מ (מדור תשלומים -> אגף שירות למעסיקים)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = [[ העסקת עובדים פלסטינים| עובדים פלסטינים]] אשר הוכרו כנכים והם הועסקו כדין בישראל ושולמו עבורם תגמולים  ל[[חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים|ביטוח פנסיוני]] זכאים בהתקיים תנאים מסוימים,  לקצבת נכות  
+
| מידע  = עובדים פלסטינים אשר הוכרו כנכים והם הועסקו כדין בישראל ושולמו עבורם תגמולים  ל[[חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים|ביטוח פנסיוני]] זכאים בהתקיים תנאים מסוימים,  לקצבת נכות  
 
|מידע 2= נכה הוא מבוטח שאיבד לפחות 70% מכושרו לעבוד מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו, במשך תקופה של למעלה מ-90 ימים רצופים
 
|מידע 2= נכה הוא מבוטח שאיבד לפחות 70% מכושרו לעבוד מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו, במשך תקופה של למעלה מ-90 ימים רצופים
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
שורה 16: שורה 16:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[ העסקת עובדים פלסטינים]]
 
 
| [[חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים]]
 
| [[חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים]]
 
| [[חדש:משיכה מוקדמת של כספי הפנסיה לעובדים פלסטינים]]  
 
| [[חדש:משיכה מוקדמת של כספי הפנסיה לעובדים פלסטינים]]  
שורה 42: שורה 41:
 
*#* אם הנכות נגרמה בשל מחלה או תאונה קודמת למועד הצטרפותו של העובד לביטוח הפנסיוני,  על העובד לצבור 36 חודשי ביטוח רצופים בסמוך לאירוע הנכות-  במקרה זה  העובד יהיה זכאי לקצבת נכות, אם שולמו עבורו דמי תגמולים  כדין לביטוח הפנסיוני במהלך  3 השנים שלפני אירוע הנכות.
 
*#* אם הנכות נגרמה בשל מחלה או תאונה קודמת למועד הצטרפותו של העובד לביטוח הפנסיוני,  על העובד לצבור 36 חודשי ביטוח רצופים בסמוך לאירוע הנכות-  במקרה זה  העובד יהיה זכאי לקצבת נכות, אם שולמו עבורו דמי תגמולים  כדין לביטוח הפנסיוני במהלך  3 השנים שלפני אירוע הנכות.
 
*#* עובד שהפסיק את ההפקדות לקרן הפנסיה לתקופה של עד 12 חודשים, ולאר מכן חידש את ההפקדות לקרן, וטרם הפסקת ההפקדות צבר את תקופת ההכשרה בהתאם לאמור למעלה, חייב בתקופת אכשרה נוספת  באורך תקופת ההפסקה. אבל, אם הנכות נגרמה ממחלה או תאונה שאירעה במהלך תקופת ההפסקה, יהיה העובד חייב בתקופת אכשרה נוספת של  36 חודשי ביטוח רצופים, לאחר שחזר מתקופת ההפסקה.  
 
*#* עובד שהפסיק את ההפקדות לקרן הפנסיה לתקופה של עד 12 חודשים, ולאר מכן חידש את ההפקדות לקרן, וטרם הפסקת ההפקדות צבר את תקופת ההכשרה בהתאם לאמור למעלה, חייב בתקופת אכשרה נוספת  באורך תקופת ההפסקה. אבל, אם הנכות נגרמה ממחלה או תאונה שאירעה במהלך תקופת ההפסקה, יהיה העובד חייב בתקופת אכשרה נוספת של  36 חודשי ביטוח רצופים, לאחר שחזר מתקופת ההפסקה.  
*#* עובד  שהפסיק את ההפקדות לקרן הפנסיה לתקופה של למעלה מ-12 חודשים, ולאחר מכן חידש את ההפקדות לקרן, יהיה חייב בתקופת אכשרההיה חייב בתקופת הכשרה כפי שמצויין בשתי הפסקאות הראשונות
+
*#* עובד  שהפסיק את ההפקדות לקרן הפנסיה לתקופה של למעלה מ-12 חודשים, ולאחר מכן חידש את ההפקדות לקרן, יהיה חייב בתקופת אכשרה היה חייב בתקופת הכשרה כפי שמצוין בשתי הפסקאות הראשונות.
 
*# '''סכום קצבת הנכות הנו בגובה הקצבה המינימלית או יותר'''- גובה הקצבה המינימלי הנה 5% ממוצע של השכר הממוצע במשק ב-12 החודשים האחרונים שלפני החודש שבו הוגשה בקשה לתשלום קצבה.
 
*# '''סכום קצבת הנכות הנו בגובה הקצבה המינימלית או יותר'''- גובה הקצבה המינימלי הנה 5% ממוצע של השכר הממוצע במשק ב-12 החודשים האחרונים שלפני החודש שבו הוגשה בקשה לתשלום קצבה.
 
*#  '''טרם חלפו 3 חודשים מאז מועד ההפקדה האחרון עבור העובד בקרן הפנסיה'''  -אם עברו יותר מ-3 חודשים מאז  מועד ההפקדה האחרון של  דמי התגמולים  עבור העובד בביטוח הפנסיוני, העובד אינו זכאי לקצבת נכות.
 
*#  '''טרם חלפו 3 חודשים מאז מועד ההפקדה האחרון עבור העובד בקרן הפנסיה'''  -אם עברו יותר מ-3 חודשים מאז  מועד ההפקדה האחרון של  דמי התגמולים  עבור העובד בביטוח הפנסיוני, העובד אינו זכאי לקצבת נכות.
שורה 78: שורה 77:
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
{{הטמעת כותרת|העסקת עובדים פלסטינים#ארגוני סיוע}}
+
{{הטמעת כותרת|תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים#ארגוני סיוע}}
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
{{הטמעת כותרת| העסקת עובדים פלסטינים#גורמי ממשל}}
+
{{הטמעת כותרת| תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים#גורמי ממשל}}
  
 
== פסקי דין ==  
 
== פסקי דין ==  
{{הטמעת כותרת|העסקת עובדים פלסטינים#פסקי דין}}
+
{{הטמעת כותרת|תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים#פסקי דין}}
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/palastinian_workers_monies_procedure/he/9.0.0005.pdf נוהל גמלאות לעובדים פלסטינים] רשות האוכלוסין וההגירה
 
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/palastinian_workers_monies_procedure/he/9.0.0005.pdf נוהל גמלאות לעובדים פלסטינים] רשות האוכלוסין וההגירה
{{הטמעת כותרת|העסקת עובדים פלסטינים#חקיקה ונהלים}}
+
{{הטמעת כותרת|תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים#חקיקה ונהלים}}
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
{{הטמעת כותרת| העסקת עובדים פלסטינים# הרחבות ופרסומים}}
+
{{הטמעת כותרת|תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים # הרחבות ופרסומים}}
 
 
 
<!--
 
<!--
 
== תודות ==-->
 
== תודות ==-->
שורה 100: שורה 98:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה: העסקת עובדים פלסטינים]]
 
[[קטגוריה: העסקת עובדים פלסטינים]]
 
[[קטגוריה:פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
 
[[קטגוריה:פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
 
[[קטגוריה:שכר העבודה ומרכיביו]]
 
[[קטגוריה:שכר העבודה ומרכיביו]]
 
[[קטגוריה:פרישה]]
 
[[קטגוריה:פרישה]]

גרסה מ־19:54, 2 בפברואר 2020

הקדמה:

עובדים פלסטינים אשר הוכרו כנכים והם הועסקו כדין בישראל ושולמו עבורם תגמולים לביטוח פנסיוני זכאים בהתקיים תנאים מסוימים, לקצבת נכות
נכה הוא מבוטח שאיבד לפחות 70% מכושרו לעבוד מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו, במשך תקופה של למעלה מ-90 ימים רצופים
גובה הגמלה החודשית הנה מכפלת שיעור נכותו של העובד, כפול המשכורת החודשית הממוצעת של העובד כפולאחוזי הפנסיה שצבר העובד עד למועד קרות אירוע הנכות בצירוף אחוזי הפנסיה שהעובד היה יכול לצבור עד גיל הפרישה
משיכה של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה קצבת הנכות ואף לבטל את זכאותו של העובד לקבלה
למידע נוסף ראו נוהל גמלאות לעובדים פלסטינים רשות האוכלוסין וההגירה


אזהרה
ערך זה לא חל על פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים בישובים הישראלים ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

עובדים פלסטינים אשר הוכרו כנכים והם הועסקו כדין בישראל ושולמו עבורם תגמולים לביטוח פנסיוני זכאים, בהתקיים תנאים מסוימים, לקצבת נכות.

 • נכה הוא מבוטח שאיבד לפחות 70% מכושרו לעבוד מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו, במשך תקופה של למעלה מ-90 ימים רצופים.
 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין זכאים להפרשות עבור ביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי או בהתאם להסכם הקיבוצי שחל עליהם, בדומה לעובדים ישראלים.
 • כספי הביטוח הפנסיוני המופקדים בקופה ייעודית, מיועדים בבוא העת לשלם לעובדים הפלסטינים קצבת זיקנה בהגיעם לגיל פרישה, וכן לקצבת נכות,אם אבדו את כושר עבודתם בשל מצבם הרפואי. כמו כן שארי העובד זכאים לקצבת שארים כשהועבד נפטר או כשהגמלאי נפטר.
 • הקופה הייעודית לעובדים הפלסטינים המועסקים כדין בישראל מתנהלת על פי מאפיינים של קרנות פנסיה ותיקות, כלומר בשיטת "פנסיה מוגדרת-זכויות" לפיה זכויות העמית נקבעות כשיעור ממשכורתו הקובעת, בהתאם למשך ההעסקה וחלקיות המשרה, וללא קשר ישיר לסכומים שנצברו במהלך כל תקופת החיסכון והתשואה שהושגה עליהם.
 • משיכה מוקדמת של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה קצבת הנכות ואף לבטל את זכאותו של העובד לקבלה. עובד השוקל להגיש בקשה למשיכה מוקדמת של הכספים לפני גיל פרישה מוזמן ליצור קשר עם נציג עמותת עמותת "קו לעובד" מר עבד אלחלים דארי عبد الحليمداري בכתובת דואר אלקטרוני: abed@kavlaoved.org.il,על מנת לקבל ייעוץ בטרם משיכת הכספים.
 • ערך זה מתמקד בקצבת הנכות לה זכאים עובדים פלסטינים שעבדו בישראל.

מי זכאי?

 • עובד פלסטיני יהיה זכאי לקצבת נכות אם התקיימו לגביו כל התנאים הבאים:
  1. רופא קבע כי העובד הוא נכה -נכה הוא מבוטח שאיבד לפחות 70% מכושרו לעבוד מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או כישוריו,במשך תקופה של למעלה מ-90 ימים רצופים.
  2. העובד צבר תקופת אכשרה (תקופה שבמהלכה שולמו עבור העובד דמי תגמולים לביטוח פנסיוני) כמפורט להלן:
   • 12 חודשי ביטוח רצופים לפחות בסמוך לאירוע הנכות- עובד יהיה זכאי לקצבת נכות אם במהלך השנה שלפני אירוע הנכות שולמו עבור העובד דמי תגמולים כדין לביטוח הפנסיוני.
   • אם הנכות נגרמה בשל מחלה או תאונה קודמת למועד הצטרפותו של העובד לביטוח הפנסיוני, על העובד לצבור 36 חודשי ביטוח רצופים בסמוך לאירוע הנכות- במקרה זה העובד יהיה זכאי לקצבת נכות, אם שולמו עבורו דמי תגמולים כדין לביטוח הפנסיוני במהלך 3 השנים שלפני אירוע הנכות.
   • עובד שהפסיק את ההפקדות לקרן הפנסיה לתקופה של עד 12 חודשים, ולאר מכן חידש את ההפקדות לקרן, וטרם הפסקת ההפקדות צבר את תקופת ההכשרה בהתאם לאמור למעלה, חייב בתקופת אכשרה נוספת באורך תקופת ההפסקה. אבל, אם הנכות נגרמה ממחלה או תאונה שאירעה במהלך תקופת ההפסקה, יהיה העובד חייב בתקופת אכשרה נוספת של 36 חודשי ביטוח רצופים, לאחר שחזר מתקופת ההפסקה.
   • עובד שהפסיק את ההפקדות לקרן הפנסיה לתקופה של למעלה מ-12 חודשים, ולאחר מכן חידש את ההפקדות לקרן, יהיה חייב בתקופת אכשרה היה חייב בתקופת הכשרה כפי שמצוין בשתי הפסקאות הראשונות.
  3. סכום קצבת הנכות הנו בגובה הקצבה המינימלית או יותר- גובה הקצבה המינימלי הנה 5% ממוצע של השכר הממוצע במשק ב-12 החודשים האחרונים שלפני החודש שבו הוגשה בקשה לתשלום קצבה.
  4. טרם חלפו 3 חודשים מאז מועד ההפקדה האחרון עבור העובד בקרן הפנסיה -אם עברו יותר מ-3 חודשים מאז מועד ההפקדה האחרון של דמי התגמולים עבור העובד בביטוח הפנסיוני, העובד אינו זכאי לקצבת נכות.
  5. התייצבות לבדיקות רפואיות - על העובד להתייצב בדיקת רפואית של רופא מטעם אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה אשר יבחן את זכאותו של העובד לקצבה ושיעור נכותו. הבדיקה תעשה לפי שיקול דעתו המלאה של אגף שירות למעסיקים, אחת לתקופה עד למקסימום תקופה של 2 שנים, אלא אם קבע הרופא שהעובד מצוי בנכות צמיתה.
 • מאחר והזכאות לקצבה נכות תלויה בתקופת אכשרה ובקיומה של קצבה מינימלית, משיכה של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה עלולה לפגוע בזכותו של העובד לקבל בעתיד קצבת נכות. עובד השוקל להגיש בקשה למשיכה מוקדמת של הכספים לפני גיל פרישה מוזמן ליצור קשר עם נציג עמותת עמותת "קו לעובד" מר עבד אלחלים דארי عبد الحليمداري בטלפון: 050-9099044,על מנת לקבל ייעוץ בטרם משיכת הכספים.
 • זכאות לגמלה נכות תהא בכפוף לכך שמיום הגשת הבקשה לקבלת גמלה יוכח לאגף שירות למעסיקים אחת לשישה חודשים לפחות אישור על היותו בחיים של הזכאי לגמלה. לצורך כך, נדרש העובד להתייצב אישית בלשכת התעסוקה באזור מגוריו ברשות הפלסטינית ולחתום בפני נציג לשכת התעסוקה על טופס אישור חיים.

גובה הקצבה

 • גובה קצבת הנכות הנה מכפלת הנתונים הבאים:
  • שיעור נכותו של העובד כפי שנקבע על ידי רופא מטעם אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, כפול
  • המשכורת החודשית הממוצעת של העובד- שהנה ה ממוצע השכר החודשי של העובד ב-3 או ב-5 שנים אחרונות, לפי הגבוה מביניהם, מוצמד לממוצע של השכר הממוצע במשק ב-12 החודשים האחרונים שלפני החודש שבו הוגשה בקשה לתשלום קצבה, כפול
  • אחוזי הפנסיה שצבר העובד עד למועד קרות אירוע הנכות בצירוף אחוזי הפנסיה שהעובד היה יכול לצבור עד גיל הפרישה.
דוגמה
 • עובד נפגע ונקבע לו נכות של 40%.
 • עד למועד התאונה צבר העובד 50% פנסיה (עבור 25 שנות עבודה) והיה יכול לצבור עד גיל הפרישה עוד 10% פנסיה ובסה"כ 60% פנסיה.
 • שכרו החודשי הממוצע של העובד עמד על 6,000 ש"ח.
 • גובה קצבת הנכות החודשית הנה 1,440 ש"ח= 40%X6,000X60ֵ%
 • אם הנכות נגרמה עקב תאונת עבודה והעובד זכאי מהביטוח הלאומי לגמלה עקב תאונת העבודה או שהנכות נגרמה עקב תאונת דרכים והעובד זכאי לפיצויים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים או לפי פקודת הנזיקין, אזי מסכום קצבת הנכות לה זכאי העובד, יופחתו הגמלה או הפיצויים כאמור.
 • תהליך מימוש הזכות

  • הבקשה לקצבת נכות תוגש בלשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית ויצורפו לה המסמכים הבאים:
   • טופס בקשה לקבלת קצבת נכות- אותו ניתן לקבל בלשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית
   • אישורים רפואיים על הנכות.
   • .אישור על פתיחת חשבון בנק בצירוף חתימה וחותמת, או לחלופין המחאה (צ'ק) מבוטלת בה מצוינים פרטי חשבון הבנק של העובד.
  • לאחר קליטת הבקשה והמסמכים הרפואיים העדכניים במלואם באגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, יועברו המסמכים הרפואיים לבדיקת רופא תעסוקתי מטעם אגף שירות למעסיקים אשר יקבע האם העובד "נכה" כפי שהוגדר למעלה
  • אחת ל -6 חודשים לפחות על העובד להתייצב אישית בלשכת התעסוקה באזור מגוריו ברשות הפלסטינית ולחתום בפני נציג לשכת התעסוקה על טופס אישור חיים.
  הערת עריכה
  חסר טופס הבקשה לקצבת נכות
  הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:50, 17 ביוני 2019 (IDT)

  חשוב לדעת

  • בכל חודש שבו העובד זכאי לקצבת נכות הוא גם צובר אחוז פנסיה בשיעור של ממוצע הצבירה, לצורך זכאות ל קצבת זיקנה


  ארגוני סיוע

  תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים

  גורמי ממשל

  תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים

  פסקי דין

  תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים

  חקיקה ונהלים

  תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים

  הרחבות ופרסומים

  תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים