שורה 37: שורה 37:
 
* בעת הוצאת העובדת לחל"ת המעסיק לא צריך לשלם לעובדת [[פדיון חופשה שנתית|פדיון ימי חופשה ]] או [[פדיון דמי הבראה| פדיון ימי הבראה]] .
 
* בעת הוצאת העובדת לחל"ת המעסיק לא צריך לשלם לעובדת [[פדיון חופשה שנתית|פדיון ימי חופשה ]] או [[פדיון דמי הבראה| פדיון ימי הבראה]] .
 
* בתקופת החופשה ללא תשלום  העובדת אינו צוברת זכויות התלויות בוותק, כגון: [[דמי הבראה]], [[ימי מחלה]], או [[חופשה שנתית]].
 
* בתקופת החופשה ללא תשלום  העובדת אינו צוברת זכויות התלויות בוותק, כגון: [[דמי הבראה]], [[ימי מחלה]], או [[חופשה שנתית]].
* מעסיק של עובדת במשק בית, '''אינו צריך לשלם דמי ביטוח לאומי  עבור העובדת בחודשים קלנדריים בהם שהתה העובדת בחופשה ללא תשלום'''. אם בחלק מהחודש עבדה העובדת, ובחלק שהתה בחל"ת, על המעסיק לשלם עבור העובדת דמי ביטוח לאומי כרגיל, עבור ימי העבודה שעבדה במהלך החודש.
+
* מעסיק של עובדת במשק בית, '''אינו צריך לשלם דמי ביטוח לאומי  עבור העובדת בחודשים קלנדריים בהם שהתה העובדת בחופשה ללא תשלום'''. אם בחלק מהחודש עבדה העובדת ובחלק מהחודש שהתה בחל"ת, על המעסיק לשלם עבור העובדת דמי ביטוח לאומי כרגיל, עבור ימי העבודה שעבדה במהלך החודש.
 
*  בתום החל"ת ועם שובה של העובדת לעבודה,  במידה ויסתיימו יחסי העבודה שוב, רק 14 יום בשנה מתקופה החופשה ללא תשלום  ייחשבו כחלק מוותק העבודה של העובדת, לצורך חישב פיצויי פיטורים.  
 
*  בתום החל"ת ועם שובה של העובדת לעבודה,  במידה ויסתיימו יחסי העבודה שוב, רק 14 יום בשנה מתקופה החופשה ללא תשלום  ייחשבו כחלק מוותק העבודה של העובדת, לצורך חישב פיצויי פיטורים.  
 
<!--{{דוגמה|  1=  
 
<!--{{דוגמה|  1=  

גרסה מ־12:15, 26 במרץ 2020

הקדמה:

מדריך זה מרכז מידע לעובדות ועובדי משק בית בתקופת התפשטות הקורונה, לרבות זכויותיהם במקרה של חל"ת או פיטורים
ראו שאלות ותשובות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (זרוע העבודה)


על פי הנחיות משרד הבריאות, בשיגרה החדשה יש להימנע ככל הניתן מנסיעה בתחבורה ציבורית. כמו כן, על אוכלוסיות בסיכון, כגון קשישים או אנשים עם מחלות רקע, להמנע ככל האפשר מאירוח אנשים בביתם. אנשים רבים בתקופה זו יעדיפו להמנע מלהמשיך להעסיק עובד משק בית ובמקביל - סביר כי מי מעובדי משק הבית גם יעדיפו להשאר בביתם. הדבר מביא להפסקה של יחסי עבודה באופן זמני או קבוע.

מדריך זה מוקדש לזכויותיהם של עובדות ועובדי משק בית אשר נפגעו מהמצב והוא נועד לשימושם כמו גם לשימוש המעסיק. המדריך נכתב בלשון נקבה, אך כמובן שמתייחס לשני המינים.

הוצאת עובדת משק בית לחופשה ללא תשלום

המשמעיות הכלכליות של הוצאת העובדת לחופשה ללא תשלום

 • בתקופה החופשה ללא תשלום העובדת אינה זכאית לתשלום שכר (לרבות אי זכאות תשלום בגין חופשה או מחלה), אך נשמרים יחסי העבודה בין העובדת והמעסיק.
 • בעת הוצאת העובדת לחל"ת המעסיק לא צריך לשלם לעובדת פדיון ימי חופשה או פדיון ימי הבראה .
 • בתקופת החופשה ללא תשלום העובדת אינו צוברת זכויות התלויות בוותק, כגון: דמי הבראה, ימי מחלה, או חופשה שנתית.
 • מעסיק של עובדת במשק בית, אינו צריך לשלם דמי ביטוח לאומי עבור העובדת בחודשים קלנדריים בהם שהתה העובדת בחופשה ללא תשלום. אם בחלק מהחודש עבדה העובדת ובחלק מהחודש שהתה בחל"ת, על המעסיק לשלם עבור העובדת דמי ביטוח לאומי כרגיל, עבור ימי העבודה שעבדה במהלך החודש.
 • בתום החל"ת ועם שובה של העובדת לעבודה, במידה ויסתיימו יחסי העבודה שוב, רק 14 יום בשנה מתקופה החופשה ללא תשלום ייחשבו כחלק מוותק העבודה של העובדת, לצורך חישב פיצויי פיטורים.
 • חופשה ללא תשלום שניתנה לעובד בהסכמת המעסיק (להבדיל מחופשה ללא תשלום שלקח העובד ללא הסכמת המעסיק) אינה מנתקת את רצף העבודה לצורך קביעת עצם הזכאות לפיצויי פיטורים.

ביטוח פנסיוני

טיפ
עובדת משק הבית יכולה לשמור על הזכויות שצברה, גם אם הופסקה עבודתה והופסקו ההפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני, וזאת באמצעות הסדר ריסק או באמצעות הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

דמי אבטלה לעובדי משק בית שהוצאו לחל"ת

 • עובדי משק בית מתחת לגיל 67 שהוצאו לחופשה ללא תשלום של 30 יום או יותר החל מה-01.03.2020 עקב התפשטות הקורונה, עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה, למרות שלא פוטרו.
 • הזכאות לדמי אבטלה חלה גם אם העובדת הוצאה לחל"ת למשך 30 יום לפחות ע"י חלק מהמעסיקים, והיא ממשיכה לעבוד רק אצל חלק מהמעסיקים. למידע נוסף לחצו כאן.

פיטורים של עובדת משק בית

 • להרחבה בנושא פיטורי עובדת משק בית ראו כאן

הוצאת העובדת לחופשה כפויה

 • עבור עובדת משק בית שצברה מספיק ימי חופשה, קיימת אופציה להוציאה לחופשה מרוכזת בתקופה זה.
 • מותר למעסיק לדרוש מהעובדת לנצל את ימי החופשה בתקופה זו.
 • אסור למעסיק לדרוש מהעובדת לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צברה.
 • על המעסיק לתת התראה מראש על היציאה המתוכננת לחופשה, ואם מדובר בחופשה של שבוע או יותר, יש להודיע עליה לעובד שבועיים מראש.
שימו לב
בניגוד לחל"ת או פיטורים, במצב של חופשה כפויה, יש לשלם לעובדת על ימים אלה והיא ממשיכה לצבור זכויות סוציאליות

דמי אבטלה

דמי אבטלה לעובדת שיצאה לחל"ת

 • עובדת משק בית מתחת לגיל 67 שהוצאה לחופשה ללא תשלום של 30 יום או יותר החל מה-01.03.2020 עקב התפשטות הקורונה, עשוייה להיות זכאית לדמי אבטלה, למרות שלא פוטרה.
 • העובדת תהיה זכאית לדמי אבטלה בתנאי שתעמוד בשאר תנאי הזכאות.
דוגמה
העובד צריך להיות תושב ישראל (או תושב ארעי, עם אשרה/רשיון מסוג א1), לצבור את תקופת האכשרה הנדרשת ולהיות מתחת לגיל 67.
 • הזכאות לדמי אבטלה חלה גם אם העובדת הוצאה לחל"ת למשך 30 יום לפחות ע"י חלק מהמעסיקים, והיא ממשיכה לעבוד רק אצל חלק מהמעסיקים.
 • כדי לקבל דמי אבטלה על העובדת להירשם באתר שירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה. עובדת שתרשם באתר שירות התעסוקה עד ליום 31.03.2020 , תאריך תחילת הזכאות שלה לקבלת דמי אבלטה יהיה התהיה זכאית לדמי אבטלה (בתנאי שהיא עומדת בתנאי הזכאות ) החל 15.03.2020.
 • לאחר הרישום באתר שירות התעסוקה יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי .כדי לקצר את זמן הטיפול בתביעה,מומלץ להגיש את התביעה באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי ולציין בסיבת הפסקת עבודה: השעייה מעבודה. יחד עם זאת ניתן להדפיס תביעה ידני ולשלוח אותו באמצעות הדואר
 • לתביעה יש לצרף .טופס העסקה ושכר (בל/1514)ולציין בסיבת הפסקת העבודה: סיבה אחרת- משבר הקורונה, או לחלופין לצרף מכתב מהמעסיק , הכולל את כל המידע הנדרש בטופס העסקה ושכר.
 • אם לעובדת יש מספר מעסיקים - יש לצרף אישור כאמור מכל המעסיקים, גם מהמעסיקים שהוציאו את העובדת לחל"ת וגם מהמעסיקים שהעובדת ממשיכה לעבוד אצלם.
 • למידע נוסף ראו :

דמי אבטלה לעובדת שפוטרה

 • עובדת שפוטרה ועומדת בתנאי הזכאות לדמי אבטלה יכולה להרשם באתר משרד התעסוקה ולמלא טופס תביעה לדמי אבטלה בצירוף המסמכים הנדרשים, כמצוין למעלה. בסיבת הפסקת העבודה יש לציין פיטורים.

