שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  = על המעסיק לאסוף את עובדיו הפלסטינים ממחסום הכניסה לישראל, ולהסיעם על חשבונו מהמחסום למקום העבודה וחזרה  למחסום בתום יום העבודה  
 
| מידע  = על המעסיק לאסוף את עובדיו הפלסטינים ממחסום הכניסה לישראל, ולהסיעם על חשבונו מהמחסום למקום העבודה וחזרה  למחסום בתום יום העבודה  
| חשוב = כאשר המרחק בין ביתו של העובד למחסום עולה על 500 מטר,  על המעסיק לשלם לעובד [[החזר הוצאות נסיעה]] עבור נסיעה זו
+
| חשוב = כאשר העובדים זקוקים לתחבורה כדי להגיע מביתם למחסום,  על המעסיק לשלם לעובד [[החזר הוצאות נסיעה]] עבור נסיעה זו
 
| פיצוי =  החל מ-01.02.2016 גובה ההחזר הוא עד 22.60 ש"ח ליום (26.40 ש"ח לפני כן) או לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי", '''לפי הזול מביניהם'''
 
| פיצוי =  החל מ-01.02.2016 גובה ההחזר הוא עד 22.60 ש"ח ליום (26.40 ש"ח לפני כן) או לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי", '''לפי הזול מביניהם'''
 
| ממשל = למידע נוסף, ראו [http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/TermsOfEmployment/SocialBenefits/Pages/TravellingExpensesRefund.aspx החזר הוצאות נסיעה] וכן [http://www.workagreements.economy.gov.il/Extensions/20167006-103.pdf צו הרחבה בדבר השתתפות מעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה] באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 
| ממשל = למידע נוסף, ראו [http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/TermsOfEmployment/SocialBenefits/Pages/TravellingExpensesRefund.aspx החזר הוצאות נסיעה] וכן [http://www.workagreements.economy.gov.il/Extensions/20167006-103.pdf צו הרחבה בדבר השתתפות מעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה] באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

גרסה מ־14:47, 14 בנובמבר 2019

הקדמה:

על המעסיק לאסוף את עובדיו הפלסטינים ממחסום הכניסה לישראל, ולהסיעם על חשבונו מהמחסום למקום העבודה וחזרה למחסום בתום יום העבודה
כאשר העובדים זקוקים לתחבורה כדי להגיע מביתם למחסום, על המעסיק לשלם לעובד החזר הוצאות נסיעה עבור נסיעה זו
החל מ-01.02.2016 גובה ההחזר הוא עד 22.60 ש"ח ליום (26.40 ש"ח לפני כן) או לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי", לפי הזול מביניהם
למידע נוסף, ראו החזר הוצאות נסיעה וכן צו הרחבה בדבר השתתפות מעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים


על מעסיק בעל היתר לדאוג לאיסוף העובדים הפלשתינאים המועסקים על ידו, מן המעבר הפנימי)"מחסום"(, כמפורט בצו יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )סמכויות שיפוט והוראות אחרות( )תיקוני חקיקה( נקודות בדיקה, תשס"ח 9114 , להסיעם על חשבונו מהמחסום -למקום העבודה, וכן להחזירם למחסום בתום יום העבודה 0שהותם המותרת 2 הסעת העובדים לפי סעיףזה תהא על חשבונו של המעסיק . כאשר המרחק מבית העובד ועד למחסום עומד בקריטריונים הקבועים בחוק לתשלום נסיעות, על המעסיק לשלם לעובד בנוסף דמי נסיעה בגין נסיעות אלה.

על המעסיק, או מי מטעמו, לדאוג לאסוף את העובדים הפלסטינים המועסקים על ידו, מהמחסום ולהסיעם על חשבונו מהמחסום למקום העבודה, וכן להחזירם על חשבונו למחסום בתום יום העבודה. כאשר המרחק מבית העובד ועד למחסום עומד בקריטריונים הקבועים בחוק לתשלום נסיעות, על המעסיק לשלם לעובד דמי נסיעה בגין נסיעות אלה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות