הקדמה:


קטינים שיש להם חשבון בנק יכולים לקבל פנקס צ'קים, רק בתנאי שמלאו להם 16 שנים.

  • על הצ'קים שמונפקים לקטינים יהיה מצויין שמדובר בצ'קים של קטין, באמצעות 2 הכיתובים הבאים:
  1. "קטין" או "נוער (עד 18)".
  2. "סכום המשיכה מוגבל עד לסך של 400 ש"ח".
  • בכל הזמנה ניתן להנפיק לקטין עד 25 צ'קים.

מי זכאי?

  • הבנק אינו מחוייב להנפיק פנקס צ'קים.
  • הבנק רשאי להנפיק פנקס צ'קים ללקוח שהוא קטין בתנאי שמלאו לו 16 שנים.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לבנק שבו מתנהל החשבון ולברר מהו התהליך להזמנת פנקס שיקים.

חשוב לדעת

  • ללקוח שהוא יחיד (אדם פרטי ולא תאגיד) - הבנק מנפיק צ'קים משורטטים שעליהם מודפסת תוספת במילים שאוסרת על עבירותם ("לא סחיר"). הלקוח יכול לבקש מהבנק לקבל צ'קים ללא השרטוט וללא תוספת המילים.

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות