שורה 21: שורה 21:
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
מטופלים סיעודים בעלי רישיון העסקה של עובדים זרים בסיעוד, אשר העובד הקבוע אותם הם מעסיקים יצא לביקור או לחופשה בחו"ל באשרת כניסה חוזרת, לתקופה של 21 יום לפחות,  רשאים  לפנות ללישכת הסיעוד  בקשה להשמת עובד זר זמני.
+
מטופלים סיעודים בעלי רישיון העסקה של עובדים זרים בסיעוד, אשר העובד הקבוע אותם הם מעסיקים יצא לביקור או לחופשה בחו"ל באשרת כניסה חוזרת, לתקופה של 21 יום לפחות,  רשאים  לפנות ל[[גיוס וליווי עובד זר בסיעוד על ידי הלשכות המורשות]] ללשכה הפרטית המורשית בבקשה להשמת עובד זר זמני.
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/foreign_private_offices_procedure_for_caregiving_foreign_workers/he/9.2.0001.pdf לפי סעיף 6.2.15 לנוהל  9.2.0001] במקרה בו עובד זר בסיעוד מבקש לצאת לביקור או לחופשה בחו"ל  באשרת כניסה חוזרת,   הלישכה הפרטית לסיעוד רשאית לתווך ולרשום עבור המטופל עובד זר חילופי הנמצא בישראל,  תוך רישום ההשמה בהתאם לנהלים הרגילים ובתנאי שהעובד הזר הקבוע נעדר לתקופה של לפחות 21 יום.
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/foreign_private_offices_procedure_for_caregiving_foreign_workers/he/9.2.0001.pdf לפי סעיף 6.2.15 לנוהל  9.2.0001] במקרה בו עובד זר בסיעוד מבקש לצאת לביקור או לחופשה בחו"ל  באשרת כניסה חוזרת, הלשכה הפרטית המורשית לסיעוד רשאית לתווך ולרשום עבור המטופל עובד זר חילופי הנמצא בישראל,  תוך רישום ההשמה בהתאם לנהלים הרגילים ובתנאי שהעובד הזר הקבוע נעדר לתקופה של לפחות 21 יום.
*  במקרים מיוחדים  רשאית הלישכה הפרטית לפנות לממונה  ברשות האוכלוסין וההגירה ולבקש אישור בכתב להשמה קצרת טווח
+
*  במקרים מיוחדים  רשאית הלשכה המורשית  לפנות לממונה  ברשות האוכלוסין וההגירה ולבקש אישור בכתב להשמה קצרת טווח.
 
* לשכה  פרטית מורשית אף לבצע השמה של עובד זר לסיעוד שהינו ללא מעסיק, אשר סיים 51 חודשים מיום כניסתו לישראל לראשונה אך טרם סיים 63 חודשים כאמור, להמשיך לעבוד בישראל כעובד מחליף בסיעוד למטופלים שעובדיהם הקבועים יצאו זמנית מישראל לחופשה באשרת כניסה חוזרת, בהתאם לאמור [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/short_period_working_permit_nursing_procedure/he/5.3.0004.pdf בנוהל 5.3.004 ].
 
* לשכה  פרטית מורשית אף לבצע השמה של עובד זר לסיעוד שהינו ללא מעסיק, אשר סיים 51 חודשים מיום כניסתו לישראל לראשונה אך טרם סיים 63 חודשים כאמור, להמשיך לעבוד בישראל כעובד מחליף בסיעוד למטופלים שעובדיהם הקבועים יצאו זמנית מישראל לחופשה באשרת כניסה חוזרת, בהתאם לאמור [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/short_period_working_permit_nursing_procedure/he/5.3.0004.pdf בנוהל 5.3.004 ].
 
** במקרה זה על המטופלים להצהיר מראש כי הם מודעים לזמניות ההעסקה וכי הם מבינים כי לא תשמע טענה של קשר מיוחד בין העובד לבין המטופל שמטרתה למנוע יציאת העובד הזמני בתום תקופת אשרת הכניסה החוזרת של העובד הקבוע.
 
** במקרה זה על המטופלים להצהיר מראש כי הם מודעים לזמניות ההעסקה וכי הם מבינים כי לא תשמע טענה של קשר מיוחד בין העובד לבין המטופל שמטרתה למנוע יציאת העובד הזמני בתום תקופת אשרת הכניסה החוזרת של העובד הקבוע.
שורה 31: שורה 31:
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
+
* על המטופל לפנות [[גיוס וליווי עובד זר בסיעוד על ידי הלשכות המורשות| ללשכה פרטית המורשית] על מנת שתתווך ותרשום עבורו בהתאם  לנהלים  עובד זר חילופי הנמצא בישראל עבור התקופה בה העובד הקבוע יצא  זמנית מישראל לחופשה באשרת כניסה חוזרת.
 
 
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
  

גרסה מ־19:48, 25 באוגוסט 2019

הקדמה:


מטופלים סיעודים בעלי רישיון העסקה של עובדים זרים בסיעוד, אשר העובד הקבוע אותם הם מעסיקים יצא לביקור או לחופשה בחו"ל באשרת כניסה חוזרת, לתקופה של 21 יום לפחות, רשאים לפנות לגיוס וליווי עובד זר בסיעוד על ידי הלשכות המורשות ללשכה הפרטית המורשית בבקשה להשמת עובד זר זמני.

  • לפי סעיף 6.2.15 לנוהל 9.2.0001 במקרה בו עובד זר בסיעוד מבקש לצאת לביקור או לחופשה בחו"ל באשרת כניסה חוזרת, הלשכה הפרטית המורשית לסיעוד רשאית לתווך ולרשום עבור המטופל עובד זר חילופי הנמצא בישראל, תוך רישום ההשמה בהתאם לנהלים הרגילים ובתנאי שהעובד הזר הקבוע נעדר לתקופה של לפחות 21 יום.
  • במקרים מיוחדים רשאית הלשכה המורשית לפנות לממונה ברשות האוכלוסין וההגירה ולבקש אישור בכתב להשמה קצרת טווח.
  • לשכה פרטית מורשית אף לבצע השמה של עובד זר לסיעוד שהינו ללא מעסיק, אשר סיים 51 חודשים מיום כניסתו לישראל לראשונה אך טרם סיים 63 חודשים כאמור, להמשיך לעבוד בישראל כעובד מחליף בסיעוד למטופלים שעובדיהם הקבועים יצאו זמנית מישראל לחופשה באשרת כניסה חוזרת, בהתאם לאמור בנוהל 5.3.004 .
    • במקרה זה על המטופלים להצהיר מראש כי הם מודעים לזמניות ההעסקה וכי הם מבינים כי לא תשמע טענה של קשר מיוחד בין העובד לבין המטופל שמטרתה למנוע יציאת העובד הזמני בתום תקופת אשרת הכניסה החוזרת של העובד הקבוע.

מי זכאי?

  • מטופלים סיעודים בעלי רישיון העסקה של עובדים זרים, אשר העובד הקבוע אותו הם מעסיקים יצא לביקור או לחופשה בחו"ל באשרת כניסה חוזרת לתקופה של 21 יום לפחות

תהליך מימוש הזכות

  • על המטופל לפנות [[גיוס וליווי עובד זר בסיעוד על ידי הלשכות המורשות| ללשכה פרטית המורשית] על מנת שתתווך ותרשום עבורו בהתאם לנהלים עובד זר חילופי הנמצא בישראל עבור התקופה בה העובד הקבוע יצא זמנית מישראל לחופשה באשרת כניסה חוזרת.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות