(תהליך מימוש הזכות)
(חקיקה ונהלים)
שורה 54: שורה 54:
 
-->
 
-->
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/047_016.htm#Seif2 חוק הבנקאות (שירות ללקוח)].
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/047_016.htm#Seif2 חוק הבנקאות (שירות ללקוח)] - סעיף 2.
 
* [https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/SupervisorsDirectives/DocLib/422.pdf הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 422] - פתיחת חשבון עובר ושם ביתרת זכות וניהולו.
 
* [https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/SupervisorsDirectives/DocLib/422.pdf הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 422] - פתיחת חשבון עובר ושם ביתרת זכות וניהולו.
 
* [https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/SupervisorsDirectives/DocLib/416.pdf הוראת ניהול בנקאי תקין 416] - חשבונות קטינים.
 
* [https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/SupervisorsDirectives/DocLib/416.pdf הוראת ניהול בנקאי תקין 416] - חשבונות קטינים.
 +
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
* [https://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/ConsumerIssues/Pages/OshGeneral.aspx חשבון עובר ושב - מידע כללי] באתר בנק ישראל.
 
* [https://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/ConsumerIssues/Pages/OshGeneral.aspx חשבון עובר ושב - מידע כללי] באתר בנק ישראל.

גרסה מ־13:44, 4 בדצמבר 2019

הקדמה:

קטין יכול לפתוח חשבון עו"ש בבנק החל מגיל 14, בהסכמה של ההורים
בני נוער שמקבלים משכורת באופן קבוע יכולים לפתוח חשבון בנק החל מגיל 15, ללא צורך בהסכמת ההורים
החל מגיל 16 ניתן לפתוח חשבון בנק ללא צורך בהסכמת ההורים
למידע נוסף ראו הוראת ניהול בנקאי תקין 416 - חשבונות קטינים


כל אדם זכאי לפתוח חשבון עו"ש החל מגיל 14.

 • לבנק אסור לסרב לפתיחת החשבון, אלא אם הסירוב הוא מסיבה סבירה.
דוגמה
אם אדם מתנהג באלימות בסניף הבנק, הבנק רשאי לסרב לפתוח לו חשבון בנק.

מי זכאי?

 • קטין שמלאו לו 14 שנים, ובתנאי שהוריו או האפוטרופוס שלו נתנו את הסכמתם בכתב.
 • קטין שמלאו לו 15 שנים, והוא מקבל באופן קבוע שכר, שמועבר לחשבון הבנק שלו, יוכל לפתוח חשבון בנק גם ללא הסכמת הוריו או האפוטרופוס שלו.
 • קטין שמלאו לו 16 שנים יכול לפתוח חשבון בנק ללא צורך בהסכמת הוריו או האפוטרופוס שלו.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לסניף הבנק המבוקש ולברר מהו התהליך לפתיחת חשבון עו"ש באותו בנק.
 • אם מדובר בקטין שטרם מלאו לו 16, על ההורים או האפוטרופוס שלו לתת את הסכמתם בכתב, במועד פתיחת החשבון. אם הקטין מקבל שכר באופן קבוע ומלאו לו 15 - אין צורך באישור.
 • יש לחתום על חוזה פתיחת חשבון ולבחור אילו שירותים בנקאיים מעוניינים לקבל בחשבון.
 • תנאי פתיחת החשבון משתנים בין הבנקים, ומומלץ לפנות לכמה בנקים ולבחור את הבנק המציע את התנאים הטובים והמתאימים ביותר לצורכי הלקוח.
 • בחינת בקשה לפתיחת חשבון עו"ש:
  • החלטה בבקשה לפתיחת חשבון עו"ש תינתן בתוך 10 ימי עסקים.
  • הבנק רשאי לבקש מסמכים נוספים כתנאי לפתיחת החשבון, רק בתנאי שהם רלוונטיים לבקשה.
 • עם פתיחת חשבון עו"ש לקטין, על הבנק לתת לו דף מידע שבו מפורט המידע הבא:
  • חובותיו וזכויותיו של הקטין בקשר לניהול החשבון.
  • פירוט מלא של העמלות והחיובים האחרים שבהם החשבון עלול להיות מחויב.

חשוב לדעת

 • המידע בדף זה מתייחס לפתיחה של חשבונות עו"ש לקטינים, אשר מנוהלים על-ידם. הוא אינו מתייחס לחשבונות קרדיטוריים (חשבונות ביתרת זכות בלבד), שנפתחים לטובת הקטין על-ידי אפוטרופוס או נותן מתנה, והקטין אינו מעורב בניהולו.
 • למידע על פתיחת חשבון עובר ושב למי שמלאו לו 18 ראו חדש:פתיחת חשבון עובר ושב בבנק (חשבון עו"ש).

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים