(מקומות עבודה בהם הזכות לסרב)
(מקומות עבודה בהם הזכות לסרב לעבוד ביום המנוחה)
שורה 5: שורה 5:
 
*  [[נוער עובד|בני נוער עובדים]] בכל מקומות העבודה ('''כולל''' [[#מקומות עבודה בהם  הזכות  לסרב לעבוד ביום המנוחה אינה חלה |במקומות עבודה בהם הזכות לסרב לעבוד ביום המנוחה אינה חלה]]).
 
*  [[נוער עובד|בני נוער עובדים]] בכל מקומות העבודה ('''כולל''' [[#מקומות עבודה בהם  הזכות  לסרב לעבוד ביום המנוחה אינה חלה |במקומות עבודה בהם הזכות לסרב לעבוד ביום המנוחה אינה חלה]]).
  
===מקומות עבודה בהם הזכות לסרב לעבוד ביום המנוחה===
+
===מקומות עבודה בהם הזכות לסרב לעבוד ביום המנוחה אינה חלה===
 
* מקום עבודה שהוא מפעל או מוסד המופקדים על בטחון הציבור.
 
* מקום עבודה שהוא מפעל או מוסד המופקדים על בטחון הציבור.
 
*  בעבודה הקשורה בביטחון המדינה או בשמירת בטיחותם, שלומם או בריאותם של בני אדם.
 
*  בעבודה הקשורה בביטחון המדינה או בשמירת בטיחותם, שלומם או בריאותם של בני אדם.

גרסה מ־20:49, 8 ביולי 2018

מי זכאי?

מקומות עבודה בהם הזכות לסרב לעבוד ביום המנוחה אינה חלה

  • מקום עבודה שהוא מפעל או מוסד המופקדים על בטחון הציבור.
  • בעבודה הקשורה בביטחון המדינה או בשמירת בטיחותם, שלומם או בריאותם של בני אדם.
  • בעבודה הקשורה באירוח בבתי מלון.
  • בעבודה הקשורה בייצור חשמל והזרמתו.
  • מקומות עבודה (או תפקידים ספציפיים במקומות עבודה) שיינתן לגביהם אישור של ועדת השרים.
  • מקומות עבודה שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליהם: שוטרים, חלק מעובדי המדינה, יורדי ים, עובדי דיג, אנשי צוות אוויר, עובדים בתפקידי הנהלה במשרות אמון אישי ועובדים שתנאי עבודתם אינם מאפשרים פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.