(יצירת דף עם התוכן "{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}} {{תקציר |תוכן= {{דגשים | מידע = | איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות --> |...")
(אין הבדלים)

גרסה מ־14:45, 25 באוגוסט 2019

הקדמה:


לקוח שביצע עסקה באשראי בתשלומים, ולא קיבל את התמורה עבורה שילם, יכול לפנות למנפיק כרטיס האשראי (חברת כרטיסי האשראי או הבנק) ולבקש לעצור את יתרת התשלומים שטרם שילם.

 • המנפיק יעצור את התשלומים הבאים, אך לא ישיב ללקוח את התשלומים שכן ביצע.

מי זכאי?

 • מי שביצע עסקה בתשלומים, לא קיבל את התמורה עליה שילם, וקיימים עדיין תשלומים עתידיים שהוא התחייב לשלם.

תהליך מימוש הזכות

 • על הלקוח לשלוח למנפיק כרטיסי האשראי הודעה הכוללת את שני הדברים הבאים:
  1. הוא לא קיבל את התמורה המוסכמת.
  2. הוא הודיע לבית העסק כי הוא מבטל את העסקה, בהתאם לביטול עסקה צרכנית או לביטול עסקת מכר מרחוק, לפי העניין.
 • ההודעה למנפיק תהיה באופן שבו נהוג אצל המנפיק הספציפי.
 • המנפיק יפסיק לחייב את הלקוח בתשלומים העתידיים מיד כאשר מתקבלת אצלו ההודעה.
 • המנפיק לא יכול להשיב ללקוח תשלומים שכבר ביצע, ויש לפנות לבית העסק ולדרוש את השבת הסכומים ששולמו, במסגרת ביטול העסקה.

המשך חיוב הלקוח ביתר התשלומים

 • חשוב: המנפיק יכול לחזור ולחייב את הלקוח בסכומי העסקה שעצר, אם התגלה לו שהתמורה סופקה ללקוח או שהלקוח לא ביטול את העסקה.
 • במקרה זה, המנפיק ימסור ללקוח הודעה המפרטת את הנימוקים להמשך החיוב בתשלומי העסקה, לפחות 15 ימים לפני החיוב בפועל, וכמו כן ימסור ללקוח מסמכים הנוגעים לעניין, אם הלקוח ביקש זאת.

חשוב לדעת

 • אי קבלת התמורה יכול להיות גם מצב בו הלקוח מבין כי הוא עתיד שלא לקבל את התמורה, למשל במקרה שבית העסק נשרף או פשט רגל וצפוי שהתמורה לא תסופק.
 • להפסקת תשלומים במקרה של חדלות פירעון של בית העסק ראו .

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות