שורה 24: שורה 24:
 
נוסע שרכש כרטיס טיסה ונמנע ממנו לעלות לטיסה בשל רישום יתר (אוברבוקינג) עשוי להיות זכאי לפיצוי, אם חל על טיסתו חוק המזכה אותו בפיצויים.
 
נוסע שרכש כרטיס טיסה ונמנע ממנו לעלות לטיסה בשל רישום יתר (אוברבוקינג) עשוי להיות זכאי לפיצוי, אם חל על טיסתו חוק המזכה אותו בפיצויים.
 
*  רישום יתר לטיסה ייתכן במקרים הבאים:
 
*  רישום יתר לטיסה ייתכן במקרים הבאים:
# כאשר חברת התעופה מכרה כרטיסי טיסה במספר העולה על מספר כסאות הישיבה במטוס, מתוך הנחה שחלק מהנוסעים יבטלו את טיסתם.  
+
** כאשר חברת התעופה מכרה כרטיסי טיסה במספר שעולה על מספר כסאות הישיבה במטוס, מתוך הנחה שחלק מהנוסעים יבטלו את טיסתם.  
# כאשר חברת התעופה נאלצת להחליף את המטוס למטוס בעל קיבולת נמוכה יותר.
+
** כאשר חברת התעופה נאלצת להחליף את המטוס למטוס בעל קיבולת נמוכה יותר.
 
* יש לבדוק איזה חוק חל על הטיסה, ואם חל יותר מחוק אחד, על הנוסע לבחור לפי איזה חוק הוא מעוניין לקבל פיצויים.
 
* יש לבדוק איזה חוק חל על הטיסה, ואם חל יותר מחוק אחד, על הנוסע לבחור לפי איזה חוק הוא מעוניין לקבל פיצויים.
 +
{{שימו לב| כדי לקבל את הפיצוי  יש לפנות '''בכתב''' לחברת התעופה בהקדם האפשרי, ולצרף את כל המסמכים הרלוונטים, כגון מסמכים המעידים על סיבת אי-העלאה למטוס, קבלות עבור הוצאות שהוציא הנוסע וכדומה. }}
  
 
==טיסה לפי החוק הישראלי==
 
==טיסה לפי החוק הישראלי==
שורה 40: שורה 41:
 
** קיים חשש לפגיעה בבטיחות הטיסה, אלא אם הנוסע הגיע לשדה התעופה 3 שעות לפחות לפני מועד הטיסה המתוכנן ובבדיקה הביטחונית שעבר נמצא כי ניתן להטיסו.
 
** קיים חשש לפגיעה בבטיחות הטיסה, אלא אם הנוסע הגיע לשדה התעופה 3 שעות לפחות לפני מועד הטיסה המתוכנן ובבדיקה הביטחונית שעבר נמצא כי ניתן להטיסו.
  
===הליך מימוש הזכות ===
+
=== הפיצויים הניתנים ===
 
* במצב של רישום יתר, חברת התעופה תברר מי מהנוסעים מוכן לוותר על מקומו בטיסה תמורת פיצוי, כפי שיוסכם בין אותו נוסע לבין חברת התעופה (במקרה שנוסע מוכן לוותר על מקומו, הפיצוי אינו כפוף למגבלות החוק ויכול להיות כל פיצוי שיוסכם בין הצדדים, כגון: פיצוי כספי לנוסע ושדרוג בטיסה הבאה שלו).
 
* במצב של רישום יתר, חברת התעופה תברר מי מהנוסעים מוכן לוותר על מקומו בטיסה תמורת פיצוי, כפי שיוסכם בין אותו נוסע לבין חברת התעופה (במקרה שנוסע מוכן לוותר על מקומו, הפיצוי אינו כפוף למגבלות החוק ויכול להיות כל פיצוי שיוסכם בין הצדדים, כגון: פיצוי כספי לנוסע ושדרוג בטיסה הבאה שלו).
 
* אם אין מספיק נוסעים המוכנים לוותר על מקומם וחברת התעופה נאלצת לסרב להעלות נוסעים למטוס, היא חייבת לספק להם את אלה:
 
* אם אין מספיק נוסעים המוכנים לוותר על מקומם וחברת התעופה נאלצת לסרב להעלות נוסעים למטוס, היא חייבת לספק להם את אלה:
שורה 47: שורה 48:
 
*# אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר עד לטיסה הבאה - שירותי לינה והסעה משדה התעופה ואליו.
 
*# אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר עד לטיסה הבאה - שירותי לינה והסעה משדה התעופה ואליו.
 
*# סכום כרטיס הטיסה שהנוסעים שילמו '''או''' כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע.  
 
*# סכום כרטיס הטיסה שהנוסעים שילמו '''או''' כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע.  
*# פיצוי כספי, שנקבע לפי מרחק הטיסה:
+
*# פיצוי כספי שנקבע לפי מרחק הטיסה:
*#* בטיסה למרחק של עד 2,000 ק"מ, פיצוי בסך 1,250 ש"ח.
+
*#* פיצוי בסך 1,250 ש"ח בטיסה למרחק של עד 2,000 ק"מ.
*#* בטיסה למרחק שבין 2,000 ק"מ ל- 4,500 ק"מ, פיצוי בסך 2,000 ש"ח.
+
*#*  פיצוי בסך 2,000 ש"ח בטיסה למרחק שבין 2,000 ק"מ ל- 4,500 ק"מ.
*#* בטיסה למרחק שמעל 4,500 ק"מ, פיצוי בסך 3,000 ש"ח.
+
*#* פיצוי בסך 3,000 ש"ח בטיסה למרחק שמעל 4,500 ק"מ.
 
*#** אם הנוסע בחר לקבל כרטיס טיסה חלופי במקום את סכום הכרטיס ששילם, חברת התעופה רשאית לשלם פיצוי כספי נמוך יותר לפי מרחק הטיסה, בתנאי שהאיחור בזמן ההגעה ליעד בטיסה החלופית לעומת הטיסה המקורית לא עולה על מספר השעות שנקבע:
 
*#** אם הנוסע בחר לקבל כרטיס טיסה חלופי במקום את סכום הכרטיס ששילם, חברת התעופה רשאית לשלם פיצוי כספי נמוך יותר לפי מרחק הטיסה, בתנאי שהאיחור בזמן ההגעה ליעד בטיסה החלופית לעומת הטיסה המקורית לא עולה על מספר השעות שנקבע:
*#*** בטיסה למרחק של עד 2,000 ק"מ, כשהאיחור לא עולה על 4 שעות - פיצוי בסך 625 ש"ח.
+
*#*** פיצוי בסך 625 ש"ח בטיסה למרחק של עד 2,000 ק"מ, כשהאיחור לא עולה על 4 שעות.
*#*** בטיסה למרחק שבין 2,000 ק"מ ל- 4,500 ק"מ, כשהאיחור לא עולה על 5 שעות - פיצוי בסך 1,000 ש"ח.
+
*#*** פיצוי בסך 1,000 ש"ח בטיסה למרחק שבין 2,000 ק"מ ל- 4,500 ק"מ, כשהאיחור לא עולה על 5 שעות.
*#*** בטיסה למרחק שמעל 4,500 ק"מ, כשהאיחור לא עולה על 6 שעות - פיצוי בסך 1,500 ש"ח.
+
*#***  פיצוי בסך 1,500 ש"ח בטיסה למרחק שמעל 4,500 ק"מ, כשהאיחור לא עולה על 6 שעות.
 
*#* בכל מקרה, נוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי מלא, גם אם הוצעה לו טיסה חלופית שמאפשרת פיצוי כספי נמוך יותר והוא סירב לטוס בה בשל אחת מהסיבות הבאות:
 
*#* בכל מקרה, נוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי מלא, גם אם הוצעה לו טיסה חלופית שמאפשרת פיצוי כספי נמוך יותר והוא סירב לטוס בה בשל אחת מהסיבות הבאות:
 
*#** הטיסה החלופית לא הוצעה גם לאדם שהוא טס עימו (בן/בת זוג, ילד/ה, חבר/ה וכו').
 
*#** הטיסה החלופית לא הוצעה גם לאדם שהוא טס עימו (בן/בת זוג, ילד/ה, חבר/ה וכו').
 
*#** הוא אינו יכול לטוס בטיסה החלופית מטעמי ביטחון, מגבלה רפואית או דת (למשל, אדם שומר שבת שהוצע לו לטוס בשבת).
 
*#** הוא אינו יכול לטוס בטיסה החלופית מטעמי ביטחון, מגבלה רפואית או דת (למשל, אדם שומר שבת שהוצע לו לטוס בשבת).
===השבת התמורה ששילם הנוסע אם לא בחר בכרטיס טיסה חלופי במקרה של קונקשן (חניית ביניים) ===
+
* '''נוסע שרכש כרטיס לטיסה עם חניית ביניים (קונקשן)''' וסירב לכרטיס חלופי יהיה זכאי להחזר הסכום ששילם עבור הכרטיס, גם אם נמנע ממנו לעלות רק לקטע אחד של הטיסה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
* נוסע שרכש כרטיס לטיסה שכוללת חניית ביניים וסירב לכרטיס חלופי, עשוי להיות זכאי להשבת הסכום ששילם עבור הכרטיס, גם אם נמנע ממנו לעלות רק לקטע אחד של הטיסה.
+
** השהות ביעד הביניים היא עד 24 שעות.
* כדי שנוסע יהיה זכאי להשבת תמורה בטיסה הכוללת חניית ביניים, על הטיסה לעמוד בכל תנאים הבאים:
 
** הטיסות כוללות חנייה ביניים, המוגדרת כשהות ביעד הביניים עד למשך של 24 שעות.
 
 
**הטיסה נרכשה כהזמנה אחת ולא כטיסות נפרדות.
 
**הטיסה נרכשה כהזמנה אחת ולא כטיסות נפרדות.
 
** כל הטיסות מופעלות על ידי אותה חברת תעופה.
 
** כל הטיסות מופעלות על ידי אותה חברת תעופה.
** האיחור או הביטול התקיים רק בקטע אחד של הטיסה.
+
*  אם קטע מהטיסה התקיים בפועל אך הנוסע לא הגיע ליעדו הסופי, הוא זכאי לקבל את מלוא הסכום ששילם עבור הכרטיס.  
'''חישוב ההשבה עבור כרטיס בכיוון אחד:'''
+
* אם אחרי שהגיע ליעד הביניים הנוסע החליט לא לטוס ליעד הסופי, הוא זכאי לקבל את מלוא הסכום ששילם עבור הכרטיס '''וגם''' כרטיס טיסה בחזרה מיעד הביניים לנקודת המוצא.
*  אם קטע מהטיסה התקיים בפועל אך הנוסע לא הגיע ליעדו הסופי, הוא יהיה זכאי לקבל בחזרה את מלוא הסכום ששילם עבור הכרטיס.  
 
* אם בשל הסירוב להעלות את הנוסע לטיסה, הנוסע הגיע ליעד הביניים אבל החליט לא לטוס ליעד הסופי, הוא יהיה זכאי לקבל את מלוא התמורה ששילם בעד הכרטיס '''וגם''' כרטיס טיסה בחזרה מיעד הביניים לנקודת המוצא.
 
 
{{דוגמה|
 
{{דוגמה|
* נוסע רכש באל-על כרטיס טיסה לניו יורק, הכולל חניית ביניים בלונדון.
+
* ברכישת כרטיס לטיסה בחברת תעופה ישראלית לניו יורק, הכוללת חניית ביניים בלונדון:
* אם הנוסע לא הועלה לטיסה ללונדון ובגלל זה הנוסע לא הגיע לניו יורק בזמן לטיסה, הוא יהיה זכאי למלוא הסכום ששילם עבור כל הטיסה, גם אם הטיסה מלונדון לניו יורק התקיימה כסדרה.
+
** נוסע שלא הועלה לטיסה ללונדון ולכן לא הגיע בזמן לטיסה לניו יורק, זכאי למלוא הסכום ששילם עבור כל הטיסה.
* אם הטיסה מתל אביב ללונדון התקיימה כסדרה, אבל הנוסע לא הועלה לטיסה לניו יורק, והוא בחר שלא לטוס בטיסה חלופית, הוא יקבל את מלוא הסכום ששילם עבור כל הטיסה, וחברת אל-על תהיה חייבת לספק לו כרטיס בחזרה לתל אביב.
+
** נוסע שטס כמתוכנן מתל אביב ללונדון, אבל לא הועלה לטיסה לניו יורק ובחר שלא לטוס בטיסה חלופית, זכאי לקבל את מלוא הסכום ששילם עבור כל הטיסה, והחברה תהיה חייבת לספק לו כרטיס חזרה לתל אביב.
 
* בנוסף, הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי.}}
 
* בנוסף, הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי.}}
'''חישוב ההשבה עבור כרטיס הלוך ושוב:'''
+
 
* אם הנוסע לא הועלה לטיסה בטיסה הלוך, הנוסע יהיה זכאי למלוא התמורה ששילם עבור הכרטיס.
+
*'''נוסע שרכש כרטיס טיסה הלוך-ושוב''' ולא הועלה לטיסה החוזרת (בין אם מדובר בטיסה ישירה ובין אם בטיסה עם חניית ביניים), זכאי למחצית הסכום ששילם עבור הכרטיס.
* כאשר מדובר בכרטיס הלוך ושוב עם חניית ביניים, אם הנוסע לא הועלה לטיסה הלוך ולמרות שכן הגיע ליעד הביניים אבל החליט לא לטוס ליעד הסופי,  הוא יהיה זכאי לקבל את מלוא התמורה ששילם בעד הכרטיס '''וגם''' כרטיס טיסה בחזרה מיעד הביניים לנקודת המוצא
 
*אם הנוסע לא הועלה לטיסה חזור מהיעד לנקודת המוצא (בין אם מדובר בטיסה ישירה ובין אם בטיסה עם חניית ביניים), הנוסע יהיה זכאי למחצית התמורה ששילם עבור הכרטיס.
 
 
{{דוגמה|
 
{{דוגמה|
* נוסע רכש בארקיע כרטיס טיסה הלוך-ושוב לאורלנדו, הכולל חניית ביניים בפריז, גם בדרך הלוך וגם בדרך חזור.
+
* נוסע שרכש כרטיס לטיסת הלוך-ושוב בחברת תעופה ישראלית מתל אביב לאורלנדו עם חניית ביניים בפריז, לא הועלה בטיסה החוזרת מפריז לתל אביב.
* אם בדרכו לאורלנדו, הנוסע לא הועלה לטיסה מתל אביב לפריז, אך הנוסע החליט לטוס מפריז לאורלנדו בטיסה חלופית, הוא יהיה זכאי לקבל את מלוא התמורה ששילם עבור הכרטיס.
+
* הנוסע יהיה זכאי למחצית מהסכום ששילם עבור הכרטיס.
* אם בדרכו לאורלנדו, הנוסע לא הועלה לטיסה מפריז לאורלנדו, והנוסע החליט שלא להמתין לטיסת אחרת, הוא זכאי לקבל את מלוא התמורה ששילם וגם כרטיס חזרה לארץ.
 
* אם בשובו ארצה,הנוסע לא הועלה לטיסה מפריז לתל אביב, הנוסע יהיה זכאי למחצית מהתמורה ששילם עבור הכרטיס.
 
 
* בנוסף, הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי.}}
 
* בנוסף, הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי.}}
=== חשוב לדעת ===
+
=== הגשת תביעה לפיצויים ===
* אם חברת התעופה מסרבת לשלם פיצויים, ניתן לתבוע אותה לפי החוק הישראלי בתוך '''4 שנים''' מיום האיחור בטיסה.
+
* אם הנוסע פנה לחברת התעופה והחברה סירבה לשלם את הפיצויים, ניתן לתבוע אותה לפי החוק הישראלי בתוך '''4 שנים''' מיום האיחור בטיסה.
 +
*ניתן לתבוע, בנוסף, פיצויים שאינם תלויים בנזק בסכום של עד 10,390 ש"ח.
 +
 
 +
==טיסה לפי חוקי האיחוד האירופי==
 +
=== מי זכאי? ===
 +
* נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה בטיסות הבאות:
 +
**בטיסות בתוך האיחוד האירופי - כל הטיסות ללא קשר לחברת התעופה המפעילה את הטיסה.
 +
** בטיסות שיוצאות ממדינות האיחוד האירופי אל מדינות שאינן חברות באיחוד (למשל מאוסטריה לישראל) - כל הטיסות ללא קשר לחברת התעופה המפעילה את הטיסה.
 +
** בטיסות שיוצאות ממדינות שאינן חברות באיחוד אל מדינות החברות באיחוד (למשל מניו יורק לצרפת) - רק אם חברת התעופה שמפעילה את הטיסה שייכת למדינה החברה באיחוד האירופי.
 +
**בטיסות שיוצאות ממדינות שאינן חברות באיחוד אל מדינות שאינן חברות באיחוד - החוק אינו חל כלל, גם אם חברת התעופה המפעילה את הטיסה שייכת למדינה החברה באיחוד האירופי.
 +
** אם הטיסה יוצאת מישראל ומופעלת על ידי חברת תעופה ישראלית, יחול החוק הישראלי בלבד. <!--צריכה לוודא שזה נכון-->
 +
====  מי לא זכאי ====
 +
* לפי חוקי האיחוד האירופי, חברת התעופה פטורה ממתן פיצוי לנוסע שלא עלה לטיסה בשל אחת מהסיבות הבאות:
 +
** הנוסע לא ביצע צ'ק-אין במועד הנדרש.
 +
** הנוסע לא הופיע לשער העלייה למטוס במועד הנדרש.
 +
** לא היו לנוסע מסמכי הנסיעה הנדרשים.
 +
** העלייה למטוס נמנעה מהנוסע בשל מצב רפואי, ביטחוני או בטיחותי.
  
==פיצוי לנוסע שלא הועלה לטיסה לפי חוקי האיחוד האירופי==
+
=== הפיצויים הניתנים ===
===תחולת חוקי האיחוד האירופי===
+
* נוסע שנמנע ממנו לעלות לטיסה, או שהתנדב לוותר על מקומו בטיסה, זכאי להשבת הסכום ששילם '''או''' לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.
* חוקי האיחוד האירופי לעניין פיצוי בגין טיסה שיצאה באיחור חלים על הטיסות הבאות:
+
* בנוסף, נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה בניגוד לרצונו, יהיה זכאי לפיצויים הבאים:
** טיסות בתוך האיחוד האירופי - כל הטיסות ללא קשר לחברת התעופה המפעילה את הטיסה.
+
# מזון ושתייה בהתאם לזמן ההמתנה לטיסה הבאה.
** טיסות שיוצאות ממדינות האיחוד האירופי אל מדינות שאינן חברות באיחוד (למשל מאוסטריה לישראל) - כל הטיסות ללא קשר לחברת התעופה המפעילה את הטיסה.
+
# במקרה של עיכוב ממושך עד לטיסה הבאה (לרוב מעל 6 שעות) - שהייה במלון והסעה משדה-התעופה ובחזרה.
** טיסות שיוצאות ממדינות שאינן חברות באיחוד אל מדינות שהן חברות באיחוד (למשל מניו יורק לצרפת) - רק אם חברת התעופה המפעילה את הטיסה שייכת למדינה החברה באיחוד האירופי.
+
# אם הנוסע נאלץ לטוס במחלקה נמוכה יותר מזו ששילם עליה, הוא עשוי להיות זכאי להשבת 35%-75% מהסכום ששילם עבור הכרטיס.
** טיסות מיוצאות ממדינות מחוץ לאיחוד האירופי אל מדינות שאינן חברות באיחוד האירופי - החוק אינו חל כלל, גם אם חברת התעופה המפעילה את הטיסה שייכת למדינה החברה באיחוד האירופי.
+
# פיצוי כספי שנקבע לפי מרחק הטיסה:
** יש לציין כי אם הטיסה יוצאת מישראל ומופעלת על ידי חברת תעופה ישראלית, יחול החוק הישראלי בלבד. <!--צריכה לוודא שזה נכון-->
+
#* פיצוי בסך 250 אירו בטיסה למרחק של עד 1,500 ק"מ.
* משך ההתיישנות (הזמן שבו ניתן להגיש תביעה על האיחור) משתנה בהתאם למדינה אליה שייכת חברת התעופה, ויש לבדוק את סטטוס ההתיישנות עבור התביעה לפי המדינה הרלוונטית (למשל, טיסה שהופעלה על ידי בריטיש איירוייז תהיה כפופה לחוקי ההתיישנות של בריטניה, ויש לבדוק מהו המצב בחוק הבריטי לעניין זה).
+
#* פיצוי בסך 400 אירו בטיסה למרחק שבין 1,500 ק"מ ל- 3,500 ק"מ.
===סוגי הפיצויים===
+
#* פיצוי בסך 600 אירו בטיסה למרחק שמעל 3,500 ק"מ.
* נוסע שנמנע ממנו לעלות לטיסה, או שהתנדב לוותר על מקומו בטיסה, זכאי להשבת התמורה אותה שילם '''או''' לכרטיס טיסה חלופי, לבחירתו.
+
* חברת התעופה מחויבת להעניק לנוסע את הפיצויים, כולל הפיצוי הכספי, באופן מיידי, עוד בשדה התעופה.
* נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה, בניגוד לרצונו, יהיה זכאי בנוסף לפיצויים הבאים:
+
* במקרה של טיסת המשך ישירה (קונקשן), הפיצויים יחושבו לא רק לפי הטיסה שהנוסע לא הועלה אליה, אלא גם לפי שאר הטיסות, בהתאם לתנאים הבאים:
** דמי סיוע - מזון ושתייה, ובמקרים של עיכוב ממושך עד לטיסה הבאה (לרוב מעל 6 שעות) גם שהייה במלון, וכן הסעה משדה-התעופה ובחזרה.
+
** כל הטיסות בוצעו כהזמנה אחת (ולא כטיסות נפרדות).
** במקרה שעקב סירוב חברת התעופה להעלות את הנוסע לטיסה, הנוסע טס במחלקה נמוכה יותר מזו שהוא שילם עליה, הוא עשוי להיות זכאי להשבת התמורה בסך של 35%-75% מהסכום אותו שילם עבור הכרטיס.
 
** פיצוי כספי - שסכומו נגזר ממרחק הטיסה:
 
**# טיסה שמרחקה עד 1,500 ק"מ - 250 אירו.
 
**# טיסה שמרחקה 1,500-3,500 ק"מ - 400 אירו.
 
**# טיסה שמרחקה מעל 3,500 ק"מ - 600 אירו.
 
* חברת התעופה מחוייבת להעניק לנוסע את הפיצויים, כולל הפיצוי הכספי, באופן מיידי, עוד בשדה התעופה.
 
'''פיצוי כספי במקרה של טיסות המשך (קונקשן)'''
 
* במקרה של טיסת המשך ישירה (קונקשן), חישוב הפיצויים ייקח בחשבון לא רק את הטיסה שהנוסע לא הועלה אליה, אלא יתחשב גם ביתר הטיסות, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
 
** כל הטיסות בוצעו כהזמנה אחת (ולא כטיסות נפרדות)
 
 
** כל הטיסות נמצאות תחת חוקי האיחוד האירופי.
 
** כל הטיסות נמצאות תחת חוקי האיחוד האירופי.
** מתקיימת דרישת המרחק לצורך הפיצוי, שתחושב באופן הבא:
+
** אם נמנע מהנוסע לעלות לטיסה שממנה היה אמור להמשיך בטיסת המשך, המרחק של טיסת ההמשך יחושב גם הוא לצורך הפיצוי.
**# כאשר נמנע מהנוסע לעלות לטיסה ממנה הוא אמור להמשיך בטיסת המשך - המרחק של טיסת ההמשך יחושב גם הוא לצורך הפיצוי.
+
** אם נמנע מהנוסע לעלות לטיסת ההמשך, המרחק של הטיסה הקודמת יחושב גם הוא לצורך הפיצוי בתנאי שכל הטיסות מופעלות על ידי אותה חברת תעופה.
**# כאשר נמנע מהנוסע לעלות לטיסת המשך - המרחק של הטיסה הקודמת יחושב גם הוא לצורך הפיצוי, רק אם כל הטיסות מופעלות על ידי אותה חברת תעופה.
 
 
{{דוגמה|
 
{{דוגמה|
* נוסע הזמין בהזמנה אחת טיסה מסופיה לטורונטו, עם טיסת המשך אחת ברומא ואחת בפריז.
+
* נוסע הזמין בהזמנה אחת טיסה מסופיה לטורונטו, עם טיסת המשך אחת (קונקשן) ברומא ואחת בפריז.
* הנוסע לא הורשה לעלות לטיסת ההמשך הראשונה, מרומא לפריז, שמופעלת על ידי אלאיטליה. כתוצאה מכך הנוסע החמיץ את טיסתו מפריז לטורונטו, שמופעלת על ידי אייר-פראנס.
+
* הנוסע לא הורשה לעלות לטיסת ההמשך הראשונה, מרומא לפריז, שמופעלת על ידי חברת תעופה איטלקית. כתוצאה מכך הנוסע החמיץ את טיסתו מפריז לטורונטו, שמופעלת על ידי חברת תעופה צרפתית.
* במקרה זה, משום שהטיסה שהפסיד הנוסע היא טיסה ממנה הוא היה אמור להמשיך לטיסת ההמשך השנייה שלו, המרחק של טיסת ההמשך השנייה יחושב בכל מקרה לצורך הזכאות לפיצויים.
+
* היות שהפסיד את הטיסה שממנה היה אמור להמשיך לטיסת ההמשך השנייה שלו, המרחק של טיסת ההמשך השנייה יחושב בכל מקרה לצורך הזכאות לפיצויים.
* המרחק לפיו יחושב הפיצוי הוא המרחק בין רומא לטורונטו, למרות שאלאיטליה לא מפעילה את הטיסה הזאת, והנוסע יהיה זכאי לפיצויים של 600 אירו מאליאיטליה.}}
+
* המרחק לפיו יחושב הפיצוי הוא המרחק בין רומא לטורונטו. למרות שהחברה האיטלקית לא מפעילה טיסה זו, הנוסע יהיה זכאי ממנה לפיצויים של 600 אירו.}}
 
{{דוגמה|
 
{{דוגמה|
* נוסע הזמן בהזמנה אחת טיסה מסופיה לפריז, עם טיסת המשך ברומא.
+
* נוסע הזמין בהזמנה אחת טיסה מסופיה לפריז, עם טיסת המשך (קונקשן) ברומא.
* הנוסע לא הורשה לעלות לטיסת ההמשך, מרומא לפריז, שמופעלת על ידי אלאיטליה.
+
* הנוסע לא הורשה לעלות לטיסת ההמשך מרומא לפריז, שמופעלת על ידי חברת תעופה איטלקית.
* אם אליאיטליה הפעילה גם את הטיסה שבין סופיה לרומא, הנוסע יהיה זכאי מאלאיטליה לפיצויים של 400 אירו, משום שהמרחק בין סופיה לפריז הוא 1,500-3,000 ק"מ.
+
* אם החברה האיטלקית הפעילה גם את הטיסה שבין סופיה לרומא, הנוסע זכאי ממנה לפיצויים של 400 אירו, כי המרחק בין סופיה לפריז הוא בין 1,500 ל-3,000 ק"מ.
* עם זאת, אם אלאיטליה לא הפעילה את הטיסה שבין סופיה לפריז, הנוסע זכאי מאלאיטליה לפיצויים בסך 250 אירו, משום שרק הטיסה מרומא לפריז תזכה אותו בפיצויים, והמרחק בין הערים הוא פחות מ-1,500 ק"מ.}}
+
* אם החברה האיטלקית לא הפעילה את הטיסה שבין סופיה לרומא, הנוסע זכאי ממנה לפיצויים בסך 250 אירו, כי רק הטיסה מרומא לפריז תזכה אותו בפיצויים, והמרחק בין הערים הוא פחות מ-1,500 ק"מ.}}
===מתי לא תהיה חובה לתת פיצוי לפי חוקי האיחוד האירופי===
+
=== הגשת תביעה לפיצויים ===
* לפי חוקי האיחוד האירופי, חברת התעופה פטורה ממתן פיצוי לנוסע שלא עלה לטיסה בשל אחת מהסיבות הבאות:
+
* אם הנוסע פנה לחברת התעופה והחברה סירבה לשלם את הפיצויים, ניתן לתבוע אותה.
** הוא לא ביצע צ'ק-אין במועד הנדרש.
+
* משך ההתיישנות (הזמן שבו ניתן להגיש תביעה על האיחור) משתנה בהתאם למדינה שאליה שייכת חברת התעופה, ויש לבדוק את סטטוס ההתיישנות עבור התביעה לפי המדינה הרלוונטית (למשל, טיסה שהופעלה על ידי חברת תעופה צ'כית תהיה כפופה לחוקי ההתיישנות של צ'כיה, ויש לבדוק מהו המצב בחוק הצ'כי לעניין זה).
** הוא לא הופיע לשער העלייה למטוס במועד הנדרש.
 
** לא היו לו מסמכי הנסיעה הנדרשים.
 
** נבצר ממנו מלעלות למטוס בשל מצב רפואי, בטחוני או בטיחותי.
 
  
==פיצוי לנוסע שלא הועלה לטיסה לפי חוקי ארצות-הברית==
+
==טיסה לפי חוקי ארצות-הברית==
===תחולת חוקי ארה"ב===
+
=== מי זכאי? ===
* פיצוי לנוסע שלא הורשה לעלות לטיסה לפי חוקי ארה"ב חל על הטיסות הבאות:
+
* נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה בטיסות הבאות:
** כל הטיסות הפנימיות בתוך ארה"ב - ללא קשר לחברת התעופה המפעילה.
+
** בכל הטיסות הפנימיות בתוך ארה"ב, ללא קשר לחברת התעופה המפעילה.
** כל הטיסות שממריאות ממדינות ארה"ב למדינות אחרות - ללא קשר לחברת התעופה המפעילה.  
+
** בכל הטיסות שממריאות ממדינות ארה"ב למדינות אחרות, ללא קשר לחברת התעופה המפעילה.  
** החוק '''לא''' חל על טיסות שממריאות מחוץ למדינות ארה"ב - ללא קשר ליעד הנחיתה או לחברת התעופה המפעילה.
+
====  מי לא זכאי ====
* יש להגיש את הדרישה לפיצוי בהקדם האפשרי, ואם חברת התעופה מציעה פיצוי כספי, יש לנוסע 30 ימים להחליט אם לקבל את הפיצוי או להגיש תביעה.
+
* במקרים הבאים חברת התעופה תהיה פטורה מתשלום פיצויים לנוסע שנמנע ממנו לעלות לטיסה:
 +
** בטיסות שממריאות מחוץ למדינות ארה"ב - ללא קשר ליעד הנחיתה או לחברת התעופה המפעילה.
 +
** במקרה שהנוסע לא פעל לפי תנאי חברת התעופה בכל הקשור לתשלומים, בידוק, הגעה בזמן וכדומה.
 +
** במקרה שחברת התעופה לא יכולה להטיס את הנוסע בשל מגבלות בטיחותיות או תפעוליות.
 +
**במקרה שהנוסע סירב לשבת במושב יקר יותר מזה שהיה שמור עבורו במטוס, מבלי שנגבה ממנו תשלום נוסף (אם עלות המושב המקורי גבוהה יותר מעלות המושב החלופי, הנוסע זכאי להחזר עבור ההפרש שבין המחיר ששילם למחיר המושב החלופי).
  
===הפיצוי===
+
=== הפיצויים הניתנים ===
* החוק בארה"ב מעניק פיצוי כספי לנוסע שלא הורשה להעלות למטוס.
+
* סכום הפיצוי נקבע בהתאם לנתונים הבאים:
* סכום הפיצוי תלוי במחיר הכרטיס ששילם הנוסע, בשאלה האם מדובר בטיסת פנים או בטיסה בינלאומית, ובמשך האיחור בהגעה ליעד של הטיסה החלופית בהשוואה לטיסה המקורית, ככל שחברת התעופה הציעה טיסה חלופית.
+
** מחיר הכרטיס ששילם הנוסע
 +
** סוג הטיסה - טיסת פנים או טיסה בינלאומית
 +
** משך האיחור בהגעה ליעד של הטיסה החלופית בהשוואה לטיסה המקורית (אם חברת התעופה הציעה טיסה חלופית)
 
* בנוסף, אם הנוסע רכש שירותים נוספים (כגון שדרוג למחלקה גבוהה יותר) ולא קיבל אותם בטיסה החלופית, חברת התעופה תפצה אותו על התשלומים שביצע.
 
* בנוסף, אם הנוסע רכש שירותים נוספים (כגון שדרוג למחלקה גבוהה יותר) ולא קיבל אותם בטיסה החלופית, חברת התעופה תפצה אותו על התשלומים שביצע.
* פיצוי כספי לנסוע שלא הורשה לעלות לטיסה בתוך ארה"ב :
+
* בטיסת פנים בתוך ארה"ב:
** איחור של עד 1 שעה - ללא פיצוי.
+
** איחור של עד לשעה אינו מזכה בפיצוי.
** איחור של 1-2 שעות - פיצוי בסך של 200% מעלות הכרטיס ששולם לכיוון אחד, עד לתקרה של 675 דולר.
+
** איחור של 1-2 שעות מזכה בפיצוי של 200% מעלות הכרטיס ששולם לכיוון אחד, עד לתקרה של 675 דולר.
** איחור של 2-4 שעות (כולל כאשר לא הוצעה טיסה חלופית) - פיצוי בסך של 400% מעלות הכרטיס ששולם לכיוון אחד, עד לתקרה של 1,350 דולר.
+
** איחור של 2-4 שעות (כולל במקרה שלא הוצעה טיסה חלופית) מזכה בפיצוי של 400% מעלות הכרטיס ששולם לכיוון אחד, עד לתקרה של 1,350 דולר.
* פיצוי כספי לנוסע שלא הורשה לעלות לטיסה בינלאומית:
+
* בטיסות בינלאומיות (ממדינות ארה"ב למדינות אחרות):
** איחור של עד 1 שעה  - ללא פיצוי.
+
** איחור של עד לשעה אינו מזכה בפיצוי.
** איחור של 1-4 שעות - פיצוי בסך של 200% מעלות הכרטיס ששולם לכיוון אחד, עד לתקרה של 675 דולר.
+
** איחור של 1-4 שעות מזכה בפיצוי של 200% מעלות הכרטיס ששולם לכיוון אחד, עד לתקרה של 675 דולר.
** איחור של 4 שעות ומעלה (כולל כאשר לא הוצעה טיסה חלופית) - פיצוי בסך של 400% מעלות הכרטיס ששולם לכיוון אחד, עד לתקרה של 1,350 דולר.
+
** איחור של 4 שעות ומעלה (כולל במקרה שלא הוצעה טיסה חלופית) מזכה בפיצוי של 400% מעלות הכרטיס ששולם לכיוון אחד, עד לתקרה של 1,350 דולר.
 
{{הערת עריכה | הערה = לבדוק שוב את הפיצויים לפי CRF משהו לא מסתדר לי עד הסוף | חתימה = [[משתמש:כרמל סחף|כרמל סחף]] ([[שיחת משתמש:כרמל סחף|שיחה]]) 15:05, 23 ביולי 2019 (IDT) }}
 
{{הערת עריכה | הערה = לבדוק שוב את הפיצויים לפי CRF משהו לא מסתדר לי עד הסוף | חתימה = [[משתמש:כרמל סחף|כרמל סחף]] ([[שיחת משתמש:כרמל סחף|שיחה]]) 15:05, 23 ביולי 2019 (IDT) }}
===מתי לא ישולם פיצוי לפי חוקי ארה"ב===
+
=== הגשת תביעה לפיצויים ===
* חברת התעופה תהיה פטורה מתשלום פיצויים לנוסע שלא הורשה לעלות למטוס, אם הוא לא עלה למטוס בשל כל אחת מהסיבות הבאות:
+
*אם חברת התעופה מציעה פיצוי כספי, יש לנוסע 30 ימים להחליט אם לקבל את הפיצוי או להגיש תביעה.
*# הנוסע לא פעל לפי תנאי חברת התעופה בכל הקשור לתשלומים, בידוק, הגעה בזמן וכדומה.
+
 
*# חברת התעופה לא יכולה להטיס את הנוסע בשל מגבלות בטיחותיות או תפעוליות.
+
==טיסה בינלאומית לפי אמנת מונטריאול==
*# הנוסע הושב במושב אחר מזה שהיה שמור עבורו במטוס, מבלי שנגבה ממנו תשלום נוסף, והנוסע סירב. יצוין כי במקרה שעלות המושב המקורי גבוהה יותר מעלות המושב החלופי, הנוסע זכאי להחזר עבור ההפרש שבין המחיר ששילם למחיר המושב החלופי.
+
=== מי זכאי? ===
==פיצוי לנוסע שלא הורשה לעלות לטיסה בינלאומית (אמנת מונטריאול)==
+
* נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה בינלאומית בחברות תעופה של מדינות החברות באמנת מונטריאול.
===תחולת אמנת מונטריאול===
+
* נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסת פנים בתוך מדינה שחברה באמנה עשוי להיות זכאי רק אם טיסת הפנים כוללת חניית ביניים במדינה אחרת.
* חברות תעופה השייכות למדינות החברות באמנת מונטריאול מחויבות בפיצוי שנגרם לנוסע שלא הורשה לעלות לטיסה.
 
 
* אמנת מונטריאול חלה על טיסות בין מדינות החברות באמנה, גם אם הטיסה כוללת חניית ביניים במדינה שאינה צד לאמנה.
 
* אמנת מונטריאול חלה על טיסות בין מדינות החברות באמנה, גם אם הטיסה כוללת חניית ביניים במדינה שאינה צד לאמנה.
* האמנה אינה חלה על טיסות פנים בתוך מדינה שחברה באמנה, אלא אם טיסת הפנים כוללת חניית ביניים במדינה אחרת, אלא אם הטיסה כוללת חניית ביניים במדינה אחרת.
+
====  מי לא זכאי ====
===זכאות לפיצוי===
+
* במקרים הבאים חברת התעופה תהיה פטורה מתשלום פיצויים לנוסע שנמנע ממנו לעלות לטיסה:
* בהתאם לאמנת מנוטריאול, נוסע שלא הורשה לעלות לטיסה שקול לנוסע ש[[חדש:פיצוי במקרה של טיסה שהתבטלה|טיסתו התבטלה]].
+
** הנוסע לא ביצע צ'ק-אין במועד הנדרש.
* לפי האמנה, הפיצוי לא ניתן בגין הביטול עצמו אלא בגין נזק שנגרם בשל הביטול (למשל, הפסד של ימי עבודה, הוצאה בגין סידורי לינה, הפסד של טיסת המשך וכדומה).
+
** הנוסע לא הופיע לשער העלייה למטוס במועד הנדרש.
 +
** לא היו לנוסע מסמכי הנסיעה הנדרשים.
 +
** העלייה למטוס נמנעה מהנוסע בשל מצב רפואי, ביטחוני או בטיחותי.
 +
** הנוסע ויתר מרצונו על מקומו במטוס, תמורת פיצוי שהוסכם בינו לבין חברת התעופה.
 +
 
 +
=== הפיצויים הניתנים ===
 +
* בהתאם לאמנה, נוסע שלא הורשה לעלות לטיסה שקול לנוסע ש[[חדש:פיצוי במקרה של טיסה שהתבטלה|טיסתו התבטלה]].
 +
* הפיצוי לא ניתן בגין הביטול עצמו, אלא בגין נזק שנגרם בשל הביטול (למשל, הפסד של ימי עבודה, הוצאה בגין סידורי לינה, הפסד של טיסת המשך וכדומה).
 
* סכום הפיצוי הכספי עשוי להגיע עד לסכום של כ-8,000 דולר ארה"ב.
 
* סכום הפיצוי הכספי עשוי להגיע עד לסכום של כ-8,000 דולר ארה"ב.
* במקרה שבו הנזק נגרם בשל רשלנות של חברת התעופה, ניתן יהיה לתבוע יותר ממגבלת הפיצוי האמורה.
+
* אם הנזק נגרם בשל רשלנות של חברת התעופה, ניתן לתבוע סכומים גבוהים יותר.  
* לפי האמנה, חברת התעופה לא תהיה חייבת בפיצויים על נזק שנגרם כתוצאה מאיחור שחברת התעופה לא היתה יכולה למנוע גם אם נקטה בכל אמצעים הסבירים, או שלא התאפשר לה לנקוט באמצעים כאמור כדי למנוע את הנזק.
+
 
* במקרה שחברת התעופה מסרבת לפצות, ניתן להגיש תביעה עד '''שנתיים''' ממועד התרחשות הנזק.
+
=== הגשת תביעה לפיצויים ===
===מתי לא יינתן פיצוי לפי אמנת מונטריאול===
+
* אם הנוסע פנה לחברת התעופה והחברה סירבה לשלם את הפיצויים, ניתן להגיש תביעה עד '''שנתיים''' מהמועד שבו נגרם הנזק לנוסע.
* בדומה לכללים החלים באיחוד האירופי, נוסע לא יהיה זכאי לפיצוי אם לא עלה לטיסה בשל כל אחת מהסיבות הבאות:
 
** הוא לא ביצע צ'ק-אין במועד הנדרש.
 
** הוא לא הופיע לשער העלייה למטוס במועד הנדרש.
 
** לא היו לו מסמכי הנסיעה הנדרשים.
 
** נמנע ממנו מלעלות למטוס בשל מצב רפואי, בטחוני או בטיחותי.
 
** הוא ויתר מרצונו על מקומו במטוס, בתמורה לפיצוי שהוסכם בינו לבין חברת התעופה.
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
* כאמור, הזכאות לפיצוי עשויה להיות מכוח כמה חוקים שונים.
 
* יש לבחון בהתאם לאמור להלן איזה חוק חל על הטיסה שבוטלה, והאם הוא מזכה בפיצויים במקרה הספציפי.
 
* אם הזכאות לפיצויים ניתנת מכוח כמה חוקים, הנוסע יצטרך לבחור את החוק לפיו הוא מבקש לתבוע את הפיצוי ולא יוכל לתבוע כפל פיצויים בשל אותו ביטול.
 
* יש לפנות '''בכתב''' לחברת התעופה בהקדם האפשרי, ולצרף את כל המסמכים הרלוונטים, כגון מסמכים המעידים על סיבת אי-העלאה למטוס, קבלות עבור הוצאות שהוציא הנוסע וכדומה.
 
* אם הפיצוי התבקש בהתאם לחוק הישראלי וחברת התעופה סירבה לתת את הפיצוי, ניתן לתבוע בנוסף לפיצוי גם פיצויים שאינם תלויים בנזק בסכום של עד 10,390 ש"ח.
 
* אם חברת התעופה מסרבת לתת את הפיצוי, ניתן להגיש תביעה כאשר יש להתחשב בתקופת ההתיישנות בהתאם לחוק לפיו מגישים את התביעה (החוק הישראלי, האירופי, האמריקאי או אמנת מונטריאול).
 
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==

גרסה מ־18:20, 15 בספטמבר 2019

הקדמה:

נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה עשוי להיות זכאי לפיצוי
אם הנוסע זכאי לפיצויים מכוח כמה חוקים, עליו לבחור לפי איזה חוק הוא מעוניין לדרוש את הפיצוי
לרשימת החוקים ראו בפסקת חקיקה ונהלים


נוסע שרכש כרטיס טיסה ונמנע ממנו לעלות לטיסה בשל רישום יתר (אוברבוקינג) עשוי להיות זכאי לפיצוי, אם חל על טיסתו חוק המזכה אותו בפיצויים.

 • רישום יתר לטיסה ייתכן במקרים הבאים:
  • כאשר חברת התעופה מכרה כרטיסי טיסה במספר שעולה על מספר כסאות הישיבה במטוס, מתוך הנחה שחלק מהנוסעים יבטלו את טיסתם.
  • כאשר חברת התעופה נאלצת להחליף את המטוס למטוס בעל קיבולת נמוכה יותר.
 • יש לבדוק איזה חוק חל על הטיסה, ואם חל יותר מחוק אחד, על הנוסע לבחור לפי איזה חוק הוא מעוניין לקבל פיצויים.
שימו לב
כדי לקבל את הפיצוי יש לפנות בכתב לחברת התעופה בהקדם האפשרי, ולצרף את כל המסמכים הרלוונטים, כגון מסמכים המעידים על סיבת אי-העלאה למטוס, קבלות עבור הוצאות שהוציא הנוסע וכדומה.

טיסה לפי החוק הישראלי

מי זכאי?

 • נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה בטיסות הבאות:
  • טיסות שהמריאו ממדינה זרה לישראל.
  • טיסות שהמריאו מישראל למדינה זרה.
 • בטיסה שיוצאת מישראל ומופעלת על-ידי חברת תעופה ישראלית יחול החוק הישראלי בלבד.

מי לא זכאי

 • חברת התעופה אינה מחויבת לפצות נוסע שלא הועלה לטיסה בשל אחת מהסיבות הבאות:
  • מצב בריאותו של הנוסע.
  • לנוסע אין מסמכי נסיעה מתאימים.
  • קיים חשש לפגיעה בבטיחות הטיסה, אלא אם הנוסע הגיע לשדה התעופה 3 שעות לפחות לפני מועד הטיסה המתוכנן ובבדיקה הביטחונית שעבר נמצא כי ניתן להטיסו.

הפיצויים הניתנים

 • במצב של רישום יתר, חברת התעופה תברר מי מהנוסעים מוכן לוותר על מקומו בטיסה תמורת פיצוי, כפי שיוסכם בין אותו נוסע לבין חברת התעופה (במקרה שנוסע מוכן לוותר על מקומו, הפיצוי אינו כפוף למגבלות החוק ויכול להיות כל פיצוי שיוסכם בין הצדדים, כגון: פיצוי כספי לנוסע ושדרוג בטיסה הבאה שלו).
 • אם אין מספיק נוסעים המוכנים לוותר על מקומם וחברת התעופה נאלצת לסרב להעלות נוסעים למטוס, היא חייבת לספק להם את אלה:
  1. מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה לטיסה הבאה.
  2. שירותי תקשורת.
  3. אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר עד לטיסה הבאה - שירותי לינה והסעה משדה התעופה ואליו.
  4. סכום כרטיס הטיסה שהנוסעים שילמו או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע.
  5. פיצוי כספי שנקבע לפי מרחק הטיסה:
   • פיצוי בסך 1,250 ש"ח בטיסה למרחק של עד 2,000 ק"מ.
   • פיצוי בסך 2,000 ש"ח בטיסה למרחק שבין 2,000 ק"מ ל- 4,500 ק"מ.
   • פיצוי בסך 3,000 ש"ח בטיסה למרחק שמעל 4,500 ק"מ.
    • אם הנוסע בחר לקבל כרטיס טיסה חלופי במקום את סכום הכרטיס ששילם, חברת התעופה רשאית לשלם פיצוי כספי נמוך יותר לפי מרחק הטיסה, בתנאי שהאיחור בזמן ההגעה ליעד בטיסה החלופית לעומת הטיסה המקורית לא עולה על מספר השעות שנקבע:
     • פיצוי בסך 625 ש"ח בטיסה למרחק של עד 2,000 ק"מ, כשהאיחור לא עולה על 4 שעות.
     • פיצוי בסך 1,000 ש"ח בטיסה למרחק שבין 2,000 ק"מ ל- 4,500 ק"מ, כשהאיחור לא עולה על 5 שעות.
     • פיצוי בסך 1,500 ש"ח בטיסה למרחק שמעל 4,500 ק"מ, כשהאיחור לא עולה על 6 שעות.
   • בכל מקרה, נוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי מלא, גם אם הוצעה לו טיסה חלופית שמאפשרת פיצוי כספי נמוך יותר והוא סירב לטוס בה בשל אחת מהסיבות הבאות:
    • הטיסה החלופית לא הוצעה גם לאדם שהוא טס עימו (בן/בת זוג, ילד/ה, חבר/ה וכו').
    • הוא אינו יכול לטוס בטיסה החלופית מטעמי ביטחון, מגבלה רפואית או דת (למשל, אדם שומר שבת שהוצע לו לטוס בשבת).
 • נוסע שרכש כרטיס לטיסה עם חניית ביניים (קונקשן) וסירב לכרטיס חלופי יהיה זכאי להחזר הסכום ששילם עבור הכרטיס, גם אם נמנע ממנו לעלות רק לקטע אחד של הטיסה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • השהות ביעד הביניים היא עד 24 שעות.
  • הטיסה נרכשה כהזמנה אחת ולא כטיסות נפרדות.
  • כל הטיסות מופעלות על ידי אותה חברת תעופה.
 • אם קטע מהטיסה התקיים בפועל אך הנוסע לא הגיע ליעדו הסופי, הוא זכאי לקבל את מלוא הסכום ששילם עבור הכרטיס.
 • אם אחרי שהגיע ליעד הביניים הנוסע החליט לא לטוס ליעד הסופי, הוא זכאי לקבל את מלוא הסכום ששילם עבור הכרטיס וגם כרטיס טיסה בחזרה מיעד הביניים לנקודת המוצא.
דוגמה
 • ברכישת כרטיס לטיסה בחברת תעופה ישראלית לניו יורק, הכוללת חניית ביניים בלונדון:
  • נוסע שלא הועלה לטיסה ללונדון ולכן לא הגיע בזמן לטיסה לניו יורק, זכאי למלוא הסכום ששילם עבור כל הטיסה.
  • נוסע שטס כמתוכנן מתל אביב ללונדון, אבל לא הועלה לטיסה לניו יורק ובחר שלא לטוס בטיסה חלופית, זכאי לקבל את מלוא הסכום ששילם עבור כל הטיסה, והחברה תהיה חייבת לספק לו כרטיס חזרה לתל אביב.
 • בנוסף, הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי.
 • נוסע שרכש כרטיס טיסה הלוך-ושוב ולא הועלה לטיסה החוזרת (בין אם מדובר בטיסה ישירה ובין אם בטיסה עם חניית ביניים), זכאי למחצית הסכום ששילם עבור הכרטיס.
דוגמה
 • נוסע שרכש כרטיס לטיסת הלוך-ושוב בחברת תעופה ישראלית מתל אביב לאורלנדו עם חניית ביניים בפריז, לא הועלה בטיסה החוזרת מפריז לתל אביב.
 • הנוסע יהיה זכאי למחצית מהסכום ששילם עבור הכרטיס.
 • בנוסף, הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי.

הגשת תביעה לפיצויים

 • אם הנוסע פנה לחברת התעופה והחברה סירבה לשלם את הפיצויים, ניתן לתבוע אותה לפי החוק הישראלי בתוך 4 שנים מיום האיחור בטיסה.
 • ניתן לתבוע, בנוסף, פיצויים שאינם תלויים בנזק בסכום של עד 10,390 ש"ח.

טיסה לפי חוקי האיחוד האירופי

מי זכאי?

 • נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה בטיסות הבאות:
  • בטיסות בתוך האיחוד האירופי - כל הטיסות ללא קשר לחברת התעופה המפעילה את הטיסה.
  • בטיסות שיוצאות ממדינות האיחוד האירופי אל מדינות שאינן חברות באיחוד (למשל מאוסטריה לישראל) - כל הטיסות ללא קשר לחברת התעופה המפעילה את הטיסה.
  • בטיסות שיוצאות ממדינות שאינן חברות באיחוד אל מדינות החברות באיחוד (למשל מניו יורק לצרפת) - רק אם חברת התעופה שמפעילה את הטיסה שייכת למדינה החברה באיחוד האירופי.
  • בטיסות שיוצאות ממדינות שאינן חברות באיחוד אל מדינות שאינן חברות באיחוד - החוק אינו חל כלל, גם אם חברת התעופה המפעילה את הטיסה שייכת למדינה החברה באיחוד האירופי.
  • אם הטיסה יוצאת מישראל ומופעלת על ידי חברת תעופה ישראלית, יחול החוק הישראלי בלבד.

מי לא זכאי

 • לפי חוקי האיחוד האירופי, חברת התעופה פטורה ממתן פיצוי לנוסע שלא עלה לטיסה בשל אחת מהסיבות הבאות:
  • הנוסע לא ביצע צ'ק-אין במועד הנדרש.
  • הנוסע לא הופיע לשער העלייה למטוס במועד הנדרש.
  • לא היו לנוסע מסמכי הנסיעה הנדרשים.
  • העלייה למטוס נמנעה מהנוסע בשל מצב רפואי, ביטחוני או בטיחותי.

הפיצויים הניתנים

 • נוסע שנמנע ממנו לעלות לטיסה, או שהתנדב לוותר על מקומו בטיסה, זכאי להשבת הסכום ששילם או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.
 • בנוסף, נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה בניגוד לרצונו, יהיה זכאי לפיצויים הבאים:
 1. מזון ושתייה בהתאם לזמן ההמתנה לטיסה הבאה.
 2. במקרה של עיכוב ממושך עד לטיסה הבאה (לרוב מעל 6 שעות) - שהייה במלון והסעה משדה-התעופה ובחזרה.
 3. אם הנוסע נאלץ לטוס במחלקה נמוכה יותר מזו ששילם עליה, הוא עשוי להיות זכאי להשבת 35%-75% מהסכום ששילם עבור הכרטיס.
 4. פיצוי כספי שנקבע לפי מרחק הטיסה:
  • פיצוי בסך 250 אירו בטיסה למרחק של עד 1,500 ק"מ.
  • פיצוי בסך 400 אירו בטיסה למרחק שבין 1,500 ק"מ ל- 3,500 ק"מ.
  • פיצוי בסך 600 אירו בטיסה למרחק שמעל 3,500 ק"מ.
 • חברת התעופה מחויבת להעניק לנוסע את הפיצויים, כולל הפיצוי הכספי, באופן מיידי, עוד בשדה התעופה.
 • במקרה של טיסת המשך ישירה (קונקשן), הפיצויים יחושבו לא רק לפי הטיסה שהנוסע לא הועלה אליה, אלא גם לפי שאר הטיסות, בהתאם לתנאים הבאים:
  • כל הטיסות בוצעו כהזמנה אחת (ולא כטיסות נפרדות).
  • כל הטיסות נמצאות תחת חוקי האיחוד האירופי.
  • אם נמנע מהנוסע לעלות לטיסה שממנה היה אמור להמשיך בטיסת המשך, המרחק של טיסת ההמשך יחושב גם הוא לצורך הפיצוי.
  • אם נמנע מהנוסע לעלות לטיסת ההמשך, המרחק של הטיסה הקודמת יחושב גם הוא לצורך הפיצוי בתנאי שכל הטיסות מופעלות על ידי אותה חברת תעופה.
דוגמה
 • נוסע הזמין בהזמנה אחת טיסה מסופיה לטורונטו, עם טיסת המשך אחת (קונקשן) ברומא ואחת בפריז.
 • הנוסע לא הורשה לעלות לטיסת ההמשך הראשונה, מרומא לפריז, שמופעלת על ידי חברת תעופה איטלקית. כתוצאה מכך הנוסע החמיץ את טיסתו מפריז לטורונטו, שמופעלת על ידי חברת תעופה צרפתית.
 • היות שהפסיד את הטיסה שממנה היה אמור להמשיך לטיסת ההמשך השנייה שלו, המרחק של טיסת ההמשך השנייה יחושב בכל מקרה לצורך הזכאות לפיצויים.
 • המרחק לפיו יחושב הפיצוי הוא המרחק בין רומא לטורונטו. למרות שהחברה האיטלקית לא מפעילה טיסה זו, הנוסע יהיה זכאי ממנה לפיצויים של 600 אירו.
דוגמה
 • נוסע הזמין בהזמנה אחת טיסה מסופיה לפריז, עם טיסת המשך (קונקשן) ברומא.
 • הנוסע לא הורשה לעלות לטיסת ההמשך מרומא לפריז, שמופעלת על ידי חברת תעופה איטלקית.
 • אם החברה האיטלקית הפעילה גם את הטיסה שבין סופיה לרומא, הנוסע זכאי ממנה לפיצויים של 400 אירו, כי המרחק בין סופיה לפריז הוא בין 1,500 ל-3,000 ק"מ.
 • אם החברה האיטלקית לא הפעילה את הטיסה שבין סופיה לרומא, הנוסע זכאי ממנה לפיצויים בסך 250 אירו, כי רק הטיסה מרומא לפריז תזכה אותו בפיצויים, והמרחק בין הערים הוא פחות מ-1,500 ק"מ.

הגשת תביעה לפיצויים

 • אם הנוסע פנה לחברת התעופה והחברה סירבה לשלם את הפיצויים, ניתן לתבוע אותה.
 • משך ההתיישנות (הזמן שבו ניתן להגיש תביעה על האיחור) משתנה בהתאם למדינה שאליה שייכת חברת התעופה, ויש לבדוק את סטטוס ההתיישנות עבור התביעה לפי המדינה הרלוונטית (למשל, טיסה שהופעלה על ידי חברת תעופה צ'כית תהיה כפופה לחוקי ההתיישנות של צ'כיה, ויש לבדוק מהו המצב בחוק הצ'כי לעניין זה).

טיסה לפי חוקי ארצות-הברית

מי זכאי?

 • נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה בטיסות הבאות:
  • בכל הטיסות הפנימיות בתוך ארה"ב, ללא קשר לחברת התעופה המפעילה.
  • בכל הטיסות שממריאות ממדינות ארה"ב למדינות אחרות, ללא קשר לחברת התעופה המפעילה.

מי לא זכאי

 • במקרים הבאים חברת התעופה תהיה פטורה מתשלום פיצויים לנוסע שנמנע ממנו לעלות לטיסה:
  • בטיסות שממריאות מחוץ למדינות ארה"ב - ללא קשר ליעד הנחיתה או לחברת התעופה המפעילה.
  • במקרה שהנוסע לא פעל לפי תנאי חברת התעופה בכל הקשור לתשלומים, בידוק, הגעה בזמן וכדומה.
  • במקרה שחברת התעופה לא יכולה להטיס את הנוסע בשל מגבלות בטיחותיות או תפעוליות.
  • במקרה שהנוסע סירב לשבת במושב יקר יותר מזה שהיה שמור עבורו במטוס, מבלי שנגבה ממנו תשלום נוסף (אם עלות המושב המקורי גבוהה יותר מעלות המושב החלופי, הנוסע זכאי להחזר עבור ההפרש שבין המחיר ששילם למחיר המושב החלופי).

הפיצויים הניתנים

 • סכום הפיצוי נקבע בהתאם לנתונים הבאים:
  • מחיר הכרטיס ששילם הנוסע
  • סוג הטיסה - טיסת פנים או טיסה בינלאומית
  • משך האיחור בהגעה ליעד של הטיסה החלופית בהשוואה לטיסה המקורית (אם חברת התעופה הציעה טיסה חלופית)
 • בנוסף, אם הנוסע רכש שירותים נוספים (כגון שדרוג למחלקה גבוהה יותר) ולא קיבל אותם בטיסה החלופית, חברת התעופה תפצה אותו על התשלומים שביצע.
 • בטיסת פנים בתוך ארה"ב:
  • איחור של עד לשעה אינו מזכה בפיצוי.
  • איחור של 1-2 שעות מזכה בפיצוי של 200% מעלות הכרטיס ששולם לכיוון אחד, עד לתקרה של 675 דולר.
  • איחור של 2-4 שעות (כולל במקרה שלא הוצעה טיסה חלופית) מזכה בפיצוי של 400% מעלות הכרטיס ששולם לכיוון אחד, עד לתקרה של 1,350 דולר.
 • בטיסות בינלאומיות (ממדינות ארה"ב למדינות אחרות):
  • איחור של עד לשעה אינו מזכה בפיצוי.
  • איחור של 1-4 שעות מזכה בפיצוי של 200% מעלות הכרטיס ששולם לכיוון אחד, עד לתקרה של 675 דולר.
  • איחור של 4 שעות ומעלה (כולל במקרה שלא הוצעה טיסה חלופית) מזכה בפיצוי של 400% מעלות הכרטיס ששולם לכיוון אחד, עד לתקרה של 1,350 דולר.
הערת עריכה
לבדוק שוב את הפיצויים לפי CRF משהו לא מסתדר לי עד הסוף
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 15:05, 23 ביולי 2019 (IDT)

הגשת תביעה לפיצויים

 • אם חברת התעופה מציעה פיצוי כספי, יש לנוסע 30 ימים להחליט אם לקבל את הפיצוי או להגיש תביעה.

טיסה בינלאומית לפי אמנת מונטריאול

מי זכאי?

 • נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסה בינלאומית בחברות תעופה של מדינות החברות באמנת מונטריאול.
 • נוסע שנמנע ממנו מלעלות לטיסת פנים בתוך מדינה שחברה באמנה עשוי להיות זכאי רק אם טיסת הפנים כוללת חניית ביניים במדינה אחרת.
 • אמנת מונטריאול חלה על טיסות בין מדינות החברות באמנה, גם אם הטיסה כוללת חניית ביניים במדינה שאינה צד לאמנה.

מי לא זכאי

 • במקרים הבאים חברת התעופה תהיה פטורה מתשלום פיצויים לנוסע שנמנע ממנו לעלות לטיסה:
  • הנוסע לא ביצע צ'ק-אין במועד הנדרש.
  • הנוסע לא הופיע לשער העלייה למטוס במועד הנדרש.
  • לא היו לנוסע מסמכי הנסיעה הנדרשים.
  • העלייה למטוס נמנעה מהנוסע בשל מצב רפואי, ביטחוני או בטיחותי.
  • הנוסע ויתר מרצונו על מקומו במטוס, תמורת פיצוי שהוסכם בינו לבין חברת התעופה.

הפיצויים הניתנים

 • בהתאם לאמנה, נוסע שלא הורשה לעלות לטיסה שקול לנוסע שטיסתו התבטלה.
 • הפיצוי לא ניתן בגין הביטול עצמו, אלא בגין נזק שנגרם בשל הביטול (למשל, הפסד של ימי עבודה, הוצאה בגין סידורי לינה, הפסד של טיסת המשך וכדומה).
 • סכום הפיצוי הכספי עשוי להגיע עד לסכום של כ-8,000 דולר ארה"ב.
 • אם הנזק נגרם בשל רשלנות של חברת התעופה, ניתן לתבוע סכומים גבוהים יותר.

הגשת תביעה לפיצויים

 • אם הנוסע פנה לחברת התעופה והחברה סירבה לשלם את הפיצויים, ניתן להגיש תביעה עד שנתיים מהמועד שבו נגרם הנזק לנוסע.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

 • תא (רח') 49782-11-15‏ - בית משפט השלום פסק פיצויים בשל רישום יתר לנוסעים שהמטוס בו היו אמורים לטוס הוחלף למטוס בעל קיבולת נמוכה יותר, מה שאילץ אותם לא לעלות לטיסה, ולטוס בטיסה חלופית שמועד ההמראה שלה מוקדם ב-5 שעות ממועד ההמראה המקורי.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים