אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

על התלמידים להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעורים מיד בתום ההפסקה. על התלמידים להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח בית הספר ללא קבלת רשות
חוזר מנכ"ל משרד החינוך קובע טווח של תגובות אפשריות במקרה של הפרת ההוראות בנושא נוכחות ועמידה בזמנים
בבתי הספר העל-יסודיים הנוכחות מהווה מרכיב מהציון. למידע נוסף ראו חדש:הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת הישגים בחינוך העל יסודי
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל תשעה/8(ב) מיום 01.04.2015 - אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
 • על התלמידים להגיע בזמן לבית הספר ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.
 • על התלמידים להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח בית הספר ללא קבלת אישור.
 • חובה על בית הספר לכלול בתקנון הבית-ספרי הוראות בנושא איחורים והיעדרויות.
 • בבתי הספר העל-יסודיים הנוכחות בשיעורים מהווה מרכיב מהציון. למידע נוסף ראו חדש:הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת הישגים בחינוך העל יסודי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מוסדות חינוך ותלמידים במערכת החינוך.

טווח התגובות במקרה של הפרת הוראות התקנון בנושא נוכחות ועמידה בזמנים

 • במקרה של הפרה של הוראות תקנון בנושא נוכחות ועמידה בזמנים, יבחר בית הספר תגובות באופן הדרגתי, מטווח התגובות האפשריות המפורטות בחוזר המנכ"ל:
  • תיעוד נוכחות
  • קיום שיחת בירור עם התלמיד
  • יידוע ההורים
  • גיבוש תכנית עם התלמיד לחיזוק אחריותו בנושא הנוכחות
  • הזמנת ההורים לשיחה עם מחנך הכיתה לגיבוש תכנית משותפת למניעת איחורים והיעדרויות משיעורים
  • דרישה להשלמת שעות היעדרות בפעילות למען בית הספר או להשלמת חומר הלימודים
  • עירוב גורמים נוספים בבית הספר: רכז שכבה, יועץ, מנהל
  • עריכת ביקור בית
  • במקרים חוזרים - ביטוי בתעודה בסעיף "נוכחות"
  • פנייה לקצין ביקור סדיר
 • בבתי הספר העל-יסודיים הנוכחות בשיעורים מהווה מרכיב מהציון. מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד במהלך תקופת לימוד כפי שהיא מוגדרת בבית הספר (מחצית, שליש וכד') משוקלל לציון נוכחות על-פי אחד המפתחות המפורטים בחוזר מנכ"ל תשסח/8(א) מיום 01.04.2008 - הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת ההישגים בחינוך העל-יסודי. למידע נוסף ראו חדש:הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת הישגים בחינוך העל יסודי.


למי לפנות במקרה שננקטו דרכי ענישה אסורות?

 • במקרה של נקיטה בדרכי תגובה אסורות ניתן לפנות לאגף א' לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך:
  • כתובת האגף: רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים – 91911
  • מס' הפקס: 02-5602390
  • מוקד שירות חינוך: 1-800-25-00-25
  • קו פתוח לתלמידים: 1-800-25-00-25
  • דואר אלקטרוני לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il
  • דואר אלקטרוני להגשת תלונות: tluna@education.gov.il


חשוב לדעת

 • חוזר מנכ"ל משרד החינוך מפרט דרכי תגובה שאסור לנקוט בהן במקרה של הפרת משמעת. למידע נוסף ראו חדש:דרכי תגובה אסורות בעת הפרת כללי משמעת.
 • בבתי הספר העל-יסודיים הנוכחות בשיעורים מהווה מרכיב מהציון - מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד במהלך תקופת לימוד כפי שמוגדרת בבית הספר (מחצית, שליש וכד') משוקלל לציון נוכחות. למידע נוסף ראו חדש:הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת הישגים בחינוך העל יסודי.

פסקי דין

 • לערך מורחב בנושא פסקי דין בחינוך לחצו כאן.

חקיקה ונהלים