דמי אבטלה לעובדת המועסקת במספר מקומות עבודה, אשר מחלקן הוצאה לחל"ת או פוטרה

 • הזכאות לדמי אבטלה עשויה לחול גם אם העובדת הוצאה לחל"ת למשך 30 יום לפחות ע" חלק מהמעסיקים, וממשיכה לעבוד אצל חלק מהמעסיקים.
 • לטופס התביעה לדמי אבטלה יש לצרף ר מכל המעסיקים של העובדת , גם מהמעסיקים שהוציאו את העובדת לחל"ת וגם מהמעסיקים שהעובדת ממשיכה לעבוד אצלם אישור תקופת העסקה ושכר (בל/1514) ולציין בסיבת הפסקת העבודה: סיבה אחרת- משבר הקורונה, או לחלופין לצרף מכתבים מכל אחד מהמעסיקים, הכוללים את כל המידע הנדרש בטופס אישור תקופת העסקה ושכר.
 • מדי חודש יהיה על העובדת להמציא אשורים לביטוח לאומי על הכנסותיה מהמעסיקים שאצלם ממשיכה לעבוד.
 • עובדת שמקבל דמי אבטלה ובמקביל עובדת בעבודה חלקית רשאי לבחור בין 2 אפשרויות:
  1. לא לקבל דמי אבטלה עבור הימים שבהם הוא עובד בעבודתו החלקית. במקרה זה הימים שעבד בהם לא ינוכו ממכסת ימי האבטלה המקסימלית שלו.
  2. לקבל דמי אבטלה מופחתים (לאחר שיופחת מהם סכום השכר שקיבל בימים שעבד). במקרה כזה הימים שעבד בהם ידווחו כימי אבטלה וינוכו ממכסת ימי האבטלה שלו.
 • למידע נוסף ראו עבודה חלקית בתקופת הזכאות לדמי אבטלה

הבטחת הכנסה

 • עובדת משק בית שפוטרה או הוצאה לחל"ת ואינה עונה על תנאי הזכאות לקבל דמי אבטלה יכולה לבדוק את זכאותה להבטחת הכנסה.
 • עובדת משק בית שפוטרה או הוצאה לחל"ת מכל או חלק מעבודותיה, וכעת זכאית לדמי אבטלה - עשויה להיות זכאית בנוסף לכך גם ל השלמת הכנסה, במידה ודמי האבטלה שנקבעו לה, נמוכים מסכום הגמלה.
 • עובדת משק בית שקיבלה השלמת הכנסה כעובדת בשכר נמוך וכעת נאלצת לצמצם או להפסיק את עבודתה בשל משבר הקורונה, תמשיך לקבל אתהשלמת ההכנסה עבור החודשים מרץ ואפריל 2020.
 • למידע נוסף ראו:

גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎*9687 רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה מקוונת
משרד הרווחה
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) *9848
 • מוקד מיסוי מקרקעין *4954
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה *2383
בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה *2119
לשכת עורכי הדין ייעוץ משפטי ראשוני בדיני משפחה, עבודה, ביטוח לאומי והוצאה לפועל 050-5588072 לפניות בווטסאפ
חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
מרכז רותם ותוכנית יתד מוקדי סיוע לצעירי יתד בעברית ובערבית למספרי המוקדים
קופות החולים-

טיפולים נפשיים בטלפון (חינם)

 • *2708
 • *3028
 • *3833
 • מוקדי "לאומית":
  • עמך 02-6335209
  • בית חם 073-2800539
  • תפארת בית חם (בערבית) 04-6111891
עמותת אלה קו חם למי שנמצאים במצוקה נפשית (למבודדים ולמטפלים) 050-9949244
ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
סה"ר- סיוע והקשבה ברשת סיוע רגשי באמצעים דיגיטליים לאנשים במצוקה נפשית
אלראז ייעוץ תמיכה וטיפול למשפחות בשפה הערבית 052-6363924, 04-6746688
ארגון "אלפג'ר אלג'דיד" הקו החם - קו חירום בחברה הבדואית להתמודדות עם משבר הקורונה הקו פועל בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-16:00 08-9966561
אנוש קו תמיכה להורים ולצעירים בגילאי 12-25 החווים משבר נפשי 054-9299723
משרד העלייה והקליטה בשיתוף עם מרכז משאבים ייעוץ ותמיכה רגשית לעולים על רקע משבר הקורונה ב-5 שפות

ימים א'-ה' משעה 16:00 עד 21:00

סיוע למבודדי בית

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
עמותת תפוח בשיתוף המשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (אופן השימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
 • 055-2750238 לעברית (להתקשר או לשלוח את המילה "עזרה")
 • 055-2750239 לערבית (العربية) (להתקשר או לשלוח את המילה "مساعده")
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית *3284

הרחבות ופירסומים