(תוצאות צו לפתיחת הליכים)
שורה 26: שורה 26:
 
**[[חדש:הגשת בקשה ידנית לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שאינו מיוצג שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח]]
 
**[[חדש:הגשת בקשה ידנית לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שאינו מיוצג שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח]]
  
 +
===השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו '''עולה''' על 150,000 ש"ח ===
 +
{{תרשים זרימה/חדלות פירעון ביוזמת חייב מעל 150,000 ש"ח}}
 +
 +
===השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו '''נמוך''' מ-150,000 ש"ח ===
 +
{{תרשים זרימה/חדלות פירעון ביוזמת חייב מתחת ל 150,000}}
 
==תוצאות צו לפתיחת הליכים==
 
==תוצאות צו לפתיחת הליכים==
 
*עם מתן הצו, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יהיה ממונה על ניהול הליכי חדלות הפירעון של החייב.  
 
*עם מתן הצו, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יהיה ממונה על ניהול הליכי חדלות הפירעון של החייב.  

גרסה מ־03:24, 16 בספטמבר 2019

הקדמה:

צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון מהווה את השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי של חייב
אם החייב הגיש את הבקשה לקבלת הצו- הממונה על הליכי חדלות פירעון יחליט האם לתת את הצו או לא
אם נושה (מי שחייבים לו) הגיש את הבקשה לקבלת הצו- בית-משפט השלום יחליט האם לתת את הצו או לא
במקרה שסכום החובות נמוך מ- 150,000 ש"ח את הבקשה יש להגיש לרשם ההוצאה לפועל, שיחליט אם לתת את הצו או לא
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
שימו לב! בשלב זה, המידע בדף זה הינו חלקי, מתעדכן באופן שוטף ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון מהווה את השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי של חייב.

 • את הבקשה יכולים להגיש גם החייב עצמו וגם הנושה (זה שחייבים לו).
 • *אם נושה (מי שחייבים לו) הגיש את הבקשה לקבלת הצו, בית-משפט השלום יחליט האם לתת את הצו או לא.
 • אם החייב הגיש את הבקשה לקבלת הצו, הממונה על הליכי חדלות פירעון יחליט האם לתת את הצו או לא. למידע על הגשת הבקשה (כאשר החייב הוא זה שמגיש אותה) ראו:
  • חדש:בקשה מקוונת (ממוחשבת) לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שסכום חובותיו נמוך מ- 150,000 ש"ח
  • חדש:הגשת בקשה ידנית לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שאינו מיוצג שסכום חובותיו נמוך מ-150,000 ש"ח
  • חדש:בקשה מקוונת (ממוחשבת) לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח
  • חדש:הגשת בקשה ידנית לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב שאינו מיוצג שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח

השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו עולה על 150,000 ש"ח

פתיחת ההליכים

הגשת בקשה ידנית או מקוונת לקבלת צו לפתיחת הליכים
לאחר קבלת הצו

הקפאת הליכים

מינוי נאמן

הטלת הגבלות

ו חובת תשלומים

הגשת דוחות תקופתיים וחובת תשלומים

לפני קבלת צו לשיקום כלכליבדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
+
הצעת הממונה לתכנית לשיקום כלכלי
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר

השלבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לחייב שסך חובותיו נמוך מ-150,000 ש"ח

הגשת בקשה ידנית או מקוונת
ישיבת הסדר תשלומים
או
(אם לא גובש הסדר תשלומים):

צו לפתיחת הליכים
+
הטלת הגבלות
+
מינוי נאמן
בדיקת מצב כלכלי
+
הגשת תביעות חוב באופן ידני או באופן מקוון
צו לשיקום כלכלי

/

הפטר לאלתר
הפטר

תוצאות צו לפתיחת הליכים

 • עם מתן הצו, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יהיה ממונה על ניהול הליכי חדלות הפירעון של החייב.
 • בנכסים (רכוש, כספים, זכויות וכו') שייכללו בקופת הנשייה, יעשה שימוש רק לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ורק כדי לפרוע את חובות העבר של החייב וכדי לשלם את הוצאות הליכי חדלות הפירעון.
 • כל ההליכים נגד החייב יוקפאו. לא יהיה ניתן לפתוח או להמשיך בהליכי גבייה עבור חובות עבר, לא יהיה ניתן להטיל עיקולים על הנכסים שבקופת הנשייה וכו'.
הערת עריכה
צריך לראות איפה להכניס מידע יותר מורחב על הקפאת הליכים לפי סע' 29
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:55, 20 ביוני 2019 (IDT)
 • אם הוטלו הגבלות על החייב במסגרת הליכי גבייה, למשל: צו עיכוב יציאה מהארץ או הגבלות אחרות במסגרת ההוצאה לפועל (לעומת מגבלות המוטלות במסגרת הליכי חדלות פירעון)- ההגבלות מבוטלות.
 • אסור לחייב לבצע עסקאות ולבצע פעולות הכרוכות בקבלת אשראי עד לתום הליכי חדלות הפירעון, אלא אם קיבל אישור מאת הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
הערת עריכה
לבדוק איזה עסקאות בדיוק אסור לו. הרי בטוח שמותר ולרכוש במכולת....
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 10:54, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
הערת עריכה
"קופת הנשייה", גם פה, לחשוב על מונח/מושג/הסבר אחר פשוט יותר. אולי לעשות ערך מושג של "קופת הנשייה", לחשוב גם אולי במקום "פירעון", "לפרוע" להשתמש במונח "תשלום", "לשלם/להחזיר"
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:39, 20 ביוני 2019 (IDT)

חקיקה ונהלים