שורה 3: שורה 3:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = עובד בניין  ועובד שיפוצים זכאי לחופשה שנתית בהתאם  למספר שנות עבודתו בישראל בענף הבניין או השיפוצים, לפי העניין
+
| מידע  = עובד בניין  ועובד שיפוצים זכאי לחופשה שנתית בהתאם לוותק שנות עבודתו בישראל בענף הבניין או השיפוצים, לפי העניין
[http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H058.pdf צו הרחבה בענף הניקיון]
+
| פיצוי =במהלך החופשה זכאי העובד לתשלום דמי חופשה בגובה השכר הרגיל שלו.
| חשוב= בכל מקרה שבו [[חישוב מספר ימי החופשה השנתית|הוראות חוק חופשה שנתית]] מיטיבות יותר עם העובד לעומת הוראות הצו, החוק יגבר
+
|חשוב= המעסיק רשאי לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופש שלו וכן לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא ל[[חופשה ביוזמת המעסיק|חופשה מרוכזת]] (כפויה)
| חשוב2  = מספר ימי החופשה משתנה בהתאם לוותק של העובד ובהתאם למספר ימי העבודה בשבוע
+
| איסור = אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  =ראו סעיף 38 [https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H013.pdf  לצו הרחבה בענף הבניה, התשתיות. צמ"ה , עבודות ציבוריות ושיפוצים]  
 
| ממשל  =ראו סעיף 38 [https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H013.pdf  לצו הרחבה בענף הבניה, התשתיות. צמ"ה , עבודות ציבוריות ושיפוצים]  
שורה 29: שורה 28:
 
* מספר ימי העבודה שמהם זכאים עובד ניקיון להיעדר בתשלום בכל שנה, מפורט בטבלה הבאה.
 
* מספר ימי העבודה שמהם זכאים עובד ניקיון להיעדר בתשלום בכל שנה, מפורט בטבלה הבאה.
 
* בכל מקרה שבו הוראות [[חוק חופשה שנתית]] קובעות מספר ימי חופשה גבוה יותר לעומת מספר הימים שבטבלה, החוק יגבר - ראו [[חישוב מספר ימי החופשה השנתית]] על-פי [[חוק חופשה שנתית|החוק]].
 
* בכל מקרה שבו הוראות [[חוק חופשה שנתית]] קובעות מספר ימי חופשה גבוה יותר לעומת מספר הימים שבטבלה, החוק יגבר - ראו [[חישוב מספר ימי החופשה השנתית]] על-פי [[חוק חופשה שנתית|החוק]].
 
+
*  אם בהסכם העבודה האישי החל בין המעסיק והעובד הסכימו הצדדים על מספר ימי חופשה גדול יותר, יחולו הוראות ההסכם האישי
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-

גרסה מ־17:24, 19 בספטמבר 2019

הקדמה:

עובד בניין ועובד שיפוצים זכאי לחופשה שנתית בהתאם לוותק שנות עבודתו בישראל בענף הבניין או השיפוצים, לפי העניין
במהלך החופשה זכאי העובד לתשלום דמי חופשה בגובה השכר הרגיל שלו.
המעסיק רשאי לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופש שלו וכן לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא לחופשה מרוכזת (כפויה)
אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר


החל ממרץ 2014, זכאים עובדי חברות ניקיון ותחזוקה למספר ימי חופשה בהתאם להוראות צו הרחבה בענף הניקיון.

 • מספר ימי החופשה השנתית משתנה בהתאם למספר ימי העבודה בשבוע ובהתאם לוותק של העובד.
 • מספר ימי העבודה שמהם זכאים עובד ניקיון להיעדר בתשלום בכל שנה, מפורט בטבלה הבאה.
 • בכל מקרה שבו הוראות חוק חופשה שנתית קובעות מספר ימי חופשה גבוה יותר לעומת מספר הימים שבטבלה, החוק יגבר - ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית על-פי החוק.
 • אם בהסכם העבודה האישי החל בין המעסיק והעובד הסכימו הצדדים על מספר ימי חופשה גדול יותר, יחולו הוראות ההסכם האישי
ותק בעבודה מס' ימי החופשה השנתיים נטו (ללא ימי המנוחה השבועית) במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע מס' ימי החופשה השנתיים נטו (ללא ימי המנוחה השבועית) במקומות עבודה שעובדים בהם 6 ימים בשבוע
2-1
 • 10 ימים עד ה-30.06.2016
 • 11 ימים החל מה-01.07.2016 (בהתאם לחוק)
 • 12 ימים החל מה-01.01.2017 (בהתאם לחוק)
 • 12 ימים עד ה-30.06.2016
 • 13 ימים החל מה-01.07.2016 (בהתאם לחוק)
 • 14 ימים החל מה-01.01.2017 (בהתאם לחוק)
4-3
 • 11 ימים עד ה-31.12.2016
 • 12 ימים החל מה-01.01.2017 (בהתאם לחוק)
 • 13 ימים עד ה-31.12.2016
 • 14 ימים החל מה-01.01.2017 (בהתאם לחוק)
5 13 15
6 18 20
8-7 19 21
9 ואילך 23 26

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על-פי החוק, יש להעניק לעובד את החופשה שצבר באותה שנה, במהלך החודש האחרון של השנה (דצמבר) או במהלך השנה שלאחריה. עם זאת, על-פי פסיקת בתי הדין המעסיק רשאי לקבוע את המועד שבו ייצא העובד לחופש, אך עליו להתחשב בבקשותיו של עובד המבקש לצאת לחופש דווקא במועד מסוים.
  • מעסיק המעוניין להוציא את העובד לחופשה, יודיע לו על כך מבעוד מועד.
  • מעסיק המעוניין להוציא את העובד לחופשה שמעל 7 ימים חייב להודיע לו לפחות שבועיים מראש. אם לא הודיע לו על כך, לא יוכל להפחית את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר העובד.
 • במקרים הבאים עובד זכאי לבחור את מועד החופשה ולמעסיק אסור להתנגד:
  • העובד רשאי לקחת יום אחד מתוך החופשה בכל מועד שיבחר, בתנאי שהודיע על כך למעסיק לפחות 30 ימים מראש. במקרה זה למעסיק אסור להתנגד ליציאתו של העובד לחופשה, והעובד אינו זקוק להסכמתו.
  • כמו כן, העובד רשאי לקחת יום אחד נוסף מתוך החופשה באחד מהמועדים שנקבעו בחוק כימי חופשה לבחירה, ובתנאי שהודיע על כך למעסיק לפחות 30 ימים מראש. גם במקרה זה למעסיק אסור להתנגד ליציאתו של העובד לחופשה, והעובד אינו זקוק להסכמתו.
  • עובד זכאי לקחת חופש מהעבודה לצורך הצבעה בבחירות המקדימות למפלגה שבה הוא חבר, מבלי שהמעסיק יוכל להתנגד לכך, כל עוד הודיע על כך מראש לפחות 14 ימים. למידע נוסף ראו יום חופשה לצורך הצבעה בבחירות מקדימות של מפלגה ("פריימריז").
 • בהסכמת העובד והמעסיק, העובד רשאי לקחת ימי חופשה במועדים נוספים שנוחים לו ולא רק במועדים הקבועים בחוק.

רישום ימי החופשה

 • המעסיק מחויב לנהל פנקס חופשה, שיירשמו בו פרטים הנוגעים לחופשה השנתית של עובדיו. למידע נוסף ראו ניהול פנקס חופשה.
 • על-פי חוק הגנת השכר, על המעסיק לפרט בתלוש השכר את מספר ימי החופשה שניתנו לעובד, את סכום התשלום בגינם ואת יתרת ימי החופשה.

הפרת הזכות על ידי המעסיק

 • אם המעסיק אינו מאפשר לעובד לצאת לחופשה שנתית בהתאם לחוק, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • עובד אינו רשאי להסכים לוותר על החופשה השנתית שלו, כולה או חלקה ואם הסכים, בגלל אי הבנה או לחץ של המעסיק אין להסכמה הזו תוקף מחייב.
 • התיישנות: חשוב לזכור שימי חופשה ניתן לתבוע רק לגבי 3 השנים המלאות האחרונות במקום העבודה, אלא אם נקבע אחרת בהסכם העבודה.

תשלום דמי חופשה

 • במהלך החופשה זכאי העובד לתשלום דמי חופשה בגובה השכר הרגיל שלו.
 • למידע נוסף ראו תשלום דמי חופשה.

מחלה במהלך החופשה

 • אם עובד יצא לחופשה, ובמהלך החופשה חלה או נפגע בתאונה, רואים את החופשה כנפסקת מרגע המחלה או הפגיעה.
 • הימים שבהם היה חולה לא ינוכו ממכסת ימי החופשה שעומדים לרשותו. ימים אלה ייחשבו כימי מחלה, והעובד עשוי להיות זכאי לדמי מחלה בגין היעדרותו מהעבודה במהלכם (בהתאם לכללי הזכאות).

צבירת ימי חופשה

 • חוק חופשה שנתית אוסר על צבירת חופשה. עם זאת, רשאי העובד בהסכמת המעסיק, לנצל רק חלק מימי החופשה שצבר (אך לפחות 7 ימים בשנה) ולצרף את היתרה שלא נוצלה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות.
 • לפי לשון החוק, אם העובד צבר ימי חופשה בניגוד לחוק (כלומר מעבר למה שמותר לו לצבור) או לא ניצל אותם לצורך חופשה במהלך השנתיים שאחרי השנה שעבורה הם ניתנו, הוא עלול לאבד את זכאותו לחופשה בימים אלה.
  • על מנת שהעובד "יאבד" את ימי החופשה הצבורים לזכותו, ובכדי שמעסיק יהיה רשאי "למחוק" אותם, על המעסיק להראות כי נתן לעובד אפשרות לצאת לחופשה, וכי העובד לא יצא לחופשה מסיבות התלויות בו (למשל אם העובד סירב לצאת לחופשה).
 • חשוב להדגיש כי החובה להוציא את העובד לחופשה חלה על המעסיק. אם המעסיק מונע מהעובד לצאת לחופשה ולנצל את ימי החופשה שמגיעים לו, הוא לא יוכל למחוק את ימי החופשה הללו ממכסת החופשה הצבורה.

פדיון ימי חופשה

 • עובד שלא ניצל את כל ימי החופשה שצבר, רשאי עם סיום העסקתו לפדות את ימי החופשה שלא ניצל (ושהיה רשאי לצבור) במהלך השנה הקלנדרית שבה סיים לעבוד וב-3 השנים הקלנדריות שקדמו לה.
 • לצורך חישוב מספר ימי הפדיון, יש לחשב את סך כל ימי החופשה שעמדו לזכות העובד ב-3 השנים הקלנדריות (מינואר עד דצמבר) האחרונות שקדמו לשנת סיום עבודתו, בצירוף הימים שנצברו לזכות העובד בשנת העבודה השוטפת (עד למועד סיום ההעסקה), ולהפחית מהם את מספר הימים שנוצלו על-ידי העובד כחופשה בתקופה זו. לקריאת פסק דין בנושא זה ראו כאן.
 • למידע נוסף ראו פדיון חופשה שנתית.


חשוב לדעת

 • מספר ימי החופשה שפורטו בטבלה שלמעלה מציינים את מספר ימי העבודה שמהם רשאי עובד להיעדר ולקבל עבורם תשלום (אין לכלול במסגרת ימי חופשה אלה את ימי המנוחה השבועית או החגים).
 • לפני מרץ 2014 היו זכאים עובדי ניקיון ותחזוקה לאותו מספר ימי חופשה שנתית כשאר העובדים במשק, למידע נוסף ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית.
 • בהסכמת העובד והמעסיק ובאישור ועד העובדים במקום (אם ישנו), אפשר לחלק את החופשה השנתית, בתנאי שלפחות 7 ימים מתוכה יהיו רציפים.
 • במהלך החופשה השנתית זכאי העובד לדמי חופשה המשולמים במועד תשלום השכר. במקרה של חופשה בת שבוע ומעלה, זכאי העובד לקבלת התשלום מראש לפני צאתו לחופשה. למידע נוסף ראו תשלום דמי חופשה.
 • אסור למעסיק לדרוש מעובד לצאת לחופשה (על חשבון ימי החופשה השנתית שצבר) במהלך תקופת הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות, אלא אם הדבר נעשה בתום לב ומתוך צרכי העבודה. אם העובד הוא המבקש לנצל את ימי החופשה שצבר במהלך ימי ההודעה המוקדמת, ניתן לאפשר לו זאת. בכל מקרה יש להבטיח שלפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא יחפפו את החופשה. למידע נוסף ראו:
 • מלבד ניצול החופשה, ישנן זכויות נוספות שחשוב לנצל לפני שמסתיימת השנה. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים