מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
שורה 151: שורה 151:
 
*# התשלום שכבר שולם לו יקוזז מהתשלום המגיע לו עבור הקורס החדש אותו התחיל.
 
*# התשלום שכבר שולם לו יקוזז מהתשלום המגיע לו עבור הקורס החדש אותו התחיל.
  
{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==

גרסה מ־07:11, 20 בפברואר 2019

הקדמה:

האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה מפעיל תכנית שוברים לסבסוד הכשרה מקצועית
במסגרת התכנית ניתן מימון של 85%-65% ממחיר הלימודים, עד לתקרה של 12,000 ש"ח
מתן השובר מותנה בקיומו של תקציב
לשאלות ובירורים ניתן להתקשר 1599-500-818
למידע נוסף על התכנית, ראו באתר משרד העבודה והרווחה ובאתר שירות התעסוקה


האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל תכנית המאפשרת לזכאים להשתתף בלימודי הכשרה מקצועית במקצוע שבחרו ללמוד. מימון ההכשרה המקצועית נעשה באמצעות שוברים אישיים.

 • המימון ניתן עבור קורסים במסגרת לימודי בוקר או אחר הצהריים/ערב, שמתקיימים לגביהם הקריטריונים הבאים:
  • משך הקורס אינו עולה על 12 חודשים (מלבד לקורסים במקצועות שניתן ללמוד במשך עד 18 חודשים, המפורטים ברשימה זו).
  • הקורס מכוון תעסוקה ובסיומו המשתתף מקבל תעודת סיום קורס.
  • הקורס הוא במסגרת אחד מאלה:
   • קורסים בפיקוח והכרה של האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם במשרד העבודה והרווחה.
   • קורסים המוכרים על-פי חוק קליטת חיילים משוחררים.
   • קורסים בפיקוח או הכרה של משרדי ממשלה אחרים (לא כולל קורסים המוכרים לצורך גמול השתלמות של עובדים בלבד).
 • לחיפוש קורסים ומוסדות לימוד בפיקוח והכרה של האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם במשרד העבודה והרווחה, ראו באתר הכשרה פלוס+.

מי זכאי?

 • מי שעונה על כל התנאים הבאים:
  • הוא משתייך לאחת מהאוכלוסיות בקבוצה א' או קבוצה ב' (המפורטות בהמשך).
  • הוא לא השתתף בקורס להכשרה מקצועית במימון משרד העבודה והרווחה (או משרד הכלכלה) במהלך 3 השנים האחרונות.
  • הוא אינו מקבל סיוע למימון הקורס המבוקש על-ידי משרד ממשלתי אחר (מלבד פיקדון אישי לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי).
  • הוא אינו עובד, או שהוא עובד בעבודה שאינה דורשת הכשרה מיוחדת (בהתאם לאישור של נציג משרד העבודה והרווחה).
  • ניתנה לו הפניה מנומקת מטעם אחד מהגופים המפנים (יש לבחור את הגוף המפנה המתאים לאוכלוסיית היעד שמשתייכים אליה).

קבוצה א'

 • גברים חרדים העונים על אחד או יותר מהמצבים הבאים:
  • הם למדו בישיבה קטנה.
  • מקומות הלימוד של ילדיהם עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על-ידי משרד החינוך.
  • הם היו זכאים לפטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות ביטחון בשל השתייכותם לאוכלוסייה החרדית.
  • למרות שהיו זכאים לפטור משירות צבאי, הם בחרו לבצע שירות צבאי/אזרחי, וטרם עברו 5 שנים ממועד סיום שירותם.
  • הם היו זכאים ב-5 השנים האחרונות למשך שנה מלאה אחת לפחות, ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" (שנקראה לפני כן "הבטחת הכנסה לאברכים"), מכוח מבחני תמיכה שמפרסם משרד החינוך.
 • נשים בנות החברה הערבית, הדרוזית, הבדואית או הצ'רקסית.
 • אנשים עם מוגבלויות שמתקיים לגביהם אחד מאלה:
 • יוצאי אתיופיה - מי שנולדו באתיופיה, או שאחד מהוריהם נולד באתיופיה.

קבוצה ב'

