הכניסו כאן כותרת

הקדמה


העברת דוחות חודשיים ותשלומים לאגף שירות למעסיקים

 • חדש: תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים

זכויות עובדים פלסטינים העובדים בישראל

 • חדש:תנאי העסקה של עובדים פלסטינים
 • חדש:דמי מחלה לעובדים פלסטינים
 • חדש:תשלום חופשה לעובדים פלסטינים
 • חדש:הסעת עובדים פלסטינים והחזר הוצאות נסיעה
 • חדש:ניכויים מותרים משכר עובד פלסטיני

מס הכנסה, ביטוח לאומי והיטל השוואה

 • חדש:ניכוי מס הכנסה מעובדים פלסטינים
 • חדש:נקודות זיכוי לעובדים פלסטינים
 • חדש: תשלום דמי ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים
 • חדש:ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים
 • חדש:היטל השוואה לעובדים פלסטינים העובדים בישראל

ביטוח פנסיוני וקצבאות

שירותי בריאות תעסוקתית ותאונת עבודה

 • חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים
 • חדש:שירותי בריאות תעסוקתית לעובדים פלסטינים
 • חדש:תאונת עבודה לעובדים פלסטינים

העסקת פלסטינים במסגרת איחוד משפחות

הפרת זכויות עובדים פלסטיניםארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים