אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

50,000 ש"ח פיצוי לעובדת אשר החלה לעבוד ברשות מקומית לאחר גיל 67 ופוטרה עקב גילה
הימנעות מקבלה לעבודה של עובד אשר חצה את גיל 67, רק בשל גילו, מהווה אפליה אסורה, בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה
פיטורי עובד אשר אשר החל לעבוד במקום העבודה לאחר גיל 67 בשל גילו מהווים אפליה אסורה, בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה
אין מניעה לקלוט ברשויות המקומית עובדים חדשים אחרי גיל 67 אם נמצאו מתאימים לתפקידם

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
מס' תיק:
סע"ש 30362-11-16
תאריך:
13.08.2018
קישור:
לקריאת פסק הדין לחץ כאן

רקע עובדתי

 • התובעת החלה לעבוד כסייעת בגן של העירייה הנתבעת, לאחר צאתה לגמלאות בגיל 67.
 • לאחר מספר ימי עבודה הודע לי כי לא ניתן להעסיקה מחמת גילה היות ורשות מקומית אינה רשאית על פי החוק, להעסיק עובדים מעל גיל 67.
 • העובדת הגישה תביעה לבין הדין לעבודה לתשלום פיצויים לפיחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, בגין פיטורים שלא כדין עקב אפליה אסורה מטעמי גיל.
 • העירייה טענה כי קבלת התובעת לעבודה נבעה מטעות אנוש שכן רשות מקומית אינה רשאית על פי החוק להעסיק עובד שגילו 67 ומעלה. לטענתה, לאחר שעובד חוצה אתגיל פרישה חובה, יש למעסיק זכות לפטר אותו מבלי שהדבר מהווה הפליה אסורה לפי חוק שוויון הזדמנויות.
 • במהלך הדיון הוגשה עמדת משרד הפנים על דעת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה לפיה למרות קביעת גיל פרישה חובה, ניתן להאריך את תקופת עבודתו של עובד ברשות המקומית מעבר לגיל הפרישה וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2014 (להלן "החוזר")). חוזר זה אינו מונע את האפשרות של מי שעבר את גיל הפרישה,להתמודד ולהיקלט לעבודה ברשויות המקומיות.
 • העירייה טענה כי עמדה זו אינה משקפת את עמדת משרד האוצר ביחס לקליטת עובדים במגזר הציבור לאחר גיל פרישה.

פסק הדין

 • סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע כי אסור להפלות אדם בקבלה לעבודה, בין היתר בשל גילו.
 • עניינו של חוזר משרד הפנים הנו הארכת שירותם של עובדים ברשות המקומית לאחר גיל הפרישה, ולא קליטת עובדים במועד זה. פרשנות לפיה הוראות החוזר אינן מאפשרות באופן גורף לקלוט עובד לאחר גיל פרישה היא פרשנות מפלה ומנוגדת להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. בנוסף לא הובאה כל ראיה לטענת העירייה לפיה עמדת משרד האוצר שונה בסוגיה זו
 • העירייה לא פנתה למשרד הפנים לברר את האפשרות להמשיך העסיק את העובדת שר נקלטה לעבודה לאחר גיל פרישה.
 • התובעת פוטרה בשל אפליה אסורה אך ורק בשל גילה, ועל כן היא זכאית לפיצויים לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
 • לאור האמור לעיל חייב בית הדין את העירייה לשלם לעובדת פיצוי בסך 50,000 ש"ח בשל פיטורים שלא כדין,בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

משמעות

 • הימנעות מקבלה לעבודה של עובד אשר חצה את גיל 67, רק בשל גילו, מהווה אפליה אסורה, בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
 • פיטורי עובד אשר אשר החל לעבוד במקום העבודה לאחר גיל 67 בשל גילו מהווים אפליה אסורה, בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
 • אין מניעה לקלוט ברשויות המקומית עובדים חדשים אחר גיל 67 אשר נמצאו מתאימים לתפקידם.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

... כפי שהראינו, הקביעה המנחה את חוק גיל פרישה, ובדומה לכך אף את חוק הגמלאות, היא כי ניתן לחייב עובד אשר הגיע לגיל 67 לצאת לגמלאות ולו בשל גילו. משכך נגזרת במישרין סמכותו של המעביד להגביל בני 67 ומעלה מלהשתתף במכרז על משרה..... מסקנתנו בשלב ראשון היא כי על פי הקונסטרוקציה המשפטית הנוכחית, אשר לא נתקפה גופה על ידי העותרים, ניתן להגביל את השתתפותו של מועמד מעל גיל 67 מהשתתפות במכרז.

תודות

[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]] |