מ (החלפת טקסט – " ," ב־",")
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה עשוי להיות זכאי לפיצויים
+
| מידע  = נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה עשוי להיות זכאי לפיצוי
|מידע2 = אם הנוסע זכאי לפיצויים מכוח כמה חוקים, יצטרך לבחור לפי איזה חוק הוא מעוניין להגיש את דרישתו לפיצוי
+
|מידע2 = אם הנוסע זכאי לפיצויים מכוח כמה חוקים, עליו לבחור לפי איזה חוק הוא מעוניין לדרוש את הפיצוי
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = ברוב המקרים, נוסע שוויתר על מקום מרצונו יהיה זכאי להטבות כפי שיסוכם עם חברת התעופה ולא מכוח החוק
+
| חשוב  =
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = לפרטים נוספים ראו בפסקת [[חדש:פיצוי לנוסע שלא עלה לטיסה בגלל רישום יתר (אוברבוקינג)#חקיקה ונהלים|חקיקה ונהלים]]
+
| ממשל  = לרשימת החוקים ראו בפסקת [[חדש:פיצוי לנוסע שלא עלה לטיסה בגלל רישום יתר (אוברבוקינג)#חקיקה ונהלים|חקיקה ונהלים]]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
שורה 22: שורה 22:
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
חברות התעופה נוהגות למכור כרטיסי טיסה במספר העולה על מספר כסאות הישיבה במטוס, מתוך המחשבה כי חלק מהנוסעים יבטלו את טיסתם. כתוצאה מכך, לעתים נמנע מנוסע לעלות לטיסה בשל רישום יתר (אוברבוקינג). במקרה כזה הנוסע עשוי להיות זכאי לפיצוי.
+
נוסע שרכש כרטיס טיסה ונמנע ממנו לעלות לטיסה בשל רישום יתר (אוברבוקינג) עשוי להיות זכאי לפיצוי, אם חל על טיסתו חוק המזכה אותו בפיצויים.
* יש לציין כי מצב של רישום יתר יהיה גם במקרה שבו חברת התעופה נאלצת להחליף מטוס למטוס בעל קיבולת נמוכה יותר, ובשל כך חלק מהנוסעים לא מורשים לעלות לטיסה.
+
*  רישום יתר לטיסה ייתכן במקרים הבאים:
== מי זכאי? ==
+
# כאשר חברת התעופה מכרה כרטיסי טיסה במספר העולה על מספר כסאות הישיבה במטוס, מתוך הנחה שחלק מהנוסעים יבטלו את טיסתם.  
* נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה, וחל על טיסתו חוק המזכה אותו בפיצויים.
+
# כאשר חברת התעופה נאלצת להחליף את המטוס למטוס בעל קיבולת נמוכה יותר.
 
* יש לבדוק איזה חוק חל על הטיסה, ואם חל יותר מחוק אחד, על הנוסע לבחור לפי איזה חוק הוא מעוניין לקבל פיצויים.
 
* יש לבדוק איזה חוק חל על הטיסה, ואם חל יותר מחוק אחד, על הנוסע לבחור לפי איזה חוק הוא מעוניין לקבל פיצויים.
  
==פיצוי לנוסע שלא הועלה לטיסה לפי החוק הישראלי==
+
==טיסה לפי החוק הישראלי==
===תחולת החוק הישראלי=== <!--אני צריכה לוודא שזה נכון-->
+
=== מי זכאי? === <!--אני צריכה לוודא שזה נכון-->
* החוק הישראלי חל על הטיסות הבאות:
+
* נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה בטיסות הבאות:
** טיסות שיצאו ממדינה זרה והמריאו לישראל.
+
** טיסות שהמריאו ממדינה זרה לישראל.
** טיסות שהמריאו מישראל אל מדינה זרה, ואם הטיסה מופעלת על ידי חברת תעופה ישראלית, יחול החוק הישראלי בלבד.
+
** טיסות שהמריאו מישראל למדינה זרה.
* אם חברת התעופה מסרבת לשלם פיצויים, ניתן לתבוע אותה לפי החוק הישראלי בתוך '''4 שנים''' מיום האיחור בטיסה.
+
* בטיסה שיוצאת מישראל ומופעלת על-ידי חברת תעופה ישראלית יחול החוק הישראלי בלבד.
===סוגי הפיצויים===
+
====  מי לא זכאי ====
* בהתאם לחוק, במצב של רישום יתר, חברת התעופה תפנה לנוסעים ותבדוק מי מהם מוכן לוותר על מקומו בטיסה עבור פיצוי, כפי שיוסכם בין אותו נוסע לבין חברת התעופה. כלומר, הפיצוי במקרה זה אינו כפוף למגבלות החוק ויכול להיות כל פיצוי שיוסכם בין הצדדים (למשל, חברת התעופה תשלם פיצוי לנוסע וגם תשדרג אותו בטיסה הבאה).
+
* חברת התעופה אינה מחויבת לפצות נוסע שלא הועלה לטיסה בשל אחת מהסיבות הבאות:
* אם אין מספיק נוסעים המוכנים לוותר על מקומם וחברת התעופה נאלצת לסרב להעלות נוסעים למטוס, היא חייבת לשלם להם את הפיצויים הבאים:
+
** מצב בריאותו של הנוסע.
** שירותי סיוע - הכוללים מזון ומשקאות, שירותי לינה במקרה שנדרשת שהייה של לילה אחד או יותר עד לטיסה הבאה, שירותי תקשורת, הסעה משדה התעופה ואליו.
+
** לנוסע אין מסמכי נסיעה מתאימים.
** השבת תמורה כרטיס הטיסה ששילם הנוסע '''או''' כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע.  
+
** קיים חשש לפגיעה בבטיחות הטיסה, אלא אם הנוסע הגיע לשדה התעופה 3 שעות לפחות לפני מועד הטיסה המתוכנן ובבדיקה הביטחונית שעבר נמצא כי ניתן להטיסו.
** פיצוי כספי - שסכומו נקבע לפי מרחק הטיסה:
 
**# בטיסה שמרחקה עד 2,000 ק"מ - פיצוי בסך 1,250 ש"ח.
 
**# בטיסה שמרחקה עד 4,500 ק"מ - פיצוי בסך 2,000 ש"ח.
 
**# בטיסה שמרחקה מעל 4,500 ק"מ - פיצוי בסך 3,000 ש"ח.
 
  
===פיצוי כספי אם הנוסע בחר בכרטיס טיסה חלופי===
+
===הליך מימוש הזכות ===
* כאמור, הנוסע רשאי לבחור בין השבת התמורה ששילם לבין כרטיס טיסה חלופי, ובשני המקרים יהיה זכאי גם לפיצוי כספי.
+
* במצב של רישום יתר, חברת התעופה תברר מי מהנוסעים מוכן לוותר על מקומו בטיסה תמורת פיצוי, כפי שיוסכם בין אותו נוסע לבין חברת התעופה (במקרה שנוסע מוכן לוותר על מקומו, הפיצוי אינו כפוף למגבלות החוק ויכול להיות כל פיצוי שיוסכם בין הצדדים, כגון: פיצוי כספי לנוסע ושדרוג בטיסה הבאה שלו).
* אם הנוסע בחר בכרטיס טיסה חלופי, הוא יהיה זכאי '''למחצית''' בלבד מסכום הפיצוי הכספי האמור לעיל, בתנאי שהאיחור בהגעה ליעד בטיסה החלופית, בהשוואה לטיסה המקורית, עומד בתנאים הבאים:
+
* אם אין מספיק נוסעים המוכנים לוותר על מקומם וחברת התעופה נאלצת לסרב להעלות נוסעים למטוס, היא חייבת לספק להם את אלה:
** אם הטיסה היא במרחק שאינו עולה על 2,000 ק"מ - האיחור אינו עולה על 4 שעות.
+
*# מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה לטיסה הבאה.
** אם הטיסה במרחק של 2,000-4,500 ק"מ - האיחור אינו עולה על 5 שעות.
+
*# שירותי תקשורת.
** אם הטיסה במרחק של מעל 4,500 ק"מ - האיחור אינו עולה על 6 שעות.
+
*# אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר עד לטיסה הבאה - שירותי לינה והסעה משדה התעופה ואליו.
* '''שימו לב:''' למרות האמור לעיל, נוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי '''מלא''', גם במקרה שהוצעה לו '''טיסה חלופית שעומדת בתנאי החוק''', אם הוא סירב לטיסה החלופית בשל אחת מהסיבות הבאות:
+
*# סכום כרטיס הטיסה שהנוסעים שילמו '''או''' כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע.
*# ההצעה לטיסה החלופית לא ניתנה לאדם שנוסע איתו בטיסה (בן/בת זוג, ילד/ה, חבר/ה וכדומה).
+
*# פיצוי כספי, שנקבע לפי מרחק הטיסה:
*# הוא אינו יכול לטוס בטיסה החלופית מטעמי ביטחון, דת או מגבלה רפואית (למשל, אדם שומר שבת שהוצע לו לטוס בשבת).
+
*#* בטיסה למרחק של עד 2,000 ק"מ, פיצוי בסך 1,250 ש"ח.
 +
*#* בטיסה למרחק שבין 2,000 ק"מ ל- 4,500 ק"מ, פיצוי בסך 2,000 ש"ח.
 +
*#* בטיסה למרחק שמעל 4,500 ק"מ, פיצוי בסך 3,000 ש"ח.
 +
*#** אם הנוסע בחר לקבל כרטיס טיסה חלופי במקום את סכום הכרטיס ששילם, חברת התעופה רשאית לשלם פיצוי כספי נמוך יותר לפי מרחק הטיסה, בתנאי שהאיחור בזמן ההגעה ליעד בטיסה החלופית לעומת הטיסה המקורית לא עולה על מספר השעות שנקבע:
 +
*#*** בטיסה למרחק של עד 2,000 ק"מ, כשהאיחור לא עולה על 4 שעות - פיצוי בסך 625 ש"ח.
 +
*#*** בטיסה למרחק שבין 2,000 ק"מ ל- 4,500 ק"מ, כשהאיחור לא עולה על 5 שעות - פיצוי בסך 1,000 ש"ח.
 +
*#*** בטיסה למרחק שמעל 4,500 ק"מ, כשהאיחור לא עולה על 6 שעות - פיצוי בסך 1,500 ש"ח.
 +
*#* בכל מקרה, נוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי מלא, גם אם הוצעה לו טיסה חלופית שמאפשרת פיצוי כספי נמוך יותר והוא סירב לטוס בה בשל אחת מהסיבות הבאות:
 +
*#** הטיסה החלופית לא הוצעה גם לאדם שהוא טס עימו (בן/בת זוג, ילד/ה, חבר/ה וכו').
 +
*#** הוא אינו יכול לטוס בטיסה החלופית מטעמי ביטחון, מגבלה רפואית או דת (למשל, אדם שומר שבת שהוצע לו לטוס בשבת).
 
===השבת התמורה ששילם הנוסע אם לא בחר בכרטיס טיסה חלופי במקרה של קונקשן (חניית ביניים) ===
 
===השבת התמורה ששילם הנוסע אם לא בחר בכרטיס טיסה חלופי במקרה של קונקשן (חניית ביניים) ===
 
* נוסע שרכש כרטיס לטיסה שכוללת חניית ביניים וסירב לכרטיס חלופי, עשוי להיות זכאי להשבת הסכום ששילם עבור הכרטיס, גם אם נמנע ממנו לעלות רק לקטע אחד של הטיסה.
 
* נוסע שרכש כרטיס לטיסה שכוללת חניית ביניים וסירב לכרטיס חלופי, עשוי להיות זכאי להשבת הסכום ששילם עבור הכרטיס, גם אם נמנע ממנו לעלות רק לקטע אחד של הטיסה.
שורה 78: שורה 83:
 
* אם בשובו ארצה,הנוסע לא הועלה לטיסה מפריז לתל אביב, הנוסע יהיה זכאי למחצית מהתמורה ששילם עבור הכרטיס.
 
* אם בשובו ארצה,הנוסע לא הועלה לטיסה מפריז לתל אביב, הנוסע יהיה זכאי למחצית מהתמורה ששילם עבור הכרטיס.
 
* בנוסף, הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי.}}
 
* בנוסף, הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי.}}
 
+
=== חשוב לדעת ===
===מתי לא תהיה חובה לתת פיצוי===
+
* אם חברת התעופה מסרבת לשלם פיצויים, ניתן לתבוע אותה לפי החוק הישראלי בתוך '''4 שנים''' מיום האיחור בטיסה.
* חברת התעופה תהיה פטורה מלפצות נוסע שלא הועלה לטיסה, אם הוא לא הועלה בשל אחת מהסיבות הבאות:
 
** בשל מצב בריאותו של הנוסע.
 
** אם אין בידיו מסמכי נסיעה מתאימים.
 
** בשל חשש לפגיעה בבטיחות הטיסה. במקרה זה, חברת התעופה '''כן''' תהיה חייבת לפצות את הנוסע אם התקיימו '''כל''' התנאים הבאים:
 
**# הנוסע הגיע לשדה התעופה 3 שעות לפחות לפני מועד הטיסה המתוכנן.
 
**# הנוסע שיתף פעולה בבדיקה הביטחונית שנערכה לגביו, ובתום הבדיקה נמצא כי ניתן להטיסו.
 
**# מסמכי הנסיעה של הנוסע תקינים.
 
  
 
==פיצוי לנוסע שלא הועלה לטיסה לפי חוקי האיחוד האירופי==
 
==פיצוי לנוסע שלא הועלה לטיסה לפי חוקי האיחוד האירופי==

גרסה מ־13:22, 15 בספטמבר 2019

הקדמה:

נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה עשוי להיות זכאי לפיצוי
אם הנוסע זכאי לפיצויים מכוח כמה חוקים, עליו לבחור לפי איזה חוק הוא מעוניין לדרוש את הפיצוי
לרשימת החוקים ראו בפסקת חקיקה ונהלים


נוסע שרכש כרטיס טיסה ונמנע ממנו לעלות לטיסה בשל רישום יתר (אוברבוקינג) עשוי להיות זכאי לפיצוי, אם חל על טיסתו חוק המזכה אותו בפיצויים.

 • רישום יתר לטיסה ייתכן במקרים הבאים:
 1. כאשר חברת התעופה מכרה כרטיסי טיסה במספר העולה על מספר כסאות הישיבה במטוס, מתוך הנחה שחלק מהנוסעים יבטלו את טיסתם.
 2. כאשר חברת התעופה נאלצת להחליף את המטוס למטוס בעל קיבולת נמוכה יותר.
 • יש לבדוק איזה חוק חל על הטיסה, ואם חל יותר מחוק אחד, על הנוסע לבחור לפי איזה חוק הוא מעוניין לקבל פיצויים.

טיסה לפי החוק הישראלי

מי זכאי?

 • נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה בטיסות הבאות:
  • טיסות שהמריאו ממדינה זרה לישראל.
  • טיסות שהמריאו מישראל למדינה זרה.
 • בטיסה שיוצאת מישראל ומופעלת על-ידי חברת תעופה ישראלית יחול החוק הישראלי בלבד.

מי לא זכאי

 • חברת התעופה אינה מחויבת לפצות נוסע שלא הועלה לטיסה בשל אחת מהסיבות הבאות:
  • מצב בריאותו של הנוסע.
  • לנוסע אין מסמכי נסיעה מתאימים.
  • קיים חשש לפגיעה בבטיחות הטיסה, אלא אם הנוסע הגיע לשדה התעופה 3 שעות לפחות לפני מועד הטיסה המתוכנן ובבדיקה הביטחונית שעבר נמצא כי ניתן להטיסו.

הליך מימוש הזכות

 • במצב של רישום יתר, חברת התעופה תברר מי מהנוסעים מוכן לוותר על מקומו בטיסה תמורת פיצוי, כפי שיוסכם בין אותו נוסע לבין חברת התעופה (במקרה שנוסע מוכן לוותר על מקומו, הפיצוי אינו כפוף למגבלות החוק ויכול להיות כל פיצוי שיוסכם בין הצדדים, כגון: פיצוי כספי לנוסע ושדרוג בטיסה הבאה שלו).
 • אם אין מספיק נוסעים המוכנים לוותר על מקומם וחברת התעופה נאלצת לסרב להעלות נוסעים למטוס, היא חייבת לספק להם את אלה:
  1. מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה לטיסה הבאה.
  2. שירותי תקשורת.
  3. אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר עד לטיסה הבאה - שירותי לינה והסעה משדה התעופה ואליו.
  4. סכום כרטיס הטיסה שהנוסעים שילמו או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע.
  5. פיצוי כספי, שנקבע לפי מרחק הטיסה:
   • בטיסה למרחק של עד 2,000 ק"מ, פיצוי בסך 1,250 ש"ח.
   • בטיסה למרחק שבין 2,000 ק"מ ל- 4,500 ק"מ, פיצוי בסך 2,000 ש"ח.
   • בטיסה למרחק שמעל 4,500 ק"מ, פיצוי בסך 3,000 ש"ח.
    • אם הנוסע בחר לקבל כרטיס טיסה חלופי במקום את סכום הכרטיס ששילם, חברת התעופה רשאית לשלם פיצוי כספי נמוך יותר לפי מרחק הטיסה, בתנאי שהאיחור בזמן ההגעה ליעד בטיסה החלופית לעומת הטיסה המקורית לא עולה על מספר השעות שנקבע:
     • בטיסה למרחק של עד 2,000 ק"מ, כשהאיחור לא עולה על 4 שעות - פיצוי בסך 625 ש"ח.
     • בטיסה למרחק שבין 2,000 ק"מ ל- 4,500 ק"מ, כשהאיחור לא עולה על 5 שעות - פיצוי בסך 1,000 ש"ח.
     • בטיסה למרחק שמעל 4,500 ק"מ, כשהאיחור לא עולה על 6 שעות - פיצוי בסך 1,500 ש"ח.
   • בכל מקרה, נוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי מלא, גם אם הוצעה לו טיסה חלופית שמאפשרת פיצוי כספי נמוך יותר והוא סירב לטוס בה בשל אחת מהסיבות הבאות:
    • הטיסה החלופית לא הוצעה גם לאדם שהוא טס עימו (בן/בת זוג, ילד/ה, חבר/ה וכו').
    • הוא אינו יכול לטוס בטיסה החלופית מטעמי ביטחון, מגבלה רפואית או דת (למשל, אדם שומר שבת שהוצע לו לטוס בשבת).

השבת התמורה ששילם הנוסע אם לא בחר בכרטיס טיסה חלופי במקרה של קונקשן (חניית ביניים)

 • נוסע שרכש כרטיס לטיסה שכוללת חניית ביניים וסירב לכרטיס חלופי, עשוי להיות זכאי להשבת הסכום ששילם עבור הכרטיס, גם אם נמנע ממנו לעלות רק לקטע אחד של הטיסה.
 • כדי שנוסע יהיה זכאי להשבת תמורה בטיסה הכוללת חניית ביניים, על הטיסה לעמוד בכל תנאים הבאים:
  • הטיסות כוללות חנייה ביניים, המוגדרת כשהות ביעד הביניים עד למשך של 24 שעות.
  • הטיסה נרכשה כהזמנה אחת ולא כטיסות נפרדות.
  • כל הטיסות מופעלות על ידי אותה חברת תעופה.
  • האיחור או הביטול התקיים רק בקטע אחד של הטיסה.

חישוב ההשבה עבור כרטיס בכיוון אחד:

 • אם קטע מהטיסה התקיים בפועל אך הנוסע לא הגיע ליעדו הסופי, הוא יהיה זכאי לקבל בחזרה את מלוא הסכום ששילם עבור הכרטיס.
 • אם בשל הסירוב להעלות את הנוסע לטיסה, הנוסע הגיע ליעד הביניים אבל החליט לא לטוס ליעד הסופי, הוא יהיה זכאי לקבל את מלוא התמורה ששילם בעד הכרטיס וגם כרטיס טיסה בחזרה מיעד הביניים לנקודת המוצא.
דוגמה
 • נוסע רכש באל-על כרטיס טיסה לניו יורק, הכולל חניית ביניים בלונדון.
 • אם הנוסע לא הועלה לטיסה ללונדון ובגלל זה הנוסע לא הגיע לניו יורק בזמן לטיסה, הוא יהיה זכאי למלוא הסכום ששילם עבור כל הטיסה, גם אם הטיסה מלונדון לניו יורק התקיימה כסדרה.
 • אם הטיסה מתל אביב ללונדון התקיימה כסדרה, אבל הנוסע לא הועלה לטיסה לניו יורק, והוא בחר שלא לטוס בטיסה חלופית, הוא יקבל את מלוא הסכום ששילם עבור כל הטיסה, וחברת אל-על תהיה חייבת לספק לו כרטיס בחזרה לתל אביב.
 • בנוסף, הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי.

חישוב ההשבה עבור כרטיס הלוך ושוב:

 • אם הנוסע לא הועלה לטיסה בטיסה הלוך, הנוסע יהיה זכאי למלוא התמורה ששילם עבור הכרטיס.
 • כאשר מדובר בכרטיס הלוך ושוב עם חניית ביניים, אם הנוסע לא הועלה לטיסה הלוך ולמרות שכן הגיע ליעד הביניים אבל החליט לא לטוס ליעד הסופי, הוא יהיה זכאי לקבל את מלוא התמורה ששילם בעד הכרטיס וגם כרטיס טיסה בחזרה מיעד הביניים לנקודת המוצא
 • אם הנוסע לא הועלה לטיסה חזור מהיעד לנקודת המוצא (בין אם מדובר בטיסה ישירה ובין אם בטיסה עם חניית ביניים), הנוסע יהיה זכאי למחצית התמורה ששילם עבור הכרטיס.
דוגמה
 • נוסע רכש בארקיע כרטיס טיסה הלוך-ושוב לאורלנדו, הכולל חניית ביניים בפריז, גם בדרך הלוך וגם בדרך חזור.
 • אם בדרכו לאורלנדו, הנוסע לא הועלה לטיסה מתל אביב לפריז, אך הנוסע החליט לטוס מפריז לאורלנדו בטיסה חלופית, הוא יהיה זכאי לקבל את מלוא התמורה ששילם עבור הכרטיס.
 • אם בדרכו לאורלנדו, הנוסע לא הועלה לטיסה מפריז לאורלנדו, והנוסע החליט שלא להמתין לטיסת אחרת, הוא זכאי לקבל את מלוא התמורה ששילם וגם כרטיס חזרה לארץ.
 • אם בשובו ארצה,הנוסע לא הועלה לטיסה מפריז לתל אביב, הנוסע יהיה זכאי למחצית מהתמורה ששילם עבור הכרטיס.
 • בנוסף, הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי.

חשוב לדעת

 • אם חברת התעופה מסרבת לשלם פיצויים, ניתן לתבוע אותה לפי החוק הישראלי בתוך 4 שנים מיום האיחור בטיסה.

פיצוי לנוסע שלא הועלה לטיסה לפי חוקי האיחוד האירופי

תחולת חוקי האיחוד האירופי

 • חוקי האיחוד האירופי לעניין פיצוי בגין טיסה שיצאה באיחור חלים על הטיסות הבאות:
  • טיסות בתוך האיחוד האירופי - כל הטיסות ללא קשר לחברת התעופה המפעילה את הטיסה.
  • טיסות שיוצאות ממדינות האיחוד האירופי אל מדינות שאינן חברות באיחוד (למשל מאוסטריה לישראל) - כל הטיסות ללא קשר לחברת התעופה המפעילה את הטיסה.
  • טיסות שיוצאות ממדינות שאינן חברות באיחוד אל מדינות שהן חברות באיחוד (למשל מניו יורק לצרפת) - רק אם חברת התעופה המפעילה את הטיסה שייכת למדינה החברה באיחוד האירופי.
  • טיסות מיוצאות ממדינות מחוץ לאיחוד האירופי אל מדינות שאינן חברות באיחוד האירופי - החוק אינו חל כלל, גם אם חברת התעופה המפעילה את הטיסה שייכת למדינה החברה באיחוד האירופי.
  • יש לציין כי אם הטיסה יוצאת מישראל ומופעלת על ידי חברת תעופה ישראלית, יחול החוק הישראלי בלבד.
 • משך ההתיישנות (הזמן שבו ניתן להגיש תביעה על האיחור) משתנה בהתאם למדינה אליה שייכת חברת התעופה, ויש לבדוק את סטטוס ההתיישנות עבור התביעה לפי המדינה הרלוונטית (למשל, טיסה שהופעלה על ידי בריטיש איירוייז תהיה כפופה לחוקי ההתיישנות של בריטניה, ויש לבדוק מהו המצב בחוק הבריטי לעניין זה).

סוגי הפיצויים

 • נוסע שנמנע ממנו לעלות לטיסה, או שהתנדב לוותר על מקומו בטיסה, זכאי להשבת התמורה אותה שילם או לכרטיס טיסה חלופי, לבחירתו.
 • נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה, בניגוד לרצונו, יהיה זכאי בנוסף לפיצויים הבאים:
  • דמי סיוע - מזון ושתייה, ובמקרים של עיכוב ממושך עד לטיסה הבאה (לרוב מעל 6 שעות) גם שהייה במלון, וכן הסעה משדה-התעופה ובחזרה.
  • במקרה שעקב סירוב חברת התעופה להעלות את הנוסע לטיסה, הנוסע טס במחלקה נמוכה יותר מזו שהוא שילם עליה, הוא עשוי להיות זכאי להשבת התמורה בסך של 35%-75% מהסכום אותו שילם עבור הכרטיס.
  • פיצוי כספי - שסכומו נגזר ממרחק הטיסה:
   1. טיסה שמרחקה עד 1,500 ק"מ - 250 אירו.
   2. טיסה שמרחקה 1,500-3,500 ק"מ - 400 אירו.
   3. טיסה שמרחקה מעל 3,500 ק"מ - 600 אירו.
 • חברת התעופה מחוייבת להעניק לנוסע את הפיצויים, כולל הפיצוי הכספי, באופן מיידי, עוד בשדה התעופה.

פיצוי כספי במקרה של טיסות המשך (קונקשן)

 • במקרה של טיסת המשך ישירה (קונקשן), חישוב הפיצויים ייקח בחשבון לא רק את הטיסה שהנוסע לא הועלה אליה, אלא יתחשב גם ביתר הטיסות, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • כל הטיסות בוצעו כהזמנה אחת (ולא כטיסות נפרדות)
  • כל הטיסות נמצאות תחת חוקי האיחוד האירופי.
  • מתקיימת דרישת המרחק לצורך הפיצוי, שתחושב באופן הבא:
   1. כאשר נמנע מהנוסע לעלות לטיסה ממנה הוא אמור להמשיך בטיסת המשך - המרחק של טיסת ההמשך יחושב גם הוא לצורך הפיצוי.
   2. כאשר נמנע מהנוסע לעלות לטיסת המשך - המרחק של הטיסה הקודמת יחושב גם הוא לצורך הפיצוי, רק אם כל הטיסות מופעלות על ידי אותה חברת תעופה.
דוגמה
 • נוסע הזמין בהזמנה אחת טיסה מסופיה לטורונטו, עם טיסת המשך אחת ברומא ואחת בפריז.
 • הנוסע לא הורשה לעלות לטיסת ההמשך הראשונה, מרומא לפריז, שמופעלת על ידי אלאיטליה. כתוצאה מכך הנוסע החמיץ את טיסתו מפריז לטורונטו, שמופעלת על ידי אייר-פראנס.
 • במקרה זה, משום שהטיסה שהפסיד הנוסע היא טיסה ממנה הוא היה אמור להמשיך לטיסת ההמשך השנייה שלו, המרחק של טיסת ההמשך השנייה יחושב בכל מקרה לצורך הזכאות לפיצויים.
 • המרחק לפיו יחושב הפיצוי הוא המרחק בין רומא לטורונטו, למרות שאלאיטליה לא מפעילה את הטיסה הזאת, והנוסע יהיה זכאי לפיצויים של 600 אירו מאליאיטליה.
דוגמה
 • נוסע הזמן בהזמנה אחת טיסה מסופיה לפריז, עם טיסת המשך ברומא.
 • הנוסע לא הורשה לעלות לטיסת ההמשך, מרומא לפריז, שמופעלת על ידי אלאיטליה.
 • אם אליאיטליה הפעילה גם את הטיסה שבין סופיה לרומא, הנוסע יהיה זכאי מאלאיטליה לפיצויים של 400 אירו, משום שהמרחק בין סופיה לפריז הוא 1,500-3,000 ק"מ.
 • עם זאת, אם אלאיטליה לא הפעילה את הטיסה שבין סופיה לפריז, הנוסע זכאי מאלאיטליה לפיצויים בסך 250 אירו, משום שרק הטיסה מרומא לפריז תזכה אותו בפיצויים, והמרחק בין הערים הוא פחות מ-1,500 ק"מ.

מתי לא תהיה חובה לתת פיצוי לפי חוקי האיחוד האירופי

 • לפי חוקי האיחוד האירופי, חברת התעופה פטורה ממתן פיצוי לנוסע שלא עלה לטיסה בשל אחת מהסיבות הבאות:
  • הוא לא ביצע צ'ק-אין במועד הנדרש.
  • הוא לא הופיע לשער העלייה למטוס במועד הנדרש.
  • לא היו לו מסמכי הנסיעה הנדרשים.
  • נבצר ממנו מלעלות למטוס בשל מצב רפואי, בטחוני או בטיחותי.

פיצוי לנוסע שלא הועלה לטיסה לפי חוקי ארצות-הברית

תחולת חוקי ארה"ב

 • פיצוי לנוסע שלא הורשה לעלות לטיסה לפי חוקי ארה"ב חל על הטיסות הבאות:
  • כל הטיסות הפנימיות בתוך ארה"ב - ללא קשר לחברת התעופה המפעילה.
  • כל הטיסות שממריאות ממדינות ארה"ב למדינות אחרות - ללא קשר לחברת התעופה המפעילה.
  • החוק לא חל על טיסות שממריאות מחוץ למדינות ארה"ב - ללא קשר ליעד הנחיתה או לחברת התעופה המפעילה.
 • יש להגיש את הדרישה לפיצוי בהקדם האפשרי, ואם חברת התעופה מציעה פיצוי כספי, יש לנוסע 30 ימים להחליט אם לקבל את הפיצוי או להגיש תביעה.

הפיצוי

 • החוק בארה"ב מעניק פיצוי כספי לנוסע שלא הורשה להעלות למטוס.
 • סכום הפיצוי תלוי במחיר הכרטיס ששילם הנוסע, בשאלה האם מדובר בטיסת פנים או בטיסה בינלאומית, ובמשך האיחור בהגעה ליעד של הטיסה החלופית בהשוואה לטיסה המקורית, ככל שחברת התעופה הציעה טיסה חלופית.
 • בנוסף, אם הנוסע רכש שירותים נוספים (כגון שדרוג למחלקה גבוהה יותר) ולא קיבל אותם בטיסה החלופית, חברת התעופה תפצה אותו על התשלומים שביצע.
 • פיצוי כספי לנסוע שלא הורשה לעלות לטיסה בתוך ארה"ב :
  • איחור של עד 1 שעה - ללא פיצוי.
  • איחור של 1-2 שעות - פיצוי בסך של 200% מעלות הכרטיס ששולם לכיוון אחד, עד לתקרה של 675 דולר.
  • איחור של 2-4 שעות (כולל כאשר לא הוצעה טיסה חלופית) - פיצוי בסך של 400% מעלות הכרטיס ששולם לכיוון אחד, עד לתקרה של 1,350 דולר.
 • פיצוי כספי לנוסע שלא הורשה לעלות לטיסה בינלאומית:
  • איחור של עד 1 שעה - ללא פיצוי.
  • איחור של 1-4 שעות - פיצוי בסך של 200% מעלות הכרטיס ששולם לכיוון אחד, עד לתקרה של 675 דולר.
  • איחור של 4 שעות ומעלה (כולל כאשר לא הוצעה טיסה חלופית) - פיצוי בסך של 400% מעלות הכרטיס ששולם לכיוון אחד, עד לתקרה של 1,350 דולר.
הערת עריכה
לבדוק שוב את הפיצויים לפי CRF משהו לא מסתדר לי עד הסוף
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 15:05, 23 ביולי 2019 (IDT)

מתי לא ישולם פיצוי לפי חוקי ארה"ב

 • חברת התעופה תהיה פטורה מתשלום פיצויים לנוסע שלא הורשה לעלות למטוס, אם הוא לא עלה למטוס בשל כל אחת מהסיבות הבאות:
  1. הנוסע לא פעל לפי תנאי חברת התעופה בכל הקשור לתשלומים, בידוק, הגעה בזמן וכדומה.
  2. חברת התעופה לא יכולה להטיס את הנוסע בשל מגבלות בטיחותיות או תפעוליות.
  3. הנוסע הושב במושב אחר מזה שהיה שמור עבורו במטוס, מבלי שנגבה ממנו תשלום נוסף, והנוסע סירב. יצוין כי במקרה שעלות המושב המקורי גבוהה יותר מעלות המושב החלופי, הנוסע זכאי להחזר עבור ההפרש שבין המחיר ששילם למחיר המושב החלופי.

פיצוי לנוסע שלא הורשה לעלות לטיסה בינלאומית (אמנת מונטריאול)

תחולת אמנת מונטריאול

 • חברות תעופה השייכות למדינות החברות באמנת מונטריאול מחויבות בפיצוי שנגרם לנוסע שלא הורשה לעלות לטיסה.
 • אמנת מונטריאול חלה על טיסות בין מדינות החברות באמנה, גם אם הטיסה כוללת חניית ביניים במדינה שאינה צד לאמנה.
 • האמנה אינה חלה על טיסות פנים בתוך מדינה שחברה באמנה, אלא אם טיסת הפנים כוללת חניית ביניים במדינה אחרת, אלא אם הטיסה כוללת חניית ביניים במדינה אחרת.

זכאות לפיצוי

 • בהתאם לאמנת מנוטריאול, נוסע שלא הורשה לעלות לטיסה שקול לנוסע שטיסתו התבטלה.
 • לפי האמנה, הפיצוי לא ניתן בגין הביטול עצמו אלא בגין נזק שנגרם בשל הביטול (למשל, הפסד של ימי עבודה, הוצאה בגין סידורי לינה, הפסד של טיסת המשך וכדומה).
 • סכום הפיצוי הכספי עשוי להגיע עד לסכום של כ-8,000 דולר ארה"ב.
 • במקרה שבו הנזק נגרם בשל רשלנות של חברת התעופה, ניתן יהיה לתבוע יותר ממגבלת הפיצוי האמורה.
 • לפי האמנה, חברת התעופה לא תהיה חייבת בפיצויים על נזק שנגרם כתוצאה מאיחור שחברת התעופה לא היתה יכולה למנוע גם אם נקטה בכל אמצעים הסבירים, או שלא התאפשר לה לנקוט באמצעים כאמור כדי למנוע את הנזק.
 • במקרה שחברת התעופה מסרבת לפצות, ניתן להגיש תביעה עד שנתיים ממועד התרחשות הנזק.

מתי לא יינתן פיצוי לפי אמנת מונטריאול

 • בדומה לכללים החלים באיחוד האירופי, נוסע לא יהיה זכאי לפיצוי אם לא עלה לטיסה בשל כל אחת מהסיבות הבאות:
  • הוא לא ביצע צ'ק-אין במועד הנדרש.
  • הוא לא הופיע לשער העלייה למטוס במועד הנדרש.
  • לא היו לו מסמכי הנסיעה הנדרשים.
  • נמנע ממנו מלעלות למטוס בשל מצב רפואי, בטחוני או בטיחותי.
  • הוא ויתר מרצונו על מקומו במטוס, בתמורה לפיצוי שהוסכם בינו לבין חברת התעופה.

תהליך מימוש הזכות

 • כאמור, הזכאות לפיצוי עשויה להיות מכוח כמה חוקים שונים.
 • יש לבחון בהתאם לאמור להלן איזה חוק חל על הטיסה שבוטלה, והאם הוא מזכה בפיצויים במקרה הספציפי.
 • אם הזכאות לפיצויים ניתנת מכוח כמה חוקים, הנוסע יצטרך לבחור את החוק לפיו הוא מבקש לתבוע את הפיצוי ולא יוכל לתבוע כפל פיצויים בשל אותו ביטול.
 • יש לפנות בכתב לחברת התעופה בהקדם האפשרי, ולצרף את כל המסמכים הרלוונטים, כגון מסמכים המעידים על סיבת אי-העלאה למטוס, קבלות עבור הוצאות שהוציא הנוסע וכדומה.
 • אם הפיצוי התבקש בהתאם לחוק הישראלי וחברת התעופה סירבה לתת את הפיצוי, ניתן לתבוע בנוסף לפיצוי גם פיצויים שאינם תלויים בנזק בסכום של עד 10,390 ש"ח.
 • אם חברת התעופה מסרבת לתת את הפיצוי, ניתן להגיש תביעה כאשר יש להתחשב בתקופת ההתיישנות בהתאם לחוק לפיו מגישים את התביעה (החוק הישראלי, האירופי, האמריקאי או אמנת מונטריאול).

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

 • תא (רח') 49782-11-15‏ - בית משפט השלום פסק פיצויים בשל רישום יתר לנוסעים שהמטוס בו היו אמורים לטוס הוחלף למטוס בעל קיבולת נמוכה יותר, מה שאילץ אותם לא לעלות לטיסה, ולטוס בטיסה חלופית שמועד ההמראה שלה מוקדם ב-5 שעות ממועד ההמראה המקורי.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים