שורה 31: שורה 31:
 
* התשלום עבור חלף קרן השתלמות אינו נחשב שכר עבודה, ואין להביאו בחשבון בחישוב ערך שעת עבודה,  [[פיצויי פיטורים|פיצויי הפיטורים]], [[ביטוח פנסיוני לעובדי בניין ושיפוצים|הפרשות לפנסיה]]  וכל זכות נוספת המוקנית לעובד.
 
* התשלום עבור חלף קרן השתלמות אינו נחשב שכר עבודה, ואין להביאו בחשבון בחישוב ערך שעת עבודה,  [[פיצויי פיטורים|פיצויי הפיטורים]], [[ביטוח פנסיוני לעובדי בניין ושיפוצים|הפרשות לפנסיה]]  וכל זכות נוספת המוקנית לעובד.
 
{{הערת עריכה | האם יש עוד עובדים חוץ מאשר עובדים זרים ופלסטינים שיש לשלם עבורם חלף השתלמות | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 18:29, 10 באוקטובר 2019 (IDT) }}
 
{{הערת עריכה | האם יש עוד עובדים חוץ מאשר עובדים זרים ופלסטינים שיש לשלם עבורם חלף השתלמות | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 18:29, 10 באוקטובר 2019 (IDT) }}
{{הערת עריכה |בשיחה שערכתי ביטן 14.11.19 עם שירי לב-רן עולה ששירי מפרשת את החוק כך שצריך להפקיד בפיקדון גם את קרן ההשתלמות. לעומת זאת הלשכה המשפטית של משרד העבודה סבורה שלפי לשון החוק אין חובה לעשות כן | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 15:56, 14 בנובמבר 2019 (IST) }}
+
{{הערת עריכה |בשיחה שערכתי ביום  14.11.19 עם שירי לב-רן, הממונה על עובדים זרים,  עולה ששירי מפרשת את החוק כך שצריך להפקיד בפיקדון גם את קרן ההשתלמות. לעומת זאת הלשכה המשפטית של משרד העבודה סבורה שלפי לשון החוק אין חובה לעשות כן | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 15:56, 14 בנובמבר 2019 (IST) }}
 
==מאיזה מועד זכאי העובד להפרשות לקרן השתלמות  ==
 
==מאיזה מועד זכאי העובד להפרשות לקרן השתלמות  ==
 
* '''עובדים''' - עובדים בענף הבנייה והשיפוצים המועסקים בתפקיד שאינו משרדי, אשר '''השלימו  3 שנות ותק בענף הבנייה בישראל ''' זכאים להפרשות לקרן השתלמות, החל מיום 12.10.2015.   
 
* '''עובדים''' - עובדים בענף הבנייה והשיפוצים המועסקים בתפקיד שאינו משרדי, אשר '''השלימו  3 שנות ותק בענף הבנייה בישראל ''' זכאים להפרשות לקרן השתלמות, החל מיום 12.10.2015.   

גרסה מ־12:47, 17 בנובמבר 2019

הקדמה:

עובדים בענף הבנייה והשיפוצים , בעלי וותק מסויים, זכאים להפרשות ל קרן השתלמות
במקרים שבהם לא ניתן להפקיד כספים בקרן השתלמות מכוח הוראת דין או רגולציה , ישלם המעסיק לעובד מדי חודש חלף השתלמות בגובה ההפרשות שעל המעסיק היה להפריש, אילו ניתן היה להפקיד כספים בקרן השתלמות
התשלום עבור חלף קרן השתלמות אינו נחשב שכר עבודה, ואין להביאו בחשבון בחישוב ערך שעת עבודה, פיצויי הפיטורים, הפרשות לפנסיה וכל זכות נוספת המוקנית לעובד


בהתאם לסעיף 35 לצו ההרחבה בענף הבנייה מיום 12.10.2015, עובדים בענף הבנייה והשיפוצים זכאים לאחר תקופת וותק מסוימת להפרשות ל קרן השתלמות.

 • במקרים שבהם לא ניתן להפקיד כספים בקרן השתלמות מכוח הוראת דין או רגולציה , ישלם המעסיק לעובד מדי חודש חלף השתלמות, בגובה ההפרשות שעל המעסיק היה להפריש, אילו ניתן היה להפקיד כספים בקרן השתלמות.
 • עובדים פלסטינים-מי שמעסיק עובדים פלסטינים בענף הבנייה בישראל הזכאים על פי צו ההרחבה בענף הבנייה לקרן השתלמות, ישלם מדי חודש את חלקו של המעסיק בקרן ההשתלמות, ישירות לעובד יחד עם השכר חודשי.
 • עובדים זרים- מי שמעסיק עובדים זרים בענף הבנייה, הזכאים על פי ההסכם הקיבוצי לקרן השתלמות, ישלם לעובד מדי חודש חלף השתלמות. ישנם 2 פרשנויות כיצד על המעסיק לשלם לעובד הזר את חלף ההשתלמות:
 • התשלום עבור חלף קרן השתלמות אינו נחשב שכר עבודה, ואין להביאו בחשבון בחישוב ערך שעת עבודה, פיצויי הפיטורים, הפרשות לפנסיה וכל זכות נוספת המוקנית לעובד.
הערת עריכה
האם יש עוד עובדים חוץ מאשר עובדים זרים ופלסטינים שיש לשלם עבורם חלף השתלמות
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:29, 10 באוקטובר 2019 (IDT)
הערת עריכה
בשיחה שערכתי ביום 14.11.19 עם שירי לב-רן, הממונה על עובדים זרים, עולה ששירי מפרשת את החוק כך שצריך להפקיד בפיקדון גם את קרן ההשתלמות. לעומת זאת הלשכה המשפטית של משרד העבודה סבורה שלפי לשון החוק אין חובה לעשות כן
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 15:56, 14 בנובמבר 2019 (IST)

מאיזה מועד זכאי העובד להפרשות לקרן השתלמות

 • עובדים - עובדים בענף הבנייה והשיפוצים המועסקים בתפקיד שאינו משרדי, אשר השלימו 3 שנות ותק בענף הבנייה בישראל זכאים להפרשות לקרן השתלמות, החל מיום 12.10.2015.
 • זכאותו של עובד בענף הבנייה והשיפוצים לקרן השתלמות היא לפי הוותק שלו בענף הבנייה בישראל. עובד שביום כניסתו של צו ההרחבה לתוקף היה בעל 3 שנות וותק ויותר בענף, זכאי לקרן השתלמות החל ממועד כניסתו של צו ההרחבה לתוקף, דהיינו החל מיום 12.10.2015.
דוגמה
עובד החל לעבוד בענף הבניין בשנת 2010.
 • עובד בניין החל את עבודתו בענף הבנייה בישראל בשנת 2010.
 • העובד זכאי ללחלף השתלמות החל מיום 12.10.2015
דוגמה
עובד החל לעבוד בענף הבניין בשנת 2014.
 • עובד בניין החל את עבודתו בענף הבנייה בישראל ביום 01.01.2014.
 • העובד זכאי לחלף השתלמות החל מיום 01.01.2017.
 • מנהלי עבודה- מנהלי עבודה בענף הבנייה זכאים לקרן השתלמות החל מיום עבודתם הראשון אבל לא לפני יום 12.10.2015
 • הערת עריכה
  האם הזכאות של מנהלי העבודה הנה מהיום הראשון אך לא לפני 12.10.2015. האם צו ההרחבה נכנס באמת לתוקף ביום 12.10.2105 ?
  הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:38, 25 בספטמבר 2019 (IDT)

  מי זכאי

  • מנהלי עבודה ועובדי בניין ושיפוצים, אשר בהתאם לוותק עבודתם בענף הבנייה הנם זכאים להפרשות לקרן השתלמות, אך מכוח נסיבות שמקורן בהוראת דין או רגולציה לא ניתן להפקיד עבורם כספים בקרן השתלמות, לדוגמה:
  • * עובדים פלסטינים

  גובה חלף ההשתלמות

  • חלף ההשתלמות הנו בגובה ההפרשות שעל המעסיק היה להפריש לקרן השתלמות, אליו ניתן היה להפקיד את הכספים בקרן השתלמות.

  חלף השתלמות לעובדים בענף הבנייה והשיפוצים

  • עובדים בענף הבנייה והשיפוצים אשר זכאים לקרן השתלמות, אך לא ניתן להפקיד עבורם כספים בקרן השתלמות, זכאים לחלף השתלמות בהתאם לוותק שלהם בענף הבנייה, בשיעורים הבאים מתוך שכר הבסיס של עובדי בניין או שכר הבסיס של עובדי שיפוצים, בהתאמה:
  ותק העובד בענף הבנייה חלף השתלמות על חשבון המעסיק
  3-6 שנות וותק בענף הבנייה 2.5% משכר הבסיס
  6 שנים ותק בענף הבנייה ואילך 5% משכר הבסיס

  {דוגמה| 1= עובד בניין בעל ותק של 5 שנים בענף הבנייה

  • שכרו הבסיסי של עובד בענף הבנייה בעל 5 שנות וותק בענף הבנייה עומד על 6,500 ש"ח לחודש.
  • על המעסיק לשלם מדי חודש, חלף השתלמות בגובה 162 ש"ח: (X2.5%‏ 6,500 ש"ח)}}
  דוגמה
  עובד בניין בעל 8 שנות ותק בענף הבנייה
  • שכרו הבסיסי של עובד בענף הבנייה בעל 8 שנות וותק בענף הבנייה עומד על 7,500 ש"ח לחודש.
  • על המעסיק על המעסיק לשלם מדי חודש, חלף השתלמות בגובה 375 ש"ח: (X5%‏ 7,500 ש"ח)

  חלף השתלמות עבור מנהלי עבודה

  • מנהלי עבודה בענף הבנייה זכאים לקרן השתלמות החל מיום עבודתם הראשון אבל לא לפני יום 12.10.15
  • שיעור התשלומים שעל המעסיק לשלם עבור חלף השתלמות הנו 7.25% מתוך שכר הבסיס הענפי .

  תהליך מימוש הזכות

  עובדים פלסטינים

  • מי שמעסיק עובדים פלסטינים בענף הבנייה בישראל ישלם מדי חודש את את חלף ההשתלמות, ישירות לעובד יחד עם השכר חודשי.
  • מעסיק של עובדים פלסטינים חייב להעביר בכל חודש למדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים, לרבות התשלומים שהמעסיק שילם לעובד עבור חלף השתלמות, וזאת על מנת שמדור תשלומים יוכל להוציא תלושי שכר כדין.

  עובדים זרים

  • על מעסיקים של עובדים זרים בענף הבניין , הזכאים על פי ההסכם הקיבוצי לקרן השתלמות,חלה חובה לשלם לעובדים חלף השתלמות מדי חודש. ישנם 2 פרשנויות כיצד על המעסיק לשלם לעובד הזר את חלף ההשתלמות:

  הפרת חובת המעסיק

  • במקרה שהמעסיק מפר את הזכות, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • כמו כן ניתן לתבוע את המעסיק, בבית הדין האזורי לעבודה, לתשלום חלקו בסכומים שהיה עליו לשלם עבור חלף השתלמות.
  • אי ביצוע התשלומים של חלף השתלמות עבור עובדים פלסטינים באמצעות רשות האוכלוסין וההגירה, עלולה להביא לביטולו או סיוגו ו/או סירוב למתן היתרי העסקה בעתיד, בכפוף להתראה ולאחריה עריכת שימוע בכתב למעסיק.
  הערת עריכה
  האם ניתן באמת לפנות ליחידת האיפה של חוק העבודה במידה ולא משלמים קרן התשלמות, למרות שהמקור הוא חוזי בלבד.? האם אי תשלום קרן השתלמות מהווה הלנת שכר?
  הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:25, 10 באוקטובר 2019 (IDT)

  ארגוני סיוע

  שם כתובת טלפון
  אתר האגודה לזכויות האזרח בישראל המרכז הארצי: רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417 073-7050752
  03-5608185
  אתר ההסתדרות 1-700-700-331
  אתר הסתדרות הנוער העובד והלומד קיבוץ גלויות 120, תל-אביב *1121
  אתר הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
  אתר הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב, 69978.
  אתר הקליניקה למימוש זכויות אדם בהליך האזרחי - אוניברסיטת חיפה הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

  שד' אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה 3498838

  04-8288611
  אתר הקליניקה לנשים וכלכלה באוניברסיטה העברית הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
  אתר טבקה רח' הרצל 30, בית ראשון סנטר, ראשון לציון 7528809 072-2424622
  אתר נעמת 03-6921990
  אתר קו לעובד ראו פירוט סניפים באתר קו לעובד ראו פירוט טלפונים באתר קו לעובד
  אתר שבילי אופק - מומחים למען הקהילה כנפי נשרים 68, ירושלים
  אתר תמורה - המרכז המשפטי למניעת אפליה אבא אבן 10 הרצליה פיתוח 073-7057510

  ראו בנוסף

  ארגון תחומי סיוע
  הסיוע המשפטי במשרד המשפטים סיוע משפטי בנושאי תעסוקה
  שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח תעסוקה וזכויות עובדים
  שכר מצווה – סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים זכויות עובדים, זכויות עובדים זרים
  סיוע משפטי בחינם לעובדים ולמעסיקים בנושא שוויון בעבודה מטעם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. שוויון הזדמנויות בעבודה

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים המשרד האחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה. כל זכויות העובדים
  מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות. חוקי העבודה המגינים על זכויות העובדים
  נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים שבהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
  הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הגנה על זכויות התעסוקה של העובדים הזרים בישראל זכויות עובדים זרים
  הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מתן ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום למעוטי הכנסה. זכויות עובדים, אפליה בעבודה, הטרדה מינית בעבודה, זכויות עובדים זרים
  בתי הדין לעבודה שפיטה בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי תעסוקה וזכויות עובדים, ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי
  המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית. סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

  חקיקה ונהלים