(חשוב לדעת)
שורה 17: שורה 17:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), הוא קבלת צו המכונה "צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון" (צו פשיטת רגל).  
 
השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), הוא קבלת צו המכונה "צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון" (צו פשיטת רגל).  
* הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל), מאפשרים לחייב שנמצא (או עלול להימצא) במצב של חדלות פירעון, לשקם את עצמו מבחינה כלכלית
 
 
*מטרות הליכי חדלות פירעון הן:
 
*מטרות הליכי חדלות פירעון הן:
**להביא לשיקומו הכלכלי של החייב.
+
**להביא לשיקומו הכלכלי של החייב, בין היתר, באמצעות מתן [[חדש: הפטר בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|הפטר]] (פטור מהחובות) בסיום ההליכים.
**להסדיר, ככל הניתן, את החובות לנושים (מי שהחייב חייב להם).
+
**להחזיר לנושים, ככל הניתן, את הכספים או הרכוש שמגיעים להם מהחייב.  
 
**לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי.
 
**לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי.
 +
 
==בקשת חייב לקבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון==
 
==בקשת חייב לקבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון==
 
*חייב המעוניין לפתוח בהליכי חדלות פירעון, נדרש להגיש בקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכונס הרשמי):  
 
*חייב המעוניין לפתוח בהליכי חדלות פירעון, נדרש להגיש בקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכונס הרשמי):  
שורה 31: שורה 31:
 
**[[בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון לבקשת נושה]]-שרון
 
**[[בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון לבקשת נושה]]-שרון
 
**[[חדש:הגשה מקוונת (ממוחשבת) של העתק מהבקשה שהגיש נושה למתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב]]
 
**[[חדש:הגשה מקוונת (ממוחשבת) של העתק מהבקשה שהגיש נושה למתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב]]
 +
 +
==משמעות קבלת צו לפתיחת הליכים==
 +
*מהרגע שניתן לחייב צו לפתיחת הליכים, מתחילה תקופה בת כשנה, במהלכה:
 +
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==

גרסה מ־13:29, 4 בדצמבר 2019

הקדמה:

קבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל)
המטרות העיקריות של ההליך הן לאפשר לחייב לשקם את עצמו מבחינה כלכלית ולהחזיר לנושים, ככל הניתן, את המגיע להם מהחייב
את הבקשה לפתיחה בהליכים יכולים להגיש החייב או נושה של חייב (מי שהחייב חייב לו כספים או רכוש)
לאחר קבלת הצו, מתחילה "תקופת ביניים" כשבסופה יוחלט האם לתת לחייב צו לשיקום כלכלי, אשר עמידה בתנאיו תאפשר לחייב לקבל הפטר
למידע נוסף ראו חדלות פירעון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), הוא קבלת צו המכונה "צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון" (צו פשיטת רגל).

  • מטרות הליכי חדלות פירעון הן:
    • להביא לשיקומו הכלכלי של החייב, בין היתר, באמצעות מתן הפטר (פטור מהחובות) בסיום ההליכים.
    • להחזיר לנושים, ככל הניתן, את הכספים או הרכוש שמגיעים להם מהחייב.
    • לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי.

בקשת חייב לקבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון

בקשת נושה שיינתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון

משמעות קבלת צו לפתיחת הליכים

  • מהרגע שניתן לחייב צו לפתיחת הליכים, מתחילה תקופה בת כשנה, במהלכה:


חשוב לדעת

  • בקשה שהוגשה בחוסר תום לב (לא הוגנת, לא ישרה ושעלולה לפגוע בזולת), עלולה להביא, בין היתר, לביטול ההליכים, לחיוב בהוצאות ואף להוות עבירה פלילית.
  • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 8:00-16:00.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים