שורה 52: שורה 52:
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=הליכים ובקשות לאחר שניתן צו לפתיחת הליכים ועד למתן צו לשיקום כלכלי}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=הליכים ובקשות לאחר שניתן צו לפתיחת הליכים ועד למתן צו לשיקום כלכלי}}
*'''בקשות והליכים מטעם החייב''':  
+
*'''בקשות והליכים - חייב''':  
 
**[[בקשה לביטול צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (חייב יכול?)]]
 
**[[בקשה לביטול צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (חייב יכול?)]]
 
**[[חדש:הגשת בקשה על ידי חייב לאישור הסדר חוב עם נושים בהליכי חדלות פירעון]]
 
**[[חדש:הגשת בקשה על ידי חייב לאישור הסדר חוב עם נושים בהליכי חדלות פירעון]]
שורה 58: שורה 58:
 
**[[חדש:פנייה לממונה על הליכי חדלות פירעון לגבי תיק המתנהל אצלו]]
 
**[[חדש:פנייה לממונה על הליכי חדלות פירעון לגבי תיק המתנהל אצלו]]
 
**[[חדש:איתור מידע על תיקי חדלות פירעון (פשיטת רגל)]]
 
**[[חדש:איתור מידע על תיקי חדלות פירעון (פשיטת רגל)]]
*'''בקשות והליכים מטעם הנושה''':
+
**[[חדש:הגשת בקשה על ידי חייב לאישור הסדר חוב עם נושים בהליכי חדלות פירעון]]
 +
**[[הטלת הגבלות על חייב בהליכי חדלות פירעון]]
 +
**[[בקשה להסרת הגבלות המוטלות על חייב בהליכי חדלות פירעון]]
 +
*'''בקשות והליכים - נושה''':
 
**[[חדש:בקשת נושה לעיין בצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון שניתן לחייב]]
 
**[[חדש:בקשת נושה לעיין בצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון שניתן לחייב]]
 
**[[בקשה לביטול צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון]]
 
**[[בקשה לביטול צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון]]

גרסה מ־14:54, 19 בנובמבר 2019

הכניסו כאן כותרת

ב-15.9.2019 נכנס לתוקפו חוק חדש שמאפשר לאנשים שנכנסו לחובות כבדים לקבל בתנאים מסויימים "הפטר" - פטור מהחובות ואפשרות לפתיחת דרך חדשה. גם נושיהם יכולים להתחיל בהליכים שכאלה, במטרה לקבל את חובם בחזרה. בעבר, ההליך זה נוהל במסגרת פשיטת רגל וחדלות פירעון. שימו לב שלפי החוק החדש קיימת הבחנה ברורה בין טיפול בחובות של עד 150 אלף שקל, וחובות של מעל 150 אלף שקל.

פורטל זה מרכז מידע להליכים שנתחו לאחר 15.09.2019 כאשר סכום החובות עולה על 150,000 ש"ח.


מושגים

  • חדש: הגדרת חדלות פירעון
  • צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
  • תקופת הביניים- בין פתיחת ההליכים לבין קבלת הצו לשיקום כלכלי
  • צו לשיקום כלכלי בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל)
  • הפטר בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
  • חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
  • נושה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
  • נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הליכים ובקשות לאחר שניתן צו לפתיחת הליכים ועד למתן צו לשיקום כלכלי

הגבלות

  • בקשה להסרת הגבלות המוטלות על חייב בהליכי חדלות פירעון
  • הטלת הגבלות על חייב בהליכי חדלות פירעון

זכויות עובדים בהליכי חדלות פירעון של המעסיקפתיחת ההליכים

הגשת בקשה ידנית או מקוונת לקבלת צו לפתיחת הליכים
לפני קבלת צו לשיקום כלכליבדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
+
הצעת הממונה לתכנית לשיקום כלכלי
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים