הקדמה:

נקודות הזיכוי החלים על עובדים אלה]] ויעביר את תשלומי המס ישירות לרשויות מס הכנסה
מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד מס הכנסה בהתאם למדרגות מס הכנסה ונקודות הזיכוי להם זכאי העובד, ולהעביר את תשלומי המס לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה
המעסיק יעביר לאגף שירות למעסיקים מדי חודש את נתוני דיווח השכר והנוכחות של העובד, וישלם באמצעות אתר התשלומים הממשלתי את תשלומי מס ההכנסה שנוכו משכר העובד, בהתאם להודעת המדור
מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר ישראל במסגרת איחוד משפחות, ינכה משכרו של העובד מס הכנסה בהאם למדרגות המס המפורטים לעיל ו [חדש:נקודות זיכוי לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות
למידע נוסף ראו : שיעור מס הכנסה לעובדים פלסטינים 2019, אתר רשות האוכלוסין וההגירה

מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד מס הכנסה בהתאם למדרגות מס הכנסה ו נקודות הזיכוי להם זכאי העובד, ולהעביר את תשלומי המס לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.

 • אגף שירות למעסיקים מעביר את ההפרשות בגין מס הכנסה לרשויות המס.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

הערת עריכה
האם שיעור המס לפלסטינים המתגוררים בארץ במסגרת באיחוד משפחות, או העובדים ביהודה ושומרון,מדרגות המס שונות?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 16:12, 1 באפריל 2019 (IDT)

שיעור מדרגות המס מעבודתו האישית של אדם

 • מדרגות המס מופעלות על בסיס הכנסה שנתית (העמודה של ההכנסה החודשית בטבלאות היא לצורך המחשה בלבד).


נקודות זיכוי

 • למידע אודות נקודות הזיכוי העומדות לזכותםשל עובדים פלסטינים אשר אינם מתגוררים בישראל, אך מועסקים בישראל כדין ראו [[[חדש:נקודות זיכוי לעובדים פלסטינים|נקודות הזיכוי]].
 • למידע אודות נקודות הזיכוי העומדות לזכותם של עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ראו : חדש:נקודות זיכוי לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.

שלבי ההליך

עובדים פלסטינים אשר אינם מתגוררים בישראל, אך מועסקים בישראל כדין

 • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים עד ל-5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
 • הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 • לאחר מכן ישלח למעסיק משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דווח שכר.
 • רק לדיווח שכר שעבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב ההפרשות והניכויים והנתונים ישלחו למעסיקים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובו הסכום שעליהם לשלם.
 • המעסיק ישלם את את תשלומי מס ההכנסה שניכה משכר העובד בהתאם להודעה שהתקבלה מאגף שירות למעסיקים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי.
 • המעסיק יעביר את התשלום עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.

עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות

 • המעסיק ינכה את תשלומי המס משכר עובדים אלה בהתאם למדרגות המס המפורטים למעלה ו נקודות הזיכוי החלים על עובדים אלה ויעביר את תשלומי המס ישירות לרשויות מס הכנסה.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים