(2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות)
שורה 21: שורה 21:
 
*מוקפאים הליכי הגבייה המתנהלים נגד החייב.  
 
*מוקפאים הליכי הגבייה המתנהלים נגד החייב.  
 
*מוטלות על החייב [[חדש: הגבלות על אדם שנמצא בהליכי חדלות פירעון|הגבלות שונות]], במטרה להבטיח כי החוב לא יגדל וכי ההליכים יתנהלו באופן תקין.  
 
*מוטלות על החייב [[חדש: הגבלות על אדם שנמצא בהליכי חדלות פירעון|הגבלות שונות]], במטרה להבטיח כי החוב לא יגדל וכי ההליכים יתנהלו באופן תקין.  
*נבדק מצבו הכלכלי על-ידי הנאמן והנאמן מגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון דוח עם ממצאי הבדיקה שערך.  
+
*נבדק מצבו הכלכלי על-ידי [[חדש: נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי|הנאמן]] אשר מגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון דוח עם ממצאי הבדיקה שערך.  
 
*על החייב לעמוד בתנאי הצו, הכוללים, בין השאר, חובת תשלומים תקופתיים ל"קופת הנשייה", הגשת דוחות על הכנסות והוצאות ולשתף פעולה עם הנאמן.  
 
*על החייב לעמוד בתנאי הצו, הכוללים, בין השאר, חובת תשלומים תקופתיים ל"קופת הנשייה", הגשת דוחות על הכנסות והוצאות ולשתף פעולה עם הנאמן.  
 
*הנושים מגישים לנאמן תביעות חוב כדי שיחליט האם לאשר אותן ולאפשר לנושים לקבל, ככל הניתן, את מה שהחייב חייב להם.  
 
*הנושים מגישים לנאמן תביעות חוב כדי שיחליט האם לאשר אותן ולאפשר לנושים לקבל, ככל הניתן, את מה שהחייב חייב להם.  
 
*נבדק מצבו הכלכלי של החייב על-ידי הנאמן.  
 
*נבדק מצבו הכלכלי של החייב על-ידי הנאמן.  
*לקראת סיום התקופה, הממונה על הליכי חדלות פירעון מגיש לבית המשפט את הצעתו לתכנית לשיקומו הכלכלי של החייב, בהתבסס על ממצאי דוח הבדיקה של הנאמן.  
+
*לקראת סיום התקופה, הממונה על הליכי חדלות פירעון מגיש לבית המשפט את הצעתו לתכנית לשיקומו הכלכלי של החייב, בהתבסס על [[חדש: דוח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל)|ממצאי דוח הבדיקה]] של הנאמן.  
*בסיום התקופה ולאחר הגשת הצעת הממונה, יתקיים דיון בבית המשפט ויוחלט האם לתת לחייב צו לשיקום כלכלי, כאשר עמידה בתנאיו תאפשר לחייב לקבל הפטר.
+
*בסיום התקופה ולאחר הגשת הצעת הממונה, יתקיים דיון בבית המשפט ויוחלט האם לתת לחייב [[חדש: צו לשיקום כלכלי (תכנית לפירעון חובות בהליכי חדלות פירעון)|צו לשיקום כלכלי]], כאשר עמידה בתנאיו תאפשר לחייב לקבל הפטר.
  
 
<!--== פסקי דין ==-->
 
<!--== פסקי דין ==-->

גרסה מ־15:04, 4 בדצמבר 2019

הקדמה:

התקופה שבין מתן צו לפתיחת הליכים ועד למתן צו לשיקום כלכלי מכונה "תקופת הביניים" והיא נמשכת כשנה
בתקופה זו, בין השאר, מוטלות הגבלות על החייב, נבדק מצבו הכלכלי ומוגשות תביעות חוב על-ידי הנושים
לקראת סיום התקופה, הנאמן מגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון דוח מסכם הכולל את ממצאי הבדיקה הכלכלית שערך
בתום התקופה, הממונה מגיש לבית המשפט את הצעתו לתכנית לשיקומו של החייב, עליה מבוסס הצו לשיקום כלכלי והתנאים לקבלת הפטר
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019, ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.

לאחר שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מתחילה תקופה שנמשכת כשנה, במהלכה:

  • ניתן להגיש בקשה לביטול הצו שניתן לחייב.
  • מוקפאים הליכי הגבייה המתנהלים נגד החייב.
  • מוטלות על החייב הגבלות שונות, במטרה להבטיח כי החוב לא יגדל וכי ההליכים יתנהלו באופן תקין.
  • נבדק מצבו הכלכלי על-ידי הנאמן אשר מגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון דוח עם ממצאי הבדיקה שערך.
  • על החייב לעמוד בתנאי הצו, הכוללים, בין השאר, חובת תשלומים תקופתיים ל"קופת הנשייה", הגשת דוחות על הכנסות והוצאות ולשתף פעולה עם הנאמן.
  • הנושים מגישים לנאמן תביעות חוב כדי שיחליט האם לאשר אותן ולאפשר לנושים לקבל, ככל הניתן, את מה שהחייב חייב להם.
  • נבדק מצבו הכלכלי של החייב על-ידי הנאמן.
  • לקראת סיום התקופה, הממונה על הליכי חדלות פירעון מגיש לבית המשפט את הצעתו לתכנית לשיקומו הכלכלי של החייב, בהתבסס על ממצאי דוח הבדיקה של הנאמן.
  • בסיום התקופה ולאחר הגשת הצעת הממונה, יתקיים דיון בבית המשפט ויוחלט האם לתת לחייב צו לשיקום כלכלי, כאשר עמידה בתנאיו תאפשר לחייב לקבל הפטר.

חקיקה ונהלים

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי- סעיפים 159-142

הרחבות ופרסומים