(חקיקה ונהלים)
(סמכויות הנאמן)
 
שורה 40: שורה 40:
 
{{הערת עריכה|הערה= למצוא ניסוח/לפצל את הסמכות בנוגע לפשרה. זה חלק מההחלטה שצריכה להתקבל לגבי השימוש ב"חייב" או "יחיד" (לפי החוק כשמדובר באדם) |חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 12:59, 19 ביוני 2019 (IDT)}}
 
{{הערת עריכה|הערה= למצוא ניסוח/לפצל את הסמכות בנוגע לפשרה. זה חלק מההחלטה שצריכה להתקבל לגבי השימוש ב"חייב" או "יחיד" (לפי החוק כשמדובר באדם) |חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 12:59, 19 ביוני 2019 (IDT)}}
 
{{הערת עריכה|הערה= שוב, צריך לחשוב איך מעבירים את "קופת הנשייה"- אולי ערך מושג ואז לקשר אליו גם את כל הערכים שעוסקים בקופת הנשייה|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 12:59, 19 ביוני 2019 (IDT)}}
 
{{הערת עריכה|הערה= שוב, צריך לחשוב איך מעבירים את "קופת הנשייה"- אולי ערך מושג ואז לקשר אליו גם את כל הערכים שעוסקים בקופת הנשייה|חתימה=[[משתמש:נואל גולדנברג|נואֶל גולדנברג]] ([[שיחת משתמש:נואל גולדנברג|שיחה]]) 12:59, 19 ביוני 2019 (IDT)}}
==
+
 
 
{{הערת עריכה|הערה= בהמשך לשיחה עם הילה, ציינה כי יש גם להוסיף כאן את סע' 139: 139. '''פנייה לבית המשפט או לממונה בידי מי שנפגע מפעולת הנאמן'''. 1.  
 
{{הערת עריכה|הערה= בהמשך לשיחה עם הילה, ציינה כי יש גם להוסיף כאן את סע' 139: 139. '''פנייה לבית המשפט או לממונה בידי מי שנפגע מפעולת הנאמן'''. 1.  
 
'''היחיד''' הרואה את עצמו נפגע או עלול להיפגע מהחלטה של הנאמן או מפעולה שעשה או שבכוונתו לעשות או ממחדל של הנאמן, רשאי לפנות '''לממונה''' בבקשה לבטל או לשנות את ההחלטה או הפעולה או לתת כל הוראה אחרת שיראה לנכון.
 
'''היחיד''' הרואה את עצמו נפגע או עלול להיפגע מהחלטה של הנאמן או מפעולה שעשה או שבכוונתו לעשות או ממחדל של הנאמן, רשאי לפנות '''לממונה''' בבקשה לבטל או לשנות את ההחלטה או הפעולה או לתת כל הוראה אחרת שיראה לנכון.

גרסה אחרונה מ־03:06, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

עם מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, ממונה נאמן מטעם הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
תפקידו, בין היתר, הוא בדיקת מצבו הכלכלי של האדם עם החובות, הכרעה בתביעות חוב ויישום הצו לשיקום כלכלי
ישנן פעולות וסמכויות שעל הנאמן לקבל עבורן אישור מראש מהממונה על הליכי חדלות פירעון
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019, ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
הערת עריכה
לחשוב על מונח אחר ל "קופת הנשייה", גם פה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 09:29, 23 ביולי 2019 (IDT)

נאמן הוא ככלל, עורך-דין בעל ניסיון בהליכי חדלות פירעון, אשר פועל מטעם הממונה על הליכי חדלות פירעון וממונה על-ידו בעת מתן צו לפתיחת הליכים.

 • הנאמן ממלא תפקידים שונים במסגרת הליכי חדלות פירעון ולשם מילוי תפקידו, מוענקות לו סמכויות שונות, חלקן דורשות אישור מראש מהממונה.
 • במסגרת תפקידו והפעלת סמכויותיו, על הנאמן לשמור על כבודו של האדם עם החובות וכן להגן על עניינם של הנושים (מי שהאדם חייב להם).
הערת עריכה
לרוב אלו עורכי דין אבל החוק אומר שגם מי שהוא רואה חשבון, אני מתלבט אם להוסיף את רואה החשבון
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:37, 23 ביולי 2019 (IDT)

תפקידי הנאמן

 • לבדוק את מצבו הכלכלי של האדם עם החובות ואת הנסיבות שהובילו אותו למצב זה.
 • להכריע (להחליט) בתביעות החוב שמגישים הנושים.
 • לפעול לכינוס (איסוף וריכוז) וניהול הנכסים שבקופת הנשייה.
 • לפקח על עמידתו של האדם עם החובות בתנאי הצו לשיקום כלכלי.
 • לפעול למימוש הנכסים שבקופת הנשייה וחלוקתם לנושים.
 • להגיש דוחות לממונה.
הערת עריכה
ערך על תביעות חוב? ובגדול איך ומתי להגיש אותם?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:04, 23 ביולי 2019 (IDT)

סמכויות הנאמן

 • הנאמן, ככלל, פועל בשם האדם עם החובות ולכן, כל פעולה שהאדם היה יכול לעשות בנכסים שלו בעצמו, גם הנאמן יכול לעשות אותה.

פעולות שהנאמן נדרש לקבל אישור מהממונה כדי לבצען

 • לנהל תביעות משפטיות (כתובע או כנתבע) בשמו של האדם עם החובות.
 • להעסיק מישהו מטעמו כדי לסייע לו בביצוע תפקידו כנאמן.
 • לפרוע (להחזיר) את חובם של נושים מסוג מסויים.
 • להגיע לפשרה עם נושה או עם מי שחייב כספים לאדם עם החובות, בנוגע לגובה של החוב ואופן תשלומו, אם תהיה לפשרה השפעה מהותית על הנכסים שבקופת הנשייה.
הערת עריכה
איזה סוג מסוים של נושים? אולי לעשות דף או ערך על נושים, מבחינת סדרי עדיפויות או כללי החלוקה, בתמצית ובפשטות (עד כמה שאפשר לתמצת ולפשט נושא כזה)
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:59, 19 ביוני 2019 (IDT)
הערת עריכה
למצוא ניסוח/לפצל את הסמכות בנוגע לפשרה. זה חלק מההחלטה שצריכה להתקבל לגבי השימוש ב"חייב" או "יחיד" (לפי החוק כשמדובר באדם)
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:59, 19 ביוני 2019 (IDT)
הערת עריכה
שוב, צריך לחשוב איך מעבירים את "קופת הנשייה"- אולי ערך מושג ואז לקשר אליו גם את כל הערכים שעוסקים בקופת הנשייה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:59, 19 ביוני 2019 (IDT)
הערת עריכה
בהמשך לשיחה עם הילה, ציינה כי יש גם להוסיף כאן את סע' 139: 139. פנייה לבית המשפט או לממונה בידי מי שנפגע מפעולת הנאמן. 1.

היחיד הרואה את עצמו נפגע או עלול להיפגע מהחלטה של הנאמן או מפעולה שעשה או שבכוונתו לעשות או ממחדל של הנאמן, רשאי לפנות לממונה בבקשה לבטל או לשנות את ההחלטה או הפעולה או לתת כל הוראה אחרת שיראה לנכון.

2. אדם אחר הרואה את עצמו נפגע או עלול להיפגע מהחלטה של הנאמן או מפעולה שעשה או שבכוונתו לעשות או ממחדל של הנאמן, רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל או לשנות את ההחלטה או הפעולה או לתת כל הוראה אחרת שיראה לנכון. העתק מהבקשה יישלח לממונה וליחיד
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:38, 26 באוגוסט 2019 (IDT)

הפסקה וסיום כהונת הנאמן

 • נאמן שביצע את תפקידו וסיים אותו, נדרש להגיש דוח מסכם על פעולתו ולאחר מכן הממונה על הליכי חדלות פרעון יורה על סיום הכהונה.
 • בית המשפט רשאי להפסיק כהונה של נאמן מיוזמתו או לבקשת הנאמן עצמו, בעל עניין או הממונה על הליכי חדלות פירעון, מכל אחת מהסיבות הבאות:
  • הנאמן לא ממלא את תפקידו כראוי.
  • הנאמן לא יכול למלא את תפקידו באופן רצוף וקבוע (כגון מחלה, מאסר וכו').
  • אחד מהתנאים והדרישות שהנאמן היה צריך למלא כדי להתמנות לתפקיד, כבר לא מתקיים.
הערת עריכה
לגבי המאסר כדוגמא, אני מתלבט אם זה עלול להעביר מסר מסוים ולפיו יש סיכוי שהנאמן יישב בכלא, כמו שיש סיכוי אולי שהוא יחלה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:08, 19 ביוני 2019 (IDT)
הערת עריכה
הערה כללית שרלוונטית לכל הפורטל לגבי השימוש בשם המלא "הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי" או רק ב"ממונה על הליכי חדלות פירעון" נגיד את השם המלא נציין בערכים מסוימים, יותר "רשמיים", בדגש הממשל או בדגש אחר או פעם אחת בתחילת הערך ואז בהמשך את הקיצור
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:13, 23 ביולי 2019 (IDT)
הערת עריכה
בעל עניין בהפסקת כהונה, לבדוק למה הכוונה בדיוק בהקשר של יחיד, אולי דוגמאות
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה)

השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו עולה על 150,000 ש"ח

הגשת בקשה ידנית או מקוונת
צו לפתיחת הליכים
+
הטלת הגבלות
+
מינוי נאמן
בדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
+
הצעת הממונה לתכנית לשיקום כלכלי
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר
הערת עריכה
האם הממונה יכול לתת הפטר לאלתר? ואם הוא נותן איך מערערים על זה או אם לא ניתן אם יש אפשרות לערער על זה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:02, 18 באוגוסט 2019 (IDT)

השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו נמוך מ-150,000 ש"ח

הגשת בקשה ידנית או מקוונת
ישיבת הסדר תשלומים
או
(אם לא גובש הסדר תשלומים):

צו לפתיחת הליכים
+
הטלת הגבלות
+
מינוי נאמן
בדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר

חקיקה ונהלים