(חקיקה ונהלים)
שורה 88: שורה 88:
 
==ערעור==
 
==ערעור==
 
-->
 
-->
 
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
 
* תשלום דמי הביטוח במועדם מהווה תנאי לזכאותו של העובד לקצבאות שונות מהמוסד לביטוח לאומי. למידע על הזכאויות של עובד זר ראו [[ביטוח לאומי לעובדים זרים]].
 
* תשלום דמי הביטוח במועדם מהווה תנאי לזכאותו של העובד לקצבאות שונות מהמוסד לביטוח לאומי. למידע על הזכאויות של עובד זר ראו [[ביטוח לאומי לעובדים זרים]].
 
* אי-רישום פרטי העובד או רישום לא נכון עלול לפגוע בזכויותיו של העובד בביטוח הלאומי, גם אם שולמו בעדו דמי הביטוח.  
 
* אי-רישום פרטי העובד או רישום לא נכון עלול לפגוע בזכויותיו של העובד בביטוח הלאומי, גם אם שולמו בעדו דמי הביטוח.  
שורה 96: שורה 94:
 
* המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מעסיקים החשודים באי-תשלום דמי ביטוח בעבור עובדיהם, ובמקרים מסויימים ייתכן שיוגש כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים ראו [[זכותון נחקרים בביטוח הלאומי]].
 
* המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מעסיקים החשודים באי-תשלום דמי ביטוח בעבור עובדיהם, ובמקרים מסויימים ייתכן שיוגש כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים ראו [[זכותון נחקרים בביטוח הלאומי]].
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=ביטוח לאומי - כללי}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=ביטוח לאומי - כללי}}</noinclude>
<!--
+
 
 +
== ארגוני סיוע ==
 +
{{הטמעת כותרת|עובדים פלסטינים#ארגוני סיוע}}
 +
 
 +
== גורמי ממשל ==
 +
{{הטמעת כותרת|עובדים פלסטינים#גורמי ממשל}}
 +
 
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
-->
+
{{הטמעת כותרת|עובדים פלסטינים#פסקי דין}}
 +
 
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/039_002.htm חוק הביטוח הלאומי], תשנ"ה -1995
+
{{הטמעת כותרת|עובדים פלסטינים#חקיקה ונהלים}}
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/177_002.htm#hed20 חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה-1994]
 
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
*  [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/finance_deductions_plstn_workers_2017/he/deduction_summary_palestinian_workers_0119.pdf ריכוז הפרשות וניכויים משכר העובדים הפלסטינים  המועסקים בישראל, לפי ענפים]- ינואר 2019
+
{{הטמעת כותרת|עובדים פלסטינים#הרחבות ופרסומים}}
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==

גרסה מ־15:18, 24 באפריל 2019

הקדמה:

עובדים פלסטינים המועסקים כדין מבוטחים בענפי הביטוח הבאים בביטוח הלאומי: פגיעות בעבודה, אימהות ו פירוק או פשיטת רגל של המעסיק
מי שמעסיק עובד פלסטיני כדין בישראל מחויב לדווח ולהעביר את חלקו של העובד וחלקו של המעסיק בתשלומי הביטוח לאומי , למדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה
מי שמעסיק עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות, או מעסיק עובד פלסטיני באזור יהודה ושומרון, ידווח עליו ויעביר את תשלומי הביטוח ישירות למוסד לביטוח לאומי . למידע על אופן הרישום לחץ כאן
שיעור דמי הביטוח הלאומי החלים על עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ומעסיקיהם הנו שונה. למידע נוסף ראו: חדש:דמי ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.


הערת עריכה
האם הכללים של המוסד לביטוח לאומי לגבי ענפי הביטוח לעובד זר חלים גם על עובדים פלסטינים העובדים בישראל? ומחוץ לישראל? חתימה = סיגל רונן-כץ (שיחה) 12:45, 28 בפברואר 2019 (IST)
הערה מאת אנא הוסיפו את הפרמטר "חתימה" כך: "חתימה = ~~~~" (בעת שמירת הדף 4 הטילדות יוחלפו אוטומטית בשמכם ותאריך/שעה
הערת עריכה
יש לכתוב ערך נפרד על ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים, ודמי ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים שאינם עובדים בישראל
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 12:50, 28 בפברואר 2019 (IST)
עובדים פלסטינים המועסקים כדין מבוטחים בענפי הביטוח הבאים בביטוח הלאומי: פגיעות בעבודה, אימהות ו פירוק או פשיטת רגל של המעסיק
הערת עריכה
מה כולל ביטוח אמהות? דמי לידה, מענק לידה? מענק אשפוז? ראו לעניין זה ביטוח לאומי לעובדים זרים
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 13:01, 12 במרץ 2019 (IST)
 • מי שמעסיק עובד פלסטיני בישראל מחוייב לדווח ולהעביר באמצעות מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה את חלקו של העובד וחלקו של המעסיק בתשלומי הביטוח לאומי .
 • המעסיק יעביר למדור התשלומים מדי חודש את נתוני דיווח השכר והנוכחות של העובד, וישלם באמצעות אתר התשלומים הממשלתי את דמי הביטוח הלאומי החלים עליו בהתאם להודעת מדור תשלומים . למידע נוסף ראו _____
 • מי שמעסיק עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות, או מעסיק עובד פלסטיני באזור יהודה ושומרון ידווח עליו ויעביר את תשלומי הביטוח ישירות למוסד לביטוח לאומי ולא דרך מדור תשלומים. למידע על אופן הרישום ראו חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים תושבי חוץ ופלסטינים (שאינם מועסקים במשק בית)
הערת עריכה
האם חלה על המעסיק האחריות על רישום העובד הפלסטיני בביטוח הלאומי, או הרישום נעשה באמצעות המת"ש
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 12:17, 28 בפברואר 2019 (IST)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין.

שיעור דמי הביטוח הלאומי

שיעור דמי הביטוח הלאומי עבור עובדים פלסטינים העובדים בישראל ובאזור יהודה ושומרון (לא כולל עובדים פלסטינים השוהים בישראל במסגרת איחוד משפחות)

 • על חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח, נכון ל-2020) -
  • סך כל התשלומים עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 0.59% משכר העובד לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור 0.56%.
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.03%.
 • על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (44,020 ש"ח, נכון ל-2020) -
  • סך כל התשלומים עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 3.10% משכר העובד לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור2.49%.
   • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.61%.
חלק השכר חלק מעסיק (באחוזים משכר העובד) חלק עובד (באחוזים משכר העובד) סה"כ
עד 60% מהשכר הממוצע 0.56% 0.03% 0.59%
מעל 60% מהשכר הממוצע 2.49% 0.61% 3.10%

שיעור דמי הביטוח הלאומי עבור עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות

שלבי ההליך

שלבי ההליך עבור פלסטינים העובדים בישראל (לא כולל פלסטינים המועסקים באזור יהודה ושומרון ופלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות)

 • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש למדור תשלומים עד ל- 5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה אשר ישלח למעסיק בתחילת כל חודש.
 • הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 • לאחר מכן ישלח למעסיק משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דווח שכר.
 • רק לדיווח שכר שעבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב ההפרשות והניכויים והנתונים ישלחו למעסיקים באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובו הסכום שעליהם לשלם.
 • המעסיק ישלם את את דמי הביטוח הלאומי בהתאם להודעה שהתקבלה ממדור תשלומים , באמצעות אתר התשלומים הממשלתי.
 • המעסיק יעביר את התשלום עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה ממדור תשלומים.

שלבי ההליך עבור עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועובדים פלסטינים המועסקים באזור יהודה ושומרון

 • יש לבצע רישום של עובד במוסד לביטוח לאומי. למידע על אופן הרישום ראו חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים תושבי חוץ ופלסטינים (שאינם מועסקים במשק בית)
 • כאשר המידע על העסקת עובדים תושבי חוץ יתקבל במוסד לביטוח לאומי, יישלחו אל המעסיק:
  • הודעה על פתיחת "חוזה דיווח" להעסקת עובדים תושבי חוץ.
  • פנקס המכיל טפסי דין וחשבון על העסקת עובדים בהתאם לסוג העובדים שהחל להעסיק.
 • בנוסף, למעסיק חדש יישלחו גם:
  • הודעה על פתיחת תיק, בציון מספר העובדים שדיווח עליהם ושיעורי דמי הביטוח הלאומי שעליו לשלם.
  • שאלון להשלמת פרטים, שאותו עליו למלא ולהחזיר למוסד לביטוח לאומי.
 • לאחר מכן ניתן יהיה לדווח ולשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור עובד זר בכל אחת מהדרכים הבאות:
 • מועד התשלום - מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי בעבור עובדים תושבי חוץ חל ב-15 בכל חודש בעבור החודש שקדם לו.
הערת עריכה
האם זה הנוהל שחל במסגרת איחוד משפחות ועובדים פלסטינים העובדים ביהודה ושומרון?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 14:02, 28 בפברואר 2019 (IST)

הפרת החובה לשלם ביטוח לאומי

 • מעסיק שלא מעביר במועד את התשלומים למוסד לביטוח לאומי מבצע עבירה פלילית, שדינה קנס או מאסר לתקופה של עד שנתיים.
 • אי עמידה בחובת הדיווח ו/או אי ביצוע תשלומים ו/או הגשת דיווחים כוזבים מהווה הפרה חמורה של תנאי היתר ההעסקה כמפורט בטופס ריענון והבהרות לגבי דיווחי מעסיקים למתש על העסקת עובדים פלסטינים ועלולה להביא לביטולו או סיוגו ו/או סירוב למתן היתרי העסקה בעתיד, בכפוף להתראה ולאחריה עריכת שימוע בכתב למעסיק.
 • בנוסף, אם התרחש מקרה המזכה את העובד בקצבה, ובעת המקרה לא שילם המעסיק את דמי ביטוח במועד, רשאי המוסד לביטוח לאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, נוסף על דמי הביטוח.


חשוב לדעת

 • תשלום דמי הביטוח במועדם מהווה תנאי לזכאותו של העובד לקצבאות שונות מהמוסד לביטוח לאומי. למידע על הזכאויות של עובד זר ראו ביטוח לאומי לעובדים זרים.
 • אי-רישום פרטי העובד או רישום לא נכון עלול לפגוע בזכויותיו של העובד בביטוח הלאומי, גם אם שולמו בעדו דמי הביטוח.
 • אם התרחש מקרה המזכה את העובד בקצבה, ובעת המקרה לא הסדיר המעסיק את רישומו כחוק או לא שילם דמי ביטוח במועד, רשאי המוסד לביטוח לאומי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, נוסף על דמי הביטוח.
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מעסיקים החשודים באי-תשלום דמי ביטוח בעבור עובדיהם, ובמקרים מסויימים ייתכן שיוגש כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי.

ארגוני סיוע

עובדים פלסטיניםעובדים פלסטינים

גורמי ממשל

עובדים פלסטיניםעובדים פלסטינים

פסקי דין

עובדים פלסטיניםעובדים פלסטינים

חקיקה ונהלים

עובדים פלסטיניםעובדים פלסטינים

הרחבות ופרסומים

עובדים פלסטיניםעובדים פלסטינים