(חקיקה ונהלים)
 
שורה 35: שורה 35:
 
<!--== פסקי דין ==-->
 
<!--== פסקי דין ==-->
  
 +
==השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו '''עולה''' על 150,000 ש"ח ==
 +
{{תרשים זרימה/חדלות פירעון ביוזמת חייב מעל 150,000 ש"ח}}
 +
 +
==השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו '''נמוך''' מ-150,000 ש"ח ==
 +
{{תרשים זרימה/חדלות פירעון ביוזמת חייב מתחת ל 150,000}}
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
*[https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99#%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%90_%D7%A4%D7%A8%D7%A7_%D7%90 חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018]- סעיף 2.
 
*[https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99#%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%90_%D7%A4%D7%A8%D7%A7_%D7%90 חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018]- סעיף 2.

גרסה אחרונה מ־03:24, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

חדלות פירעון היא מצב כלכלי שבו אדם או תאגיד לא יכול לשלם את חובותיו במועד
חדלות פירעון היא גם מצב כלכלי שבו סכום החובות של האדם או התאגיד עולה על שווי הנכסים שלו
למידע מורחב על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ראו בפורטל חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חדלות פירעון היא מצב כלכלי שבו אדם או תאגיד, נמצא באחד או בשני המצבים הבאים:

 • לא יכול לשלם את חובותיו, גם אם הגיע מועד פרעונם (מועד התשלום) וגם אם לא.
 • סכום החובות וההתחייבויות עולה על שווי נכסיו (כספים, רכוש, זכויות וכו').
שימו לב
תיקים שנפתחו והתנהלו עד ליום 15.09.2019 ימשיכו להתנהל בהתאם להליכי פשיטת רגל.
תיקים שיפתחו לאחר תאריך זה יתנהלו במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
שימו לב
החל מיום 15.09.2019 בקשות חדשות לפתיחה בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל וכן ניהול ההליכים יעשה בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.
למידע מורחב ראו: חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

 • אדם או תאגיד הנמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להימצא במצב כזה רשאי בתנאים מסוימים לפתוח, בעצמו, בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במטרה:
  1. להביא, ככל האפשר, לשיקומו הכלכלי.
  2. שהנושה (מי שחייבים לו) יקבל את הסכום המקסימלי הניתן מתוך החוב במסגרת ההליכים.
  3. לאפשר לאדם הנמצא במצב של חדלות פירעון לפתוח "דף חדש" ולקדם את שילובו מחדש בחיי הכלכלה.
 • הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יכולים להיפתח גם על-ידי:
  • נושה- מי שחייבים לו.
  • היועץ המשפטי לממשלה- כאשר יש עניין ציבורי בכך.
 • למידע נוסף ראו:
  • חדש: בקשה לצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לגבי חייב


השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו עולה על 150,000 ש"ח

הגשת בקשה ידנית או מקוונת
צו לפתיחת הליכים
+
הטלת הגבלות
+
מינוי נאמן
בדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
+
הצעת הממונה לתכנית לשיקום כלכלי
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר
הערת עריכה
האם הממונה יכול לתת הפטר לאלתר? ואם הוא נותן איך מערערים על זה או אם לא ניתן אם יש אפשרות לערער על זה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:02, 18 באוגוסט 2019 (IDT)

השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו נמוך מ-150,000 ש"ח

הגשת בקשה ידנית או מקוונת
ישיבת הסדר תשלומים
או
(אם לא גובש הסדר תשלומים):

צו לפתיחת הליכים
+
הטלת הגבלות
+
מינוי נאמן
בדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר

חקיקה ונהלים