 • נשים חרדיות שמתקיים לגביהן אחד מאלה:
  • מקומות הלימוד של ילדיהן עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על-ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.
  • בן זוגן לומד בישיבה קטנה.
  • הן למדו בסמינר חרדי.
 • גברים בני החברה הערבית, הדרוזית, הבדואית או הצ'רקסית.
 • הורים עצמאיים (הורים יחידים). למידע נוסף ראו הכשרה מקצועית להורים עצמאיים (הורים יחידים).
 • דורשי עבודה המתייצבים בלשכת התעסוקה, כולל מקבלי הבטחת הכנסה או דמי אבטלה ואינם משתייכים לאוכלוסיות המפורטות בקבוצה א'. למידע נוסף ראו הכשרה מקצועית לדורשי עבודה.
 • אסירים משתחררים שהשתחררו ב-3 השנים האחרונות או שהם נמצאים בתכנית שיקום אסירים של הרשות לשיקום האסיר.
 • עולים שאינם יוצאי אתיופיה, עד 5 שנים מיום עלייתם, שהופנו על-ידי אחד מאלה: שירות התעסוקה, מרכזי הכוון ייעודיים למגזר החרדי, מרכזי הכוון המופעלים במסגרת רשות מקדמת תעסוקה, מרכזים ופעילויות המופנים על-ידי תבת ומוקדי השטח הממומנים על-ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
 • דורשי עבודה בני 50 שנים ומעלה.
 • צעירות וצעירים במצבי סיכון בני 30-18, שהופנו במסגרת תכניות במימון ופיקוח של משרד העבודה והרווחה ומרכזים ופעילויות מטעם תבת.
 • תושבי יישובים או אזורים שנקבעו על-ידי הממשלה כאזורים בעלי עדיפות לאומית, שאינם משתייכים לאוכלוסיות המפורטות בקבוצה א'.
 • משתתפים בתכנית תעסוקה מטעם תבת, שאינם משתייכים לאוכלוסיות שצוינו, בתנאי שהתכנית אושרה על-ידי לשכת הממונה על התעסוקה.
 • משתתפים בתכנית תעסוקה במימון ופיקוח משרד העבודה והרווחה, שאינם משתייכים לאוכלוסיות שצוינו, בתנאי שהתכנית אושרה על-ידי לשכת הממונה על התעסוקה במשרד העבודה והרווחה ומשרד האוצר למטרת חלוקת שוברים.
 • חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי:
  • מי שסיימו שירות חובה, גם אם שוחררו כדין לפני תום התקופה שהיו חייבים בה, ובלבד ששירתו 12 חודשים לפחות.
  • מי ששוחררו לפני תום התקופה שהיו חייבים בה בנסיבות בריאותיות או בשל נכות על-פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום).
  • כל חודש של שירות אזרחי במסלול מפוצל ייחשב לעניין זה כחצי חודש שירות.
  • הזכאות ניתנת למימוש במשך 5 השנים הראשונות שלאחר סיום השירות, ורק לגבי קורסים המוכרים לצורך מימוש הפיקדון האישי.
 • מי שמקבלים הכוון תעסוקתי במרכז צעירים שבמימון ופיקוח של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, שאינם עונים על אחת ההגדרות שצוינו לפני כן, ובתנאי שתכנית ההכוון התעסוקתי אושרה על-ידי לשכת הממונה על התעסוקה במשרד העבודה והרווחה ומשרד האוצר למטרת חלוקת שוברים.

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה לקבלת שובר

תשלום השוברים

 • השוברים משולמים ב-3 תשלומים.
 • תשלום ראשון: בתוך 45 ימים מיום תחילת הקורס יש להגיש טופס החזר תשלום ראשון, בצירוף אישור על רישום לקורס וקבלה על גובה התשלום ששולם עבור הקורס.
 • תשלום שני: בתוך 30 ימים מהיום שבו עברה מחצית מזמן הקורס יש להגיש טופס החזר תשלום שני, בצירוף אישור נוכחות המעיד על השתתפות ב-85% לפחות משעות הלימוד שהתקיימו בקורס.
 • תשלום שלישי: בתוך 9 חודשים מסיום הלימודים יש להגיש טופס החזר תשלום שלישי בצירוף קבלה על תשלום שכר הלימוד ותעודת גמר קורס (במקרים חריגים יינתן אישור לביצוע התשלום בהסתמך על הצגת אישור מטעם המוסד על סיום הלימודים בהצלחה וסיום כל החובות הנדרשות לצורך קבלת תעודת הגמר).

מענק השמה

 • מענק השמה משולם בתוך 13 חודשים מיום סיום הקורס בהצלחה ולאחר שהוכחה השתלבות בשוק העבודה בתחום המקצועי שבו עסק הקורס.
 • לשכירים המענק ישולם בהתאם לעמידה בתנאים הבאים:
  • הם החלו לעבוד בתוך 9 חודשים מסיום הקורס.
  • הם הציגו תלושי שכר עבור 4 חודשי עבודה מלאים רציפים (לאחר סיום הקורס) בתחום המקצועי של הקורס, בהיקף שעות העולה על 96 שעות חודשיות לפחות (ניתן להגיש תלושי שכר ממספר מעסיקים). גם למי ששילבו לימודים ועבודה במהלך הקורס, המענק ישולם עבור 4 חודשי עבודה לאחר הסיום בפועל של ההכשרה.
 • לעצמאים המענק ישולם בהתאם לעמידה בתנאים הבאים:
  • הם החלו לעבוד בתוך 9 חודשים מסיום הקורס.
  • הם הציגו את המסמכים הבאים:
   • אישור עוסק/פטור מרשות המסים על פתיחת העסק ושם העסק.
   • אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון.
   • דו"ח רואה חשבון, או אישור של יועץ מס, או חשבוניות/קבלות המאשרים הכנסה כי סך הכנסות העסק בפרק זמן של 4 חודשים מצטברים (לא בהכרח רציפים), יהיה לפחות פעמיים שכר מינימום.
 • יש להגיש בקשה על-גבי טופס תשלום מענק השמה.
 • מענק ההשמה לא ישולם למי שזכאי למענק התמדה. במקרה שנדחתה הבקשה לקבלת מענק התמדה ניתן להגיש בקשה לקבלת מענק ההשמה בתוך 60 ימים מיום הדחייה, גם אם עברו יותר מ-13 חודשים מיום סיום הקורס.

קבלת התשלום בפועל

 • מי שלא נמצא זכאי לקבלת השובר (תשלום) הראשון לא יוכל להגיש בקשה לקבל את אחד מהתשלומים האחרים.
 • התשלום מועבר ישירות לחשבון הבנק של הזכאי. במקרה שלא ניתן להעביר את הכסף לחשבון הבנק (למשל, אם ישנו עיקול על החשבון, החשבון לא פעיל וכד'), התשלום יועבר למוסד הלימודי באמצעות המחאה.
 • לחייל משוחרר תשלום השובר ייעשה ישירות לחשבון הפיקדון שלו.
 • הסכום המצטבר של הכספים שיועברו במהלך 3 התשלומים הראשונים לא יהיה גבוה מ-90% מהתשלומים ששולמו בפועל למוסד הלימודים נכון למועד התשלום.
 • תוקף השובר הוא עד 3 חודשים מיום הנפקתו.

ביטול שובר ואי תשלום שובר

 • ביטול השובר או אי תשלום של שובר יתקיים במקרים הבאים:
  • תוקף השובר פג.
  • המשתתף הפסיק את לימודיו בקורס.
  • המשתתף לא הגיש בקשה לקבלת תשלום בהתאם לתנאים ובזמנים המתאימים.
 • לפני ביטול או אי תשלום השובר יערך בירור עם המשתתף ומוסד ההכשרה כדי לוודא שאכן מתקיימות נסיבות המצדיקות את הביטול או אי התשלום.
 • הודעה על הביטול או אי התשלום תועבר למשתתף בתוך יום אחד מיום קבלת ההחלטה, ותימסר (ככל שיתאפשר) בדואר, בדוא"ל ובטלפון.
 • ערעור על ביטול או אי תשלום השובר ניתן להגיש בכתב, באמצעות הגוף המפנה, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול או אי התשלום.

שיעורי הסיוע

 • שיעורי הסבסוד יחושבו מתוך עלות הקורס או מתוך תקרת ההשתתפות הרלוונטית לאותו קורס, לפי הנמוך מביניהם ובהתאם לאוכלוסיית היעד.
 • הקורסים (המפורטים ברשימה זו) מחולקים ל-3 סיווגים, שנקבעו להם תקרות שונות:
  • סיווג א' – תקרת השתתפות עבור הקורסים המשתייכים לסיווג זה לא תעלה על 6,000 ש"ח
  • סיווג ב'- תקרת השתתפות עבור הקורסים המשתייכים לסיווג זה לא תעלה על 9,000 ש"ח
  • סיווג ג'- תקרת השתתפות עבור הקורסים המשתייכים לסיווג זה לא תעלה על 12,000 ש"ח
 • שיעורי הסבסוד בהתאם לאוכלוסיות הזכאים:
אוכלוסיה סבסוד קורס במקצוע נדרש סבסוד קורס במקצוע לא נדרש מענק השמה לאחר השתלבות במקצוע נדרש מענק השמה לאחר השתלבות במקצוע לא נדרש
קבוצה א' 90% מעלות הקורס או מתקרת ההשתתפות לקורס 80% מעלות הקורס או מתקרת ההשתתפות לקורס 2,500 ש"ח 2,000 ש"ח
קבוצה ב' 85% מעלות הקורס או מתקרת ההשתתפות לקורס 65% מעלות הקורס או מתקרת ההשתתפות לקורס 2,000 ש"ח 1,500 ש"ח

חשוב לדעת

 • מתן השובר מותנה בקיומו של תקציב.
 • מי שהשתתף בתכנית השוברים וקיבל את התשלום הראשון אך לא סיים את ההכשרה, יוכל לקבל שובר נוסף עוד פעם אחת בלבד במהלך 3 השנים שלאחר אישור הבקרה המקורית שלו, במקרה שהוא עומד בשני התנאים הבאים -
  1. לא שולמו לו התשלומים השני והשלישי.
  2. התשלום שכבר שולם לו יקוזז מהתשלום המגיע לו עבור הקורס החדש אותו התחיל.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים