מ (מדור תשלומים -> אגף שירות למעסיקים)
מ (מדור תשלומים -> אגף שירות למעסיקים)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  =  מעסיק של [[ העסקת עובדים פלסטינים| עובד פלסטיני]] בישראל,  מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד מס הכנסה בהתאם ל[[מדרגות מס הכנסה]]  ו[[חדש:נקודות זיכוי לעובדים פלסטינים|נקודות הזיכוי ]] להם זכאי העובד, ולהעביר את תשלומי  המס למדור התשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]]  
+
| מידע  =  מעסיק של [[ העסקת עובדים פלסטינים| עובד פלסטיני]] בישראל,  מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד מס הכנסה בהתאם ל[[מדרגות מס הכנסה]]  ו[[חדש:נקודות זיכוי לעובדים פלסטינים|נקודות הזיכוי ]] להם זכאי העובד, ולהעביר את תשלומי  המס לאגף שירות למעסיקים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]]  
| מידע 2 =  המעסיק יעביר למדור התשלומים מדי חודש את נתוני דיווח השכר והנוכחות של העובד, וישלם באמצעות אתר התשלומים הממשלתי את תשלומי  מס ההכנסה שנוכו משכר העובד, בהתאם להודעת המדור
+
| מידע 2 =  המעסיק יעביר לאגף שירות למעסיקים מדי חודש את נתוני דיווח השכר והנוכחות של העובד, וישלם באמצעות אתר התשלומים הממשלתי את תשלומי  מס ההכנסה שנוכו משכר העובד, בהתאם להודעת המדור
 
|מידע 3= מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר ישראל במסגרת איחוד משפחות, ינכה משכרו של העובד מס הכנסה בהאם למדרגות המס המפורטים לעיל ו [חדש:נקודות זיכוי לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות| נקודות הזיכוי החלים על עובדים אלה]] ויעביר את תשלומי המס ישירות לרשויות מס הכנסה
 
|מידע 3= מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר ישראל במסגרת איחוד משפחות, ינכה משכרו של העובד מס הכנסה בהאם למדרגות המס המפורטים לעיל ו [חדש:נקודות זיכוי לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות| נקודות הזיכוי החלים על עובדים אלה]] ויעביר את תשלומי המס ישירות לרשויות מס הכנסה
 
| ממשל = למידע נוסף ראו : [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/changes_in_taxes_palestinian_workers_2018/he/changes_in_taxes_irs_palestinian_workers_0119.pdf שיעור מס הכנסה לעובדים פלסטינים 2019], אתר רשות האוכלוסין וההגירה
 
| ממשל = למידע נוסף ראו : [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/changes_in_taxes_palestinian_workers_2018/he/changes_in_taxes_irs_palestinian_workers_0119.pdf שיעור מס הכנסה לעובדים פלסטינים 2019], אתר רשות האוכלוסין וההגירה
שורה 17: שורה 17:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
מעסיק של [[עובדים פלסטינים| עובד פלסטיני]] בישראל,  מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד מס הכנסה בהתאם ל[[מדרגות מס הכנסה]]  ו נקודות הזיכוי להם זכאי העובד, ולהעביר את תשלומי  המס למדור התשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]].
+
מעסיק של [[עובדים פלסטינים| עובד פלסטיני]] בישראל,  מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד מס הכנסה בהתאם ל[[מדרגות מס הכנסה]]  ו נקודות הזיכוי להם זכאי העובד, ולהעביר את תשלומי  המס לאגף שירות למעסיקים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]].
 
* אגף שירות למעסיקים מעביר את ההפרשות בגין מס הכנסה לרשויות המס.
 
* אגף שירות למעסיקים מעביר את ההפרשות בגין מס הכנסה לרשויות המס.
  

גרסה מ־22:02, 10 בדצמבר 2019

הקדמה:

נקודות הזיכוי החלים על עובדים אלה]] ויעביר את תשלומי המס ישירות לרשויות מס הכנסה
מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד מס הכנסה בהתאם למדרגות מס הכנסה ונקודות הזיכוי להם זכאי העובד, ולהעביר את תשלומי המס לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה
המעסיק יעביר לאגף שירות למעסיקים מדי חודש את נתוני דיווח השכר והנוכחות של העובד, וישלם באמצעות אתר התשלומים הממשלתי את תשלומי מס ההכנסה שנוכו משכר העובד, בהתאם להודעת המדור
מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר ישראל במסגרת איחוד משפחות, ינכה משכרו של העובד מס הכנסה בהאם למדרגות המס המפורטים לעיל ו [חדש:נקודות זיכוי לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות
למידע נוסף ראו : שיעור מס הכנסה לעובדים פלסטינים 2019, אתר רשות האוכלוסין וההגירה

מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד מס הכנסה בהתאם למדרגות מס הכנסה ו נקודות הזיכוי להם זכאי העובד, ולהעביר את תשלומי המס לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.

  • אגף שירות למעסיקים מעביר את ההפרשות בגין מס הכנסה לרשויות המס.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין.
הערת עריכה
האם שיעור המס לפלסטינים המתגוררים בארץ במסגרת באיחוד משפחות, או העובדים ביהודה ושומרון,מדרגות המס שונות?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 16:12, 1 באפריל 2019 (IDT)

שיעור מדרגות המס מעבודתו האישית של אדם

  • מדרגות המס מופעלות על בסיס הכנסה שנתית (העמודה של ההכנסה החודשית בטבלאות היא לצורך המחשה בלבד).


נקודות זיכוי

שלבי ההליך

עובדים פלסטינים אשר אינם מתגוררים בישראל, אך מועסקים בישראל כדין

  • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים עד ל-5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
  • הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
  • לאחר מכן ישלח למעסיק משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דווח שכר.
  • רק לדיווח שכר שעבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב ההפרשות והניכויים והנתונים ישלחו למעסיקים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובו הסכום שעליהם לשלם.
  • המעסיק ישלם את את תשלומי מס ההכנסה שניכה משכר העובד בהתאם להודעה שהתקבלה מאגף שירות למעסיקים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי.
  • המעסיק יעביר את התשלום עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.

עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים