(ביטוח פנסיוני וגמלאות)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = [[העסקת עובדים פלסטינים| עובדים פלסטינים]] זכאים לאותם  זכויות על פי דיני העבודה בארץ החלים על כלל העובדים, ובכלל זה הוראות ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה הרלוונטיים לענף ההעסקה
+
| מידע = [[העסקת עובדים פלסטינים|עובדים פלסטינים]] זכאים לאותם  זכויות על פי דיני העבודה בארץ החלים על כלל העובדים, ובכלל זה הוראות ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה הרלוונטיים לענף ההעסקה
 
| מידע2= עובד פלסטיני יועסק על ידי המעסיק  במשרה ‏מלאה  בלבד, ובאופן ישיר כעובד מן המניין. אסור למעסיק  להעביר את העובד לעבודה אצל מעסיק אחר או להעסיקו באמצעות קבלן כוח אדם  
 
| מידע2= עובד פלסטיני יועסק על ידי המעסיק  במשרה ‏מלאה  בלבד, ובאופן ישיר כעובד מן המניין. אסור למעסיק  להעביר את העובד לעבודה אצל מעסיק אחר או להעסיקו באמצעות קבלן כוח אדם  
|אסור =  אסור להעסיק עובדים פלסטינים  ללא היתר. ההיתר ניתן ע"י מדור  תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה  בענפי: הבניין, החקלאות, המלונאות התעשייה והשירותים
+
|אסור =  אסור להעסיק עובדים פלסטינים  ללא [[חדש:היתר העסקה של עובדים פלסטינים בישראל|היתר העסקה]]
 
|חשוב = הפרה של זכויות העובדים הפלסטינים  מהווה הפרה של היתר העבודה,בנוסף לעבירה  אזרחית ופלילית
 
|חשוב = הפרה של זכויות העובדים הפלסטינים  מהווה הפרה של היתר העבודה,בנוסף לעבירה  אזרחית ופלילית
 
| ממשל= למידע נוסף ראו סעיף "חקיקה ונהלים" [[#חקיקה ונהלים|בהמשך]]
 
| ממשל= למידע נוסף ראו סעיף "חקיקה ונהלים" [[#חקיקה ונהלים|בהמשך]]

גרסה מ־11:17, 17 באוקטובר 2019

הקדמה:

עובדים פלסטינים זכאים לאותם זכויות על פי דיני העבודה בארץ החלים על כלל העובדים, ובכלל זה הוראות ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה הרלוונטיים לענף ההעסקה
עובד פלסטיני יועסק על ידי המעסיק במשרה ‏מלאה בלבד, ובאופן ישיר כעובד מן המניין. אסור למעסיק להעביר את העובד לעבודה אצל מעסיק אחר או להעסיקו באמצעות קבלן כוח אדם
אסור להעסיק עובדים פלסטינים ללא היתר העסקה
הפרה של זכויות העובדים הפלסטינים מהווה הפרה של היתר העבודה,בנוסף לעבירה אזרחית ופלילית
למידע נוסף ראו סעיף "חקיקה ונהלים" בהמשך


עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין זכאים לאותם תנאי עבודה להם זכאים עובדים ישראלים על פי חוק ובהתאם לצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוצים החלים על אותו ענף.


מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין.

תנאי העבודה של עובדים פלסטינים

מרכיבי שכר

 • שכר מינימום - עובד פלסטיני זכאי להשתכר לכל הפחות שכר מינימום על פי החוק או בהתאם להסכם הקיבוצי החל על העובד.
  • על מעסיק לשלם את שכרו של העובד בתום החודש שבעדו משולם השכר ולא יאוחר מהיום התשיעי של החודש שלאחריו.
  • המעסיק רשאי לשלם את שכרו של העובד במזומן, בצ'יק או על פי הודעת העובד בכתב, באמצעות העברה בנקאית לבנק ברשות הפלסטינית.
  • תשלום השכר שלא לפי נהלי רשות האוכלוסין וההגירה, מהווה הפרה של תנאי ההיתר להעסקת העובד הזר, ועשויה אף להביא לביטולו.
 • תשלום בגין שעות נוספות -בעד עבודה בשעות שמעבר לשעות העבודה הרגילות העובד זכאי לגמול שעות נוספות, כלומר לשכר שעתי גבוה מהשכר השעתי הרגיל
 • דמי חגים -עובדים פלסטינים שנעדרו מעבודתם בשל חג, זכאים לתשלום דמי חגים.
 • גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג-בעד עבודה בימי המנוחה השבועית או בחג, זכאי העובד לשכר שעתי גבוה מהשכר השעתי הרגיל.
 • החזר הוצאות נסיעה - *על המעסיק, או מי מטעמו, לדאוג לאסוף את העובדים הפלסטינים המועסקים על ידו, מהמחסום ולהסיעם על חשבונו מהמחסום למקום העבודה, וכן להחזירם למחסום בתום יום העבודה/שהותם המותרת.* כאשר המרחק מבית העובד ועד למחסום עומד בקריטריונים הקבועים בחוק לתשלום נסיעות, על המעסיק לשלם לעובד דמי נסיעה בגין נסיעות אלה.
הערת עריכה
האומנם חובה על המעסיק לבוא לקחת את העובד מהמחסום?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:37, 19 במאי 2019 (IDT)
טיפ
רשות האוכלוסין רשאית לדרוש מן המעסיק הוכחות לתשלום השכר, ועל כן רצוי לשמור את האסמכתאות המעידות על תשלומי השכר

זכויות עובדת פלסטינית בהריון ולאחר לידה

ביטוח לאומי

ביטוח פנסיוני וקצבאות

ביטוח בריאות,תאונת עבודה, ושירותי רפואה תעסוקתית

סיום יחסי עבודה

 • הודעה מוקדמת לפיטורים: מעסיק המעוניין לפטר עובד, מחויב לתת לעובד הודעה מוקדמת, שמשכה נקבע בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה. לפרטים נוספים ראו הודעה מוקדמת לפיטורים.
 • פיצויי פיטורים: עובד שעבד מעל שנה במקום עבודה אחד, זכאי לפיצויי פיטורים, בשיעור של שכר חודש אחד בגין כל שנת עבודה. עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה, או בשל פשיטת רגל של מעבידו, זכאי לפיצויי פיטורים. לפרטים נוספים ראו פיצויי פיטורים.
 • שחרור כספי הפיצויים שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני - החל משנת 2008, חובה על מעסיק להפריש מדי חודש חלק מכספי הפיצויים במסגרת הפרשות המעביד לפנסיה. עם סיומם עבודתו עומדים הכספים שהופרשו על ידי המעסיק לרכיב הפיצויים לרשות העובד. במידה והעובד זכאי לפיצויי פיטורים והמעסיק לא הפריש לקופת הפיצויים את שיעור הפיצויים המלא (8.33%),יצטרך המעסיק לשלם לעובד את החלק מהפיצויים שאותו לא הפקיד לביטוח הפנסיוני. למידע נוסף ראו חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים.
 • יש להדגיש כי משיכת סכום ‏כלשהו‏ מן‏ הכספים‏ שהופקדו לפיצויי פיטורים במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ( למעט במקרה של נכות או אובדן כושר עבודה), תבטל‏ את‏ זכותו‏ של‏ העובד או של ‏שאריו לקבל בעתיד גימלה כלשהיא (כגון: קצבת פנסיה, קצבת שארים וקצבת אובדן כושר עבודה). למידע נוסף ראו:חדש:משיכה מוקדמת של כספי הפנסיה לעובדים פלסטינים .

ניכויים משכר העובד

 • מעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד תשלומים המחוייבים על פי חוק, כגון: מס הכנסה וביטוח לאומי, את חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני, תשלום עבור ביטוח רפואי וסכומים המגיעים למעסיק בגין חובות העובד כלפיו. לפרטים נוספים ראו *חדש:ניכויים מותרים משכר עובד פלסטיני.
 • מעסיק אינו רשאי לנכות משכר העובד סכומים בגין החזרי אגרות ששילם לרשויות עבור אשרת עבודה לעובד פלסטיני, אגרות אלה חלות על המעסיק בלבד.

חשוב לדעת

 • אי עמידה בחובת הדיווח למדור תשלומים ו/או אי ביצוע תשלומים ו/או הגשת דיווחים כוזבים מהווה הפרה חמורה של תנאי היתר ההעסקה ועלול להביא לביטולו או סיוגו ו/או סירוב למתן היתרי העסקה בעתיד, בכפוף להתראה ולאחריה עריכת שימוע בכתב למעסיק.

ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

פסקי דין

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

חקיקה ונהלים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

הרחבות ופרסומים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

תודות