אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עובדים פלסטינים המועסקים בישראל על פי היתר העסקה וברישיון עבודה כדין, זכאים לשירותי בריאות התעסוקתית
שירותי הבריאות התעסוקתית כוללים בין היתר: בדיקות קבלה וקביעת כושר עבודה, בדיקות תקופתיות שירותי בריאות מונעת וימי עיון
השירות ניתן באמצעות קופות החולים השונות בישראל, כמפורט בהמשך
בנוסף לשירותי הבריאות התעסוקתית זכאים עובדים פלסטיני לשירותי בריאות ברשות הפלסטינית. למידע נוסף ראו: חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים


אזהרה
ערך זה לא חל על פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

בהתאם ל[22(ב) לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה)], תשנ"ה-1994, מעביר אגף מדורי התשלומים מדי חודש כספים, המנוכים מ היטל ההשוואה שנגבה מן המעסיקים, למספר קופות חולים על מנת שיספקו שירותי בריאות תעסוקתית בלבד עבור עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל.

שימו לב
ערך זה עוסק בשירותי בריאות תעסוקתית בלבד לעובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל. למידע אודות ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים ראו חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים
.

שירותי הבריאות התעסוקתית

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין, זכאים לשירותי הבריאות התעסוקתית הבאים: ‏
  • בדיקות ‏קבלה‏ לעבודה- הבדיקות נערכות בתהליך קבלת העובד לעבודה ומטרתן להבטיח כי בריאותו של המועמד מאפשרת לו למלא את התפקיד המיועד לו.
  • בדיקות‏ לקביעת ‏כושר ‏עבודה- מבוצעות עקב מצב בריאותי לקוי, וכן בעת חזרה לעבודה לאחר מחלה ממושכת.
  • בדיקות פיקוח רפואי תקופתי - בהתאם לדיני הבטיחות בעבודה ובתדירות שנקבעה בהם לפי העיסוק.
  • שירותים‏ בריאותיים‏ מונעים- לרבות מתן זריקות חיסו(כגון: שחפת, צהבת מסוג B וכלבת)
  • הספקת ‏ציוד ‏עזרה ‏ראשונה- כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה),תשמ"ח-1988.
  • ימי ‏עיון- בנושא בטיחות, גהות וקידום בריאות בעבודה.

מי זכאי?

 • [ העסקת [עובדים פלסטינים | עובדים פלסטינים]] המועסקים בישראל כדין.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לממש את הזכאות לשירותי בריאות תעסוקתית, על המעסיקים לפנות לקופת חולים, על פי החלוקה הבאה:
  • עובדים פלסטינים המועסקים בענפים בנין‏ וחקלאות - יקבלו שירותים מקופת חולים כללית
  • עובדים פלסטינים המועסקים ביתר ‏הענפים - יקבלו שירותים מקופת חולים לאומית במחוזות דרום וצפון, ומקופת חולים מכבי ביתר המחוזות.
 • לפרוט המרפאות בהן ניתן לקבל את השירותים ברחבי הארץ לחצו כאן.

חשוב לדעת

 • מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד תשלום עבור שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית ולהעביר סכום זה לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש:
לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

ארגוני סיוע

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

גורמי ממשל

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

פסקי דין

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

חקיקה ונהלים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

הרחבות ופרסומים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים