מ (מדור תשלומים -> אגף שירות למעסיקים)
מ (מדור תשלומים -> אגף שירות למעסיקים)
שורה 31: שורה 31:
  
 
==ניכויים שניתן על פי הדין לנכות משכר העובד==
 
==ניכויים שניתן על פי הדין לנכות משכר העובד==
*# '''מס הכנסה''' - מעסיק של [[ העסקת עובדים פלסטינים| עובד פלסטיני]] בישראל,  מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד מס הכנסה בהתאם ל[[מדרגות מס הכנסה]]  ו[[חדש:נקודות זיכוי לעובדים פלסטינים| נקודות הזיכוי]] להם זכאי העובד,  ולהעביר את תשלומי  המס למדור התשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]] .
+
*# '''מס הכנסה''' - מעסיק של [[ העסקת עובדים פלסטינים| עובד פלסטיני]] בישראל,  מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד מס הכנסה בהתאם ל[[מדרגות מס הכנסה]]  ו[[חדש:נקודות זיכוי לעובדים פלסטינים| נקודות הזיכוי]] להם זכאי העובד,  ולהעביר את תשלומי  המס לאגף שירות למעסיקים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]] .
 
*#*מי שמעסיק עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות, יעביר את תשלומי המס ישירות לרשויות המס.
 
*#*מי שמעסיק עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות, יעביר את תשלומי המס ישירות לרשויות המס.
 
*#* למידע נוסף ראו [[חדש:ניכוי מס הכנסה מעובדים פלסטינים]]
 
*#* למידע נוסף ראו [[חדש:ניכוי מס הכנסה מעובדים פלסטינים]]
שורה 38: שורה 38:
 
*#*  שיעור דמי הביטוח הלאומי  לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות הנו שונה והמעסיק יעביר את  התשלומים ישירות למוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו [[חדש: תשלום דמי ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות]].
 
*#*  שיעור דמי הביטוח הלאומי  לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות הנו שונה והמעסיק יעביר את  התשלומים ישירות למוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו [[חדש: תשלום דמי ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות]].
 
*# '''היטל השוואה''' -  מעסיק של עובד פלסטיני המועסק כדין בישראל רשאי לנכות משכר העובד את חלקו  של העובד בהיטל ההשוואה, הנועד להשוות את עלות השכר של העובד הפלסטיני המועסק בישראל לזו של עובד ישראלי.
 
*# '''היטל השוואה''' -  מעסיק של עובד פלסטיני המועסק כדין בישראל רשאי לנכות משכר העובד את חלקו  של העובד בהיטל ההשוואה, הנועד להשוות את עלות השכר של העובד הפלסטיני המועסק בישראל לזו של עובד ישראלי.
*#*  המעסיק יעביר את  התשלום למדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה .
+
*#*  המעסיק יעביר את  התשלום לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה .
 
*#* חובה זו אינה חלה על העסקת עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות, והמעסיק לא יפריש ולא ינכה היטל השוואה עבור עובדים פלסטינים אלה.
 
*#* חובה זו אינה חלה על העסקת עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות, והמעסיק לא יפריש ולא ינכה היטל השוואה עבור עובדים פלסטינים אלה.
 
*#*  למידע נוסף ראו: [[חדש:היטל השוואה לעובדים פלסטינים העובדים בישראל]]
 
*#*  למידע נוסף ראו: [[חדש:היטל השוואה לעובדים פלסטינים העובדים בישראל]]
שורה 44: שורה 44:
 
*#* שיעור הניכוי  משכר העובד לעובדים  פלסטינים בענף החקלאות, התעשייה, השירותים והמלונאות עומד על 6% משכר  העובד  החודשי(החל מחודש מינואר 2017.)
 
*#* שיעור הניכוי  משכר העובד לעובדים  פלסטינים בענף החקלאות, התעשייה, השירותים והמלונאות עומד על 6% משכר  העובד  החודשי(החל מחודש מינואר 2017.)
 
*#* שיעור הניכוי משכר העובד לעובדים פלסטינים בענף הבנין עומד על 6.6% משכר העובד החודשי.
 
*#* שיעור הניכוי משכר העובד לעובדים פלסטינים בענף הבנין עומד על 6.6% משכר העובד החודשי.
*#*המעסיק יעביר  מדי חודש למדור התשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]]  את נתוני דיווח השכר והנוכחות של  כל עובד, וישלם באמצעות אתר התשלומים הממשלתי את ההפרשות והניכויים לביטוח הפנסיוני החלים עליו על פי הודעת המדור.
+
*#*המעסיק יעביר  מדי חודש לאגף שירות למעסיקים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]]  את נתוני דיווח השכר והנוכחות של  כל עובד, וישלם באמצעות אתר התשלומים הממשלתי את ההפרשות והניכויים לביטוח הפנסיוני החלים עליו על פי הודעת המדור.
 
*#*מי שמעסיק עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות - מאחר ואי אפשר לבצע הפרשות לקרן פנסיה, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש במקרה זה אסור למעסיק לנכות  מדי חודש את חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני  . למידע נוסף ראו [[חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות]].
 
*#*מי שמעסיק עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות - מאחר ואי אפשר לבצע הפרשות לקרן פנסיה, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש במקרה זה אסור למעסיק לנכות  מדי חודש את חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני  . למידע נוסף ראו [[חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות]].
*#* '''ביטוח בריאות''' -מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד 93 ש"ח  בחודש עבור ביטוח בריאות ולהעביר סכום זה למדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש. למידע נוסף ראו : [[[[חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים]]  
+
*#* '''ביטוח בריאות''' -מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד 93 ש"ח  בחודש עבור ביטוח בריאות ולהעביר סכום זה לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש. למידע נוסף ראו : [[[[חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים]]  
 
*#* מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות  מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי, והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות. למידע נוסף ראו [[חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות]]
 
*#* מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות  מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי, והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות. למידע נוסף ראו [[חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות]]
 
*# '''דמי טיפול ארגוני'''- מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד פלסטיני המועסק כדין דמי טיפול ארגוני בשיעור 0.75% מהשכר החודשי  של העובד ועד לסכום מקסימלי של 130.98 ש"ח.
 
*# '''דמי טיפול ארגוני'''- מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד פלסטיני המועסק כדין דמי טיפול ארגוני בשיעור 0.75% מהשכר החודשי  של העובד ועד לסכום מקסימלי של 130.98 ש"ח.

גרסה מ־22:02, 10 בדצמבר 2019

הקדמה:

מעסיקים של עובדים פלסטינים רשאים לנכות משכר העובד ניכויים המותרים על פי חוק בלבד
מעסיק המנכה משכר העובד הפלסטיני ניכויים שאינם מורשים בחוק עובר עבירה פלילית
למידע נוסף ראו ריכוז הפרשות (מעסיק) וניכויים (עובד) משכר עובדים פלסטינים מאי 2019, רשות האוכלוסין וההגירה


מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד פלסטיני המועסק בישראל כדין ניכויים המותרים על פי החוק בלבד.

 • המעסיק אינו רשאי לנכות משכר העובד סכומים בגין אגרות ששילם לרשויות עבור אשרת עבודה לעובדים פלסטינים . אגרות אלה חלות על המעסיק בלבד.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין.
 • מעסיקים של עובדים פלסטינים

ניכויים שניתן על פי הדין לנכות משכר העובד

  1. מס הכנסה - מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד מס הכנסה בהתאם למדרגות מס הכנסה ו נקודות הזיכוי להם זכאי העובד, ולהעביר את תשלומי המס לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה .
  2. ביטוח לאומי - מעסיק רשאי לנכות משכר העובד פלסטיני המועסק כדין בישראל את חלקו של העובד בדמי הביטוח הלאומי, ולהעביר את תשלומי המס לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה. מעסיק של עובד פלסטיני באזור יהודה ושומרון יעביר את תשלומי המס שניכה מהעובדים ישירות למוסד לביטוח לאומי ולא באמצעות אגף שירות למעסיקים.
  3. היטל השוואה - מעסיק של עובד פלסטיני המועסק כדין בישראל רשאי לנכות משכר העובד את חלקו של העובד בהיטל ההשוואה, הנועד להשוות את עלות השכר של העובד הפלסטיני המועסק בישראל לזו של עובד ישראלי.
   • המעסיק יעביר את התשלום לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה .
   • חובה זו אינה חלה על העסקת עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות, והמעסיק לא יפריש ולא ינכה היטל השוואה עבור עובדים פלסטינים אלה.
   • למידע נוסף ראו: חדש:היטל השוואה לעובדים פלסטינים העובדים בישראל
  4. ביטוח פנסיוני- מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד פלסטיני המועסק כדין את חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני ולהעביר תשלומים אלה לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה .למידע נוסף ראו חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים:
   • שיעור הניכוי משכר העובד לעובדים פלסטינים בענף החקלאות, התעשייה, השירותים והמלונאות עומד על 6% משכר העובד החודשי(החל מחודש מינואר 2017.)
   • שיעור הניכוי משכר העובד לעובדים פלסטינים בענף הבנין עומד על 6.6% משכר העובד החודשי.
   • המעסיק יעביר מדי חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה את נתוני דיווח השכר והנוכחות של כל עובד, וישלם באמצעות אתר התשלומים הממשלתי את ההפרשות והניכויים לביטוח הפנסיוני החלים עליו על פי הודעת המדור.
   • מי שמעסיק עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות - מאחר ואי אפשר לבצע הפרשות לקרן פנסיה, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש במקרה זה אסור למעסיק לנכות מדי חודש את חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני . למידע נוסף ראו חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
   • ביטוח בריאות -מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד 93 ש"ח בחודש עבור ביטוח בריאות ולהעביר סכום זה לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש. למידע נוסף ראו : [[חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים
   • מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי, והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות. למידע נוסף ראו חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות
  5. דמי טיפול ארגוני- מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד פלסטיני המועסק כדין דמי טיפול ארגוני בשיעור 0.75% מהשכר החודשי של העובד ועד לסכום מקסימלי של 130.98 ש"ח.
   • תקרת שכר מקסימום לניכוי הינה 17,464 ש"ח לחודש.
   • על המעסיק להעביר את דמי הטיפול הארגוני שניכה משכר העובד לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, אשר יעביר את התשלום לארגון העובדים היציג,בהתאם להסכם הקיבוצי החל על העובד.
  6. מקדמה - המעסיק רשאי לנכות משכר העובד החזר מקדמה שנתנה לעובד על חשבון שכר העבודה, בתנאי שסכום המקדמות לא עולה על שכר העובד עבור שלושה חודשי עבודה.
  7. חוב - מעסיק רשאי לנכות משכר העובד החזר חוב שהעובד חב למעסיק, לפי התחייבות בכתב, כגון: החזר הלוואה. זאת בתנאי שהניכוי מהשכר לא יעלה על רבע מהשכר.
  8. קנס- מעסיק רשאי לנכות משכר העובד סכום שהוטל כקנס משמעת בהתאם להסכם קיבוצי או על פי חיקוק.
  9. תרומה-המעסיק רשאי לנכות משכר העובד תרומות שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו.
הערת עריכה
האם חלה על עובדים פלסטינים השתתפות בהוצאות מגורים?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:28, 17 באפריל 2019 (IDT)
הערת עריכה
האם להוריד את 4 הקריטריונים האחרונים?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:32, 17 באפריל 2019 (IDT)

תהליך מימוש הזכות

 • מעסיק ינכה משכר העובד החודשי את הניכויים המותרים על פי חוק ויעביר את התשלומים לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה או לרשויות הרלוונטיות האחרות, כמפורט למעלה.
 • ניכוי תשלומים שאינם מותרים על פי חוק או ניכוי סכומים גבוהים מאלו שצויינו בערך זה, הם עבירה פלילית שהעונש עליה הוא מאסר של שנה או קנס כספי גבוה.
 • אם מעסיק מנכה משכר העובד תשלומים שלא על פי חוק, יש להגיש תלונה כנגד המעסיק
הערת עריכה
אם המעסיק מנכה תשלומים שלא כדין למי פונים לאגף שירות למעסיקים? הממונה על עובדים זרים? בתי הדין?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:32, 17 באפריל 2019 (IDT)

הגשת תלונה בגין הפרת זכויות העובד

ארגוני סיוע

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

גורמי ממשל

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

חקיקה ונהלים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

הרחבות ופרסומים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים