019 (IDT)


הרחבות ופרסומים