הכניסו כאן כותרת

הקדמה


היתרי העסקה ורשיונות עבודה

הרחבות על פי ענפים

העברת דוחות חודשיים ותשלומים למת"ש

זכויות עובדים פלסטינים העובדים אצל מעסיקים ישראלים בשטחים

תוכן

הפרת זכויות עובדים פלסטינים

תוכן

שאלות

 • האם גם על מעסיקים של עובדים פלסטינים חל היטל ופקדון של עובדים בענף הבניה?
 • מהם הרכיבים שהמעסיק משלם ומהם הרכיבים שעל המעסיק להעביר למדור תשלומים.
 • מהו בול בריאות?, ביטוח בריאות?
 • תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי?
 • מה קורה עם עובד פלסטיני נפגע בתאונת עבודה?
 • האם חלים כללי עובדים זרים לגבי ניכויים משכר עובד זר, מה קורה לגבי מגורי פלסטינים?,
 • האם אותם כלליפ חלים על פלסטינים שעובדים בריכוזי יהודיים בשטחים, או אצל מעסיק יהודי בשטחים?
 • למה הכוונה בתשלום אגרות עובדים זרים?

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

 • חדש:דיני העבודה החלים על עובדים פלסטינים המועסקים על ידי מעסיק ישראלי
 • חדש:הדין הישראלי חל על יחסי העבודה שבין מעסיקים ישראלים לעובדים פלסטינים העובדים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרון

חקיקה ונהלים

 • חוק עובדים זרים- סעיף 1טז ואילך
 • חוק יישום ההסכם בדבר עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות), מ-1994.

הרחבות ופרסומים