מ (החלפת טקסט – " ." ב־".")
מ (מדור תשלומים -> אגף שירות למעסיקים)
שורה 47: שורה 47:
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
*מעסיק של [[ העסקת עובדים פלסטינים| עובד פלסטיני]] בישראל,  מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד תשלום עבור שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית ולהעביר סכום זה למדור התשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]], בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש:
+
*מעסיק של [[ העסקת עובדים פלסטינים| עובד פלסטיני]] בישראל,  מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד תשלום עבור שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית ולהעביר סכום זה לאגף שירות למעסיקים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]], בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש:
** תשלום דמי ביטוח הבריאות החודשיים בא לידי ביטוי באמצעות בול המופיע בהמלצת תלוש השכר של העובד, המונפק על ידי מדור התשלומים.
+
** תשלום דמי ביטוח הבריאות החודשיים בא לידי ביטוי באמצעות בול המופיע בהמלצת תלוש השכר של העובד, המונפק על ידי אגף שירות למעסיקים.
 
** העובד ובני משפחתו יכולים להציג בול  זה בשירותי הבריאות הפלסטיני,  על מנת לקבל שירותי ביטוח בריאות. למידע נוסף ראו: [[חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים]].
 
** העובד ובני משפחתו יכולים להציג בול  זה בשירותי הבריאות הפלסטיני,  על מנת לקבל שירותי ביטוח בריאות. למידע נוסף ראו: [[חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים]].
 
**מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי, והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות.
 
**מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי, והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות.

גרסה מ־22:02, 10 בדצמבר 2019

הקדמה:

עובדים פלסטינים המועסקים בישראל על פי היתר העסקה וברישיון עבודה כדין, זכאים לשירותי בריאות התעסוקתית
שירותי הבריאות התעסוקתית כוללים בין היתר: בדיקות קבלה וקביעת כושר עבודה, בדיקות תקופתיות שירותי בריאות מונעת וימי עיון
השירות ניתן באמצעות קופות החולים השונות בישראל, כמפורט בהמשך
בנוסף לשירותי הבריאות התעסוקתית זכאים עובדים פלסטיני לשירותי בריאות ברשות הפלסטינית. למידע נוסף ראו: חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים


אזהרה
ערך זה לא חל על פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים בישובים הישראלים ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

בהתאם ל[22(ב) לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה)], תשנ"ה-1994, מעביר אגף מדורי התשלומים מדי חודש כספים, המנוכים מ היטל ההשוואה שנגבה מן המעסיקים, למספר קופות חולים על מנת שיספקו שירותי בריאות תעסוקתית בלבד עבור עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל.

שימו לב
ערך זה עוסק בשירותי בריאות תעסוקתית בלבד לעובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל. למידע אודות ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים ראו חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים

.

שירותי הבריאות התעסוקתית

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין, זכאים לשירותי הבריאות התעסוקתית הבאים: ‏
  • בדיקות ‏קבלה‏ לעבודה- הבדיקות נערכות בתהליך קבלת העובד לעבודה ומטרתן להבטיח כי בריאותו של המועמד מאפשרת לו למלא את התפקיד המיועד לו.
  • בדיקות‏ לקביעת ‏כושר ‏עבודה- מבוצעות עקב מצב בריאותי לקוי, וכן בעת חזרה לעבודה לאחר מחלה ממושכת.
  • בדיקות פיקוח רפואי תקופתי - בהתאם לדיני הבטיחות בעבודה ובתדירות שנקבעה בהם לפי העיסוק.
  • שירותים‏ בריאותיים‏ מונעים- לרבות מתן זריקות חיסו(כגון: שחפת, צהבת מסוג B וכלבת)
  • הספקת ‏ציוד ‏עזרה ‏ראשונה- כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה),תשמ"ח-1988.
  • ימי ‏עיון- בנושא בטיחות, גהות וקידום בריאות בעבודה.

מי זכאי?

 • [ העסקת [עובדים פלסטינים | עובדים פלסטינים]] המועסקים בישראל כדין.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לממש את הזכאות לשירותי בריאות תעסוקתית, על המעסיקים לפנות לקופת חולים, על פי החלוקה הבאה:
  • עובדים פלסטינים המועסקים בענפים בנין‏ וחקלאות - יקבלו שירותים מקופת חולים כללית
  • עובדים פלסטינים המועסקים ביתר ‏הענפים - יקבלו שירותים מקופת חולים לאומית במחוזות דרום וצפון, ומקופת חולים מכבי ביתר המחוזות.
 • לפרוט המרפאות בהן ניתן לקבל את השירותים ברחבי הארץ לחצו כאן.

חשוב לדעת

 • מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד תשלום עבור שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית ולהעביר סכום זה לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש:
  • תשלום דמי ביטוח הבריאות החודשיים בא לידי ביטוי באמצעות בול המופיע בהמלצת תלוש השכר של העובד, המונפק על ידי אגף שירות למעסיקים.
  • העובד ובני משפחתו יכולים להציג בול זה בשירותי הבריאות הפלסטיני, על מנת לקבל שירותי ביטוח בריאות. למידע נוסף ראו: חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים.
  • מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי, והוא רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות.
  • למידע נוסף ראו :חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


פסקי דין


חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים